EUR 24.885

USD 23.151

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.885

USD 23.151

Text: Petr Zámečník

17. 08. 2015

2 komentáře

Vlastníte dům? Nezapomeňte na revize!

 


 

Majitel bytu či domu se musí připravit nejen na daňové povinnosti a vytváření kontroversních průkazů energetické náročnosti (PEN), ale i na pravidelné revize nejrůznějších zařízení. Je-li v bytovém domě zřízeno společenství vlastníků jednotek (SVJ), o většinu se postará za celý dům. Stejně tak u bytového družstva povinnost zajistit příslušné revize padá na jeho představenstvo. U rodinného či bytového domu se ale vlastník musí postarat sám.

Seznam povinných revizí a kontrol závisí na zařízeních a sítích, které jsou v domě využívány. Nejčastěji se jedná o revize elektrických a plynových rozvodů a zařízení, revizi a čištění komínů, a pokud je v domě výtah, jeho kontrolu je nezbytné provádět dvakrát měsíčně. O vše se samozřejmě může postarat smluvní firma, zodpovědnost ale zůstává na majiteli.

Nejsou-li veškeré revize provedeny a spolehlivost instalovaných zařízení není pravidelně prověřována, zpravidla se nic nestane… dokud se něco nestane. V okamžiku požáru, pádu výtahu či jiné podobné události ovšem začne příčiny prověřovat policie nebo pojišťovna – a chybějící revize pak mohou znamenat nejen nemalé finanční ztráty (pojišťovna může odmítnout poskytnout pojistné plnění za zničenou nemovitost), ale i trestní odpovědnost (v krajním případě za obecní ohrožení).

Elektřina

Pravidelná revize rozvodů elektřiny je vyžadována pouze ve společných prostorách domu. U rozvodů odpovídajícím současným technickým požadavkům stačí revizní kontrola provedená každých 5 let, u starších rozvodů je doporučená lhůta kratší (1 nebo 2 roky).

V bytových jednotkách pravidelná revize není vyžadována. Revizní zpráva je potřebná pouze při připojení odběrného místa či při požadavku na navýšení příkonu. Doporučovaná je ale také revize jednou za 5 let, která je v zájmu nájemníka či majitele bytu.

REKLAMA

Mezi elektrická zařízení je počítán též hromosvod (bleskosvod). I na něj se vztahuje povinnost pravidelných revizí. Jsou přitom rozlišovány hromosvody zřízené do 1. 2. 2009, které vyžadují revizi jednou za 5 let (u objektů z hořlavých materiálů každé 2 roky), a „systém ochrany před bleskem a přepětím“ po 1. 2. 2009, u nichž je pro rodinné a bytové domy nejčastěji vyžadována vizuální kontrola každé 2 roky, úplná revize každé 4 roky a u kritických zařízení ochrany dokonce celková revize jednou ročně.

Plyn

Je-li v bytovém domě zaveden plyn, je jeho majitel (či společenství vlastníků jednotek) povinen provádět každoroční kontrolu rozvodů plynu a plynových zařízení (např. společného plynového kotle) ve společných prostorách domu pověřeným pracovníkem až po plynoměry jednotlivých majitelů či nájemníků bytů. Pravidelná revize je vyžadována každé 3 roky.

V soukromých prostorách nájemníků či vlastníků bytových jednotek (či rodinného domu) není revize vyžadována. Nájemník nebo vlastník bytu či rodinného domu by ji měl ale ve vlastním zájmu také provádět jednou za 3 roky.

Komíny

Není-li dům plně vytápěn elektrickým proudem či tepelným čerpadlem, vždy bude mít nějaký používaný komín (či jinak nazvanou „spalinovou cestu“). Pokud má komín nepoužívaný, revizi nepotřebuje – nutná je ale cedulka „Mimo provoz“.

REKLAMA

Četnost kontrol, čištění a revizí komínů závisí na výkonu spotřebiče paliv a na skupenství používaného paliva. Nejčetnější jsou u pevných a kapalných paliv při výkonu do 50 kW, u nichž je nezbytné čistit komín třikrát ročně (u pevných paliv se sezónním provozem stačí dvakrát ročně), navíc je třeba každý rok kontrolovat spalinové cesty a vybírat tuhé znečišťující části a kondenzát (saze). U plynových kotlů a vyvložkovaných komínů stačí všechny činnosti sloučit do jedné každoroční procedury.

U komínů s výkonem přes 50 kW je u pevných paliv potřeba veškeré činnosti od čištění spalinové cesty, přes výběr sazí po čištění kotle či jiného spotřebiče provádět dvakrát ročně. U plynných a kapalných paliv pak stačí jen jednou za rok.

Požární bezpečnost

Mít revize elektrických a plynových zařízení a správně vyčištěné komíny je základem požární bezpečnosti. Zdaleka to ale nestačí. Podle velikosti objektu jsou vyžadovány další nástroje k zajištění objektu pro případ požáru – od hasicích přístrojů, přes hydranty, po stabilní hasicí zařízení a elektronickou požární signalizaci. Kontrolu v tomto případě neprovádí revizní technik, ale pověřená osoba.

U všech zařízení se provádí kontrola provozuschopnosti jednou ročně. Navíc elektronická požární signalizace vyžaduje každý měsíc zkoušku činnosti ústředny a každý půlrok celkovou zkoušku činnosti. Hasicí přístroje kromě kontroly provozuschopnosti musí mít periodickou zkoušku každých 5 let (vodní a pěnové hasicí přístroje každé 3 roky).

REKLAMA

Výtah

Výtah usnadňuje život. Má-li budova alespoň 5 nadzemních podlaží (tj. 4. patro), je výtah povinností. Výjimkou jsou budovy, které již stojí a výtah nemají, pokud se nezvyšuje počet bytových jednotek v domě. Je-li zbudována nová bytová jednotka (např. přístavbou či střešní vestavbou), musí majitel domu či společenství vlastníků výtah vybudovat.

Pořízení výtahu je ale ta snazší část, pokud se do budovy vejde. Následují revize a kontroly. Provozní prohlídku musí dozorce provádět každých 14 dní, odbornou prohlídku uskuteční způsobilá osoba každé 3 měsíce, inspekční technik provede odbornou zkoušku každé 3 roky a jednou za 6 let i na výtah posvítí inspekční orgán při inspekční prohlídce.

Další revize a povinnosti

Některá další zařízení vyžadují ještě další revizní kontroly a zprávy. Patří mezi ně např. nízkotlaké kotelny či tlaková zařízení (na ohřev teplé vody, expanzní nádoby a další).

Majitel nemovitosti ovšem musí za určitých podmínek (např. pronájem či prodej, ale za pár let bude postačovat pouhé vlastnictví) v desetiletých intervalech zajistit průkaz energetické náročnosti budovy (PEN, PENB). A samozřejmě každý rok zaplatit daň z nemovitostí. Pokud je dům nebo byt pronajímán, nevyhne se ani dani z příjmů – a pravděpodobně dříve či později ani nákladům na soudní poplatky a vymáhání dlužného nájemného.

Loading

Vstoupit do diskuze 2 komentáře

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 


Související články

Výtah - výtahy

Kdo je odpovědný za výtah ve vašem domě?

Množství regulí, které dopadají na bytové domy, narůstá. Vlastníkům bytů nezbývá než sáhnout do peněženky a na plnění povinností se složit – energetické průkazy budov, inspekční a další prohlídky výtahů, splnění povinností ve vztahu k GDPR a mnohé další. Související otázkou je, kdo za jejich (ne)plnění odpovídá.

Text: Petr Zámečník

17. 05. 2019


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • chybka

  17 srpna, 2015

  Jen poznámečka autorovi. Revize je prvotní prohlídka/potvrzení způsobilosti zařízení před jeho uvedením do provozu (resp. před kolaudací). Všechno následné i pravidelné, o čem pojednává celý článek, není revize, ale kontrola.

  Odpovědět

 • Radek

  17 srpna, 2015

  Na základě čeho tak usuzujete? Revize čili česky znovu prohlédnutí neznamená prvotní, ale naopak opakovanou prohlídku. Nebo se pletu?

  Odpovědět