Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Co se stane s cenami bytů?

Autor: Radovan Novotný | 16.01.2009 00:00 | Kategorie: Realitní makléř | 16 komentářů
Co se stane s cenami bytů?

Je na trhu s byty cenová bublina? Budou byty ještě dražší nebo zlevní? Takové otázky se objevují často. Při hledání odpovědi a vytváření odhadů budoucího vývoje je možné použít uvažování čtyř faktorů rovnice směny.

Čtyři proměnné rovnice směny

Existuje hypotéza vzájemného vztahu čtyř ekonomických proměnných: množství peněz v oběhu M, oběžné rychlosti peněz V, cenové hladině P a množství statků nabízených ke směně Q. Tato hypotéza je včleněna do tzv. rovnice směny (kvantitativní rovnice peněz), kterou jako první publikoval Američan Irving Fisher (1867 - 1938) v knize Kupní síla peněz (The Purchasing Power of Money) v roce 1911.

Rovnice směny představuje model, který může být použit k běžným úvahám o dění na trzích a rozborem situací, které na trzích vznikají. V tomto příspěvku je uvedeno zamyšlení nad působením principů rovnice směny na realitním trhu.  

Ve standardním tvaru se rovnice zapisuje MV = PQ, kde M (z anglického money) je množství peněz v oběhu, V (z anglického velocity) udává oběžnou rychlost peněz, P (z anglického prices) cenovou hladinu a Q (z anglického quantity) množství směňované produkce.  

Pro účely popularizace tohoto modelu mohou být dvě strany rovnice přirovnány ke dvěma miskám vah. Pokud se na jednu stranu a misku vah přidá závaží nějaké hmotnostní hodnoty, váhy jsou v nerovnováze. Pro dosažení rovnováhy je pak nutné na druhou stranu a misku vah přidat závaží odpovídající hmotnostní hodnoty, popřípadě z první misky odpovídající závaží odebrat.

Podobně jako vyrovnání misek vah funguje rovnice směny MV = PQ. Roste-li například M, pak pro dosažení rovnováhy musí klesat V nebo růst P, respektive Q. K vyrovnání rovnováhy podle rovnice směny například nastává, jestliže lidé s obavami o budoucnost začnou více šetřit (klesá V), pak pokud nabídka peněz M nevzroste, musí být prodáno méně produkce (Q klesá) nebo musí klesnout ceny (P klesá). Příklad uvažování v duchu rovnice směnu ukazují tři níže uvedené scénáře.

Scénář první: pokles dostupnosti hypoték

Uvažujme situaci, kdy z nějakého důvodu zásadně klesá dostupnost hypoték. Z pohledu rovnice směny zde klesá množství peněz v oběhu (klesá M, množství peněz nakupujících na realitním trhu). Podle výše uvedeného bude mít situace na trhu, v souladu s rovnicí směny MV = PQ, tendenci směřovat k rovnováze. Pokud se množství peněz v oběhu nezvýší jinými způsoby (třeba dotacemi na nákup realit), k vyrovnání může dojít pouze nárůstem oběžné rychlosti peněz V, poklesem cenové hladiny na realitním trhu P, popřípadě poklesem množství směňovaných realit Q.

Jelikož asi neexistuje důvod, proč by snížení dostupnosti úvěrů mělo zvýšit ochotu držitelů peněz vynakládat peníze za nemovitosti, lze konstatovat, že změna oběžné rychlosti peněz V k vyrovnání nepomůže. K rovnováze tak pravděpodobně povede pokles cenové hladiny nemovitostí P, anebo snížení množství směňovaných nemovitostí Q.

Prodávající, tj. developeři a držitelé nemovitostí mohou na pokles koupěschopné poptávky zareagovat snížením nabízeného množství. Příkladem reakcí, které přispívají ke snížení směňovaných množství Q, mohou být konstatování občana prodávajícího byt "to si to raději nechám, než abych to prodal za tuto cenu" nebo konstatování na poradě developerské společnosti "tento projekt výstavby v této situaci raději zakonzervujeme, než abychom do toho lili další peníze".

