EUR 24.700

USD 23.056

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.700

USD 23.056

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

30. 11. 2023

0 komentářů

142 tisíc nemovitostí je stále bez vlastníka. Přihlásit se lze již jen měsíc

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových stále eviduje přibližně 142 tisíc unikátních nemovitostí, které nemají dostatečně identifikovaného vlastníka. Na konci letošního roku již uplyne desetiletá lhůta daná občanským zákoníkem a katastr přepíše nemovitosti na stát.

Loading 

Nedostatečně identifikovaný vlastník

Bezprizorní nemovitosti nemají v katastru vlastníka zapsaného buď vůbec, anebo není dostatečně identifikovaný. Např. je uvedeno pouze jméno a příjmení, není známa bližší identifikace nebo adresa. Důvodem jsou chybějící zápisy z období před rokem 1989, kdy nebyla evidence vlastníků nemovitostí prováděna buď vůbec, nebo nedostatečně.

Zdroj : ÚZSVM

K 1. říjnu letošního roku bylo podle dat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových evidováno 115 779 nedostatečně identifikovaných osob, na něž bylo zapsáno 328 532 položek. Jde o 142 074 nemovitostí (jednu nemovitost totiž může vlastnit více osob, resp. jeden nedostatečně identifkovaný vlastník může být zapsát u více nemovitostí). Z toho je 139 752 pozemků, zejména orné půdy, luk a lesních pozemků, a 2 322 staveb.

„Letošní rok je v souladu s občanským zákoníkem posledním, kdy se mohou skuteční vlastníci nemovitostí přihlásit o svá práva. Doporučuji proto všem nahlédnout do seznamu nedostatečně identikovaných vlastníků na našich webových stránkách a zkontrolovat, zda předkům nebo jim samotným nepatří nemovitost, o které nevěděli,“ uvádí generální ředitelka Úřadu pro zastupování stuátu ve věcech majetkových Kateřijna Arajmu.

Jak se o nemovitost přihlásit?

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky je možné najít na webových stránkách Úřadu pr o zastupování státu ve věcech majetkových. Aby bylo možno přiznat vlastníkovi právo k nemovitosti a zapsat chybějící údaje, musí předložit příslušné listiny. Typicky půjde o rodné, oddací či úmrtní listy nebo rozhodnutí z dědických řízení, případně kupní smlouvy nebo výpisy ze starší pozemkové evidence. S dohledáním pomohou obecní úřady, matriky nebo archivy.

REKLAMA

„Jestliže katastrální úřad neuzná předložené listiny za dostatečné, anebo pokud takové listiny vůbec nejsou k dispozici, lze se obrátit na soud s žalobou na určení vlastnictví. Protože půjde zpravidla o složité případy a důkazní břemeno leží na osobě, která návrh podává, doporučujeme si k podání žaloby přizvat advokáta,“ vysvětluje ÚZSVM.

Nejčastější je případ, kdy dojde k zahájení dědického řízení, musíte však počítat s tím, že t déle než obvykle. „Takové řízení může trvat i několik let, pakliže nedostatečně identifikovaného vlastníka zapsaného v katastru dělí od dědiců několik generací již nežijících osob,“ potvrzuje advokát Ladislav Drha z advokátní kanceláře Pikes Legal.

Důsledky přechodu majetku na stát

Nepřihlásí-li se vlastník o bezprizorní nemovitost do 31. prosince letošního roku, podle katastrálního zákona přejde evidence v katastru na stát.

„Stát se však tímto samotným zápisem vlastníkem uvedených věcí nestane; to záleží na naplnění hmotněprávních podmínek. Pokud již došlo k opuštění nebo např. nastala situace odúmrti, bude tímto zápisem dosaženo souladu mezi evidencí a skutečností. Pokud ve skutečnosti vlastnické právo náleží jinému subjektu, bude se sice o státu mít za to, že je vlastníkem, avšak v případě následného vyvrácení domněnky opuštění vyjde najevo, že stát má (resp. celou dobu měl) pouze postavení držitele (zpravidla poctivého, řádného a pravého), který může vlastnické právo následně nabýt v důsledku vydržení,“ vysvětlují docenti Právnické fakulty UP v Olomouci Petr Tégl a Filip Melzer.

Díky přechodu evidence na stát se  odblokuje nakládání s některými nemovitostmi, s nimiž doposud nešlo disponovat.

„Developerům se od začátku roku 2024 mohou odblokovat lokality, které původně opustili z důvodu, že se v nich nacházel pozemek s neznámým nebo nedostatečně identifikovaným vlastníkem. Doporučujeme tak developerům, aby prošli své historické nerealizované záměry. Je možné, že některé z nich bude možné od roku 2024 realizovat,“ podotýká Jakub Zámyslický, advokát a vedoucí oblasti nemovitostní ROWAN LEGAL.

Od začátku roku 2024 je na místě, aby každý vlastník jakékoli nemovitosti věnoval zvýšenou pozornost zápisům v katastru nemovitostí ohledně své nemovitosti. „Jednak je vhodné ověřit, zda vlastník nespadá do kategorie nedostatečně určených vlastníků, a tuto situaci případně bezodkladně řešit, neboť jinak by mohl o své vlastnické právo přijít. Zároveň je však potřeba také kontrolovat, zda u jakékoli jeho nemovitosti nedochází k převodu na stát, přestože nespadá do kategorie nedostatečně identifikovaných vlastníků. Nelze totiž vyloučit případy, kdy k převodu na stát bude docházet omylem nebo nesprávně. Proces přepisu bude totiž relativně jednoduchý a rychlý,“ upozorňuje Zámyslický.

Přihlásí-li se skutečný vlastník nemovitosti až v příštím roce, musel by své vlastnické právo prokázat soudním rozhodnutím.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 


Související články

Česká roubenka láme cenové rekordy, ostatní chalupy většinou zlevňují

Tři roky extrémního zájmu, tři roky vychládání. Tak by se dal ve zkratce nazvat vývoj českého trhu s rekreačními objekty. A jak se zdá, přichází teď období stagnace. Ceny chalup totiž přímo před sezonou klesly a leckde odmazaly celoroční růst. Proti trendu jsou jen prémiové objekty v Jizerských horách nebo Krkonoších a jejich podhůří. Vyplývá to z takzvaného […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

17. 06. 2024

Digitalizace stavebnictví v úzkých. Chybí čas na přípravu, hrozí chaos

Vznik nového stavebního zákona provázely bouřlivé diskuse a při jeho přípravě muselo dojít k řadě kompromisů. Jednoznačným pozitivem ale měla být digitalizace stavebního řízení s účinností od 1. Července 2024. Jenže pár týdnů před spuštěním nemá za sebou Informační systém stavebního řízení ani pořádné testování, navíc si jej úředníci neměli šanci osahat v praxi.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

12. 06. 2024

Swiss Life Hypoindex červen 2024: Úrokové sazby hypoték hlásí bezvětří

Již pátý měsíc se měřeno Swiss Life Hypoindexem úrokové sazby hypotečních úvěrů prakticky nehýbou. Průměrný úrok se pohybuje mírně nad 5,5 % p. a. Optimistické představy, že sazby hypoték budou více kopírovat poměrně svižné tempo České národní banky a v polovině roku se běžně budou pohybovat pod pětiprocentní hranicí, se nenaplnily, a hned tak nenaplní. […]

Text: Milan Vodička

Foto: Swiss Life Select

07. 06. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *