EUR 24.645

USD 23.422

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 14.2 %

EUR 24.645

USD 23.422

Text: Richard Ďurčík

26. 06. 2015

1 komentář

Oddlužení: Kdy a s jakými povinnostmi máte šanci?

 


 

Oddlužení je způsob řešení úpadku, v rámci kterého jsou dlužníkovy dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění částečně a zbytek dluhů může být dlužníkovy odpuštěn. Institut osobního bankrotu, který je upraven zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, preferuje sociální účel před ekonomickým – má dlužníka především motivovat k uhrazení dluhů vůči věřitelům a umožnit mu tím nový začátek.

V roce 2014 vyhlášeno 18 762 osobních bankrotů – o 403 méně než v roce předcházejícím. Poprvé se tak od začátku platnosti zákona meziročně snížil počet osobních bankrotů, a to konkrétně o 2 %. Soudy loni přijaly 21 955 návrhů na osobní bankrot, o 4 214 návrhů méně než v roce 2013.

Graf 1: Vývoj počtu návrhů na osobní bankrot a vyhlášených osobních bankrotů 2012 – 2014

osobni-bankrot-01

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

REKLAMA

Dlužník, který chce podat návrh na oddlužení, musí splňovat následující podmínky:

 • Musí mít minimálně 2 věřitele, tj. například dvě banky, banku a nebankovní společnost atp., nikoliv dvě půjčky u jednoho subjektu.
 • Závazky dlužníka musí být po splatnosti minimálně 30 dní, přičemž ani nadále není schopen tyto závazky plnit. Po dobu následujících 5 let ze svého příjmu nebo z prodeje svého majetku musí být dlužník prokazatelně schopen uhradit minimálně 30 % z celkové výše svých závazků.

Samotné oddlužení se provádí dvojím způsobem, a to buď plněním splátkového kalendáře, nebo jednorázovým prodejem majetku, nejčastěji nemovitosti. V případě, že dlužník nemovitost vlastní, dochází k oddlužení zpravidla vždy jednorázovým prodejem této nemovitosti.

K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník přiložit celou řadu povinných příloh. Jedná se zejména o celkovou dlužnou částku (u každého dluhu pak aktuální zůstatek, rok a měsíc poslední splátky), kopie úvěrových smluv a veškerých souvisejících listin (jako jsou výzvy, upomínky či exekuce), potvrzení o příjmech za poslední 3 roky, kopie pracovní smlouvy či důchodový výměr, kopie smluv o stavebním spoření/doplňkovém penzijním spoření, výpis z rejstříku trestů, znalecký posudek nemovitosti a dlužníkem provedený odhad hodnoty movitého majetku, kopie rodného listu dítěte (pokud má dlužník vyživovací povinnost) a oddacího listu, popřípadě kopie rozsudku o rozvodu.

Za předpokladu, že soud návrh na povolení oddlužení schválí, bude dlužníkovi stanoven insolvenční správce. Ten pak bude dohlížet na plnění oddlužení po celou dobu jeho trvání. Za tuto činnost přitom náleží insolvenčnímu správci odměna (ta je započítána do měsíční splátky dlužníka).

REKLAMA

Po dobu oddlužení je dlužník povinen vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost. V případě, že není zaměstnán, musí o získání příjmu usilovat a nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat. Dlužník je dále povinen insolvenčnímu správci vydat majetek z dědictví, dary či jiný mimořádný příjem. Takový majetek bude následně zpeněžen a výtěžek použit k mimořádné splátce.

Dlužník je též povinen insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru hlásit každou změnu svého bydliště a zaměstnání a těmto subjektům také vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců.

Dlužník naopak na sebe nesmí přijímat nové závazky, které by nebyl schopen řádně plnit, odmítnout dar či dědictví nebo některému z věřitelů poskytovat zvláštní výhody.

Často se může stát, že dlužník není schopen 30 % svých závazků z vlastních příjmů uhradit – v takovém případě je nutné, aby si zajistil dárce, který mu bude příslušný rozdíl každý měsíc dorovnávat. Po soudem schváleném oddlužení se také nesmí dlužník vlastním zaviněným dostat do prodlení delšího než 30 dnů s placením svého závazku. V takovém případě by insolvenční soud schválené oddlužení zrušil a úpadek byl řešen konkursem. Pokud je insolvence řešena oddlužením, nenabíhají k dluhům další náklady v podobě úroků a penále.

REKLAMA

K odmítnutí návrhu na oddlužení nebo konkursu může dojít, pokud dlužník podá tento návrh ve chvíli, kdy ještě není v úpadku či alespoň hrozícím úpadku, tedy příliš brzy, nebo naopak za situace, kdy jeho příjmy již nepostačují k uhrazení potřebné výše závazků vůči jeho věřitelům, tedy již příliš pozdě.

Návrh na oddlužení je odmítnut také v případě, že dlužník se soudem a insolvenčním správcem nespolupracuje. Je povinen se dostavit na schůzi věřitelů. Soud může též vyzvat dlužníka k zaplacení zálohy na náklady řízení, a to až ve výši 50 000 Kč. O způsobu oddlužení pak rozhodují nezajištění věřitelé (pokud nerozhodnou oni, rozhodne soud).

Pokud dlužník neplní své povinnosti, nemůže plnit podstatnou část splátkového kalendáře, či mu vznikne v důsledku zaviněného jednání dluh (který je po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti), pak soud může zrušit oddlužení a rozhodnout o konkursu. V takovém případě se zpětně připočítají všechny úroky všech dluhů.

Ve chvíli, kdy dlužník řádně splní všechny stanovené povinnosti v souvislosti s oddlužením, je nakonec povinen podat návrh na osvobození od povinnosti platit neuspokojené pohledávky. Bez takového návrhu nemůže soud o osvobození rozhodnout.

Modelový příklad

 • Dlužník je fyzická osoba, je svobodný a nejsou zde žádné vyživované osoby.
 • Celková dlužná částka: 1 000 000 Kč
 • Čistý měsíční příjem: 17 000 Kč
 • Nezabavitelná částka (skládá se z nezabavitelného minima a malé části mzdy): 9 177 Kč
 • Měsíční odměna insolvenčnímu správci: 1 089 Kč
 • Měsíčně zabaveno insolvenčním správcem: 7 823 Kč (17 000 Kč – 9 177 Kč)
 • Měsíční splátka pro oddlužení: 6 734 Kč (7 823 Kč – 1 089 Kč)
 • Za 5 let bude splaceno: 404 040 Kč (6 734 Kč x 60 měsíců), tedy zhruba 40 % dlužné částky

Dlužník je schopen za 5 let uhradit minimálně 30 % svých závazků a splňuje tedy toto kritérium pro podání žádosti o oddlužení. V tomto modelovém příkladu bude při dodržení všech podmínek dlužníkovy zbývajících 60 % dluhů (tedy zhruba 600 000 Kč) odpuštěno.

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj fincentrum hypoindexu

%5.33 Aktuální výše Hypoindexu

2.4%

2.51%

2.61%

2.67%

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%
Historie vývoje


Související články

Cykly bohatství: Zvítězí nemovitosti nad zlatem?

Nemovitosti nejsou zdaleka takovou jistotou, jak by se mohlo zdát. To, že ceny nemovitosti nikdy neklesají, je iluze. V realitě tomu tak není. Někdy dolů jdou, pouze jsme to dlouho nezažili. A v inflačních dobách nemusejí poklesnout jen nominálně, zlevnit mohou v reálném vyjádření. Svou roli mají i úrokové sazby.

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

18. 05. 2022

Dluhů kvůli energiím bude přibývat. Zvlášť po celoročním zúčtování

Blíží se konec roku, tedy čas, kdy se vyúčtují dodávky energií. Z těchto údajů vzniká největší objem pohledávek, které dodavatelé vymáhají od dlužníků. Problémem jsou často nedostatečné zálohy, které nereflektují skutečný odběr energie. Doplatky pak nejsou jen v řádech stovek korun, ale spíš desítek tisíc. Některé domácnosti pak nemají na zaplacení tohoto dluhu a dostávají se do […]

Text: František Veselý

10. 12. 2021

Na jaře mohou sazby hypoték dosáhnout i do nedávna nepředstavitelných 6 %

Česká národní banka rozhodla, že bude více regulovat hypoteční trh a sáhla ke zpřísnění limitů pro poskytování hypoték, a to od dubna 2022. „Proto na jaře příštího roku kvůli těmto novým opatřením nedosáhne na hypotéky desetina lidí, kteří by za předchozích podmínek hypotéku dostali,“ uvádí Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Text: Milan Vodička

01. 12. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

 
 
 

 
 • JUDr. David Vozák

  8 července, 2015

  Dobrý den.
  Dovolím si podotknout, že podmínkou a výsledkem oddlužení není to, že zajištění věřitelé budou uspokojeni zcela. Naopak klidně se může stát, že nebudou uspokojeni v podstatné části jejich pohledávky za dlužníkem. Záleží totiž na hodnotě předmětu zajištění. Pokud je tato nízká, má i zajištěný věřitel smůlu. I posuzování, kterou formou oddlužení bude schváleno, je v zákoně i praxi poněkud komplikovanější. Doproučuji si na to dát pozor.

  Hezký den JUDr. David Vozák, http://www.abivia.cz

  Odpovědět