EUR 24.730

USD 22.807

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.730

USD 22.807

Text: Petr Zámečník

14. 05. 2012

3 komentáře

Rozumíte podmínkám stavebních spořitelen? aneb Snížíme vám úrok

 


 

Všeobecné obchodní podmínky spolu se sazebníkem úhrad a smlouvou o stavebním spoření nejsou jediné dokumenty, které jsou pro stavební spoření zásadní. Pokud plánujete čerpání úvěru, měli byste si dopředu prostudovat též úvěrovou smlouvu a Obecné úvěrové podmínky či Všeobecné úvěrové podmínky, které dále upravují fáze úvěrů stavebních spořitelen.

Nečíst smlouvy a přidružené dokumenty se nevyplácí. I díky tomu se řada klientů ČMSS cítí být podvedena – a přitom smluvní podmínky lišácky hovoří ve prospěch stavební spořitelny. Potvrzuje to i odpověď Petry Hájkové z ČNB k našemu dotazu: „Jednotlivá práva a povinnosti vztahující se k možnosti předčasného splacení úvěru stanovují všeobecné obchodní podmínky a obecné úvěrové podmínky relevantní pro daný smluvní vztah.“

Na druhou stranu nečíst smluvní podmínky je z lidského pohledu pochopitelné. V některých případech až desítky stran právního textu jsou skutečně obtížně stravitelné – a navíc se přeci jedná o jednoduchý a státem podporovaný produkt. Tak proč se s důvěrou nesvěřit do rukou, které nabízejí podporu.

Tabulka 1: Počty stran, slov a znaků Všeobecných obchodních podmínek stavebních spořitelen

Stavební spořitelna

Počet stran

Počet slov

Počet znaků

ČMSS

20

6489

45474

MPSS

9

4474

30487

RSTS

13

6731

37577

SSČS

4

4189

28233

WSTS

7

3073

20653

Poznámka: Jedná se o propočty na základě kopie podmínek do MS Word (u podmínek zveřejněných v PDF je uváděn počet stran v dokumentu PDF). Protože některé stavební spořitelny mají podmínky dostupné ve formátu PDF, mohou se uváděné počty slov a znaků částečně lišit od skutečnosti. Počet znaků je včetně mezer.

Zdroj: VOP jednotlivých stavebních spořitelen, MS Word

Nejrozsáhlejší Všeobecné obchodní podmínky má aktuálně největší stavební spořitelna – ČMSS. Za pozornost stojí ale také přibližně stejný počet slov VOP u Modré pyramidy a Buřinky (SSČS), který druhá jmenovaná směstnala na méně než polovinu stran.

Co skrývají Všeobecné obchodní podmínky

Informace ve Všeobecných obchodních podmínkách se rozprostírají od obecných (až všeobecně známých), po specifické. Vždy začínají definicí pojmů a shrnují vlastnosti nabízených produktů. To je ta méně významná část.

Jakmile je čtenář VOP dostatečně unaven obecně známými fakty, přicházejí na řadu důležitější informace. Ty jsou buď zahrnuty mezi definice, kde hrozí jejich přeskočení (kdo by četl to, co je mu důvěrně známé…), nebo v zadnějších částech podmínek.

Ve Všeobecných obchodních podmínkách lze hledat odpovědi na nejrůznější otázky, jako např.

 • Co se stane, když přespořím cílovou částku?
 • Musíte pravidelně spořit? Kolik? A když nespoříte, co se stane?
 • Komu můžete účet stavebního spoření věnovat?
 • Za jakých (kromě zákonných) podmínek vám spořitelna přidělí řádný úvěr?
 • Jak se spočítá hodnotící číslo (ohodnocovací číslo, bodové hodnocení apod.) pro přidělení cílové částky?
 • Jak je upraveno doručování zásilek? (I v tomto směru jsou VOP plná překvapení…)
 • Jakým způsobem může zvyšovat stavební spořitelna poplatek za vedení účtu?
 • Co se stane po vaší smrti? (Pochopitelně jen stran stavebního spoření. Ohledně víry jsou stavební spořitelny angažovány pouze ve vztahu ke stabilitě podmínek státního příspěvku.)

Příklad záludností ve VOP: Snížení úrokových sazeb

V aktuálních Všeobecných obchodních podmínkách ČMSS se kupříkladu navíc dočtete, že pokud spoříte 6 let, stavební spořitelna vám přidělí cílovou částku (tj. získáte nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření) a tu nepřijmete (tj. nechcete čerpat úvěr), může vám stavební spořitelna jednostranně změnit úrokovou sazbu.

A jaká bude změněná úroková sazba? I to se dočtete z VOP: „Změněná úroková sazba podle předchozího odstavce bude stanovena ve výši 50 % z výše dvoutýdenní Repo sazby České národní banky platné k 31. 12. předcházejícího kalendářního roku.“ V letošním roce by tak klesla po zaokrouhlení na 0,4 %. Nepřijetí cílové částky je také zároveň důvodem, pro který může stavební spořitelna smlouvu vypovědět.

Obdobné ustanovení má v podmínkách i Modrá pyramida: „V případě, že účastník po splnění podmínek stanovených stavební spořitelnou pro poskytnutí přiděleného úvěru ve VOP nabídku na poskytnutí přiděleného úvěru nepřijme a ode dne uzavření smlouvy uplyne nejméně 6 let, může stavební spořitelna jednostranně a i opakovaně změnit úrokovou sazbu z vkladů uvedenou ve smlouvě, případně smlouvu vypovědět. Úroková sazba z vkladů může být za výše uvedených podmínek změněna na aktuální depozitní sazbu uvedenou v „Přehledu úrokových sazeb“. Depozitní sazbu je stavební spořitelna oprávněna změnit v závislosti na vývoji sazeb na finančním trhu.“

Změnit (rozumějte „snížit“) úrokovou sazbu může i Stavební spořitelna České spořitelny: „Po uplynutí 6 let ode dne uzavření smlouvy o stavebním spoření a při splnění dalších podmínek stanovených zákonem má Stavební spořitelna právo jednostranně měnit úrokovou sazbu z vkladů, a to opakovaně. Výši změněné úrokové sazby vyhlašuje Stavební spořitelna ve sdělení. O uplatnění tohoto práva bude účastník písemně informován.“

A výjimkou není ani Raiffeisen stavební spořitelna: „Stavební spořitelna má právo opakovaně jednostranně změnit úrokovou sazbu z vkladů, a to počínaje následujícím kalendářním měsícem po splnění podmínek stanovených zákonem o stavebním spoření. Výši této úrokové sazby vyhlašuje stavební spořitelna v Oznámení. O změně úrokové sazby stavební spořitelna účastníka písemně informuje.“

Jediná Wüstenrot – stavební spořitelna ve svých Všeobecných obchodních podmínkách možnost snížení úrokové sazby z vkladů neuvádí.


Oprava 13:40: Možnost jednostranně úrokovou smlouvu má ve VOP i Wüstenrot – stavební spořitelna: „Úrokovou sazbu z vkladů uvedenou ve smlouvě může Wüstenrot jednostranně změnit v případě, že účastník po splnění podmínek stanovených Wüstenrotem pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření ve VOP nabídku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nepřijme a ode dne uzavření smlouvy uplyne nejméně 6 let. Oprávnění k této změně a způsob stanovení změněné úrokové sazby z vkladů musí být uvedeny ve smlouvě.“

Děkuji pozornému čtenáři za upozornění. Autor.


Další záludnosti VOP

Když vypovíte smlouvu vy, můžete před vyplacením peněz svou výpověď stáhnout. Případný zaplacený poplatek ale nejspíš už neuvidíte. „Zaplacená úhrada za uzavření smlouvy se nevrací,“ uvádí ve VOP Wüstenrot – stavební spořitelna.

Neuvidíte ani části poplatku, kterou zaplatíte za uzavření smlouvy, pokud poplatek včas neuhradíte celý. „Stavební spořitelna má právo od smlouvy o stavebním spoření odstoupit, pokud účastník nejpozději do 4 měsíců od uzavření smlouvy o stavebním spoření nezaplatí celou úhradu za uzavření smlouvy o stavebním spoření. V tomto případě se zaplacená část úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření nevrací,“ uvádí Raiffeisen stavební spořitelna.

Kupříkladu Buřinka naopak neřeší vrácení či nevrácení poplatku, ale kromě zahájené výplaty musí druhá strana (ta, která výpověď nedala) se stažením výpovědi souhlasit. „Jinak smlouva o stavebním

spoření končí uplynutím výpovědní lhůty,“ dodávají VOP Stavební spořitelny České spořitelny.

Protahovat dědické řízení se u Buřinky nevyplácí. Když se dědicové nedohodnou jinak, rozdělí jim stavební spořitelna vklady, státní příspěvek a úroky – ke dni úmrtí. Od úmrtí do vypořádání dědictví má prostředky k dispozici zdarma.

To Modrá pyramida si nechá zaplatit i úvěr, který nevyčerpáte: „Stavební spořitelna může uplatnit úroky z nečerpání úvěru k dohodnutému datu.“

Pozor na platnost VOP

Všechny uvedené informace vycházejí z aktuálně platných Všeobecných obchodních podmínek. Ty se ale s časem měnily, a pokud máte smlouvu uzavřenou se staršími podmínkami, platí pro vás VOP platné v době uzavření smlouvy. Pokud jste tedy dodatkem smlouvy (např. při navýšení cílové částky či změně tarifu) nesouhlasili se změnou.

Loading

Vstoupit do diskuze 3 komentáře

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 


Související články

spořit na bydlení

Jak si spořit na bydlení, když už nechcete stavební spoření

Podpora stavebního spoření byla omezena na pouhých tisíc korun státní podpory za rok. A to při úložce 20 000 Kč ročně. Pokud vezmeme v úvahu to, že výkonnost stavebního spoření je velmi nízká a v posledních letech nedokázala ani porazit inflaci, tak je možná čas najít si jiný způsob spoření na bydlení.

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

21. 03. 2024

stavební spoření 2024

Vyplatí se stavební spoření v roce 2024?

V rámci konsolidačního balíčku byla opět snížena podpora stavebního spoření. Přítom ale už v minulých letech víceméně platilo, že šlo o velmi konzervativní formu spoření/investice. Která nedokázala porazit ani inflaci a to ani po započtení státní podpory. Jak je to se stavebním spořením nyní? Vyplatí se a pro koho?

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

05. 02. 2024

Další ročník programu Nová zelená úsporám odstartoval

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) tento týden po letní pauze spustil příjem žádostí o dotaci do nové etapy populárního programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Pro žadatele je připraveno mnoho novinek včetně několika podprogramů, které reagují především na růst životních nákladů v podmínkách ekonomické krize.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

05. 10. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Stanislav Oliva

  14 května, 2012

  Dobrý den, paně zámečníku, ale při svém srovnání jste udělal chybu, doufám že neúmyslnou. Viz VOP Westenrot stavební spořitelny:
  (Zdroj http://www.wustenrot.cz)

  § 5 Uspořená částka a její úročení

  4. Úrokovou sazbu z vkladů uvedenou ve smlouvě může Wüstenrot jednostranně změnit v případě, že účastník po splnění podmínek stanovených Wüstenrotem pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření ve VOP nabídku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nepřijme a ode dne uzavření smlouvy uplyne nejméně 6 let. Oprávnění k této změně a způsob stanovení změněné úrokové sazby z vkladů musí být uvedeny ve smlouvě.

  Odpovědět

 • petr-zamecnik

  14 května, 2012

  Děkuji za upozornění, přestože jsem podmínky procházel podrobně, toto mi uniklo.

  V článku jsem doplnil opravu.

  Odpovědět

 • TK

  27 března, 2015

  Dobrý den, a to tím myslí změnu sazby zpětně za celé období spoření, nebo od toho data dále, kdy se k tomu rozhodnou.

  Odpovědět