Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


URS Czech: Revize a kontroly plynu mají nedostatky; vedou k neštěstím

Většina výbuchů plynu, u kterých zasahují hasiči, je podle vyšetřovatelů zapříčiněna lidskou nedbalostí či technickou závadou. Nedávný výbuch potrubí u Národního divadla v Praze zalarmoval plynaře, kteří při masivní kontrole zjistili přibližně stovku drobných úniků plynu. Drtivá většina byla u rozvodů v domácnostech. Kontrola byla provedena zvýšením koncentrace zápachové látky. Podle zástupců URS Czech, nadnárodní společnosti zabývající se certifikací mezinárodních podnikových standardů se zastoupením v Česku a sesterské firmy URS Inspekce, je přitom možné neštěstím zabránit. Stačí pravidelná kontrola a důsledné zabezpečení. Přestože se plynaři dušují, že ji provádějí, inspekce ukazují na značné nedostatky. Platná legislativa kontroly a revize lidem nenařizuje, povinnost se týká jen právnických osob.

Plynaři tvrdí, že v Praze kontrola těsnosti plynovodů probíhá minimálně jednou za rok a ve stejném intervalu je prováděna i obdobná kontrola regulátorů tlaku plynu. Mnohdy však nejsou kontroly prováděny důsledně. „Periodická revize existuje na papíře. Častým prohřeškem, o kterém se veřejně ví, je právě nedůsledná revize a zprávy psané takříkajíc od stolu. Případně externí pracovníci firem najímaní na revize,“ upozorňuje na možné nedostatky Petr Maličovský, generální ředitel URS Czech. Preventivní údržba přitom dle jeho slov v praxi téměř neexistuje. Údržba se dělá účelově. Vyhodnocují se až úniky a to je mnohdy příliš pozdě. „Riziko se zvýšilo v důsledku změn přístupu k prevenci v minulých letech,“ doplnil.

Zabránit neštěstím způsobeným při úniku plynu ze zařízení v objektech lze právě pravidelnou kontrolou plynových rozvodů a spotřebičů. V případě pochybností je třeba se okamžitě obrátit na linku plynařů určenou pro řešení poruch. Revize se má podle platných předpisů provádět jedenkrát za tři roky a kontrola jednou za rok. Součástí revize je provedení kontroly těsnosti. Do kontrol by měla být zahrnuta veškerá plynová zařízení v bytových či rodinných domech., jako jsou plynové sporáky, karmy, kotle či jiné spotřebiče.

Zákony jsou krátké i na odběratele

Lidé pravidelné kontroly opomíjejí. Spoléhají na vlastní nos, šetří náklady na revize a ohrožují tak nejen sami sebe, ale i okolí. Důvodem častého podcenění rizika je, že pokud provozovatelem zařízení není právnická osoba jako je družstvo nebo firma, tak platná legislativa revize přímo nenařizuje. O žluté trubky, které vedou od hlavního rozvodu ke spotřebičům, by se měl starat majitel příslušného objektu. V případě bytových domů se o dobrý stav plynových zařízení stará společenstvo vlastníků bytových jednotek. „Společenstvo kontroluje pouze společné rozvody. Revizi přímo v bytech nenařizuje,“ upozorňuje Petr Maličovský z URS Czech (http://www.urs-certifikace.cz/).

Pokud zařízení napojené na plyn nespravuje právnická osoba, která musí revizi zařídit minimálně jednou za tři roky, zákon neobsahuje na odběratele žádné „páky“. Neexistuje způsob, jak majitele bytu k revizi spotřebiče dotlačit. Výjimku představují nové plynové kotle v záruce, protože zde bývá pravidelný roční servis jednou z podmínek přiznání záruky.

Kontrola úniku v zemi je možná, ačkoli obtížná

Pokud je plynovod v zemi, možnost kontroly je omezená. Ale existuje takzvaný management distribučních plynovodů. Útvar zaznamenává a analyzuje úniky a podle těchto záznamů se vyhodnocují a stanovují úseky, jenž vyžadují údržbu. Častým důvodem úniků plynu jsou i zloději, kteří s oblibou kradou měděné uzávěry plynových potrubí po celé republice. Nedávno i u pražského Hlavního nádraží, což ochromilo dopravu na magistrále.

Státní inspekce dává zapravdu

Podle veřejně dostupné zprávy o kontrolních akcích státní inspekce práce za rok 2011 v oblasti dodržování předpisů k zajištění BOZP při provozu plynových zařízení v objektech s přístupem veřejnosti dle zprávy zjistila, že provoz plynového zařízení v objektech s přístupem veřejnosti může být zdrojem nebo příčinou ohrožení zdraví nejen zaměstnanců kontrolovaného subjektu, ale i návštěvníků objektů. Z tohoto důvodu bylo cílem prověřit stav a úroveň dodržování bezpečnostních předpisů při provozu plynových zařízení.

Kontrola byla provedena v kinech, divadlech, nákupních střediscích, ubytovnách, penzionech, hotelech, kulturních domech, nafukovacích halách, sportovních areálech, bazénech atd. Provedeno bylo celkem 520 kontrol, z toho 407 u právnických osob a 103 u fyzických osob; zjištěno bylo celkem 2 505 nedostatků. Kontrolovaným subjektům bylo uloženo celkem 47 pokut v celkové výši 821 000 Kč.

Nedostatky ve všech oblastech

Obsluha často v těchto provozních řádech nenachází to nejdůležitější – tj. pokyn pro bezpečné a okamžité odstavení zařízení z provozu v případě vzniku nenadálé události. Ve většině případů mají provozovatele vypracován harmonogram revizí, ne vždy jsou do tohoto harmonogramu zapracovány údaje o provedených revizích a ne vždy jsou zde uvedena všechna provozovaná plynová zařízení. Provozní deníky jsou vedeny často nepřehledně, v některých případech nejsou vedeny vůbec, často také chybí záznamy o kontrole ovzduší v kotelně a o kontrole těsnosti potrubí.

V oblasti zajištění bezpečného stavu provozovaného plynového zařízení pravidelně prováděnými kontrolami, revizemi, údržbou a servisem bylo v rámci kontrol zjištěno větší množství závad. „V převážné části kontrolovaných subjektů jsou revize a zkoušky plynového zařízení prováděny dodavatelským způsobem, kontroly jsou zajišťovány pověřenými zaměstnanci kontrolovaných subjektů. Jejich úroveň je rozdílná, závislá na znalostech, zejména u osob pověřených subjektem. Kontrolami bylo dále zjištěno, že problematika revizí a kontrol je kontrolovaným subjektům známá, ale přesto v některých případech nejsou nadále prováděny v pravidelných termínech,“ uvádí Petr Maličovský z URS Czech.

Takový stav svědčí o tom, že zaměstnavatel toto zařízení nepodrobuje pravidelné a řádné údržbě. Ve výjimečných případech bylo zjištěno, že hlavní uzávěr plynového zařízení nebyl označen bezpečnostní tabulkou anebo byl nefunkční.

Souhrn nešťastných událostí

Více než 12 výbuchů plynu za posledních deset let. Taková je smutná bilance s 25 obětmi na životech.

Nejtragičtější výbuchy a požáry za 40 let

 • 47 obětí si vyžádal výbuch v ubytovně Plastimatu v Tachověsi v prosinci 1973.
 • 17 lidí zahynulo v červenci 1974 při požáru po výbuchu v chemičce v Záluží u Mostu.
 • 18 obětí si vyžádalo zřícení výrobní haly v podniku Mesit v Uherském Hradišti koncem roku 1984.
 • 26 obětí. V povědomí veřejnosti asi nejvíce zůstává požár v ústavu sociální péče v Měděnci v severních Čechách, kdy v listopadu 1984 zahynulo 26 chovanek. Případ zfilmoval Filip Renč (Requiem pro panenku).
 • 9 obětí uhořelo 27. října 2010 v drážní budově v Praze na Florenci. Oheň způsobil bezdomovec.
 • 8 lidí zahynulo 26. května 1995 při požáru pražského hotelu Olympik a dalších 36 bylo zraněno.
 • 6 obětí si letos vyžádal výbuch v panelovém domě v centru Frenštátu pod Radhoštěm.

Příčiny úniku plynu

Jednoznačné riziko, kdy dochází k úniku plynu a možnému výbuchu se v praxi děje z důvodu úniku plynu z domovního rozvodu např. ze závitových spojů, plynoměrů, armatur, zkorodovaných potrubí. Rovněž únik plynu z rozvodného potrubí (distribučního plynovodu) v zemi, komunikaci, chodníku jako v případě úniku v Divadelní v centru Prahy.

Příčina může být v korozi uloženého potrubí, zničení potrubí vlivem namáhání vnějšími silami, propálení potrubí v důsledku elektrického oblouku od v zemi uložených silových kabelů. Únik z tohoto místa se pak volně šíří zemní strukturou podél kabelů, dutinami v zemi, kavernami a v případě neutěsněných prostupů do objektů proniká unikající plyn do podzemních a sklepních prostor, kde se pak dále šíří volně objektem.

Zemní plyn je lehčí než vzduch, a proto má tendenci se rychle šířit do dalších nadzemních prostor. Šíření úniku plynu v zemi k objektu je podpořeno zejména tím, že venkovní povrch chodníků a komunikací je celistvým nepropustným povrchem, který neumožňuje únik plynu nad terén, ale naopak šíření zemí. Velmi nebezpečným faktorem, který doprovází únik plynu a jeho šíření zemí, je skutečnost, že odorant (charakteristický zápach plynu) je v zemi adsorbován a tudíž první objemy úniku plynu nevykazují charakteristický zápach plynu.

Úniky plynu mohou být rovněž způsobeny v důsledku úmyslného zásahu do zařízení s cílem způsobení úniku plynu a jeho výbuchu a požáru. Velmi častým prohřeškem jsou i úniky plynu způsobené např. krádežemi kovů, zejména měděného potrubí. Ve sběrnách končí kabely vysokého napětí, dvířka rozvodných skříněk i uzávěry plynu.

Způsobit únik mohou i osoby se závažnými zdravotními potížemi (ztráta paměti, duševní poruchy) kdy dochází např. při použití sporáku k vpuštění plynu do hořáku, ale nedojde k jeho následnému zapálení.

Výbuch plynu a hrozící nebezpečí

 • tlaková vlna: má obrovskou sílu, dokáže odhodit člověka a okolní předměty
 • narušení statiky budovy: nebezpečí pro hasiče při likvidaci
 • požár: objeví se po výbuchu
 • jedovaté plyny: po výbuchu dochází k hromadění jedovatých plynů v prostorách
 • prevence: jedinou možnou prevencí je pravidelná kontrola a monitoring prostor pomocí instalovaných čidel, která zaznamenávají únik jedovatých plynů a jejich koncentraci

Odorizace

Zdvojnásobení množství páchnoucích látek, tedy odorizace, je pravidelně se opakující událost, kterou musí provádět všichni distributoři plynu zhruba v půlročních intervalech. Obvykle podle zkušeností distributorů vedou odorizace ke zvýšení počtu nahlášených poruch o několik desítek procent.

Páchnoucí látky se do plynu přidávají z důvodu, že vyčištěný zemní plyn je totiž v podstatě zcela bez zápachu a pro lidský nos nepostřehnutelný. Přitom riziko výbuchu už hrozí při poměrně malých koncentracích.

Přidávání výrazně páchnoucích látek se stalo povinné v USA ve 30. letech minulého století. Přispěla k tomu nešťastná událost, jež se stala v texaském městečku New London, při kterém zahynulo zhruba 300 dětí a učitelů.

K odorizaci se dnes nejčastěji používají sloučeniny síry, které člověku páchnou velmi nepříjemně. Ukázalo se, že odporné pachy lidské smysly varují podstatně účinněji než příjemné, v daných koncentracích nejsou jedovaté a jsou stálé.

Certifikace BOZP

Mezinárodní standard OHSAS 18001 se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci.

Výsledkem certifikace je optimální nastavení systému BOZP, pravidel pro prevenci úrazů a jasná odpovědnost pracovníků v oblasti BOZP.

Certifikát OHSAS 18001 je určen pro všechny obory podnikání.

Přínos certifikace dle OHSAS 18001:

 • zlepšuje řízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
 • zajišťuje plnění všech zákonných požadavků
 • kontroluje systém ochrany zdraví
 • působí preventivně proti nehodám a nahodilým událostem
 • snižuje náklady spojené s úrazy
 • vytváří status odpovědné firmy

Certifikovaná firma se může ve svých propagačních materiálech prezentovat jako držitel certifikátu a užívat logo URS a UKAS.

URS Czech: Revize a kontroly plynu mají nedostatky; vedou k neštěstím >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Komentáře


K tomuto článku ještě nebyl přidán žádný komentář. Buďte první a okomentujte tento článek.

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Pojištění

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 10.10.2016 00:00 Buďte odpovědní! Den blbec se může prodražit

Každému se může stát, že neúmyslně rozbije zboží v obchodě, poškodí kamarádovi počítač či vyplaví souseda, a to nemusí být nutně nemotora. Za škodu způsobenou jiné osobě na zdraví či na věci nesete odpovědnost a máte povinnost ji nahradit. Před následky možných rizik je ale možné se pojistit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Pojištění

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

12.10.2016 11:23 Inženýrská firma Centroprojekt má nového majitele

Novým majitelem inžnýrské společnosti Centroprojekt, která provádí projektovou dokumentací k novým stavbám se stal holding Andreje Babiše. Hodnota celé transakce nebyla zveřejněná. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (346)
 
Spíše ano. (49)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (56)
 Celkem hlasovalo 498 čtenářů

Nejčtenější články z Pojištění za posledních 14 dní

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 06.10.2016 00:00 Sousedské právo: Přestavek v novém občanském zákoníku

Stavba je postavená tak, že přesahuje na malou část cizího sousedního pozemku? Jakým způsobem zákon řeší takovou situaci a jak se mají vypořádat vlastníci sousedních pozemků? Pomoci nám může právní úprava přestavku, kterou vymezuje nový občanský zákoník. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 10.10.2016 00:00 Buďte odpovědní! Den blbec se může prodražit

Každému se může stát, že neúmyslně rozbije zboží v obchodě, poškodí kamarádovi počítač či vyplaví souseda, a to nemusí být nutně nemotora. Za škodu způsobenou jiné osobě na zdraví či na věci nesete odpovědnost a máte povinnost ji nahradit. Před následky možných rizik je ale možné se pojistit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 05.10.2016 00:00 Dostupnost bydlení v Praze je horší než v Mnichově či Vídni

Dostupnost nového bydlení v Praze se zhoršuje. Rostoucí prodeje v kombinaci s klesající developerskou nabídkou bytů ženou ceny vzhůru. Deset průměrných ročních platů na koupi bytu v Praze již nestačí, v Mnichově, Vídni či Bratislavě stále ještě ano. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 07.10.2016 00:00 Nabídka nových bytů nebezpečně klesá, ceny rostou

Prodeje nových bytů v letních měsících bývají tradičně slabší. Jinak tomu nebylo ani letos. Ve třetím čtvrtletí bylo prodáno o téměř třicet procent bytů méně než ve čtvrtletí předchozím. Přesto se nabídka developerů ztenčila na historická minima a ceny mírně vzrostly.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »