Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Oddlužení: Kdy a s jakými povinnostmi máte šanci?

Oddlužení: Kdy a s jakými povinnostmi máte šanci?

Institut oddlužení umožní předluženému člověku zbavit se dluhů, aniž by je celé splatil. Zpravidla se dlužník uváže na pět let „nucených splátek“, po nich ale následuje vysvobození. Za jakých okolností je ale oddlužení schváleno? A jaké povinnosti musí dlužník dodržovat?

Oddlužení je způsob řešení úpadku, v rámci kterého jsou dlužníkovy dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění částečně a zbytek dluhů může být dlužníkovy odpuštěn. Institut osobního bankrotu, který je upraven zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, preferuje sociální účel před ekonomickým – má dlužníka především motivovat k uhrazení dluhů vůči věřitelům a umožnit mu tím nový začátek.

V roce 2014 vyhlášeno 18 762 osobních bankrotů – o 403 méně než v roce předcházejícím. Poprvé se tak od začátku platnosti zákona meziročně snížil počet osobních bankrotů, a to konkrétně o 2 %. Soudy loni přijaly 21 955 návrhů na osobní bankrot, o 4 214 návrhů méně než v roce 2013.

Graf 1: Vývoj počtu návrhů na osobní bankrot a vyhlášených osobních bankrotů 2012 – 2014

osobni-bankrot-01

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Dlužník, který chce podat návrh na oddlužení, musí splňovat následující podmínky:

  • Musí mít minimálně 2 věřitele, tj. například dvě banky, banku a nebankovní společnost atp., nikoliv dvě půjčky u jednoho subjektu.
  • Závazky dlužníka musí být po splatnosti minimálně 30 dní, přičemž ani nadále není schopen tyto závazky plnit. Po dobu následujících 5 let ze svého příjmu nebo z prodeje svého majetku musí být dlužník prokazatelně schopen uhradit minimálně 30 % z celkové výše svých závazků.

Samotné oddlužení se provádí dvojím způsobem, a to buď plněním splátkového kalendáře, nebo jednorázovým prodejem majetku, nejčastěji nemovitosti. V případě, že dlužník nemovitost vlastní, dochází k oddlužení zpravidla vždy jednorázovým prodejem této nemovitosti.

K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník přiložit celou řadu povinných příloh. Jedná se zejména o celkovou dlužnou částku (u každého dluhu pak aktuální zůstatek, rok a měsíc poslední splátky), kopie úvěrových smluv a veškerých souvisejících listin (jako jsou výzvy, upomínky či exekuce), potvrzení o příjmech za poslední 3 roky, kopie pracovní smlouvy či důchodový výměr, kopie smluv o stavebním spoření/doplňkovém penzijním spoření, výpis z rejstříku trestů, znalecký posudek nemovitosti a dlužníkem provedený odhad hodnoty movitého majetku, kopie rodného listu dítěte (pokud má dlužník vyživovací povinnost) a oddacího listu, popřípadě kopie rozsudku o rozvodu.

Za předpokladu, že soud návrh na povolení oddlužení schválí, bude dlužníkovi stanoven insolvenční správce. Ten pak bude dohlížet na plnění oddlužení po celou dobu jeho trvání. Za tuto činnost přitom náleží insolvenčnímu správci odměna (ta je započítána do měsíční splátky dlužníka).

Po dobu oddlužení je dlužník povinen vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost. V případě, že není zaměstnán, musí o získání příjmu usilovat a nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat. Dlužník je dále povinen insolvenčnímu správci vydat majetek z dědictví, dary či jiný mimořádný příjem. Takový majetek bude následně zpeněžen a výtěžek použit k mimořádné splátce.

Dlužník je též povinen insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru hlásit každou změnu svého bydliště a zaměstnání a těmto subjektům také vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců.

Dlužník naopak na sebe nesmí přijímat nové závazky, které by nebyl schopen řádně plnit, odmítnout dar či dědictví nebo některému z věřitelů poskytovat zvláštní výhody.

Často se může stát, že dlužník není schopen 30 % svých závazků z vlastních příjmů uhradit – v takovém případě je nutné, aby si zajistil dárce, který mu bude příslušný rozdíl každý měsíc dorovnávat. Po soudem schváleném oddlužení se také nesmí dlužník vlastním zaviněným dostat do prodlení delšího než 30 dnů s placením svého závazku. V takovém případě by insolvenční soud schválené oddlužení zrušil a úpadek byl řešen konkursem. Pokud je insolvence řešena oddlužením, nenabíhají k dluhům další náklady v podobě úroků a penále.

K odmítnutí návrhu na oddlužení nebo konkursu může dojít, pokud dlužník podá tento návrh ve chvíli, kdy ještě není v úpadku či alespoň hrozícím úpadku, tedy příliš brzy, nebo naopak za situace, kdy jeho příjmy již nepostačují k uhrazení potřebné výše závazků vůči jeho věřitelům, tedy již příliš pozdě.

Návrh na oddlužení je odmítnut také v případě, že dlužník se soudem a insolvenčním správcem nespolupracuje. Je povinen se dostavit na schůzi věřitelů. Soud může též vyzvat dlužníka k zaplacení zálohy na náklady řízení, a to až ve výši 50 000 Kč. O způsobu oddlužení pak rozhodují nezajištění věřitelé (pokud nerozhodnou oni, rozhodne soud).

Pokud dlužník neplní své povinnosti, nemůže plnit podstatnou část splátkového kalendáře, či mu vznikne v důsledku zaviněného jednání dluh (který je po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti), pak soud může zrušit oddlužení a rozhodnout o konkursu. V takovém případě se zpětně připočítají všechny úroky všech dluhů.

Ve chvíli, kdy dlužník řádně splní všechny stanovené povinnosti v souvislosti s oddlužením, je nakonec povinen podat návrh na osvobození od povinnosti platit neuspokojené pohledávky. Bez takového návrhu nemůže soud o osvobození rozhodnout.

Modelový příklad

  • Dlužník je fyzická osoba, je svobodný a nejsou zde žádné vyživované osoby.
  • Celková dlužná částka: 1 000 000 Kč
  • Čistý měsíční příjem: 17 000 Kč
  • Nezabavitelná částka (skládá se z nezabavitelného minima a malé části mzdy): 9 177 Kč
  • Měsíční odměna insolvenčnímu správci: 1 089 Kč
  • Měsíčně zabaveno insolvenčním správcem: 7 823 Kč (17 000 Kč – 9 177 Kč)
  • Měsíční splátka pro oddlužení: 6 734 Kč (7 823 Kč – 1 089 Kč)
  • Za 5 let bude splaceno: 404 040 Kč (6 734 Kč x 60 měsíců), tedy zhruba 40 % dlužné částky

Dlužník je schopen za 5 let uhradit minimálně 30 % svých závazků a splňuje tedy toto kritérium pro podání žádosti o oddlužení. V tomto modelovém příkladu bude při dodržení všech podmínek dlužníkovy zbývajících 60 % dluhů (tedy zhruba 600 000 Kč) odpuštěno.

Anketa

Prošli jste osobním bankrotem?

Ano, úspěšně. (7)
 
Ano, ale neúspěšně. (2)
 
Právě jím procházím. (2)
 
Budu o něj žádat. (2)
 
Ne. (3)
 Celkem hlasovalo 16 čtenářů

Oddlužení: Kdy a s jakými povinnostmi máte šanci? >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Odkazující články

Kontroly energetických průkazů zpřísňují. Inspekce chce po důchodkyni 100 tisíc korun Monika Hrušová | 09.07.2015 00:00

Dědické právo v novém: Pozor na dluhy potápějící dědice! Petr Zámečník | 14.09.2016 00:00

Lidé musí vydělávat stále více na své úvěry Jana Zámečníková | 18.03.2016 00:00

Osobních bankrotů ubývá, vícečetných exekucí přibývá Jana Zámečníková | 11.01.2016 00:00

Obchod s chudobou aneb Bude hůř Petr Zámečník | 29.12.2015 00:00

Dobrá rada nad zlato aneb Kdo vám poradí? Petr Zámečník | 18.12.2015 00:00

Povinný záznam o průběhu exekuce: Nepřípustný zásah do soukromí? Petr Zámečník | 26.11.2015 00:00

Žádáte o úvěr? Bance přiznejte vše! Petr Zámečník | 23.11.2015 00:00

Skončí soudní exekutoři v exekuci? Jana Zámečníková | 09.10.2015 00:00

Mario Drosc: Nová úvěrová krize vyplyne z růstu úrokových sazeb Petr Zámečník | 14.09.2015 00:00

Praktické rady, jak se hledá práce Petr Zámečník | 26.08.2015 00:00

Život na psí knížku hypotéce nebrání Jana Zámečníková | 13.08.2015 00:00

Jaké věci nepodléhají exekuci Petr Zámečník | 14.08.2015 00:00

Luboš Smrčka: Teritorialita soudních exekutorů sníží vymahatelnost pohledávek Petr Zámečník | 16.07.2015 00:00

Pavel Staněk: Usilujeme o větší dostupnost, rychlost a vymahatelnost práva Petr Zámečník | 20.07.2015 00:00

Ubytovali byste uprchlíky? Nakonec jich ČR přijme 1 500 Monika Hrušová | 10.07.2015 00:00

Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší Petr Zámečník | 14.10.2016 00:00

Poslední přidané komentáře (celkem 1 komentář)

JUDr. David Vozák | 08.07.2015 15:46

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Hypotéky

Jana Zámečníková | 26.10.2016 00:00 Budoucnost Čechů je ve vlastním bydlení

Příznivá ekonomická situace v kombinaci s nízkými úrokovými sazbami nahrává bydlení ve vlastním. Bydlení v pronájmu Češi navíc většinou nevnímají jako definitivní řešení. Svou budoucnost vidí pod vlastní střechou. Od nákupu bytů Čechy neodrazují ani rostoucí ceny nemovitostí. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

PR článek | 24.10.2016 00:00 Úrokové sazby aktuálně trhají rekordy. Je třeba se v blízké době bát radikálního navýšení?

V nízkých úrocích si libují všichni, kteří žádají o hypotéku či půjčku, ale pro banky, pojišťovny a penzijní fondy nejsou následky zas tolik příznivé. Mnozí finanční analytici proto varují, že je jen otázkou času, kdy začnou úrokové sazby opět stoupat nahoru a spolu s nimi i hypoteční splátky. Díky tomu se mnoho lidí dostane do problémů, dojde k vynuceným výprodejům a nastane krach cen na poli realit. Ale co když se úrokové sazby v následujících letech významněji nezvednou? Vyplatí se vzít si hypotéku nyní, nebo počkat? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Monika Hrušová | 19.10.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex září 2016: Objemy za tři čtvrtletí skoro 160 mld. Kč

Objemy i počty uzavřených hypotečních úvěrů v září znovu rostly. Úrokové sazby naopak poklesly, a jak už je letos tradicí, atakovaly dosavadní rekord. Průměrná úroková sazba v září poklesla na 1,82 procenta. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Hypotéky

25.10.2016 13:05 Podíl hypoték na investiční byty roste

Poskytnutí hypotéky na investiční byt představuje pro banky větší riziko. Odráží se to i v úroku, který je vyšší než u hypotéky na vlastní bydlení.  Součástí posouzení hypotéky je i započtení budoucích příjmů z pronájmu, které musí majitel zpětně dokládat podepsanou smlouvou s nájemníkem. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

20.10.2016 16:23 Novela zákona o úvěru nebudí u lidí důvěru

Polovina Čechů nedůvěřuje novele zákona o spotřebitelském úvěru. Považují ji za příliš mírnou a nevidí ji jako efektivní. Vyplývá to i z průzkumu vypracovaného pro společnost Fair Credit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

18.10.2016 13:07 Češi mají nejvýhodnější podmínky pro financování nemovitostních obchodů

Levnější úvěry a zároveň delší doba splácení, takové jsou podmínky pro investory do nemovitostí. Podle dvou třetin českých bankéřů by se v příštím roce až roce a půl měl zvyšovat objem realitních úvěrů v jejich portfoliu.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

13.10.2016 13:17 Srbský soud zrušil hypotéku ve švýcarských francích

Srbský vyšší soud v Novém Sadu rozhodl, že hypoteční smlouva uzavřená mezi bankou a klientem ve švýcarských francích je neplatná. Dlužníka zbavil povinnosti zaplatit hypotéku v plné výši 13 milionů srbských dinárů (2,9 milionu korun), doplatit bude muset pouze tři miliony dinárů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

27.09.2016 15:20 ČNB plánuje legislativně omezit poskytování hypoték

Díky legislativnímu omezení hypoték by získala možnost, určovat bankám nejen částku, kterou budou moci půjčovat klientům ve vztahu k jejich příjmům. Zároveň ale také stanovit maximální výši zástavy.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (371)
 
Spíše ano. (53)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (60)
 Celkem hlasovalo 531 čtenářů

Nejčtenější články z Hypotéky za posledních 14 dní

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Monika Hrušová | 19.10.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex září 2016: Objemy za tři čtvrtletí skoro 160 mld. Kč

Objemy i počty uzavřených hypotečních úvěrů v září znovu rostly. Úrokové sazby naopak poklesly, a jak už je letos tradicí, atakovaly dosavadní rekord. Průměrná úroková sazba v září poklesla na 1,82 procenta. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 11.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Dobrá rada nad doporučení

Od prosince začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé se musí připravit na přísun nových informací. Kromě jiných mohou klienti dostávat i radu a doporučení. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace klient obdrží a jak s nimi může naložit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Další články »