Jako aktuální příklad z našeho prostředí může posloužit anonymní komentář na internetovém diskusním fóru, ze dne 13. 1. 2009: „My máme panelový byt 3+1 a také pozemek, na kterém můžeme stavět. S prodejem a stavbou jsme nepospíchali. Teď se náš byt prodává za nižší cenu a ještě je o něj menší zájem. No a co? Tlačí nás něco do stavby domu? Netlačí. Můžu si v pohodě bydlet v našem rekonstruovaném bytě a rekonstruovaném panelovém domě.“

Scénář druhý: nadprodukce bytů

V jistém prostoru v jistém čase může existovat nedostatek nebo nadbytek realit, například bytů. Na území bývalé Německé demokratické republiky se v souladu s tehdejším centrálním plánováním vystavěl velký počet bytů v panelových domech. Po sjednocení Německa se ovšem poptávka po bytech v této oblasti značně změnila. Došlo k úbytku obyvatelstva, lidé se začali stěhovat za prací a ve východní části země byl z těchto důvodů přebytek bytů, o které nebyl zájem.

Z pohledu rovnice směny zde nastala situace, kdy se zvýšil počet bytů, tj. množství statků nabízených ke směně Q. Jelikož se v takové situaci jedná o událost, která pravděpodobně nemá vliv na množství peněz v oběhu M, ani na oběžnou rychlost peněz V, rovnováhy se dosáhne zejména snížením cenové hladiny bytů (lze očekávat, že ceny bytů klesnou).

Z dalšího vývoje v Německu je známé, že některé panelové domy byly rozhodnutím vlády zbourány, což umožnilo dosažení rovnováhy nikoliv pádem cen, ale snížením množství směňovaných statků. Jelikož se tímto vládním zásahem snížil počet bytů nabízených ke směně, Q, podle rovnice směny se hledala nová rovnováha.

Scénář třetí: nárůst dostupnosti levných hypoték

Díky expanzivní monetární politice centrální banky, projevující se zejména snižováním úrokových sazeb, se mohou stát úvěry na vlastní bydlení velmi dostupné. Prodejci hypoték využívají ziskové příležitosti a usilují o maximální počet uzavřených hypoték. Prodej hypoték může být navíc podporováno masivními reklamními kampaněmi o trendech bydlení ve svém a jedinečné situaci využití levných hypoték. Počet uzavřených hypoték za takové situace pak může rapidně růst.

Z pohledu rovnice směny se pak na trhu nemovitostí zvyšuje množství peněz v oběhu M a k rovnováze podle rovnice směny musí přispět změna zbývajících tří proměnných. Je velmi pravděpodobné, že v takové situaci znatelně dochází k nárůstu cen realit (cenové hladiny P). K dosažení rovnováhy bude v takové situaci také pravděpodobně přispívat rostoucí počet rozestavěných a nově postavených nemovitostí, protože podnikatelé ve stavebnictví budou chtít využít vzniklou ziskovou příležitost na trhu. V důsledku toho může počet nemovitostí nabízených ke směně Q růst.

Podle tohoto scénáře může nastat situace, kdy dostupnosti úvěrů a zvýšená poptávka dává impulsy k růstu cen, vznikne cenová bublina. Taková bublina se přímo dotkne mnoha z těch, kdo nějakou nemovitost používají pro uspokojování svých potřeb. Situace se odráží nejen ve výši tržní ceny nemovitosti, která je v takové situaci vzhledem ke kupní síle obyvatelstva přemrštěná. Větší ceny nemovitostí se dříve či později promítnou do výše nájmů a tedy i do životních nákladů.

Pohled na dnešní situaci a spekulace o možném vývoji

Globální hodnocení stavu realitního trhu v ČR je těžké až nemožné provádět, protože v různých regionech a různých časech se může situace lišit aktuální nabídkou i poptávkou. I tak lze vyslovit několik obecných domněnek o současné situaci.

