Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Rozumíte podmínkám stavebních spořitelen? aneb Snížíme vám úrok

Rozumíte podmínkám stavebních spořitelen? aneb Snížíme vám úrok

Uzavíráte-li jakoukoli smlouvu, měli byste si ji přečíst. A nejen ji. Součástí smlouvy jsou další dokumenty. U stavebních spořitelen jsou jimi Všeobecné obchodní podmínky a příslušný sazebník úhrad. Rozumíte jim dostatečně? Jaké záludnosti ukrývají? Spořitelna kupříkladu může snížit úroky! (Aktualizováno)

Všeobecné obchodní podmínky spolu se sazebníkem úhrad a smlouvou o stavebním spoření nejsou jediné dokumenty, které jsou pro stavební spoření zásadní. Pokud plánujete čerpání úvěru, měli byste si dopředu prostudovat též úvěrovou smlouvu a Obecné úvěrové podmínky či Všeobecné úvěrové podmínky, které dále upravují fáze úvěrů stavebních spořitelen.

Nečíst smlouvy a přidružené dokumenty se nevyplácí. I díky tomu se řada klientů ČMSS cítí být podvedena – a přitom smluvní podmínky lišácky hovoří ve prospěch stavební spořitelny. Potvrzuje to i odpověď Petry Hájkové z ČNB k našemu dotazu: „Jednotlivá práva a povinnosti vztahující se k možnosti předčasného splacení úvěru stanovují všeobecné obchodní podmínky a obecné úvěrové podmínky relevantní pro daný smluvní vztah.“

Na druhou stranu nečíst smluvní podmínky je z lidského pohledu pochopitelné. V některých případech až desítky stran právního textu jsou skutečně obtížně stravitelné – a navíc se přeci jedná o jednoduchý a státem podporovaný produkt. Tak proč se s důvěrou nesvěřit do rukou, které nabízejí podporu.

Tabulka 1: Počty stran, slov a znaků Všeobecných obchodních podmínek stavebních spořitelen

Stavební spořitelna

Počet stran

Počet slov

Počet znaků

ČMSS

20

6489

45474

MPSS

9

4474

30487

RSTS

13

6731

37577

SSČS

4

4189

28233

WSTS

7

3073

20653

Poznámka: Jedná se o propočty na základě kopie podmínek do MS Word (u podmínek zveřejněných v PDF je uváděn počet stran v dokumentu PDF). Protože některé stavební spořitelny mají podmínky dostupné ve formátu PDF, mohou se uváděné počty slov a znaků částečně lišit od skutečnosti. Počet znaků je včetně mezer.

Zdroj: VOP jednotlivých stavebních spořitelen, MS Word

Nejrozsáhlejší Všeobecné obchodní podmínky má aktuálně největší stavební spořitelna – ČMSS. Za pozornost stojí ale také přibližně stejný počet slov VOP u Modré pyramidy a Buřinky (SSČS), který druhá jmenovaná směstnala na méně než polovinu stran.

Co skrývají Všeobecné obchodní podmínky

Informace ve Všeobecných obchodních podmínkách se rozprostírají od obecných (až všeobecně známých), po specifické. Vždy začínají definicí pojmů a shrnují vlastnosti nabízených produktů. To je ta méně významná část.

Jakmile je čtenář VOP dostatečně unaven obecně známými fakty, přicházejí na řadu důležitější informace. Ty jsou buď zahrnuty mezi definice, kde hrozí jejich přeskočení (kdo by četl to, co je mu důvěrně známé…), nebo v zadnějších částech podmínek.

Ve Všeobecných obchodních podmínkách lze hledat odpovědi na nejrůznější otázky, jako např.

  • Co se stane, když přespořím cílovou částku?
  • Musíte pravidelně spořit? Kolik? A když nespoříte, co se stane?
  • Komu můžete účet stavebního spoření věnovat?
  • Za jakých (kromě zákonných) podmínek vám spořitelna přidělí řádný úvěr?
  • Jak se spočítá hodnotící číslo (ohodnocovací číslo, bodové hodnocení apod.) pro přidělení cílové částky?
  • Jak je upraveno doručování zásilek? (I v tomto směru jsou VOP plná překvapení…)
  • Jakým způsobem může zvyšovat stavební spořitelna poplatek za vedení účtu?
  • Co se stane po vaší smrti? (Pochopitelně jen stran stavebního spoření. Ohledně víry jsou stavební spořitelny angažovány pouze ve vztahu ke stabilitě podmínek státního příspěvku.)

