Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Stavební spoření: Pro spoření není výhodné!

Autor: Marek Macura | 11.06.2008 00:00 | Kategorie: Stavební spoření | 29 komentářů
Stavební spoření: Pro spoření není výhodné!

Stavební spoření je primárně určeno k profinancování záměrů týkajících se bydlení, nicméně díky svým parametrům patří k jednomu z nejoblíbenějších spořících produktů v České republice. K dlouhodobému spoření se ale rozhodně nevyplatí.

Historie předchůdců stavebního spoření sahá až do dávné minulosti. První zmínky o určité formě „kolektivního spoření“ jsou zmiňovány již v době 200 let př. n. l. v dávné Číně a příliš se neliší od současného principu. Nejvíce se však tato forma spoření rozvinula v Německu a Rakousku. Právě německý a rakouský model stavebních spořitelen pronikl v 90. letech minulého století také do České republiky.

Konstrukce stavebního spoření

V současné době existují dva typy smluv o stavebním spoření, které se liší podmínkami, a to zejména v oblasti státní dotace. Starší smlouvy uzavřené do 31. 12. 2003 mají vyšší státní podporu (25 % z vkladu účastníka při maximální dotaci 4 500 Kč ročně) a kratší vázací dobu (5 let). Druhým typem smluv jsou smlouvy sepsané od 1. 1. 2004, tedy dle podmínek platných dodnes. Těmi se budeme dále zabývat.

Pro čerpání státní podpory je důležité přidělené rodné číslo. Díky systému přidělování státní podpory lze čerpat na jedno rodné číslo pouze jednu dotaci. Účastník stavebního spoření může mít nekonečně mnoho smluv, ale podporu může čerpat vždy pouze do limitu 3 000 Kč pro všechny smlouvy dohromady. Výjimku tvoří pouze případ, kdy účastník stavebního spoření zemře, pak jeho smlouva s veškerými právy a povinnostmi přechází na dědice, který může v tomto případě pokračovat ve spoření a čerpat tak 2 dotace (1. na své rodné číslo, 2. na zděděnou smlouvu). Smlouvu lze také uzavřít na nezletilé dítě a na osoby nezpůsobilé k právním úkonům, za které spoří jejich zákonní zástupci.

Smlouva musí mít určité náležitosti, mezi jinými si klient volí, zda chce využívat státní dotaci nebo ne. Dále je ve smlouvě stanovena cílová částka (součet vkladů, připsané státní podpory a úroků), což je v podstatě jakýsi rámec, do jehož výšky lze spořit prostředky skrze jednu smlouvu o stavebním spoření.

Ve smlouvě se také uvádí úroková sazba z vkladů a úroková sazba z úvěru. Tyto sazby jsou platné a neměnné po celou dobu trvání smlouvy a nijak nezávisí na vývoji na finančních trzích. Rozdíl mezi úroky z vkladu a z úvěru může být maximálně 3 procentní body (toto rozpětí stanovuje zákon).

Další omezení vyplývající ze zákona se týká minimální doby trvání smlouvy. Pokud klient nevyužije možnosti vzít si překlenovací úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření, pak má po 6 letech nárok na výplatu naspořené částky. Pokud stav účtu nedovršil stanovené cílové částky, může klient dále pokračovat ve spoření než dosáhne výše cílové částky (CČ). Konec stavebního spoření je vázán na „naplnění“ CČ.

Běžná smlouva o stavebním spoření se rozděluje na dvě fáze. První je spoření a dosažení potřebných podmínek pro přidělení úvěru a následná fáze splácení úvěru. My budeme dále analyzovat pouze část spořící a budeme uvažovat, že naši klienti využívají stavební spoření pouze jako produkt ke spoření.

Součásti smluv o stavebním spoření jsou také poplatky, které hradí klient. Prvním a velmi zásadním poplatkem, který může výrazně ovlivnit výnosnost stavebního spoření, je platba za založení cílové částky. Poplatek je ve výši 1 % z CČ (platí pro standardní smlouvy). Dále jsou to poplatky za vedení účtu o stavebním spoření. Ty se pohybují ve výši od 250 Kč do 360 Kč. Pro přehlednost a představu poplatkové struktury uvádím přehled všech tarifů jednotlivých stavebních spořitelen a jejich parametry, které jsou relevantní z pohledu spoření.

Stavební spořitelna

Tarif

Úrok ze spoření

Min. cílová částka

Poplatek za vedení účtu

Poplatek za uzavření smlouvy

ČMSS - Liška

Invest

2%

40 000 Kč

290 Kč

1 % z CČ, max. 15.000 Kč

ČMSS - Liška

Perspektiv

2%

300 000 Kč

290 Kč

1 % z CČ, max. 15.000 Kč

ČMSS - Liška

Atraktiv

1%

40 000 Kč

290 Kč

1 % z CČ, max. 15.000 Kč

Hypo SS (RSTS)

Nadstandard NS/EU

2,40%

50 000 Kč

360 Kč

1,2 % nebo 1,8 % z CČ

Hypo SS (RSTS)

Nadstandard NU/EU

1%

50 000 Kč

360 Kč

1,2 % nebo 1,8 % z CČ

Hypo SS (RSTS)

Smart

2%

50 000 Kč

360 Kč

0,9 % z CČ

Modrá pyramida

Kredit rychlá

2%

50 000 Kč

300 Kč

1 % z CČ, max. 10.000 Kč

Modrá pyramida

Kredit stand.

2%

50 000 Kč

300 Kč

1 % z CČ, max. 10.000 Kč

Modrá pyramida

Kredit pomalá

2%

 

300 Kč

1 % z CČ, max. 10.000 Kč

Raiffeisen SS

Spořící tarif

2%

50 000 Kč

284 Kč

1 % z CČ, 0,85 % z CČ do 25 let

Raiffeisen SS

Úvěrový tarif

1%

50 000 Kč

284 Kč

1 % z CČ, 0,85 % z CČ do 25 let

SSČS - Buřinka

Jednotný

spořící tarif

2%

40 000 Kč

285 Kč

1 % z CČ, max. 9 500 Kč

Wüstenrot SS

Optimální speciální

1 nebo 2,1 %

20 000 Kč

250 Kč

1 % z CČ, max. 30.000 Kč; 0,5 % pro ISIC, Alive, IYTC

Wüstenrot SS

Optimální

finanční

1 nebo 2,1 %

20 000 Kč

250 Kč

1 % z CČ, max. 30.000 Kč; 0,5 % pro ISIC, Alive, IYTC

Wüstenrot SS

Optimální normální

1 nebo 2,1 %

20 000 Kč

250 Kč

1 % z CČ, max. 30.000 Kč; 0,5 % pro ISIC, Alive, IYTC

Wüstenrot SS

Optimální

kreditní

1 nebo 2,1 %

20 000 Kč

250 Kč

1 % z CČ, max. 30.000 Kč; 0,5 % pro ISIC, Alive, IYTC

Wüstenrot SS

Kamarád

2,10%

150 000 Kč

250 Kč

0% z CČ

Tabulka 1: Srovnání spořících tarifů [1]

Pro ukončení stavebního spoření, je nutno zaslat výpověď stavební spořitelně. Od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi začíná běžet 3měsíční výpovědní lhůta. V případě ukončení smlouvy o stavebním spoření před splněním potřebných podmínek pro vznik nároku na výplatu, je ze strany stavební spořitelny účtována sankce za předčasné zrušení smlouvy. Většinou 0,5% z cílové částky a klientovi zaniká nárok na výplatu státní podpory.

Nyní se podrobněji zaměřme na zásadní nedostatky a výhody akumulace aktiv skrze produkt stavebního spoření.

Nevýhody stavebního spoření

První nevýhodou je nízká výnosnost stavebního spoření na delším horizontu. Zhodnocení vkladů, které se u spořících tarifů pohybuje na úrovni 2 % p.a. a v případě  „úvěrových“ tarifů je zhodnocení pouze 1 % p.a., nepokryje ani inflaci. Státní podpora je hlavním motivem pro spoření a také hlavní části tvořící výsledné zhodnocení, ale opět je třeba si uvědomit, že státní dotace je ve výši 15 % z ročního vkladu (do výše 20 000 Kč), nicméně se jedná o jednorázovou podporu, takže její význam v čase klesá a s tím i celkový výnos smluv o stavebním spoření.

Dalším významným faktorem ovlivňujícím výsledné zhodnocení jsou náklady spojené s danou smlouvou. Je to hlavně poplatek 1 % z CČ a dále pak roční poplatek za vedení účtu.

Pro ilustraci opět uvádím tabulku vývoje zhodnocení v čase. Uvažoval jsem průměrný roční poplatek ve výši 295 Kč a předpokládal jsem plné využití státní dotace, tedy vklad přes 20 000 Kč ročně, tedy 1 700 Kč měsíčně (hodnota vkladu nad 20 000 Kč pokryje poplatek za vedení účtu). Poplatek za CČ ve výši 1 % a CČ jsem vždy stanovil co nejblíže předpokládanému stavu účtu na konci daného roku, tak, aby byly náklady na uzavření co nejnižší.

Rok

Vklad

Stav účtu

Poplatky celkem

Výnos

Výnos očištěn o inflaci

1.

20 400 Kč

23 135 Kč

545 Kč

22,62%

19,04%

2.

40 800 Kč

46 744 Kč

1 090 Kč

12,73%

9,44%

3.

61 200 Kč

70 836 Kč

1 635 Kč

9,24%

6,06%

4.

81 600 Kč

95 421 Kč

2 180 Kč

7,46%

4,33%

5.

102 000 Kč

120 508 Kč

2 725 Kč

6,38%

3,28%

6.

122 400 Kč

146 108 Kč

3 270 Kč

5,65%

2,57%

7.

142 800 Kč

172 231 Kč

3 815 Kč

5,13%

2,07%

8.

163 200 Kč

198 888 Kč

4 360 Kč

4,74%

1,68%

9.

183 600 Kč

226 038 Kč

4 955 Kč

4,42%

1,38%

10.

204 000 Kč

253 793 Kč

5 500 Kč

4,18%

1,15%

11.

224 400 Kč

282 064 Kč

6 095 Kč

3,98%

0,95%

12.

244 800 Kč

310 913 Kč

6 690 Kč

3,81%

0,78%

13.

265 200 Kč

340 350 Kč

7 285 Kč

3,66%

0,64%

14.

285 600 Kč

370 388 Kč

7 880 Kč

3,54%

0,53%

15.

306 000 Kč

401 039 Kč

8 475 Kč

3,43%

0,42%

16.

326 400 Kč

432 314 Kč

9 070 Kč

3,34%

0,33%

17.

346 800 Kč

464 177 Kč

9 715 Kč

3,26%

0,25%

18.

367 200 Kč

496 741 Kč

10 310 Kč

3,19%

0,18%

19.

387 600 Kč

529 917 Kč

10 955 Kč

3,12%

0,12%

20.

408 000 Kč

563 770 Kč

11 600 Kč

3,06%

0,06%

Tabulka 2: Zhodnocení vkladů do stavebního spoření
Čím déle spoříme, tím menší je náš výnos. Výhodou je, že výnosy nepodléhají dani z příjmu.

Nespornou nevýhodou je opět nelikvidita vkladů, kdy v případě výběru spořených prostředků před uplynutím šestileté vázací lhůty je klientovi účtována sankce (většinou 0,5 % z výše CČ) a není vyplácena záloha na státní dotaci, takže dochází ve výsledku ke znehodnocení vkladu. A investor není odměněn za nelikviditu vyšším výnosem.

Jinou nevýhodou je omezená možnost výběru vkladů. Pokud klient potřebuje jen část vkladů, které má na účtu stavebního spoření, musí si vybrat vždy celou částku a spoření ukončit.

V souvislosti se spořením skrze stavební spoření lze hovořit o zneužití prvotního účelu produktu, tedy podporu financování bydlení ze strany státu a o zakřivování části finančního trhu díky státním dotacím. Podle mě je třeba si uvědomit, že státní dotace je hrazená z peněz daňových poplatníků a primárně měla sloužit k podpoře a rozvoji bydlení. Bohužel díky výšce státní dotace a způsobu přidělování dotace je tento produkt „zneužíván“ ke spoření na cokoliv a není tak možno omezit neefektivnost vynakládání peněz daňových poplatníků.

Za rok 2007 přijde daňové poplatníky státní podpora stavebního spoření na 14,978 miliard korun! Tato částka určitě není zanedbatelná. Pro ilustraci uvádím graf vývoje přiznané státní podpory.

Graf: Vývoj přiznané státní podpory v mld. Kč

Zajímavé je také zjištění, že české stavební spoření má největší dotaci ze strany státu. „Maximální státní podpora v Česku činí 3000 korun ročně, v Německu je to u jednotlivce 45 eur (přes 1100 korun), v Rakousku letos 40 eur a na Slovensku 2000 slovenských korun.“ [2] Ostatně v jiných zemích, kde je stavební spoření také populární, existují další podmínky, které napomáhají k efektivnější alokaci státní podpory, což by se určitě hodilo i v České republice.

Výhody stavebního spoření

První a nejdůležitější výhodou je bezrizikové zhodnocení vkladů na horizontu 6 let. V případě, že jsou smlouvy optimálně nastavené, lze dosahovat velmi zajímavého zhodnocení, zvláště pak pokud uvažujeme nulové riziko.

Další výhoda je pojištění vkladů dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. U starších smluv lze dosáhnout ještě vyššího zhodnocení.

Použití stavebního spoření

V zásadě jsem již podstatné parametry pro optimální nastavení stavebního spoření zmínil, takže je pouze ještě jednou shrnu a zhodnotím.

Pro optimalizaci výnosu jsou podstatnou položkou náklady, zvláště pak poplatek za CČ, který je zaplacen hned při podpisu smlouvy, takže se nám tento náklad nerozpadá v čase a nemůžeme ho tedy diskontovat. Má zásadní vliv na zhodnocení.

Pro ilustraci můžeme porovnat zhodnocení tří různých variant stavebního spoření a ilustrovat tak rozdíl, který udělá vstupní poplatek. Vycházíme ze stejného měsíčního vkladu 1 667 Kč. Zvolíme nejnižší možnou dobu spoření, protože platí již zmiňované „čím delší doba spoření, tím menší výnos“. To je způsobeno nízkým složeným úročením (u většiny smluv 2 %) a poměrně vysokým jednoduchým zhodnocením formou státní dotace, které v čase slábne. U prvních dvou variant zvolíme nejnižší možnou CČ pro optimalizaci nákladů. Při spoření na dobu 6 let je tato CČ ve výši 150 000 Kč a pro srovnání jako druhou variantu zvolíme průměrnou částku ze stavebního spoření, která se v roce 2007 pohybuje na úrovni 284 900 Kč (budeme tedy uvažovat částku 285 000 Kč).

Pro výpočet budu používat tarify stavební spořitelny Wüstenrot, která má v současnosti nejvyšší zhodnocení smluv 2,1% p.a., a také má v nabídce zajímavý tarif Kamarád, který je určen pro děti a v případě splnění podmínek, které vyhovuji našemu propočtu, je založení smlouvy zdarma. Tabulka uvádí propočet 3 variant, dle výše zmíněné metodiky.

Stavební spořitelna

Wüstenrot

Wüstenrot

Wüstenrot

Tarif

Kamarád

OS

OS

Zhodnocení úspor

2,1%

2,1%

2,1%

Zvolená CČ

150 000 Kč

150 000 Kč

285 000 Kč

Poplatek za CČ

0 Kč

1 500 Kč

2 850 Kč

Administrativní poplatky

280 Kč

280 Kč

280 Kč

Měsíční vklad

1 667 Kč

1 667 Kč

1 667 Kč

Vklad celkem

120 024 Kč

120 024 Kč

120 024 Kč

Poplatky celkem

1 680 Kč

3 180 Kč

4 530 Kč

Vklad+poplatky

121 704 Kč

123 204 Kč

124 554 Kč

Doba spoření

6 let

6 let

6 let

Stav účtu po 6 letech

145 543 Kč

145 543 Kč

145 543 Kč

Zhodnocení p.a.

6,24%

6,01%

5,70%

Tabulka 3: Srovnání výnosnosti SS

Tabulka pouze potvrzuje výše napsané. V praxi se lze setkat i s cílovými částkami nad milion korun, kdy výnos takto nastaveného spoření výrazně klesne.

Stavební spoření je nepochybně zajímavý produkt z pohledu krátkodobého spoření, ale je důležité správně ho nastavit a správně využívat.[2] České stavební spoření je nejštědřejší na světě. E15 [online]. 2008 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW: http://e15.cz/burzy-trhy/ceske-stavebni-sporeni-je-nejstedrejsi-na-svete-25950/ .

Anketa

Máte uzavřené stavební spoření?

Ano. (1166)
 
Ne. (329)
 
Nevím. (28)
 Celkem hlasovalo 1523 čtenářů

Stavební spoření: Pro spoření není výhodné! >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Poslední přidané komentáře (celkem 29 komentářů)

GVcgurozbdDAKTEnEQL cbidmmvyxk | 01.06.2011 22:38
ten výpočet viťa | 16.10.2010 14:30
RE: RE: Hypotéky x úvěry SS | 09.03.2010 08:27
RE: Hypotéky x úvěry SS Tom | 08.03.2010 20:44
ach ten češtin jarda | 20.10.2009 22:49

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Stavební spoření

Jana Zámečníková | 24.10.2016 00:01 Stavební spořitelny se přetahují o klienty. Novou zbraní je refinancování

Úvěrům se stále nepřestává dařit a vědí to i stavební spořitelny. Proto vytahují nová esa z rukávů, aby získaly další úvěrové klienty. Potenciál vidí nyní v refinancování úvěrů od jiných stavebních spořitelen. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 17.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Změny se dotknou i stavebních spořitelen

S příchodem prosince začne platit nový zákon o úvěru pro spotřebitele. Všechny úvěry poskytované stavebními spořitelnami budou nově v tomto zákoně sjednoceny. Stavební spořitelny čeká ale i celá řada dalších změn. Přípravy stavebních spořitelen jsou v plném proudu. Modrá pyramida je ale v předstihu a úvěry podle nových pravidel začne poskytovat dokonce dříve. (Aktualizováno) Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 13.09.2016 00:00 Zastaralý bytový fond nahrává stavebním spořitelnám

Bytový fond v České republice je poměrně zastaralý. Není proto divu, že investice směřují právě převážně do jeho obnovy. Téměř polovina poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření byla vloni použita na modernizace a údržby bytů a domů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 07.09.2016 00:00 Nové bydlení s půjčkou od stavební spořitelny

Potřebujete půjčit na nové bydlení nebo postavit dům? Se zástavou nemovitosti vám půjčí nejen banky, ale i stavební spořitelny. Jsou úvěry na nové bydlení výhodnější u stavebních spořitelen? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 25.08.2016 00:00 Stavební spořitelny lákají na úvěry bez zajištění

Klienti stavebních spořitelen letos uzavírají více smluv než v loňském roce, na druhou stranu ale zpomaluje tempo úvěrování. Stavební spořitelny proto hledají způsoby, jak klienty na úvěry nalákat, úvěry zlevňují. Neváhají ani hledat další způsoby, jak klientovi nabídnout ještě výhodnější podmínky. (Aktualizováno) Celá zpráva »

Komentářů: 2 / 2 Poslední komentář: 25.08.2016 13:05

Další články »

Krátké zprávy z Stavební spoření

03.10.2016 13:32 Poradci Stavební spořitelny České spořitelny míří do terénu

Nová služba ČS Plus Stavební spořitelny České spořitelny (SSČS) chce nabídnout klientům finanční i nefinanční produkty spojené s bydlením v terénu. SSČS hodlá do konce roku 2018 spolupracovat s 250 poradci. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

27.06.2016 11:39 ČMSS nabízí zajištěné meziúvěry od 1,9 %

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) zlevnila meziúvěry zajištěné nemovitostí podle typu a výše meziúvěru až o 0,4 procentního bodu. Úrokové sazby zajištěných úvěrů lze tedy získat již od 1,9 %. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

10.05.2016 13:55 Stavební spořitelny sníží od léta úroky

Úroky na stavebním spoření mohou klesnout i o více než polovinu. Stavební spořitelny by ke změně mohly přistoupit již od léta. „Budeme to muset udělat. Předpokládáme, že to bude od července," potvrdil Vladimír Staňura, šéf Českomoravské stavební spořitelny. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 11.05.2016 19:21

12.04.2016 15:03 Stavební spoření odstraní diskriminaci registrovaných partnerů

Vláda se shodla na změně zákona o stavebním spoření, který dosud dikriminoval registrované páry. Zákon nově umožní čerpání úvěru ze stavebního spoření i na bytové potřeby registrovaného partnera. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.03.2016 12:43 Dojde ke zjednodušení výpovědi stavebního spoření nezletilých dětí

Senátoři rozhodli, že po ukončení zákonné šestileté vázací doby spoření nebude potřeba souhlas soudu pro výpověď stavebního spoření nezletilých dětí.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (378)
 
Spíše ano. (54)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (62)
 Celkem hlasovalo 541 čtenářů

Nejčtenější články z Stavební spoření za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 17.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Změny se dotknou i stavebních spořitelen

S příchodem prosince začne platit nový zákon o úvěru pro spotřebitele. Všechny úvěry poskytované stavebními spořitelnami budou nově v tomto zákoně sjednoceny. Stavební spořitelny čeká ale i celá řada dalších změn. Přípravy stavebních spořitelen jsou v plném proudu. Modrá pyramida je ale v předstihu a úvěry podle nových pravidel začne poskytovat dokonce dříve. (Aktualizováno) Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »