EUR 24.945

USD 23.341

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.945

USD 23.341

Text: Marek Macura

11. 06. 2008

29 komentářů

Stavební spoření: Pro spoření není výhodné!

 


 

Historie předchůdců stavebního spoření sahá až do dávné minulosti. První zmínky o určité formě „kolektivního spoření“ jsou zmiňovány již v době 200 let př. n. l. v dávné Číně a příliš se neliší od současného principu. Nejvíce se však tato forma spoření rozvinula v Německu a Rakousku. Právě německý a rakouský model stavebních spořitelen pronikl v 90. letech minulého století také do České republiky.

Konstrukce stavebního spoření

V současné době existují dva typy smluv o stavebním spoření, které se liší podmínkami, a to zejména v oblasti státní dotace. Starší smlouvy uzavřené do 31. 12. 2003 mají vyšší státní podporu (25 % z vkladu účastníka při maximální dotaci 4 500 Kč ročně) a kratší vázací dobu (5 let). Druhým typem smluv jsou smlouvy sepsané od 1. 1. 2004, tedy dle podmínek platných dodnes. Těmi se budeme dále zabývat.

Pro čerpání státní podpory je důležité přidělené rodné číslo. Díky systému přidělování státní podpory lze čerpat na jedno rodné číslo pouze jednu dotaci. Účastník stavebního spoření může mít nekonečně mnoho smluv, ale podporu může čerpat vždy pouze do limitu 3 000 Kč pro všechny smlouvy dohromady. Výjimku tvoří pouze případ, kdy účastník stavebního spoření zemře, pak jeho smlouva s veškerými právy a povinnostmi přechází na dědice, který může v tomto případě pokračovat ve spoření a čerpat tak 2 dotace (1. na své rodné číslo, 2. na zděděnou smlouvu). Smlouvu lze také uzavřít na nezletilé dítě a na osoby nezpůsobilé k právním úkonům, za které spoří jejich zákonní zástupci.

Smlouva musí mít určité náležitosti, mezi jinými si klient volí, zda chce využívat státní dotaci nebo ne. Dále je ve smlouvě stanovena cílová částka (součet vkladů, připsané státní podpory a úroků), což je v podstatě jakýsi rámec, do jehož výšky lze spořit prostředky skrze jednu smlouvu o stavebním spoření.

Ve smlouvě se také uvádí úroková sazba z vkladů a úroková sazba z úvěru. Tyto sazby jsou platné a neměnné po celou dobu trvání smlouvy a nijak nezávisí na vývoji na finančních trzích. Rozdíl mezi úroky z vkladu a z úvěru může být maximálně 3 procentní body (toto rozpětí stanovuje zákon).

Další omezení vyplývající ze zákona se týká minimální doby trvání smlouvy. Pokud klient nevyužije možnosti vzít si překlenovací úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření, pak má po 6 letech nárok na výplatu naspořené částky. Pokud stav účtu nedovršil stanovené cílové částky, může klient dále pokračovat ve spoření než dosáhne výše cílové částky (CČ). Konec stavebního spoření je vázán na „naplnění“ CČ.

Běžná smlouva o stavebním spoření se rozděluje na dvě fáze. První je spoření a dosažení potřebných podmínek pro přidělení úvěru a následná fáze splácení úvěru. My budeme dále analyzovat pouze část spořící a budeme uvažovat, že naši klienti využívají stavební spoření pouze jako produkt ke spoření.

Součásti smluv o stavebním spoření jsou také poplatky, které hradí klient. Prvním a velmi zásadním poplatkem, který může výrazně ovlivnit výnosnost stavebního spoření, je platba za založení cílové částky. Poplatek je ve výši 1 % z CČ (platí pro standardní smlouvy). Dále jsou to poplatky za vedení účtu o stavebním spoření. Ty se pohybují ve výši od 250 Kč do 360 Kč. Pro přehlednost a představu poplatkové struktury uvádím přehled všech tarifů jednotlivých stavebních spořitelen a jejich parametry, které jsou relevantní z pohledu spoření.

Stavební spořitelna

Tarif

Úrok ze spoření

Min. cílová částka

Poplatek za vedení účtu

Poplatek za uzavření smlouvy

ČMSS – Liška

Invest

2%

40 000 Kč

290 Kč

1 % z CČ, max. 15.000 Kč

ČMSS – Liška

Perspektiv

2%

300 000 Kč

290 Kč

1 % z CČ, max. 15.000 Kč

ČMSS – Liška

Atraktiv

1%

40 000 Kč

290 Kč

1 % z CČ, max. 15.000 Kč

Hypo SS (RSTS)

Nadstandard NS/EU

2,40%

50 000 Kč

360 Kč

1,2 % nebo 1,8 % z CČ

Hypo SS (RSTS)

Nadstandard NU/EU

1%

50 000 Kč

360 Kč

1,2 % nebo 1,8 % z CČ

Hypo SS (RSTS)

Smart

2%

50 000 Kč

360 Kč

0,9 % z CČ

Modrá pyramida

Kredit rychlá

2%

50 000 Kč

300 Kč

1 % z CČ, max. 10.000 Kč

Modrá pyramida

Kredit stand.

2%

50 000 Kč

300 Kč

1 % z CČ, max. 10.000 Kč

Modrá pyramida

Kredit pomalá

2%

 

300 Kč

1 % z CČ, max. 10.000 Kč

Raiffeisen SS

Spořící tarif

2%

50 000 Kč

284 Kč

1 % z CČ, 0,85 % z CČ do 25 let

Raiffeisen SS

Úvěrový tarif

1%

50 000 Kč

284 Kč

1 % z CČ, 0,85 % z CČ do 25 let

SSČS – Buřinka

Jednotný

spořící tarif

2%

40 000 Kč

285 Kč

1 % z CČ, max. 9 500 Kč

Wüstenrot SS

Optimální speciální

1 nebo 2,1 %

20 000 Kč

250 Kč

1 % z CČ, max. 30.000 Kč; 0,5 % pro ISIC, Alive, IYTC

Wüstenrot SS

Optimální

finanční

1 nebo 2,1 %

20 000 Kč

250 Kč

1 % z CČ, max. 30.000 Kč; 0,5 % pro ISIC, Alive, IYTC

Wüstenrot SS

Optimální normální

1 nebo 2,1 %

20 000 Kč

250 Kč

1 % z CČ, max. 30.000 Kč; 0,5 % pro ISIC, Alive, IYTC

Wüstenrot SS

Optimální

kreditní

1 nebo 2,1 %

20 000 Kč

250 Kč

1 % z CČ, max. 30.000 Kč; 0,5 % pro ISIC, Alive, IYTC

Wüstenrot SS

Kamarád

2,10%

150 000 Kč

250 Kč

0% z CČ

Tabulka 1: Srovnání spořících tarifů [1]

Pro ukončení stavebního spoření, je nutno zaslat výpověď stavební spořitelně. Od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi začíná běžet 3měsíční výpovědní lhůta. V případě ukončení smlouvy o stavebním spoření před splněním potřebných podmínek pro vznik nároku na výplatu, je ze strany stavební spořitelny účtována sankce za předčasné zrušení smlouvy. Většinou 0,5% z cílové částky a klientovi zaniká nárok na výplatu státní podpory.

Nyní se podrobněji zaměřme na zásadní nedostatky a výhody akumulace aktiv skrze produkt stavebního spoření.

Nevýhody stavebního spoření

První nevýhodou je nízká výnosnost stavebního spoření na delším horizontu. Zhodnocení vkladů, které se u spořících tarifů pohybuje na úrovni 2 % p.a. a v případě  „úvěrových“ tarifů je zhodnocení pouze 1 % p.a., nepokryje ani inflaci. Státní podpora je hlavním motivem pro spoření a také hlavní části tvořící výsledné zhodnocení, ale opět je třeba si uvědomit, že státní dotace je ve výši 15 % z ročního vkladu (do výše 20 000 Kč), nicméně se jedná o jednorázovou podporu, takže její význam v čase klesá a s tím i celkový výnos smluv o stavebním spoření.

Dalším významným faktorem ovlivňujícím výsledné zhodnocení jsou náklady spojené s danou smlouvou. Je to hlavně poplatek 1 % z CČ a dále pak roční poplatek za vedení účtu.

Pro ilustraci opět uvádím tabulku vývoje zhodnocení v čase. Uvažoval jsem průměrný roční poplatek ve výši 295 Kč a předpokládal jsem plné využití státní dotace, tedy vklad přes 20 000 Kč ročně, tedy 1 700 Kč měsíčně (hodnota vkladu nad 20 000 Kč pokryje poplatek za vedení účtu). Poplatek za CČ ve výši 1 % a CČ jsem vždy stanovil co nejblíže předpokládanému stavu účtu na konci daného roku, tak, aby byly náklady na uzavření co nejnižší.

Rok

Vklad

Stav účtu

Poplatky celkem

Výnos

Výnos očištěn o inflaci

1.

20 400 Kč

23 135 Kč

545 Kč

22,62%

19,04%

2.

40 800 Kč

46 744 Kč

1 090 Kč

12,73%

9,44%

3.

61 200 Kč

70 836 Kč

1 635 Kč

9,24%

6,06%

4.

81 600 Kč

95 421 Kč

2 180 Kč

7,46%

4,33%

5.

102 000 Kč

120 508 Kč

2 725 Kč

6,38%

3,28%

6.

122 400 Kč

146 108 Kč

3 270 Kč

5,65%

2,57%

7.

142 800 Kč

172 231 Kč

3 815 Kč

5,13%

2,07%

8.

163 200 Kč

198 888 Kč

4 360 Kč

4,74%

1,68%

9.

183 600 Kč

226 038 Kč

4 955 Kč

4,42%

1,38%

10.

204 000 Kč

253 793 Kč

5 500 Kč

4,18%

1,15%

11.

224 400 Kč

282 064 Kč

6 095 Kč

3,98%

0,95%

12.

244 800 Kč

310 913 Kč

6 690 Kč

3,81%

0,78%

13.

265 200 Kč

340 350 Kč

7 285 Kč

3,66%

0,64%

14.

285 600 Kč

370 388 Kč

7 880 Kč

3,54%

0,53%

15.

306 000 Kč

401 039 Kč

8 475 Kč

3,43%

0,42%

16.

326 400 Kč

432 314 Kč

9 070 Kč

3,34%

0,33%

17.

346 800 Kč

464 177 Kč

9 715 Kč

3,26%

0,25%

18.

367 200 Kč

496 741 Kč

10 310 Kč

3,19%

0,18%

19.

387 600 Kč

529 917 Kč

10 955 Kč

3,12%

0,12%

20.

408 000 Kč

563 770 Kč

11 600 Kč

3,06%

0,06%

Tabulka 2: Zhodnocení vkladů do stavebního spoření


Čím déle spoříme, tím menší je náš výnos. Výhodou je, že výnosy nepodléhají dani z příjmu.

Nespornou nevýhodou je opět nelikvidita vkladů, kdy v případě výběru spořených prostředků před uplynutím šestileté vázací lhůty je klientovi účtována sankce (většinou 0,5 % z výše CČ) a není vyplácena záloha na státní dotaci, takže dochází ve výsledku ke znehodnocení vkladu. A investor není odměněn za nelikviditu vyšším výnosem.

Jinou nevýhodou je omezená možnost výběru vkladů. Pokud klient potřebuje jen část vkladů, které má na účtu stavebního spoření, musí si vybrat vždy celou částku a spoření ukončit.

V souvislosti se spořením skrze stavební spoření lze hovořit o zneužití prvotního účelu produktu, tedy podporu financování bydlení ze strany státu a o zakřivování části finančního trhu díky státním dotacím. Podle mě je třeba si uvědomit, že státní dotace je hrazená z peněz daňových poplatníků a primárně měla sloužit k podpoře a rozvoji bydlení. Bohužel díky výšce státní dotace a způsobu přidělování dotace je tento produkt „zneužíván“ ke spoření na cokoliv a není tak možno omezit neefektivnost vynakládání peněz daňových poplatníků.

Za rok 2007 přijde daňové poplatníky státní podpora stavebního spoření na 14,978 miliard korun! Tato částka určitě není zanedbatelná. Pro ilustraci uvádím graf vývoje přiznané státní podpory.

Graf: Vývoj přiznané státní podpory v mld. Kč

Zajímavé je také zjištění, že české stavební spoření má největší dotaci ze strany státu. „Maximální státní podpora v Česku činí 3000 korun ročně, v Německu je to u jednotlivce 45 eur (přes 1100 korun), v Rakousku letos 40 eur a na Slovensku 2000 slovenských korun.“ [2] Ostatně v jiných zemích, kde je stavební spoření také populární, existují další podmínky, které napomáhají k efektivnější alokaci státní podpory, což by se určitě hodilo i v České republice.

Výhody stavebního spoření

První a nejdůležitější výhodou je bezrizikové zhodnocení vkladů na horizontu 6 let. V případě, že jsou smlouvy optimálně nastavené, lze dosahovat velmi zajímavého zhodnocení, zvláště pak pokud uvažujeme nulové riziko.

Další výhoda je pojištění vkladů dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. U starších smluv lze dosáhnout ještě vyššího zhodnocení.

Použití stavebního spoření

V zásadě jsem již podstatné parametry pro optimální nastavení stavebního spoření zmínil, takže je pouze ještě jednou shrnu a zhodnotím.

Pro optimalizaci výnosu jsou podstatnou položkou náklady, zvláště pak poplatek za CČ, který je zaplacen hned při podpisu smlouvy, takže se nám tento náklad nerozpadá v čase a nemůžeme ho tedy diskontovat. Má zásadní vliv na zhodnocení.

Pro ilustraci můžeme porovnat zhodnocení tří různých variant stavebního spoření a ilustrovat tak rozdíl, který udělá vstupní poplatek. Vycházíme ze stejného měsíčního vkladu 1 667 Kč. Zvolíme nejnižší možnou dobu spoření, protože platí již zmiňované „čím delší doba spoření, tím menší výnos“. To je způsobeno nízkým složeným úročením (u většiny smluv 2 %) a poměrně vysokým jednoduchým zhodnocením formou státní dotace, které v čase slábne. U prvních dvou variant zvolíme nejnižší možnou CČ pro optimalizaci nákladů. Při spoření na dobu 6 let je tato CČ ve výši 150 000 Kč a pro srovnání jako druhou variantu zvolíme průměrnou částku ze stavebního spoření, která se v roce 2007 pohybuje na úrovni 284 900 Kč (budeme tedy uvažovat částku 285 000 Kč).

Pro výpočet budu používat tarify stavební spořitelny Wüstenrot, která má v současnosti nejvyšší zhodnocení smluv 2,1% p.a., a také má v nabídce zajímavý tarif Kamarád, který je určen pro děti a v případě splnění podmínek, které vyhovuji našemu propočtu, je založení smlouvy zdarma. Tabulka uvádí propočet 3 variant, dle výše zmíněné metodiky.

Stavební spořitelna

Wüstenrot

Wüstenrot

Wüstenrot

Tarif

Kamarád

OS

OS

Zhodnocení úspor

2,1%

2,1%

2,1%

Zvolená CČ

150 000 Kč

150 000 Kč

285 000 Kč

Poplatek za CČ

0 Kč

1 500 Kč

2 850 Kč

Administrativní poplatky

280 Kč

280 Kč

280 Kč

Měsíční vklad

1 667 Kč

1 667 Kč

1 667 Kč

Vklad celkem

120 024 Kč

120 024 Kč

120 024 Kč

Poplatky celkem

1 680 Kč

3 180 Kč

4 530 Kč

Vklad+poplatky

121 704 Kč

123 204 Kč

124 554 Kč

Doba spoření

6 let

6 let

6 let

Stav účtu po 6 letech

145 543 Kč

145 543 Kč

145 543 Kč

Zhodnocení p.a.

6,24%

6,01%

5,70%

Tabulka 3: Srovnání výnosnosti SS

Tabulka pouze potvrzuje výše napsané. V praxi se lze setkat i s cílovými částkami nad milion korun, kdy výnos takto nastaveného spoření výrazně klesne.

Stavební spoření je nepochybně zajímavý produkt z pohledu krátkodobého spoření, ale je důležité správně ho nastavit a správně využívat.


[2] České stavební spoření je nejštědřejší na světě. E15 [online]. 2008 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW:
http://e15.cz/burzy-trhy/ceske-stavebni-sporeni-je-nejstedrejsi-na-svete-25950/ .

Loading

Vstoupit do diskuze 29 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • (CZ)TJ

  13 června, 2008

  Už jsem to psal na iDnesu. V tarifu Perspektiv u ČMSS je minimální cílová částka 150 000.

  Odpovědět

 • e-lisak

  24 října, 2008

  Perspektiv je úvěrový tarif! Nikoliv spořící.

  Odpovědět

 • Petr

  13 června, 2008

  Co by tedy autor doporučil konzervativně založenému „investorovi“? Podílové fondy (peněžní i dluhopisové) nemají vyšší zhodnocení, při investování do podílových fondů je navíc nutné zaplatit vstupní poplatek s poplatek za správu. U starých smluv ze stavebního spoření činí úroková sazba 3% + státní podpora 4.500,- Kč, výhodnější (vzhledem ke státní podpoře) nejsou ani termínované vklady či spořící účty typu ING konto, Emax apod. Jako optimální variantu pro zhodnocení peněz, u kterých nepřipouštím ztrátu je postupně ukládat peníze na Emax (oproti ING kontu připisuje úroky měsíčně a nabízí úrok 3,5, místo 3,25 na ING kontu). Peníze mám navíc v případě potřeby k dispozici okamžitě (díky on-line převodu na mKonto). V polovině prosince pak můžu peníze převést na SS a inkasovat plnou státní podporu.

  Odpovědět

 • Marek Macura

  13 června, 2008

  Dobrý den. Nikde jsem nepsal, že na krátkém horizontu je SS špatná volba. (Nádpis jsem nevymyslel já ;-)).
  Cílem bylo spíše poukázat na základní parametry SS a nevhodnost využívání pro spoření na dlouhou dobu. Upozornit na klesající výnos ze SS spoření v delším horizontu a také poukázat na důležitost nákladů.
  V praxi se občas setkám s klienty, kteří mají CČ 500 000 Kč a více. Pak nám ta výnosnost docela klesá.
  Dále jsem psal, že se budu zabývat pouze novými podmínkami pro SS, tedy od roku 2004. Starší smlouvy jsou ještě o něco výnosnější, máte pravdu.
  Jinak Vašemu postupu není co vytknout, snad jen lze dodat pro ostatní, že optimální je nedávát zbytečně vysokou CČ při založení SS (pokud nechci využívat úvěr) a po dospoření CČ, založit novou smlouvu a pak peníze buď přesunout na nové SS nebo spořit dále a inkasované peníze investovat. Záleži na klientovi.
  Co bych Vám doporučil? to záleží na konkrétní situaci, ale neexistují pouze podílové fondy. Možností je mnoho, ovšem záleží na investorovi a jeho plánech, požadavcích, investičním horizontu a tak dále.

  Odpovědět

 • vvitty

  13 června, 2008

  pripsane uroky lze pouzit jako vklad, resp. o adekvatni castku snizit vkladanou castku, pritom zustava narok na podporu, coz zejmena v poslednich letech drobet zlepsi procentualni vynos.

  Odpovědět

 • karel

  25 července, 2008

  kde najdu přesný výpočet vkladu uloženém v měsíci Y
  navýšený o úrok x procent,aby dal sumu 18000 resp.
  20000 potřebnou k připsání st. podpory,nepčítám po-
  platky.

  Odpovědět

 • hilas

  13 června, 2008

  Když zvážíte všechna okolnosti – dojdete k tomu, že naopak stavební spoření je právě nejlepší alternativa. Nabízí totiž předem daný výnos a vklady jsou pojištěny. Žádný srovnatelný neřku.li lepší produkt ne trhu není.

  Odpovědět

 • simona91

  19 června, 2008

  tak si ho ty pako udělej, cílovku si dej na 10 mega, jak to dělají poradci od Lišky a můžeš si tam posílat až do smrti.

  Odpovědět

 • Liška

  13 října, 2008

  Jsem poradce od Lišky a 10ti megovku jsem ještě neudělala – ani nikdo z mých kolegů – co znám. Ale pokud někdo chce stavět – čili využít stavebko k tomu k čemu je určený – mám mu jako dělat 150tis. smlouvu, protože na 2miliové mu kvůli poplatku klesne výnos??? a pak ho ještě pošlu ať si veme hypotéku od Komerčky, která ho zdere z kůže, ne?
  Pokud se zeptám klienta na co chce stavebko využít, a podlo toho mu doporučím řešení, nemůže ho to poškodit!

  Odpovědět

 • senior

  16 června, 2008

  Jsem fin.poradce a s článkem souhlasím.Problém je u spořitelen,tlačí na výši CČ.a to dost nevybíravě.

  Odpovědět

 • evara

  26 ledna, 2009

  Dobrý den!
  Mám dotaz.Spořím u Hypo už od r.2001.Měla to být výhodná smlouva,kterou jsme uzavřeli:úrok z vkladů až 5%,dodatečné úrok.zvýhodnění ve výši 1% cíl.částky.Po urč.době byla navýšena cíl.částka a spořilo se dál.Nyní mi nechtějí připsat to 1% cíl.částky a 20% úrok.zvýhodnění,prý jsem nedodržel podmínky.A to že jsem vložil v lednu 2008 18000 Kč a smlouva byla uzavřena v září 2001. Vypovězena byla 30.11.2008.Prý jsem měl ještě vložit minimální měsíční vklad od září do prosince 2008.Navíc ještě máme uzavřenu stejnou smlouvu,kam jsem dával 36000 v roce 2007.Bylo to na rok 2007 a 2008.Znamená to,že za rok 2008 nedostanu ani státní podporu?

  Odpovědět

 • Rejpal

  24 září, 2008

  Pokud nezruší státní příspěvek, tak je jako penzijní připojištění výhodné. Mám staré stavební spoření u Hypo za podmínek úročení 2% ročně + dtto při ukončení + 1% z cílové částky + 4500 státní podpora. To je i při našetřené částce 350000 zhodnocení více než 5% ročně. Proč bych toto pojištěné spoření bez vážného důvodu rušil ?

  Odpovědět

 • MILAN

  10 října, 2008

  DOBRÝ DEN CHCI SE ZEPTAT SEM 16LETÝ STUDENT A CHCI SI SPOŘIT NA STAVEBNÍ SPOŘENÍ ALE RODIČE SOU ZADLUŽENÍ COKDYŽ MNĚ EXEKUTOR NASPOŘENÉ PENÍZE VEZME?A MUŽE VLASTNĚ?DĚKUJI.

  Odpovědět

 • Jana Zámečníková

  13 října, 2008

  Dobrý den, peníze na smlouvě o stavebním spoření, která je sjednána na vaše jméno a rč, jsou vaše, ať už si je spoříte sám, anebo vám spoří či přispívá někdo z rodiny. Případná exekuce majetku vašich rodičů by se vaší smlouvy nedotkla. Hezký den.

  Odpovědět

 • Mirka

  13 října, 2008

  Jednoduchá otázka: Kam mám tedy spořit, abych měla JISTÝ výnos větší než 5,63%?

  Odpovědět

 • Mendina

  20 října, 2008

  Investiční živ. pojištění

  Odpovědět

 • e-lisak

  24 října, 2008

  U IŽP bych byl opatrný na termín „jistější“. Mimo to jedná se o zcela odlišné produkty. Je třeba zohlednit investiční horizont (za jak dlouho chce mít člověk peníze dostupné). Každý si musí najít svou variantu v trojúhelníku pomoci „kvalitního“ finančního poradce. Výnos/riziko/likvidita (dostupnost prostředků), případně využít pomoci „kvalitního“ finančního poradce.

  Odpovědět

 • Liška

  13 října, 2008

  Pořád tady propíráte jestli rušit nebo nerušit stavebka. Podstatou SS je ale opravdu financování bydlení, přesto to pořád spousta lidí nevidí. Proč nesrovnáte Stavebko s Hypotékou?? U uvěru 1,7milionu se u hypotéky přeplatí skoro o milion víc než při úvěru z SS, proč to nikdo nesrovnává? Klienti mají v tomto ohledu žalostně málo informací a jaký jsou poplatky za hypotéky????Vždyť jen za vedení účtu se u Hypotéky zaplátí o 1200,-ročně víc, u té chytré baletky z KB dokonce o 2400,-. A to že úrokovou sazbu ani splátku Vám nikdo nenavýší taky vidím jako docela dost podstatnou věc. Nestálo by to za článek?

  Odpovědět

 • Tom

  8 března, 2010

  Souhlasím, taky bych si přečetl rád článek porovnávající hypotéky a stavební spoření. Jestli již existuje, prosím o vložení odkazu.

  Odpovědět

 • Jiří Havelka

  9 března, 2010

  Zřejmě hledáte toto:
  https://www.hypoindex.cz/clanky/stavebni-sporitelny-nejsou-levnejsi-nez-hypotecni-banky/

  Odpovědět

 • Andrea

  16 ledna, 2009

  Dobrý den,nepotřebovala jsem naspořené peníze, tak jsem zvýšila cílovou částku o 100tis.Teď mi přišel papír že se vzhledem ke zvýšení mění úroková sazba,na což jsem nebyla upozorněna a nevím o co se jedná.Bylo tam napsané viz.druhá strana papíru,ale tam nic napsané není.Papír je z druhé strany čistý.Můžete mi to prosím vysvětlit?Měla jsem vždycky úrok 3%. Děkuji A.N.

  Odpovědět

 • Majk

  16 ledna, 2009

  Navýšením cílové částky jste přestoupila na nové podmínky, platné v této době. Pokud s tím nesouhlasíte – tedy Vám poradce, který Vám navýšení CČ provedl, tuto informaci nedal, okamžitě napište na stavební spořitelnu a důrazně žádejte aby Vám byly vráceny původní podmínky vč. původní cílové částky. Nebudou chtít, ale věřte, že to lze. Problém ovšem bude v případě, že jste již CČ dosáhla, nebo ji dokonce přespořila, pak Vám bohužel jiná varianta nebude nabídnuta. Pak máte jedinou možnost – ukončit toto SS, peníze uložit na jiný – výnosnější produkt a založit nové SS, nebo ponechat navýšení CČ a pokračovat i přes znevýhodnění podmínek. Ale osobně bych doporučil v takovém případě ukončit a založit nové.

  Odpovědět

 • Jiří Havelka

  16 ledna, 2009

  Dobrý den, obávám se, že vás čeká ještě jedno nemilé překvapení. Pravděpodobně totiž bylo navýšení smlouvy spojeno se změnou tarifu (proto vám byla snížena úroková sazba) – a změna tarifu je zpravidla spojena s poplatkem, který je velmi často roven podstatné části již připsaných úroků, viz
  https://www.hypoindex.cz/clanky/prodlouzit-si-stavebni-sporeni-pozor-na-poplatky/

  Odpovědět

 • evara

  26 ledna, 2009

  Dobrý den!
  Mám dotaz.Spořím u Hypo už od r.2001.Měla to být výhodná smlouva,kterou jsme uzavřeli:úrok z vkladů až 5%,dodatečné úrok.zvýhodnění ve výši 1% cíl.částky.Po urč.době byla navýšena cíl.částka a spořilo se dál.Změnily se mírně podmínky.Nyní mi nechtějí připsat to 1% cíl.částky a 20% dodateč.úrok.zvýhodnění,prý jsem nedodržel podmínky.A to že jsem vložil v lednu 2008 18000 Kč a smlouva byla uzavřena v září 2001. Vypovězena byla 30.11.2008.Prý jsem měl ještě vložit minimální měsíční vklad od září do prosince 2008.Prý na rok 2008 nebyly vloženy peníze.Navíc ještě máme uzavřenu stejnou smlouvu,kam jsem dával 36000 v roce 2007.Bylo to na rok 2007 a 2008.Znamená to,že za rok 2008 nedostanu ani státní podporu?Není možné dávat peníze třeba na dva,tři roky dopředu?Nevím,proč jim to vadí,mají moje peníze dříve,tak nevím,o co jim jde.

  Odpovědět

 • MK

  14 září, 2009

  Můžete mi někdo prosím vysvětlit poslední dvě věty z tohoto souvětí? „je třeba si uvědomit, že státní dotace je ve výši 15 % z ročního vkladu (do výše 20 000 Kč), nicméně se jedná o jednorázovou podporu, takže její význam v čase klesá a s tím i celkový výnos smluv o stavebním spoření.“
  Nerozumím tomu, že je státní dotace jednorázová a v čase klesá. Státní dotace se přiděluje každý rok, stejně tak jako zhodnocení to zaprvé a zadruhé je neměnná díky zákonu.
  Pokud si chcete stěžovat, že poměr naspořené částky ku státní dotaci klesá, tak to je pravda, ale když si uděláte průměr za celé spořící období, tak jsem si jist, že lepší zhodnocení na trhu nenajdete, pokud chcete být konzervativní a nechcete investovat na burze či do nějakých podílových fondů.

  Odpovědět

 • Radek

  15 září, 2009

  Autor píše, že klesá význam dotace. Tzn. letos dostaneš 3000 a vložíš svých 20000, tj 23 celkem. Další rok vložíš opět 20 000 svých a 3 od státu. Nicméně ve ve druhém roce už podpora není 15% z celkové částky ale pouze 6,5% (3000/46000), ve třetím roce 4,3%(3000/69000) atd.

  Odpovědět

 • jarda

  20 října, 2009

  Stavební spořitelny pujčilY a ne: pujčili

  Odpovědět

 • viťa

  16 října, 2010

  Není mi jasný ten výpočet už v první řádku v tabulce pod nadpisem \“Nevýhody stavebního spoření\“
  Je tam vklad 20400CZK, vedení účtu je 295CZK, státní podpora je 3000CZK, započítání 1% z cílové částky taky nechápu. Ať počítám jak počítám, ke stavu účtu 23 135 se nemohu dopočítat. Mohl bych poprosit o přesný vzorec. Děkuji.

  Odpovědět

 • cbidmmvyxk

  1 června, 2011

  HzaocH fjiygbpyoett, [url=http://rgutffkoekyi.com/]rgutffkoekyi[/url], [link=http://mvijyjrefhfq.com/]mvijyjrefhfq[/link], http://yypelfetiupb.com/

  Odpovědět