EUR 25.255

USD 23.195

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.255

USD 23.195

18. 02. 2009

0 komentářů

Subjekty:
Komerční banka

Výborné výsledky Skupiny Komerční banky v roce 2008

 


 

 

Navzdory nepříznivému hospodářskému vývoji ve střední Evropě ke konci roku 2008 byly výsledky Skupiny Komerční banky úspěšné ve všech oblastech. Díky nízké angažovanosti nebyla Komerční banka podstatněji zasažena globálním snížením cen rizikových aktiv. Silná kapitálová pozice dále posílená vykázaným čistým ziskem a také zdravá likvidita umožňují Komerční bance pokračovat v dynamickém úvěrování české a slovenské ekonomiky v roce 2009.

Na základě dobré výkonnosti v roce 2008 a adekvátní úrovně kapitálu se představenstvo Komerční banky rozhodlo navrhnout dozorčí radě výplatu dividend ve výši 6,842 milionů Kč, což představuje 180 Kč na akcii a poměr dividenda / zisk na jednu akcii ve výši 52 %.

OBCHODNÍ VÝKONNOST

V souladu se svou dlouhodobou strategií zvýšila Skupina KB počet svých klientů na více než 2,6 milionů na konci roku 2008. Počet zákazníků samotné Komerční banky vzrostl o 3,3 % na 1 629 000. Z toho se počet individuálních klientů na nasyceném českém trhu zvýšil o více než 51 000 na 1 344 000. Modrá pyramida stavební spořitelna (Modrá pyramida) obsluhovala 747 000 zákazníků a Penzijní fond KB registroval 491 000 účastníků penzijního připojištění. Počet aktivních klientů společnosti spotřebitelského financování ESSOX vzrostl na 226 000.

Navzdory zpomalování poptávky po úvěrech v posledních měsících roku si KB udržela dynamický růst portfolia úvěrů. Celkové hrubé úvěry se zvýšily o 18,9 % na 374,0 miliardy Kč. Půjčky individuálním klientům představují 42 % z celkového úvěrového portfolia. Objem hypoték občanům vzrostl o 20,6 % na 90,5 miliardy Kč. Objem nově poskytnutých hypoték se snížil o 8 %, přičemž na celém trhu tento pokles činil 20 %. S celkovým objemem úvěrů stavební spořitelny ve výši 39,3 miliardy Kč vzrostlo portfolio Modré pyramidy meziročně o 19,1 %. Spotřebitelské úvěry poskytované KB a společností ESSOX vzrostly o 17,7 % na 28,8 miliardy Kč.

REKLAMA

Objem podnikatelských úvěrů Skupiny vzrostl o 17,3 % na 209,0 miliardy Kč. Nejrychleji stále rostly úvěry KB malým podnikům a podnikatelům, a to o téměř 30,0 % na 20,1 miliardy Kč. Růst úvěrů poskytnutých podnikům činil 16,5 % a dosáhl 185,8 miliardy Kč, objem pohledávek financovaných společností Factoring KB poklesl o 6,0 % na 3,0 miliardy Kč.

Vklady mírně narostly o 2,7 % na 554,6 miliardy Kč. Podíl depozit občanů na celkových vkladech Skupiny dosáhl 44 %. Vklady občanů v KB vzrostly o 5,9 % na 154,3 miliardy Kč. Úspory zákazníků Modré pyramidy se zvýšily o 2,0 % na 65,3 miliardy Kč. Aktiva klientů Penzijního fondu se zvedla o 13,5 % na 25,7 miliardy Kč. Depozita podnikatelských subjektů ve Skupině narostla o 0,6 % na 305,8 miliardy Kč.

ESSOX posílil svou pozici na trhu spotřebitelských úvěrů když zaznamenal 21% meziroční růst objemu nově poskytnutých úvěrů. Modrá pyramida uzavřela o 30 % více smluv o stavebním spoření než v minulém roce. Penzijní fond KB zvýšil svá celková aktiva o 14 % na 26,3 miliardy Kč, avšak objem prodeje podílových fondů IKS / SGAM prostřednictvím sítě Skupiny KB byl zasažen propadem na globálním trhu a poklesl o 35 % na 11,2 miliard Kč.

 

V oblasti inovací se Komerční banka v roce 2008 zaměřila nejen na představování nových finančních produktů klientům, ale také na zlepšování kvality již existujících produktů a na pohodlný přístup klientů ke službám Skupiny. KB proto kromě osmi nových poboček a druhého telefonního centra zprovoznila také několik nových funkcí internetové aplikace Mojebanka a Expresní linka Plus. Navíc byla prodloužena a sjednocena otevírací doba poboček.

Obchodní klienti ocenili posílení poradenství přes portál www.moje-firma.cz a v oblasti financování z dotačních prostředků EU také prostřednictvím služby KB EU Point.

Zcela nová je služba Mojeplatba, která nabízí jak obchodníkům tak jejich klientům bezpečný a jednoduchý nástroj pro online platby. Společný produkt se společností T-Mobile, bonusová karta T-Mobile, je důležitou součástí věrnostního programu mobilního operátora. Nové zajištěné fondy KB Ametyst jsou nastaveny tak, aby fond zhodnotil prostředky investorů v případě růstu i poklesu výkonnosti akciového indexu.

REKLAMA

Klienti mohou od roku 2008 využívat všech výhod vyplývajících ze zapojení Komerční banky do Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), které smazává rozdíl mezi národními a přeshraničními platbami v euro platbách v rámci prostoru SEPA. Poslední den loňského roku Komerční banka Bratislava úspěšně přešla na euro. Účty vedené ve slovenských korunách byly automaticky převedeny na jednotnou evropskou měnu.

Distribuční síť KB na konci roku 2008 tvořilo 394 poboček. Během tohoto období 58 % klientů používalo alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako jsou internetové a telefonní aplikace anebo aplikace pro mobilní telefony. Zákazníky Modré pyramidy obsluhovalo 1 563 poradců, z toho 378 profesionálních poradců na plný úvazek.

Celkový počet aktivních produktů přímého bankovnictví vzrostl o 6,4% na více než 1 343 000. Počet kreditních karet používaných zákazníky KB se zvýšil o 17,0 % na více než 241 000. Z toho 181 000 karet vydala banka individuálním zákazníkům. ESSOX vydal 121 000 aktivních kreditních karet.

FINANČNÍ VÝKONNOST

KB zaznamenala výbornou finanční výkonnost z pravidelných aktivit . Ohlášený výsledek byl navíc pozitivně ovlivněn několika jednorázovými položkami, v první řadě prodejem podílu KB na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Čisté bankovní výnosy se zvýšily o 13,6 % na 33 714 milionů Kč.

Čisté úrokové výnosy, které mají největší podíl na celkových výnosech, vzrostly o 13,2 % na 21 262 milionů Kč. Tento nárůst byl tažen rostoucími objemy úvěrových aktivit (meziročně o 18,9 %) a expanzí vkladů (o 2,7 %). Úrokový výnos rovněž podpořily mimořádné dividendy ve výši 121 milionů Kč, získané v souvislosti s veřejnou nabídkou akcií VISA. Celkové čisté výnosy z poplatků a provizí vzrostly o 3,8 % na 8 050 milionů Kč díky rozšíření klientské základny a úspěšnému rozvoji v takových oblastech, jako je používání platebních karet a produktů financování obchodu. Vykázaná částka byla ovlivněna jednorázovou refundací nesprávně účtovaných poplatků mezi bankami v předchozích letech ve výši 205 milionů Kč. Čistý zisk z finančních operací stoupl oproti roku 2007 o 41,6 % na 4 222 milionů Kč, přičemž dobře se vyvíjely pravidelné výnosy z vlastních obchodů i z transakcí pro zákazníky, ale výsledek také významně ovlivnil čistý zisk z prodeje akcií BCPP, který dosáhl 485 milionů Kč.

 

REKLAMA

Celkové provozní náklady byly vyšší o 6,4 % a dosáhly 14 507 milionů Kč. Poměr nákladů k výnosům se dále zlepšil na 43,0 % ze 45,9 % v roce 2007. Personální náklady stouply o 6,8 % na 6 320 milionů Kč, když průměrný počet zaměstnanců vzrostl o 3,2 % na 8 804. Všeobecné administrativní náklady zaznamenaly zvýšení o 5,9 % na 6 606 milionů Kč související se zvýšením výdajů na obchodní aktivity a úrovní inflace. Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku stouply o 7,3 % na 1 581 milionů Kč a byly ovlivněny jednorázovými výnosy z prodeje nevyužitých budov jak v roce 2007 tak i 2008. Trend očištěný o tyto položky ukazuje mírný nárůst odpisů.

Vyšší celkové výnosy ve srovnání s rokem 2007 spolu s řízeným růstem provozních nákladů vedly k navýšení hrubého provozního zisku o 19,7 % na 19 207 milionů Kč.

Vývoj nákladů rizika ke konci roku 2008 byl poznamenán současnou světovou finanční a ekonomickou recesí a jejím vlivem na českou ekonomiku. Celkové náklady rizika v roce 2008 vzrostly o 128,8 % na 2 970 milionů Kč ve srovnání s velice nízkou úrovní dosaženou v roce 2007. Nárůst se zatím týkal zejména několika velkých korporátních klientů. KB rovněž vytvořila opravné položky na úplné krytí angažovanosti v dluhopisech vydaných islandskými bankami s hrubým dopadem 152 miliony Kč. Celkem vzrostly konsolidované náklady úvěrového rizika z 37 bazických bodů za rok 2007 k 53 bazickým bodům za rok 2008.

Daň z příjmů činila 3 024 milionů Kč, tj. o 2,5 % méně ve srovnání s rokem 2007, v důsledku snížení sazby daně z příjmů právnických osob.

Čistý zisk Skupiny KB za rok 2008 dosáhl 13 233 milionů Kč, což znamená zvýšení o 17,9 % oproti roku 2007.

Celková aktiva Skupiny k 31. prosinci 2008 vzrostla o 5,6 % oproti konci roku 2007 a dosáhla 669,0 miliardy Kč. Konsolidovaný vlastní kapitál vzrostl o 24,3 % na 63,0 miliardy Kč.

Kapitálová přiměřenost Skupiny KB podle standardů Basel 2 činila 12,1 %. Ukazatel jádrového Tier 1 dosáhl 10,8 %.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.