Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Jak hodnotí své klienty stavební spořitelny aneb Každý pes, jiná ves

Jak hodnotí své klienty stavební spořitelny aneb Každý pes, jiná ves

Dostatečně vysoké hodnotící číslo je jednou ze tří podmínek pro přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření. Každá stavební spořitelna ale používá nejen rozdílné názvy, ale i způsob výpočtu a výši hodnotícího čísla. Výsledkem je vždy číslo, které rozhoduje, zda klient na úvěr má, či nemá nárok.

Řádný úvěr ze stavebního spoření může získat klient, pokud spoří minimálně dva roky, dosáhne minimálního procenta úspor (obvykle 35 až 40 procent) a v neposlední řadě dosáhne stanovené výše hodnotícího čísla.

Hodnotící číslo pětkrát jinak

Stavební spořitelny označují záhadné hodnotící číslo různě, přesto vyjadřují to samé. Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) například definuje hodnotící číslo jako: „Bodové hodnocení, které má za cíl spravedlivě stanovit pořadí pro získání úvěru ze stavebního spoření, a to podle přínosu jednotlivých účastníků stavebního spoření do systému stavebního spoření. Je jednou z podmínek získání nároku na úvěr ze stavebního spoření. Systém je založen na solidaritě těch, co spoří, a těch, kteří si půjčují.“

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) zvolila název hodnotící číslo, Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) parametr ohodnocení, Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka) bodové hodnocení, Wüstenrot – stavební spořitelna ohodnocovací číslo a RSTS ukazatel zhodnocení. Ve smlouvách bývalé HYPO stavební spořitelny, která se s RSTS sloučila před sedmi lety, se používá označení hodnotící číslo.  

Odlišné výpočty i výše hodnotícího čísla

Liší se nejen výpočty hodnotícího čísla jednotlivých stavebních spořitelen, ale také jeho požadovaná výše pro přidělení řádného úvěru. Obecně hodnotící číslo ovlivňuje zejména výše cílové částky, varianta spoření, výše a četnost vkladů na účet stavebního spoření a v neposlední řadě i délka spoření. 

Způsob výpočtu a výše hodnotícího čísla naleznete většinou ve Všeobecných obchodních podmínkách (VOP) stavebních spořitelen. I přesto se při výpočtu tohoto parametru můžete dostat do úzkých.

ČMSS nejvíce ovlivňuje výši hodnotícího čísla výše naspořených prostředků a vybraná tarifní varianta. Minimální výše hodnotícího čísla pro přidělení řádného úvěru je stanovena na 64 a vypočítává se podle následujícího vzorce.

=

VÚ x HČF x VF

_________

HČ – hodnotící číslo
VÚ – výkon úspor k rozhodnému dni
HČF – hodnotící číselný faktor dle varianty
VF – výkonnostní faktor
CČ – cílová částka

 

Výkon úspor se vypočítá jako součet podílů úroků před zdaněním a úrokové sazby v jednotlivých obdobích od začátku spoření, včetně úroků na účet dosud nepřipsaných. Ve skutečnosti tak výkon úspor udává délku spoření se stavební spořitelnou. Výkonnostní faktor je podíl zůstatku na účtu stavebního spoření k rozhodnému dni a minimálního procenta naspoření (podle zvolené varianty 35 – 50 %). Výkonnostní faktor dosahuje nejméně 1 a nejvýše 2.

Hodnotící číselný faktor je různý pro jednotlivé tarifní varianty. U tarifu Garant 15 musí tento parametr dosáhnout alespoň 37. U tarifu MULTI 15 je tato hodnota nejvyšší 48, u tarifu MULTI 20 je minimální hodnotící číslo 39, u tarifu MULTI 25 je 30 a u tarifu MULTI 30 dosahuje hodnoty 21. 

Hodnotící číslo se počítá v rozhodný den. V tento den dochází k vyhodnocení podmínek pro přidělení cílové částky. Liška má rozhodný den poslední den v měsíci, od kterého zbývají tři měsíce do případného přidělení cílové částky.

Podobný výpočet jako ČMSS používá i RSTS. RSTS vypočítává ukazatel zhodnocení každý měsíc, vždy na konci měsíce a jeho potřebná minimální výše je také 64. Do výpočtu vstupuje hodnota úroků, koeficient ukazatele zhodnocení, koeficient spořivosti a výše cílové částky.

UZ

=

HÚ x KU x ZKS

_________

0,001 x CČ

UZ – ukazatel zhodnocení
HÚ – hodnota úroků
KUZ – koeficient ukazatele zhodnocení
KS – koeficient spořivosti 
 

Hodnota úroků je stanovena součtem všech úroků, a to včetně těch nepřipsaných k rozhodnému dni, vydělená úrokovou sazbou a vynásobená 0,03.

U spořícího tarifu S 151 je koeficient ukazatele zhodnocení 2,7, u úvěrového tarifu U 152 je 1,5, u U 153 je 1,5 a u spořícího tarifu S 154 dosahuje koeficient 2.

Koeficient spořivosti je ve VOP definován jako: „poměr zůstatku na účtu klienta k hodnotě minimálního procentního podílu cílové částky stanoveného sjednaným tarifem smlouvy o stavebním spoření, zjišťovaný v rozhodný den zhodnocen.“ Hodnota koeficientu je rovna minimálně 1.

Hodnota ukazatele zhodnocení se dá ovlivnit načasováním vkladů a mimořádnými vklady. Vyšší hodnoty ukazatele docílíte vložením vkladů na začátku místo na konci roku a mimořádnými vklady.

Parametr ohodnocení MPSS činí minimálně 55. K hodnocení nároku na přidělení cílové částky přistupuje MPSS  na konci každého čtvrtletí. Do výpočtu zasahuje nejvíce výše měsíčních vkladů a mimořádné vklady.

PH

=

SZ

X

Z

X

ko

_________

_________

MZ

PO – parametr ohodnocení
SZ – suma všech zůstatků
CČ – cílová částka
Z – podíl zůstatku na účtu v termín hodnocení
MZ – minimální zůstatek
ko – koeficient ohodnocení

 

Suma všech zůstatků v prvním činiteli je součtem zůstatků na účtu stavebního spoření ve všech proběhlých termínech. Druhý činitel, tedy poměr zůstatku v termínu ohodnocení a minimálního zůstatků na účtu, může být od 1 do 2,5. Hodnoty nižší než 1 a vyšší než 2,5 jsou nahrazeny hodnotou 1 nebo 2,5. Koeficient ohodnocení je stanoven u rychlé varianty na 14, u standardní na 10 a u pomalé varianty na 6.

SSČS provádí bodové hodnocení jednou měsíčně, vždy poslední den v měsíci. Smlouva o stavebním spoření musí být ohodnocena minimálně 220 body pro získání nároku na přidělení cílové částky.

BH

=

Z + ÚF

_________

0,004 x CČ

BH -  Bodové hodnocení
Z – zůstatek účtu i s nepřipsanými úroky
ÚF – úrokový faktor
CČ – cílová částka
 

Úrokový faktor se vypočítá jako součet všech úroků vynásobený daným koeficientem. Koeficient zveřejňuje SSČS ve svém Sdělení a liší se podle tarifu. Podle posledního Sdělení SSČS ze dne 1. 7. 2015  dosahuje koeficient u tarifů „1%/3,99%“, „0,5%/3,49%“ a „0,05%/2,99%“ 55násobku úroků a u ostatních smluv 21násobku úroků.

Největší vliv na hodnocení má pravidelnost spoření a rychlost naspořeného 40procentního podílu cílové částky. Počet bodů se dá navýšit vložením větších úspor na začátku spoření.

Wüstenrot – stavební spořitelna počítá přírůstek ohodnocovacího čísla jednou měsíčně k ohodnocovacímu dni. Minimální výše ohodnocovacího čísla potřebného pro vznik nároku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření činí 600.

 

ΔOHČ

=

Z x 100

X

ko

_________

3 x CČ

OHČ – ohodnocovací číslo
ko – koeficient ohodnocení
Z – zůstatek na účtu účastníka
CČ – cílová částka
 

Postup výpočtu přírůstku ohodnocovacího čísla Wüstenrot sice naleznete ve VOP, pro koeficient ohodnocení je ale potřeba hledat hlouběji ve Sdělení banky. Koeficient se liší podle tarifu stavebního spoření. Pro tarif ProSpoření OF-S je koeficient stanoven ve výši 1, stejně tak jako u tarifu PÚ-tarif OF-P. U ProÚvěru OY-U dosahuje koeficient hodnoty 0,7 a u ProÚvěru OZ-U 1,2.

Hodnotící číslo se vypočítává znovu, pokud dojde ke změně smlouvy. Stavební spořitelny mohou měnit minimální hodnotu hodnotícího čísla, pokud nemají dostatek prostředků pro přidělování úvěrů, tedy ve Fondu stavebního spoření. Například RSTS má podle VOP právo: „minimální hodnotu ukazatele zhodnocení požadovanou pro přidělení cílové částky opakovaně měnit, maximálně však jedenkrát ročně o hodnotu 15.“

Pokud uzavíráte stavební spoření s úmyslem zažádat o úvěr, neměli byste na hodnotící číslo zapomínat. V takovém případě se může vyplatit vkládat na začátku spoření vyšší vklady nebo vložit mimořádný jednorázový vklad. O výši hodnotícího čísla rozhoduje také volba tarifní varianty. Úvěrová varianta, případně rychlá varianta, zvyšuje hodnotící číslo rychleji. Většinou je součástí výpočtu hodnotícího čílsla i člen, který hodnotícící číslo začne zrychlovat ve chvíli, kdy klient přespoří minimální procento naspoření.

„Je to jeden z finančních produktů, kterému klienti rozumí, pochopili jeho funkci a vědí, jakou má pro ně a jejich rodiny přidanou hodnotu,“ uvedl David Chmelař, člen představenstva a ředitel resortu vývoje produktů a treasury Wüstenrot hypoteční banky, v rozhovoru pro Hypoindex.cz.

Jak hodnotí své klienty stavební spořitelny aneb Každý pes, jiná ves >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Komentáře


K tomuto článku ještě nebyl přidán žádný komentář. Buďte první a okomentujte tento článek.

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Stavební spoření

Jana Zámečníková | 17.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Změny se dotknou i stavebních spořitelen

S příchodem prosince začne platit nový zákon o úvěru pro spotřebitele. Všechny úvěry poskytované stavebními spořitelnami budou nově v tomto zákoně sjednoceny. Stavební spořitelny čeká ale i celá řada dalších změn. Přípravy stavebních spořitelen jsou v plném proudu. Modrá pyramida je ale v předstihu a úvěry podle nových pravidel začne poskytovat dokonce dříve. (Aktualizováno) Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 13.09.2016 00:00 Zastaralý bytový fond nahrává stavebním spořitelnám

Bytový fond v České republice je poměrně zastaralý. Není proto divu, že investice směřují právě převážně do jeho obnovy. Téměř polovina poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření byla vloni použita na modernizace a údržby bytů a domů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 07.09.2016 00:00 Nové bydlení s půjčkou od stavební spořitelny

Potřebujete půjčit na nové bydlení nebo postavit dům? Se zástavou nemovitosti vám půjčí nejen banky, ale i stavební spořitelny. Jsou úvěry na nové bydlení výhodnější u stavebních spořitelen? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 25.08.2016 00:00 Stavební spořitelny lákají na úvěry bez zajištění

Klienti stavebních spořitelen letos uzavírají více smluv než v loňském roce, na druhou stranu ale zpomaluje tempo úvěrování. Stavební spořitelny proto hledají způsoby, jak klienty na úvěry nalákat, úvěry zlevňují. Neváhají ani hledat další způsoby, jak klientovi nabídnout ještě výhodnější podmínky. (Aktualizováno) Celá zpráva »

Komentářů: 2 / 2 Poslední komentář: 25.08.2016 13:05

Jana Zámečníková | 19.08.2016 00:00 Rekonstrukce ze svého, nebo s půjčkou?

Většina Čechů nemá změny příliš v lásce, ani do rekonstrukce se nevrhají po hlavě. Zásadnější přestavbu řeší až ve chvíli, kdy je to opravdu nutné. Rozhodnutí o rekonstrukci je ale pouze prvním krokem, důležité je také vyřešit vhodné financování. Kde berou Češi peníze na vylepšení svého bydlení? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 19.08.2016 18:09

Další články »

Krátké zprávy z Stavební spoření

03.10.2016 13:32 Poradci Stavební spořitelny České spořitelny míří do terénu

Nová služba ČS Plus Stavební spořitelny České spořitelny (SSČS) chce nabídnout klientům finanční i nefinanční produkty spojené s bydlením v terénu. SSČS hodlá do konce roku 2018 spolupracovat s 250 poradci. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

27.06.2016 11:39 ČMSS nabízí zajištěné meziúvěry od 1,9 %

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) zlevnila meziúvěry zajištěné nemovitostí podle typu a výše meziúvěru až o 0,4 procentního bodu. Úrokové sazby zajištěných úvěrů lze tedy získat již od 1,9 %. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

10.05.2016 13:55 Stavební spořitelny sníží od léta úroky

Úroky na stavebním spoření mohou klesnout i o více než polovinu. Stavební spořitelny by ke změně mohly přistoupit již od léta. „Budeme to muset udělat. Předpokládáme, že to bude od července," potvrdil Vladimír Staňura, šéf Českomoravské stavební spořitelny. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 11.05.2016 19:21

12.04.2016 15:03 Stavební spoření odstraní diskriminaci registrovaných partnerů

Vláda se shodla na změně zákona o stavebním spoření, který dosud dikriminoval registrované páry. Zákon nově umožní čerpání úvěru ze stavebního spoření i na bytové potřeby registrovaného partnera. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.03.2016 12:43 Dojde ke zjednodušení výpovědi stavebního spoření nezletilých dětí

Senátoři rozhodli, že po ukončení zákonné šestileté vázací doby spoření nebude potřeba souhlas soudu pro výpověď stavebního spoření nezletilých dětí.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (346)
 
Spíše ano. (49)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (56)
 Celkem hlasovalo 498 čtenářů