Dnešní situace připomíná první scénář, kdy se snižuje množství peněz nakupujících na realitním trhu. Dochází nejenom k poklesu objemu poskytnutých úvěrů z hypoték M, ale i k poklesu rychlosti oběhu peněz V (subjekty na trhu mají strach a obavy z poklesu budoucích příjmů a mají tendenci zadržovat peníze). Je zřejmé, že dynamika na trzích v dílčích místech a regionech nutně bude, v souladu s rovnicí směny, směřovat k rovnováze. K rovnováze tak bude pravděpodobně přispívat pokles cen i pokles počtu bytů nabízených ke směně.

Mohl by ovšem také navázat scénář kalamitní, kdy by se díky ekonomické krizi a rostoucí nezaměstnanosti zhoršila platební schopnost a narostl počet neplatičů hypotečních úvěrů. Pak by se mohl na trhu zvýšit počet bytů nabízených ke směně (roste Q), a podle rovnice směny MV = PQ by k dosažení rovnováhy pravděpodobně nejvíc přispělo další snížení cen.

V Hospodářských novinách byl 12. 1. 2009 publikován článek „Byty v prosinci zdražily o 6 %. Ceny malých bytů však stále klesaly“. Článek popisuje růst nabídkových cen bytů, který se nedůvěryhodně opírá jen o nabídkové ceny, zveřejněné na jednom realitním serveru. V názorech čtenářů http://reality.ihned.cz článek komentuje čtenář, který se představuje jako Jirka z USA. Tento čtenář s nadhledem článek komentuje:

„To, že ceny nebudou klesat, si dnes snad může myslet jen hlupák (anebo člověk, který nechápe, co se dnes ve světě děje). Vzhledem k příjmům je v Česku mnohem větší realitní bublina než v USA. Průměrná cena domu v USA je dnes někde kolem 180 000 USD a čeká se další pokles o 10 až 15 procent. Přitom platy jsou cca 3 až 4 x vyšší než v Česku. A to nemluvím o zdanění a cenové úrovni. V Česku vlastním a pronajímám 2 byty (v centru Brna), které jsem koupil před 7 lety. K dnešnímu dni z pronájmu získám ročně sotva 3 procenta hodnoty bytu, což je přesně to, co bych dostal na termínovaný vklad bez práce. Zkrátka k dnešnímu dni ekonomicky nesmysl a to přesto, že na bytech nemam žádné dluhy. I člověk s hotovostí nemůže dnes do českého trhu s nemovitostmi vrazit ani korunu! Pro zajímavost podobný nesmyslný poměr byl i tady v Kalifornii, kde se vyplatilo posledních pár let pronajímat. Dnes se to obraci a po 40 procentním poklesu cen nemovitostí se výnos z pronájmu (které mimochodem stoupají) zase blíží k 5 až 6 procentům. Investovat na českem realitním trhu má smysl jen za dvou předpokladu: pád cen aspoň o 25 až 30 procent a nebo výrazný propad koruny (pro investory s jinými měnami).“ Zdroj: Názory čtenářů, http://reality.ihned.cz , cit. 13. 1. 2009

Nad komentářem se lze zamyslet opět ve vztahu k rovnici směny MV = PQ. Na závěr uveďme jednu z možných úvah. Pokud se budou investoři zdráhat „vrazit korunu“, protože je to „ekonomický nesmysl“, pravděpodobně se to odráží v poklesu M a V, což vede k výše diskutovaným dopadům na pokles cen a množství bytů nabízených ke směně.

Co se stane s cenami bytů? >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Realitní makléř

Petr Zámečník | 25.10.2016 00:00 Daň z nabytí se mění… pozor na smlouvy o prodeji nemovitosti

S účinností od 1. 11. 2016 dochází k významné změně. Daňovým poplatníkem bude nabyvatel. To s sebou ale může přinést komplikace ve smlouvách o prodeji nemovitostí. Jak se vyhnout problémům? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

12.10.2016 11:23 Inženýrská firma Centroprojekt má nového majitele

Novým majitelem inžnýrské společnosti Centroprojekt, která provádí projektovou dokumentací k novým stavbám se stal holding Andreje Babiše. Hodnota celé transakce nebyla zveřejněná. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (365)
 
Spíše ano. (52)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (59)
 Celkem hlasovalo 523 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »