Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Hypotéka: Fixovat, nebo plavat? Jak předejít nesplácení?

Hypotéka: Fixovat, nebo plavat? Jak předejít nesplácení?

Co udělat při volbě hypotéky, má-li se uplatnit zásada „dvakrát měř, jednou řež“? Jak snížit riziko volbou správné délky fixace úrokové sazby? A co řešit s klientem, který už hypotéku má a potácí se v problémech?

Hypotéka je rozhodnutí zásadní povahy a předurčuje na dlouhou dobu dopředu budoucí stav rodinných financí. Nejde jen o využití lákavé úrokové sazby a uvážení souvisejících poplatků, ale i uvážení minimalizace úrokového rizika v podobě volby vhodné fixace.

S nákupem nemovitosti na hypotéku souvisí nejedno riziko. Úrokové riziko lze řešit fixací úrokové sazby, ale má to své výhody a nevýhody (Tabulka 1). Ještě před převzetím hypotečního závazku by měly být provedeny kroky pro předejití nezvládnutelného zadlužení. Přehled těchto kroků shrnuje Tabulka 2, která rovněž shrnuje kroky řešení situace klienta, který hypotéku má a potácí se v problémech.

Díky růstu úrokových sazeb může dlužník snadno uklouznout

Z důvodu růstu úrokových sazeb může dlužník snadno uklouznout. Takové riziko platí zejména pro případ variabilních, tedy nefixovaných sazeb hypotečních úvěrů. Jsou-li sazby nízké, mohou být zajímavé a lákavé, ale také nebezpečné. Fixací sazby si kupujeme jistotu, něco připlácíme, ale splátky nemohou náhle ze dne na den vyskočit.

Je sice lákavé využít příležitosti plovoucích sazeb v podobě dalšího možného snížení úrokových sazeb, ovšem růst úrokových sazeb a následný růst měsíčních splátek může méně bonitního dlužníka dostat do finanční tísně. Měsíční splátka hypotéky v případě variabilní sazby závisí na mnoha nevyzpytatelných okolnostech, držitel hypotéky nese úrokové riziko spočívající v nejistotě týkající se budoucí výše placených nebo požadovaných úroků.

Délka fixace stanovuje počet let, během nichž zůstane úroková sazba v pevné, fixní výši. Fixace úrokové sazby je jistotou v nejisté době. Sice je tu stále velká neznámá týkající se toho, jaká bude získána úroková sazba po ukončení fixace, ovšem vzhledem k delším dobám fixace lze změny předvídat a připravit se na ně.

Tabulka 1: Eliminace rizika fixací úrokové sazby (výhody a nevýhody fixace)

Variabilní úroková sazba

Fixní úroková sazba

Výhody:

Nevýhody:

Výhody:

Nevýhody:

Lze těžit z poklesu úrokových sazeb.

Riziko růstu úrokových sazeb (úrokové riziko).

Vyhnutí se rizikům růstu úrokových sazeb.

Klesají-li sazby, může to být dražší varianta.

Je-li úroková sazba nízká, vzniká úspora.

Možný nečekaný narůst měsíčních splátek.

Výše měsíčních splátek jsou pevně dané.

Nevhodná fixace může splátky prodražit.

Častější možnost mimořádných splátek jistiny.

Skokově měnící se splátky ohrožují stabilitu.

Pevné platby pomáhají lépe plánovat rodinné finance

Mimořádné splátky obvykle možné jen na konci fixace.

Úspory z nižších úrokových plateb lze ukládat do rezerv.

Nutnost optimalizace finančních rezerv (větší rezerva).

Ve finanční rezervě není nutné zohledňovat úrokové riziko

 

Variantu plovoucí sazby by mohl upřednostnit spíše ten, kdo se o své finance aktivně stará, disciplinovaně vytváří rezervy a spíše patří mezi vyšší příjmové skupiny.

Variantu fixace by měl upřednostnit spíše ten, kdo chce mít předvídatelné měsíční náklady, jeho disciplinovanost pro udržování rezerv je rozkolísaná.

Úrokové riziko se týká i poskytovatele úvěru. Úvěrová instituce chce získávat prostředky za nižší úrok a poskytovat úvěry za úrok vyšší. I pro poskytovatele úvěru existuje riziko, že dosáhne ztráty díky změně tržních úrokových sazeb. V historii existují četné případy situace, kdy úvěrová instituce financovala dlouhé půjčky krátkými penězi, ale při růstu úrokových sazeb se dostala do problémů.

Z pohledu toho, kdo půjčuje, je úrokové riziko rizikem, že se tržní hodnota úročeného aktiva (hypotečního zástavního listu, úvěrového portfolia) sníží, protože se zvýšila úroková míra. Poskytne-li úvěrová instituce fixaci úrokové sazby, přebírá úrokové riziko. Úrokové riziko na straně toho, kdo půjčuje, nese i ten, kdo investoval do hypotečního zástavního listu nebo termínovaného vkladu.

Zástava a realizace zástavy, když se splácení vymkne kontrole

Hypotéka je již z definice úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti a riziko nesplácení je zajištěno tím, že dlužník souhlasí, že v případě nesplacení se nemovitost „zabaví.“ Zastavovanou nemovitostí může být jak objekt úvěru, je-li hypoteční úvěr čerpán na koupi, výstavbu nebo rekonstrukci, případně může jít o jinou nemovitost. Díky nižšímu riziku nesplacení danému právě ručením zástavním právem k nemovitosti, může být úvěrovou institucí dlužníkovi nabídnuta nižší úroková sazba.

Pro věřitele je to zajištěný obchod. V případě, že dlužník nebude plnit dohodnuté splácení, je tu ochrana v podobě zástavy.

V Česku v roce 2011 celkový objem nesplácených hypoték přesáhl částku 20 miliard korun. Jsou to ale jen asi 3 % z celkového hypotečního dluhu, který v roce 2011 činil více než 610 miliard korun. Pokud by průměrná hypotéka činila 1,6 milionu korun, pak by to znamenalo, že v obtížích bylo nějakých 12,5 tisíce vlastníků nemovitostí. Co dělají tito vlastníci špatně?

Úvěrové instituce v případě nepolepšitelných hříšníků odprodávají pohledávky třetí straně nebo iniciují realizaci zástavy v podobě nucené dražby. Nucená dražba je formou prodeje majetku bez souhlasu majitele.

Nemovitost, u které majitel nedokázal splácet hypoteční úvěr, při splnění zákonných regulí „propadne“ bance, což technicky znamená, že je prodána a ze získaných peněz může být vyrovnána pohledávka zainteresovaných. Zástavní dlužník odevzdá klíče, musí si hledat jiné bydlení a doufat, že výtěžek z prodeje dluh vyrovná.

Nucená dražba nemovitosti je pro stávajícího majitele nepříjemnou událostí, dosažená prodejní cena je obvykle nižší než za jiných okolností dosažitelná tržní cena a související náklady jsou nemalé. Pro dlužníka tedy není žádoucí nechat dojít situaci až k nucené dražbě.

Tabulka 2: Od prevence nezvládnutelného zadlužení k proaktivnímu řešení, až po nucenou dražbu

Ještě než si klient vezme hypotéku

Klient už hypotéku má, ale potácí se v problémech

Když už klientovi není pomoci

Předejít riziku nesplácení

Řešení dobrovolným prodejem

Řešení nucenou dražbou

Posouzení stavu financí, úvaha zda bude příjem postačovat na splátky (výše půjčky, rodinný rozpočet, zkouška „splácení na nečisto“, rezervy).

Posouzení finanční situace dlužníka (příjmy, výdaje, stav majetku) a hledání variant řešení. Rozhodnutí dalšího postupu.  

Situace, kdy pohár trpělivosti věřitele již přetekl, věřitel inicioval řešení v podobě realizace zástavy.

Ošetření rizik, jako je nemoc, úraz, invalidita, úmrtí živitele rodiny (pojistka, rezerva pro krytí rizika).

Není-li jiné řešení, předejití nepříjemnostem včasným prodejem majetku nebo nemovitosti za souhlasu a pod kontrolou vlastníka.

Zastavená nemovitost končí v nucené dražbě, prováděné na návrh dražebního věřitele bez souhlasu vlastníka.

Dostatečná finanční rezerva na několik (šest) měsíčních splátek hypotéky pro případ výpadku příjmů.

Rozhodnutí o prodeji, dohoda s věřitelem o postupu. Nezávislý prodej, využití služeb realitní kanceláře a právníka.

Návrh dražebního věřitele, vykonatelné soudní rozhodnutí, vykonatelný rozhodčí nález, vykonatelný notářský zápis.

Nalezení adekvátního způsobu financování (hypotéka, stavební spoření, rozložení v čase, typ fixace, poplatky, atd.).

Zvážení aktuálních tržních cen podobných nemovitosti v okolí a podpoření prodeje cenou i jinými způsoby.

Co nejrychlejší prodej obvykle za výrazně nižší cenu. Náklady zvýší související náklady na soudní řízení a exekuci.

Péče o hypotéku (prodloužení, zkrácení, přefinancování, hledání optimální varianty pro další fixaci).

Alternativně využití dobrovolné dražby. Proaktivní řešení znamená předejití nákladům na soudní řízení a exekuci.

Veřejná dražba, prováděná bez souhlasu vlastníka. Víra, že se dluh vyrovná a na bedrech dlužníka nezůstane závazek.

Anketa

Jakou fixaci úrokových sazeb hypoték upřednostňujete?

Variabilní sazby. (299)
 
Jednoletou. (39)
 
Tříletou. (114)
 
Pětiletou. (505)
 
Delší. (54)
 
Jinou. (61)
 Celkem hlasovalo 1072 čtenářů

Hypotéka: Fixovat, nebo plavat? Jak předejít nesplácení? >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Poslední přidané komentáře (celkem 1 komentář)

logger | 29.03.2012 10:52

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Hypotéky

PR článek | 24.10.2016 00:00 Úrokové sazby aktuálně trhají rekordy. Je třeba se v blízké době bát radikálního navýšení?

V nízkých úrocích si libují všichni, kteří žádají o hypotéku či půjčku, ale pro banky, pojišťovny a penzijní fondy nejsou následky zas tolik příznivé. Mnozí finanční analytici proto varují, že je jen otázkou času, kdy začnou úrokové sazby opět stoupat nahoru a spolu s nimi i hypoteční splátky. Díky tomu se mnoho lidí dostane do problémů, dojde k vynuceným výprodejům a nastane krach cen na poli realit. Ale co když se úrokové sazby v následujících letech významněji nezvednou? Vyplatí se vzít si hypotéku nyní, nebo počkat? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Monika Hrušová | 19.10.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex září 2016: Objemy za tři čtvrtletí skoro 160 mld. Kč

Objemy i počty uzavřených hypotečních úvěrů v září znovu rostly. Úrokové sazby naopak poklesly, a jak už je letos tradicí, atakovaly dosavadní rekord. Průměrná úroková sazba v září poklesla na 1,82 procenta. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 11.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Dobrá rada nad doporučení

Od prosince začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé se musí připravit na přísun nových informací. Kromě jiných mohou klienti dostávat i radu a doporučení. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace klient obdrží a jak s nimi může naložit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 21.10.2016 03:39

Další články »

Krátké zprávy z Hypotéky

20.10.2016 16:23 Novela zákona o úvěru nebudí u lidí důvěru

Polovina Čechů nedůvěřuje novele zákona o spotřebitelském úvěru. Považují ji za příliš mírnou a nevidí ji jako efektivní. Vyplývá to i z průzkumu vypracovaného pro společnost Fair Credit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

18.10.2016 13:07 Češi mají nejvýhodnější podmínky pro financování nemovitostních obchodů

Levnější úvěry a zároveň delší doba splácení, takové jsou podmínky pro investory do nemovitostí. Podle dvou třetin českých bankéřů by se v příštím roce až roce a půl měl zvyšovat objem realitních úvěrů v jejich portfoliu.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

13.10.2016 13:17 Srbský soud zrušil hypotéku ve švýcarských francích

Srbský vyšší soud v Novém Sadu rozhodl, že hypoteční smlouva uzavřená mezi bankou a klientem ve švýcarských francích je neplatná. Dlužníka zbavil povinnosti zaplatit hypotéku v plné výši 13 milionů srbských dinárů (2,9 milionu korun), doplatit bude muset pouze tři miliony dinárů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

27.09.2016 15:20 ČNB plánuje legislativně omezit poskytování hypoték

Díky legislativnímu omezení hypoték by získala možnost, určovat bankám nejen částku, kterou budou moci půjčovat klientům ve vztahu k jejich příjmům. Zároveň ale také stanovit maximální výši zástavy.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

23.09.2016 14:24 Robert Pelikán připravuje novelu insolvenčního zákona

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán představil novelu insolvenčního zákona. Hlavním tématem je možnost oddlužení. Vyhlásit osobní bankrot by tak v budoucnu mohli i ti, kteří nemohou uhradit 30 procent svých dluhů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (360)
 
Spíše ano. (51)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (58)
 Celkem hlasovalo 516 čtenářů

Nejčtenější články z Hypotéky za posledních 14 dní

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Monika Hrušová | 19.10.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex září 2016: Objemy za tři čtvrtletí skoro 160 mld. Kč

Objemy i počty uzavřených hypotečních úvěrů v září znovu rostly. Úrokové sazby naopak poklesly, a jak už je letos tradicí, atakovaly dosavadní rekord. Průměrná úroková sazba v září poklesla na 1,82 procenta. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 11.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Dobrá rada nad doporučení

Od prosince začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé se musí připravit na přísun nových informací. Kromě jiných mohou klienti dostávat i radu a doporučení. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace klient obdrží a jak s nimi může naložit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Další články »