Příklad záludností ve VOP: Snížení úrokových sazeb

V aktuálních Všeobecných obchodních podmínkách ČMSS se kupříkladu navíc dočtete, že pokud spoříte 6 let, stavební spořitelna vám přidělí cílovou částku (tj. získáte nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření) a tu nepřijmete (tj. nechcete čerpat úvěr), může vám stavební spořitelna jednostranně změnit úrokovou sazbu.

A jaká bude změněná úroková sazba? I to se dočtete z VOP: „Změněná úroková sazba podle předchozího odstavce bude stanovena ve výši 50 % z výše dvoutýdenní Repo sazby České národní banky platné k 31. 12. předcházejícího kalendářního roku.“ V letošním roce by tak klesla po zaokrouhlení na 0,4 %. Nepřijetí cílové částky je také zároveň důvodem, pro který může stavební spořitelna smlouvu vypovědět.

Obdobné ustanovení má v podmínkách i Modrá pyramida: „V případě, že účastník po splnění podmínek stanovených stavební spořitelnou pro poskytnutí přiděleného úvěru ve VOP nabídku na poskytnutí přiděleného úvěru nepřijme a ode dne uzavření smlouvy uplyne nejméně 6 let, může stavební spořitelna jednostranně a i opakovaně změnit úrokovou sazbu z vkladů uvedenou ve smlouvě, případně smlouvu vypovědět. Úroková sazba z vkladů může být za výše uvedených podmínek změněna na aktuální depozitní sazbu uvedenou v „Přehledu úrokových sazeb“. Depozitní sazbu je stavební spořitelna oprávněna změnit v závislosti na vývoji sazeb na finančním trhu.“

Změnit (rozumějte „snížit“) úrokovou sazbu může i Stavební spořitelna České spořitelny: „Po uplynutí 6 let ode dne uzavření smlouvy o stavebním spoření a při splnění dalších podmínek stanovených zákonem má Stavební spořitelna právo jednostranně měnit úrokovou sazbu z vkladů, a to opakovaně. Výši změněné úrokové sazby vyhlašuje Stavební spořitelna ve sdělení. O uplatnění tohoto práva bude účastník písemně informován.“

A výjimkou není ani Raiffeisen stavební spořitelna: „Stavební spořitelna má právo opakovaně jednostranně změnit úrokovou sazbu z vkladů, a to počínaje následujícím kalendářním měsícem po splnění podmínek stanovených zákonem o stavebním spoření. Výši této úrokové sazby vyhlašuje stavební spořitelna v Oznámení. O změně úrokové sazby stavební spořitelna účastníka písemně informuje.“

Jediná Wüstenrot – stavební spořitelna ve svých Všeobecných obchodních podmínkách možnost snížení úrokové sazby z vkladů neuvádí.


Oprava 13:40: Možnost jednostranně úrokovou smlouvu má ve VOP i Wüstenrot – stavební spořitelna: „Úrokovou sazbu z vkladů uvedenou ve smlouvě může Wüstenrot jednostranně změnit v případě, že účastník po splnění podmínek stanovených Wüstenrotem pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření ve VOP nabídku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nepřijme a ode dne uzavření smlouvy uplyne nejméně 6 let. Oprávnění k této změně a způsob stanovení změněné úrokové sazby z vkladů musí být uvedeny ve smlouvě.“

Děkuji pozornému čtenáři za upozornění. Autor.


Další záludnosti VOP

Když vypovíte smlouvu vy, můžete před vyplacením peněz svou výpověď stáhnout. Případný zaplacený poplatek ale nejspíš už neuvidíte. „Zaplacená úhrada za uzavření smlouvy se nevrací,“ uvádí ve VOP Wüstenrot – stavební spořitelna.

Neuvidíte ani části poplatku, kterou zaplatíte za uzavření smlouvy, pokud poplatek včas neuhradíte celý. „Stavební spořitelna má právo od smlouvy o stavebním spoření odstoupit, pokud účastník nejpozději do 4 měsíců od uzavření smlouvy o stavebním spoření nezaplatí celou úhradu za uzavření smlouvy o stavebním spoření. V tomto případě se zaplacená část úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření nevrací,“ uvádí Raiffeisen stavební spořitelna.

Kupříkladu Buřinka naopak neřeší vrácení či nevrácení poplatku, ale kromě zahájené výplaty musí druhá strana (ta, která výpověď nedala) se stažením výpovědi souhlasit. „Jinak smlouva o stavebním

spoření končí uplynutím výpovědní lhůty,“ dodávají VOP Stavební spořitelny České spořitelny.

Protahovat dědické řízení se u Buřinky nevyplácí. Když se dědicové nedohodnou jinak, rozdělí jim stavební spořitelna vklady, státní příspěvek a úroky – ke dni úmrtí. Od úmrtí do vypořádání dědictví má prostředky k dispozici zdarma.

To Modrá pyramida si nechá zaplatit i úvěr, který nevyčerpáte: „Stavební spořitelna může uplatnit úroky z nečerpání úvěru k dohodnutému datu.“

Pozor na platnost VOP

Všechny uvedené informace vycházejí z aktuálně platných Všeobecných obchodních podmínek. Ty se ale s časem měnily, a pokud máte smlouvu uzavřenou se staršími podmínkami, platí pro vás VOP platné v době uzavření smlouvy. Pokud jste tedy dodatkem smlouvy (např. při navýšení cílové částky či změně tarifu) nesouhlasili se změnou.

Anketa

Četli jste VOP?

Ano, před uzavřením smlouvy. (47)
 
Ano, po uzavření smlouvy. (36)
 
Ne. (150)
 Celkem hlasovalo 233 čtenářů

Rozumíte podmínkám stavebních spořitelen? aneb Snížíme vám úrok >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Odkazující články

Pořídit si vlastní bydlení není jednoduché. Prázdných bytů je však plno Monika Hrušová | 15.05.2012 00:00

Kdy dostanete úvěr ze stavebního spoření? Rozhoduje „hodnotící číslo“ Petr Zámečník | 04.12.2013 00:00

Buřinka vyhrála. Nepohodlných klientů se zbaví Petr Zámečník | 22.10.2013 00:00

Vypověděla vám stavební spořitelna smlouvu? Braňte se! Petr Zámečník | 30.09.2013 00:00

Řádný úvěr si řádně zaplatíte: Od 2,95 % do 4,90 % Petr Zámečník | 10.09.2013 00:00

Změna tarifu stavebního spoření? Dražší než říká sazebník Petr Zámečník | 12.08.2013 00:00

ČMSS vypoví starší smlouvy. Stačí nespořit pravidelně Petr Zámečník | 25.06.2013 00:00

Modrá pyramida se zbavuje starých smluv Petr Zámečník | 25.03.2013 00:00

Stavební spořitelna ruší smlouvy s nejvyšším úrokem Petr Zámečník | 29.11.2012 00:00

Pavel Pektor: Původní zákon o stavebním spoření byl schválen jednomyslně Petr Zámečník | 27.08.2012 00:00

Nechceme změny ve stavebku Petr Zámečník | 06.08.2012 00:00

Stavební spoření v Rakousku aneb Nemáme si na co stěžovat Petr Zámečník | 17.07.2012 00:00

Zlaté stavební spoření na hraně zákona Petr Zámečník | 09.07.2012 00:00

Co se stane při přespoření cílové částky? Petr Zámečník | 06.06.2012 00:00

Změnu trvalého bydliště nezapomeňte nahlásit, může vás to vyjít draho Monika Hrušová | 22.05.2012 00:00

Vypověděli jste smlouvu? Stavební spořitelna vám peníze vyplatit nemusí! Petr Zámečník | 21.05.2012 00:00

Hypotéku už neřeší jen muži, čím dál častěji si ženy bouchnou do stolu Monika Hrušová | 18.05.2012 00:00

Nespoříš? Smlouvu ti zrušíme! Petr Zámečník | 17.05.2012 00:00

Navyšujete cílovou částku? Pozor na změnu tarifu! Petr Zámečník | 13.04.2016 00:00

Poslední přidané komentáře (celkem 3 komentáře)

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Stavební spoření

Jana Zámečníková | 24.10.2016 00:01 Stavební spořitelny se přetahují o klienty. Novou zbraní je refinancování

Úvěrům se stále nepřestává dařit a vědí to i stavební spořitelny. Proto vytahují nová esa z rukávů, aby získaly další úvěrové klienty. Potenciál vidí nyní v refinancování úvěrů od jiných stavebních spořitelen. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 17.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Změny se dotknou i stavebních spořitelen

S příchodem prosince začne platit nový zákon o úvěru pro spotřebitele. Všechny úvěry poskytované stavebními spořitelnami budou nově v tomto zákoně sjednoceny. Stavební spořitelny čeká ale i celá řada dalších změn. Přípravy stavebních spořitelen jsou v plném proudu. Modrá pyramida je ale v předstihu a úvěry podle nových pravidel začne poskytovat dokonce dříve. (Aktualizováno) Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 13.09.2016 00:00 Zastaralý bytový fond nahrává stavebním spořitelnám

Bytový fond v České republice je poměrně zastaralý. Není proto divu, že investice směřují právě převážně do jeho obnovy. Téměř polovina poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření byla vloni použita na modernizace a údržby bytů a domů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 07.09.2016 00:00 Nové bydlení s půjčkou od stavební spořitelny

Potřebujete půjčit na nové bydlení nebo postavit dům? Se zástavou nemovitosti vám půjčí nejen banky, ale i stavební spořitelny. Jsou úvěry na nové bydlení výhodnější u stavebních spořitelen? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 25.08.2016 00:00 Stavební spořitelny lákají na úvěry bez zajištění

Klienti stavebních spořitelen letos uzavírají více smluv než v loňském roce, na druhou stranu ale zpomaluje tempo úvěrování. Stavební spořitelny proto hledají způsoby, jak klienty na úvěry nalákat, úvěry zlevňují. Neváhají ani hledat další způsoby, jak klientovi nabídnout ještě výhodnější podmínky. (Aktualizováno) Celá zpráva »

Komentářů: 2 / 2 Poslední komentář: 25.08.2016 13:05

Další články »

Krátké zprávy z Stavební spoření

03.10.2016 13:32 Poradci Stavební spořitelny České spořitelny míří do terénu

Nová služba ČS Plus Stavební spořitelny České spořitelny (SSČS) chce nabídnout klientům finanční i nefinanční produkty spojené s bydlením v terénu. SSČS hodlá do konce roku 2018 spolupracovat s 250 poradci. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

27.06.2016 11:39 ČMSS nabízí zajištěné meziúvěry od 1,9 %

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) zlevnila meziúvěry zajištěné nemovitostí podle typu a výše meziúvěru až o 0,4 procentního bodu. Úrokové sazby zajištěných úvěrů lze tedy získat již od 1,9 %. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

10.05.2016 13:55 Stavební spořitelny sníží od léta úroky

Úroky na stavebním spoření mohou klesnout i o více než polovinu. Stavební spořitelny by ke změně mohly přistoupit již od léta. „Budeme to muset udělat. Předpokládáme, že to bude od července," potvrdil Vladimír Staňura, šéf Českomoravské stavební spořitelny. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 11.05.2016 19:21

12.04.2016 15:03 Stavební spoření odstraní diskriminaci registrovaných partnerů

Vláda se shodla na změně zákona o stavebním spoření, který dosud dikriminoval registrované páry. Zákon nově umožní čerpání úvěru ze stavebního spoření i na bytové potřeby registrovaného partnera. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.03.2016 12:43 Dojde ke zjednodušení výpovědi stavebního spoření nezletilých dětí

Senátoři rozhodli, že po ukončení zákonné šestileté vázací doby spoření nebude potřeba souhlas soudu pro výpověď stavebního spoření nezletilých dětí.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (371)
 
Spíše ano. (52)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (60)
 Celkem hlasovalo 530 čtenářů

Nejčtenější články z Stavební spoření za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 17.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Změny se dotknou i stavebních spořitelen

S příchodem prosince začne platit nový zákon o úvěru pro spotřebitele. Všechny úvěry poskytované stavebními spořitelnami budou nově v tomto zákoně sjednoceny. Stavební spořitelny čeká ale i celá řada dalších změn. Přípravy stavebních spořitelen jsou v plném proudu. Modrá pyramida je ale v předstihu a úvěry podle nových pravidel začne poskytovat dokonce dříve. (Aktualizováno) Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »