Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Čerstvá zkušenost s Jistotním účtem od UniCredit Bank

Čerstvá zkušenost s Jistotním účtem od UniCredit Bank

Nejbezpečnější převod peněz při prodeji nemovitosti je využití jistotního účtu v bance… nebo není? Banka dokáže připravit smlouvu o jistotním účtu způsobem, který ji a kupujícího zvýhodní.

Při prodeji či koupi nemovitosti je vhodné jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího použít úschovu peněz. V ČR existují tři druhy úschov:

  1. realitní úschova – úschova peněz u realitní kanceláře
  2. advokátní/notářská úschova – úschova peněz u advokáta nebo notáře
  3. bankovní úschova – úschova peněz u bankovního ústavu

Pokud se dostanu k prodeji nebo koupi nemovitosti a zastupuji v některých věcech prodávajícího nebo kupujícího, vždy se snažím o to, aby se finanční transakce udělala přes bankovní úschovu, kterou považuji z výše uvedených úschov za nejbezpečnější. U prvních dvou variant totiž nese odpovědnost za úschovu fyzická osoba, případně společnost s ručeným omezeným.

V případě bankovní úschovy odpovědnost nese banka, tedy subjekt, který je regulován ze strany ČNB a u kterého máte velikou pravděpodobnost, že i v případě selhání jednotlivce na přepážce banky se k vašim penězům dostanete.

V případě, že se nákup financuje pomocí úvěru, je zvykem udělat bankovní úschovu u banky, která nákup financuje. Jestli to je dobře nebo špatně, to nechám na posouzení jiných.

Jeden z případů, který jsem v poslední době řešil, byl tento:

Zastupoval jsem prodávajícího při prodeji jeho rodinného domu. Kupující řešil financování přes zprostředkovatele u UniCredit Bank.  Úschovu peněz jsme dohodli taktéž u UniCredit Bank.

Advokát připravil Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a Kupní smlouvu (dále jen SOSBK a KS), kterou jak prodávající, tak kupující odsouhlasili. Následně jsme tento odsouhlasený návrh SOSBK a KS poslali do banky. Schvalování úvěru trvalo měsíc a půl a během této doby jsme od banky nedostali jedinou připomínku k návrhu  SOSBK a KS.

Odstavec ohledně výplaty kupní ceny pro prodávajícího zněl v KS:

Částku ve výši 2 305 000 Kč vyplatí schovatel UCB takto: 

Částku ve výši 2 149 000 Kč uhradí na účet prodávajícího č. 1111111111/1111 do 7 dnů po té, kdy mu bude předložen výpis z katastru nemovitostí k nemovitým věcem v bodě 1. článku A, v němž bude zapsán jako vlastník kupující a z výpisu nebude vyplývat žádné omezení vlastnického práva, ani nebude vyznačena žádná plomba, kromě zástavního práva nebo probíhajícího vkladu zástavního práva pro banku, která poskytuje hypoteční úvěr pro kupujícího. 

Banka za měsíc a půl schválila úvěr a pak ještě připravovala smlouvu o úschově peněz, která se v UCB jmenuje Jistotní účet. Jistotní účet je dle banky účet, který poskytuje jistotu prodávajícímu, že mu bude cena sjednaná mezi kupujícím a prodávajícím uhrazena, a jistotu kupujícímu, že tato cena bude vyplacena až po splnění podmínek pro její uvolnění specifikovaných ve Smlouvě o Jistotním účtu.

Pokud by to tak bylo, není co řešit. Jenže v našem případě UniCredit Bank postupovala velmi nestandardně a do Smlouvy o Jistotním účtu dala požadavek na výplatu peněz z Jistotního účtu, který nekorespondoval s tím, na čem se smluvní strany dohodly v SOSBK a KS a který UniCredit Bank nepřipomínkovala.

Podmínky výplaty části kupní ceny byly v Jistotním účtu definovány takto:

a) Banka je povinna vyplatit první část spravované částky ve výši 2 149 000 CZK způsobem níže uvedeným za předpokladu, že jí budou předloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:

  • výpis z katastru nemovitostí pro obec xxxxxxxx, kat. území xxxxxxxx, na kterém bude Kupující uveden jako výlučný vlastník  shora specifikovaných nemovitostí. Na předloženém výpisu z katastru nemovitostí musí být vyznačeno zástavní právo k zajištění dluhů vyplývajících z úvěru Kupujícího spolu se zápisem zákazu zcizení a zatížení ve prospěch Banky, přičemž žádné jiné právo ve prospěch třetí osoby, ani žádná výhrada, poznámka či plomba tam vyznačeny být nesmí.

Banka si tedy dovolila připravit Smlouvu o Jistotním účtu způsobem, který je v rozporu s Kupní smlouvou a který dává jistotu jen kupujícímu a bance. Banka totiž přidala do podmínek výplaty části kupní ceny podmínku, že musí být zapsané zástavní právo banky. Takové znění Jistotního účtu tedy dává jistotu pouze kupujícímu a samozřejmě bance. Prodávající při jisté konstelaci mohl přijít jak o peníze, tak o nemovitost a musel by se svých nároků zdlouhavě domáhat u soudů České republiky.

A jak by musela vypadat ta jistá konstelace?

Pokud by banka připravila zástavní smlouvu s chybou, kvůli které by musel katastrální úřad vkladové řízení zástavního práva zamítnout, a zároveň by pak proběhlo úspěšně zapsání vlastnického práva, pak náprava ohledně zástavního práva již není v rukou prodávajícího, neboť pozbyl majetkových práv.

A pokud by kupující s bankou nespolupracoval a zástavní právo nebylo do určitého data zapsáno, dle dalšího bodu v Jistotním účtu se Jistotní účet zruší a peníze se vrátí na účet, ze kterého přišly, tedy vrátí se zpátky do UCB, kde se z nich umoří hypoteční úvěr.

Prodávající by tedy nevlastnil nemovitost a ani by nedostal peníze. Kupující  by vlastnil nemovitost a byl by „bez dluhů“. Banka by měla zaplacený úvěr.

V extrémní konstelaci by se mohlo stát to, že pokud by byl zamítnut vklad zástavního práva a vlastnické právo by bylo zapsané, pak by mohl kupující nově nabytou nemovitost ihned prodat třetí osobě. Kupující by tedy získal 2,5 milionu Kč, prodávající by neměl ani peníze ani nemovitost a neměl by ani šanci získat zpátky nemovitost, neboť třetí osoba by jí nabyla v dobré víře od majitele, který figuroval v katastru nemovitostí. Banka by si vzala zpátky peníze z Jistotního účtu.

Nakonec však katastr nemovitostí zapsal bez problémů jak zástavní právo, tak i vlastnické právo, takže dalo by se říci: „Konec dobrý, všechno dobré.“

Vyjádření UniCredit Bank:

Je zcela nepochybné, že pokud prodávající akceptuje zaplacení kupní ceny z úvěru, musí si být vědom vázanosti výplaty na existenci zástavního práva ve prospěch banky, protože banka musí mít poskytnutý úvěr zajištěn. Stávající praxe přitom funguje převážně tak, že zástavní právo se zřizuje ještě před prodejem nemovitosti, čili zástavní smlouvou, kterou uzavírá banka s prodávajícím. V důsledku této skutečnosti je prodávající účastníkem příslušného řízení u katastrálního úřadu a v případě vady zástavní smlouvy, která by mohla způsobit neprovedení vkladu zástavního práva, je o věci informován a musí být spoluúčasten při sjednávání nápravy. Současně platí, že dokud neskončí řízení o vkladu zástavního práva, nemůže dojít ani ke vkladu vlastnického práva (viz ust. § 18 odst. 6 zákona o katastru nemovitostí). Riziko, že by došlo ke vkladu vlastnického práva dříve, než ke vkladu zástavního práva, je tedy velice nízké; mohlo by se to stát pouze v případě, že by v důsledku nečinnosti stran (banky a prodávajícího) nebyla náprava sjednána, tedy KÚ by rozhodl o zamítnutí vkladu a po uplynutí příslušných lhůt provedl vklad vlastnického práva. V takovém případě by pak samozřejmě bylo věcí serióznosti kupujícího, zda by novou zástavní smlouvu s bankou sjednal.

Pokud jde o text, který klient v daném případě požadoval zakotvit do smlouvy o jistotním účtu, považujeme za nutné upozornit ještě na to, že tento text by znamenal, že by banka musela uvolnit prostředky z jistotního účtu prodávajícímu i za situace, že by zástavní právo, resp. informace o probíhajícím řízení o jeho vkladu, na výpisu z příslušného listu vlastnictví vyznačeny nebyly. Jak je vysvětleno výše, je s ohledem na nutnost zajištění úvěru zástavním právem tato situace pro banku neakceptovatelná.

Konečně uvádím, že jistotní účet má význam i pro prodávajícího, protože mu dává jistotu, že prostředky na úhradu kupní ceny jsou pro něj připraveny a za splnění dohodnutých podmínek mu budou vyplaceny. Pokud jistotní účet není zřizován, může se prodávající spolehnout pouze na úvěrový příslib, který banky zpravidla neformulují jako bezvýhradně závazný, protože se musí chránit pro případ, že by před výplatou peněz vyšla najevo negativní skutečnost, která jim podle úvěrové smlouvy, resp. jejich obchodních podmínek, umožňuje úvěr neposkytnout.

Anketa

Čerstvá zkušenost s Jistotním účtem od UniCredit Bank >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Poslední přidané komentáře (celkem 1 komentář)

Peter | 18.05.2016 07:35

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Realitní makléř

Jana Zámečníková | 26.10.2016 00:00 Budoucnost Čechů je ve vlastním bydlení

Příznivá ekonomická situace v kombinaci s nízkými úrokovými sazbami nahrává bydlení ve vlastním. Bydlení v pronájmu Češi navíc většinou nevnímají jako definitivní řešení. Svou budoucnost vidí pod vlastní střechou. Od nákupu bytů Čechy neodrazují ani rostoucí ceny nemovitostí. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Petr Zámečník | 25.10.2016 00:00 Daň z nabytí se mění… pozor na smlouvy o prodeji nemovitosti

S účinností od 1. 11. 2016 dochází k významné změně. Daňovým poplatníkem bude nabyvatel. To s sebou ale může přinést komplikace ve smlouvách o prodeji nemovitostí. Jak se vyhnout problémům? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

26.10.2016 14:45 Praha hledá kompromis s majiteli pozemků pro stavbu metra D

Hlavní město Praha hledá dohodu s majiteli pozemků, které je potřeba získat pro stavbu metra D. Zvažované vyvlastňování již není na pořadu dne. Místo toho chce město najít kompromis.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (372)
 
Spíše ano. (53)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (60)
 Celkem hlasovalo 532 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »