Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Výborné výsledky Skupiny Komerční banky v roce 2008

Autor: | 18.02.2009 09:51 | Kategorie: Hypotéky | Komentáře zakázány komentářů

Praha, 18. února 2009 - Komerční banka dnes zveřejnila své neauditované konsolidované výsledky podle IFRS (Mezinárodní standardy pro finanční výkaznictví) za rok 2008. Čistý zisk Skupiny KB dosáhl 13 233 milionů Kč, což je o 17,9 % více než v roce 2007.

 

Navzdory nepříznivému hospodářskému vývoji ve střední Evropě ke konci roku 2008 byly výsledky Skupiny Komerční banky úspěšné ve všech oblastech. Díky nízké angažovanosti nebyla Komerční banka podstatněji zasažena globálním snížením cen rizikových aktiv. Silná kapitálová pozice dále posílená vykázaným čistým ziskem a také zdravá likvidita umožňují Komerční bance pokračovat v dynamickém úvěrování české a slovenské ekonomiky v roce 2009.

Na základě dobré výkonnosti v roce 2008 a adekvátní úrovně kapitálu se představenstvo Komerční banky rozhodlo navrhnout dozorčí radě výplatu dividend ve výši 6,842 milionů Kč, což představuje 180 Kč na akcii a poměr dividenda / zisk na jednu akcii ve výši 52 %.

OBCHODNÍ VÝKONNOST

V souladu se svou dlouhodobou strategií zvýšila Skupina KB počet svých klientů na více než 2,6 milionů na konci roku 2008. Počet zákazníků samotné Komerční banky vzrostl o 3,3 % na 1 629 000. Z toho se počet individuálních klientů na nasyceném českém trhu zvýšil o více než 51 000 na 1 344 000. Modrá pyramida stavební spořitelna (Modrá pyramida) obsluhovala 747 000 zákazníků a Penzijní fond KB registroval 491 000 účastníků penzijního připojištění. Počet aktivních klientů společnosti spotřebitelského financování ESSOX vzrostl na 226 000.

Navzdory zpomalování poptávky po úvěrech v posledních měsících roku si KB udržela dynamický růst portfolia úvěrů. Celkové hrubé úvěry se zvýšily o 18,9 % na 374,0 miliardy Kč. Půjčky individuálním klientům představují 42 % z celkového úvěrového portfolia. Objem hypoték občanům vzrostl o 20,6 % na 90,5 miliardy Kč. Objem nově poskytnutých hypoték se snížil o 8 %, přičemž na celém trhu tento pokles činil 20 %. S celkovým objemem úvěrů stavební spořitelny ve výši 39,3 miliardy Kč vzrostlo portfolio Modré pyramidy meziročně o 19,1 %. Spotřebitelské úvěry poskytované KB a společností ESSOX vzrostly o 17,7 % na 28,8 miliardy Kč.

Objem podnikatelských úvěrů Skupiny vzrostl o 17,3 % na 209,0 miliardy Kč. Nejrychleji stále rostly úvěry KB malým podnikům a podnikatelům, a to o téměř 30,0 % na 20,1 miliardy Kč. Růst úvěrů poskytnutých podnikům činil 16,5 % a dosáhl 185,8 miliardy Kč, objem pohledávek financovaných společností Factoring KB poklesl o 6,0 % na 3,0 miliardy Kč.

Vklady mírně narostly o 2,7 % na 554,6 miliardy Kč. Podíl depozit občanů na celkových vkladech Skupiny dosáhl 44 %. Vklady občanů v KB vzrostly o 5,9 % na 154,3 miliardy Kč. Úspory zákazníků Modré pyramidy se zvýšily o 2,0 % na 65,3 miliardy Kč. Aktiva klientů Penzijního fondu se zvedla o 13,5 % na 25,7 miliardy Kč. Depozita podnikatelských subjektů ve Skupině narostla o 0,6 % na 305,8 miliardy Kč.

ESSOX posílil svou pozici na trhu spotřebitelských úvěrů když zaznamenal 21% meziroční růst objemu nově poskytnutých úvěrů. Modrá pyramida uzavřela o 30 % více smluv o stavebním spoření než v minulém roce. Penzijní fond KB zvýšil svá celková aktiva o 14 % na 26,3 miliardy Kč, avšak objem prodeje podílových fondů IKS / SGAM prostřednictvím sítě Skupiny KB byl zasažen propadem na globálním trhu a poklesl o 35 % na 11,2 miliard Kč.

 

V oblasti inovací se Komerční banka v roce 2008 zaměřila nejen na představování nových finančních produktů klientům, ale také na zlepšování kvality již existujících produktů a na pohodlný přístup klientů ke službám Skupiny. KB proto kromě osmi nových poboček a druhého telefonního centra zprovoznila také několik nových funkcí internetové aplikace Mojebanka a Expresní linka Plus. Navíc byla prodloužena a sjednocena otevírací doba poboček.

Obchodní klienti ocenili posílení poradenství přes portál www.moje-firma.cz a v oblasti financování z dotačních prostředků EU také prostřednictvím služby KB EU Point.

Zcela nová je služba Mojeplatba, která nabízí jak obchodníkům tak jejich klientům bezpečný a jednoduchý nástroj pro online platby. Společný produkt se společností T-Mobile, bonusová karta T-Mobile, je důležitou součástí věrnostního programu mobilního operátora. Nové zajištěné fondy KB Ametyst jsou nastaveny tak, aby fond zhodnotil prostředky investorů v případě růstu i poklesu výkonnosti akciového indexu.

Klienti mohou od roku 2008 využívat všech výhod vyplývajících ze zapojení Komerční banky do Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), které smazává rozdíl mezi národními a přeshraničními platbami v euro platbách v rámci prostoru SEPA. Poslední den loňského roku Komerční banka Bratislava úspěšně přešla na euro. Účty vedené ve slovenských korunách byly automaticky převedeny na jednotnou evropskou měnu.

Distribuční síť KB na konci roku 2008 tvořilo 394 poboček. Během tohoto období 58 % klientů používalo alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako jsou internetové a telefonní aplikace anebo aplikace pro mobilní telefony. Zákazníky Modré pyramidy obsluhovalo 1 563 poradců, z toho 378 profesionálních poradců na plný úvazek.

Celkový počet aktivních produktů přímého bankovnictví vzrostl o 6,4% na více než 1 343 000. Počet kreditních karet používaných zákazníky KB se zvýšil o 17,0 % na více než 241 000. Z toho 181 000 karet vydala banka individuálním zákazníkům. ESSOX vydal 121 000 aktivních kreditních karet.

FINANČNÍ VÝKONNOST

KB zaznamenala výbornou finanční výkonnost z pravidelných aktivit . Ohlášený výsledek byl navíc pozitivně ovlivněn několika jednorázovými položkami, v první řadě prodejem podílu KB na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Čisté bankovní výnosy se zvýšily o 13,6 % na 33 714 milionů Kč.

Čisté úrokové výnosy, které mají největší podíl na celkových výnosech, vzrostly o 13,2 % na 21 262 milionů Kč. Tento nárůst byl tažen rostoucími objemy úvěrových aktivit (meziročně o 18,9 %) a expanzí vkladů (o 2,7 %). Úrokový výnos rovněž podpořily mimořádné dividendy ve výši 121 milionů Kč, získané v souvislosti s veřejnou nabídkou akcií VISA. Celkové čisté výnosy z poplatků a provizí vzrostly o 3,8 % na 8 050 milionů Kč díky rozšíření klientské základny a úspěšnému rozvoji v takových oblastech, jako je používání platebních karet a produktů financování obchodu. Vykázaná částka byla ovlivněna jednorázovou refundací nesprávně účtovaných poplatků mezi bankami v předchozích letech ve výši 205 milionů Kč. Čistý zisk z finančních operací stoupl oproti roku 2007 o 41,6 % na 4 222 milionů Kč, přičemž dobře se vyvíjely pravidelné výnosy z vlastních obchodů i z transakcí pro zákazníky, ale výsledek také významně ovlivnil čistý zisk z prodeje akcií BCPP, který dosáhl 485 milionů Kč.

 

Celkové provozní náklady byly vyšší o 6,4 % a dosáhly 14 507 milionů Kč. Poměr nákladů k výnosům se dále zlepšil na 43,0 % ze 45,9 % v roce 2007. Personální náklady stouply o 6,8 % na 6 320 milionů Kč, když průměrný počet zaměstnanců vzrostl o 3,2 % na 8 804. Všeobecné administrativní náklady zaznamenaly zvýšení o 5,9 % na 6 606 milionů Kč související se zvýšením výdajů na obchodní aktivity a úrovní inflace. Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku stouply o 7,3 % na 1 581 milionů Kč a byly ovlivněny jednorázovými výnosy z prodeje nevyužitých budov jak v roce 2007 tak i 2008. Trend očištěný o tyto položky ukazuje mírný nárůst odpisů.

Vyšší celkové výnosy ve srovnání s rokem 2007 spolu s řízeným růstem provozních nákladů vedly k navýšení hrubého provozního zisku o 19,7 % na 19 207 milionů Kč.

Vývoj nákladů rizika ke konci roku 2008 byl poznamenán současnou světovou finanční a ekonomickou recesí a jejím vlivem na českou ekonomiku. Celkové náklady rizika v roce 2008 vzrostly o 128,8 % na 2 970 milionů Kč ve srovnání s velice nízkou úrovní dosaženou v roce 2007. Nárůst se zatím týkal zejména několika velkých korporátních klientů. KB rovněž vytvořila opravné položky na úplné krytí angažovanosti v dluhopisech vydaných islandskými bankami s hrubým dopadem 152 miliony Kč. Celkem vzrostly konsolidované náklady úvěrového rizika z 37 bazických bodů za rok 2007 k 53 bazickým bodům za rok 2008.

Daň z příjmů činila 3 024 milionů Kč, tj. o 2,5 % méně ve srovnání s rokem 2007, v důsledku snížení sazby daně z příjmů právnických osob.

Čistý zisk Skupiny KB za rok 2008 dosáhl 13 233 milionů Kč, což znamená zvýšení o 17,9 % oproti roku 2007.

Celková aktiva Skupiny k 31. prosinci 2008 vzrostla o 5,6 % oproti konci roku 2007 a dosáhla 669,0 miliardy Kč. Konsolidovaný vlastní kapitál vzrostl o 24,3 % na 63,0 miliardy Kč.

Kapitálová přiměřenost Skupiny KB podle standardů Basel 2 činila 12,1 %. Ukazatel jádrového Tier 1 dosáhl 10,8 %.

Výborné výsledky Skupiny Komerční banky v roce 2008 >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Přidávání komentářů bylo zakázáno.


Články z Hypotéky

Jana Zámečníková | 26.10.2016 00:00 Budoucnost Čechů je ve vlastním bydlení

Příznivá ekonomická situace v kombinaci s nízkými úrokovými sazbami nahrává bydlení ve vlastním. Bydlení v pronájmu Češi navíc většinou nevnímají jako definitivní řešení. Svou budoucnost vidí pod vlastní střechou. Od nákupu bytů Čechy neodrazují ani rostoucí ceny nemovitostí. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

PR článek | 24.10.2016 00:00 Úrokové sazby aktuálně trhají rekordy. Je třeba se v blízké době bát radikálního navýšení?

V nízkých úrocích si libují všichni, kteří žádají o hypotéku či půjčku, ale pro banky, pojišťovny a penzijní fondy nejsou následky zas tolik příznivé. Mnozí finanční analytici proto varují, že je jen otázkou času, kdy začnou úrokové sazby opět stoupat nahoru a spolu s nimi i hypoteční splátky. Díky tomu se mnoho lidí dostane do problémů, dojde k vynuceným výprodejům a nastane krach cen na poli realit. Ale co když se úrokové sazby v následujících letech významněji nezvednou? Vyplatí se vzít si hypotéku nyní, nebo počkat? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Monika Hrušová | 19.10.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex září 2016: Objemy za tři čtvrtletí skoro 160 mld. Kč

Objemy i počty uzavřených hypotečních úvěrů v září znovu rostly. Úrokové sazby naopak poklesly, a jak už je letos tradicí, atakovaly dosavadní rekord. Průměrná úroková sazba v září poklesla na 1,82 procenta. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Hypotéky

25.10.2016 13:05 Podíl hypoték na investiční byty roste

Poskytnutí hypotéky na investiční byt představuje pro banky větší riziko. Odráží se to i v úroku, který je vyšší než u hypotéky na vlastní bydlení.  Součástí posouzení hypotéky je i započtení budoucích příjmů z pronájmu, které musí majitel zpětně dokládat podepsanou smlouvou s nájemníkem. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

20.10.2016 16:23 Novela zákona o úvěru nebudí u lidí důvěru

Polovina Čechů nedůvěřuje novele zákona o spotřebitelském úvěru. Považují ji za příliš mírnou a nevidí ji jako efektivní. Vyplývá to i z průzkumu vypracovaného pro společnost Fair Credit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

18.10.2016 13:07 Češi mají nejvýhodnější podmínky pro financování nemovitostních obchodů

Levnější úvěry a zároveň delší doba splácení, takové jsou podmínky pro investory do nemovitostí. Podle dvou třetin českých bankéřů by se v příštím roce až roce a půl měl zvyšovat objem realitních úvěrů v jejich portfoliu.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

13.10.2016 13:17 Srbský soud zrušil hypotéku ve švýcarských francích

Srbský vyšší soud v Novém Sadu rozhodl, že hypoteční smlouva uzavřená mezi bankou a klientem ve švýcarských francích je neplatná. Dlužníka zbavil povinnosti zaplatit hypotéku v plné výši 13 milionů srbských dinárů (2,9 milionu korun), doplatit bude muset pouze tři miliony dinárů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

27.09.2016 15:20 ČNB plánuje legislativně omezit poskytování hypoték

Díky legislativnímu omezení hypoték by získala možnost, určovat bankám nejen částku, kterou budou moci půjčovat klientům ve vztahu k jejich příjmům. Zároveň ale také stanovit maximální výši zástavy.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (372)
 
Spíše ano. (53)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (60)
 Celkem hlasovalo 532 čtenářů

Nejčtenější články z Hypotéky za posledních 14 dní

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Monika Hrušová | 19.10.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex září 2016: Objemy za tři čtvrtletí skoro 160 mld. Kč

Objemy i počty uzavřených hypotečních úvěrů v září znovu rostly. Úrokové sazby naopak poklesly, a jak už je letos tradicí, atakovaly dosavadní rekord. Průměrná úroková sazba v září poklesla na 1,82 procenta. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 11.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Dobrá rada nad doporučení

Od prosince začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé se musí připravit na přísun nových informací. Kromě jiných mohou klienti dostávat i radu a doporučení. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace klient obdrží a jak s nimi může naložit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Další články »