SOUČASNÁ METODIKA STATISTIK PRODEJŮ BYTŮ JE NEJPŘESNĚJŠÍ, ZMĚNY POVEDOU KE ZKRESLENÍ A ZMATKŮM

27.01.2016 02:01 Tisková zpráva: EKOSPOL

Developerský lídr Ekospol monitoruje trh s novými byty v Praze už devět let, což je nejdéle ze všech subjektů na trhu. Od počátku bez jakékoliv změny používá stejnou metodiku, která nejvěrněji zachycuje skutečné dění na trhu s novými byty v hlavním městě a zájem o ně. Stejnou metodiku používají také společnosti Skanska Reality a Trigema, s nimiž Ekospol od jara 2014 na vytváření společné analýzy spolupracuje. Cílem této spolupráce je poskytnout co nejobjektivnější údaje o celém pražském trhu nových bytů. Pokud by ze statistiky vypadly byty prodané na rezervační smlouvy, došlo by k výraznému zkreslení v řádu stovek bytů. Znevěrohodnila by to též dlouhodobá statistika, v níž by došlo k neopodstatněnému a v budoucnu jen těžko vysvětlitelnému propadu.

Prodej bytu reportujeme, stejně jako ostatní developeři, v okamžiku podpisu první závazné smlouvy. Tím je u EKOSPOLU rezervační smlouva. Nelze si ji však plést s „běžnou“ rezervací, kdy si potenciální zájemce zamluví hned několik bytů a teprve poté si mezi nimi vybírá.

Rezervační smlouvu u EKOSPOLU podepisuje klient ve chvíli, kdy je stoprocentně rozhodnutý daný byt koupit. Nejde o jeho pouhé zarezervování na časově omezenou dobu, než se rozmyslí. Od rezervační smlouvy proto nejde bezdůvodně odstoupit, po smluvně daném čase dostane klient k podpisu předkupní smlouvu a poté i smlouvu kupní. Byt prodaný na rezervační smlouvu se tak už do ceníku nevrátí. Pokud by se změnila statistika navrhovaným způsobem, takto prodané byty by v ní nikdy nefigurovaly. Došlo by tím jen k matení veřejnosti.

Společnost Ekospol jakožto lídr developerského trhu bude i nadále pokračovat v prezentaci statistik, které jsou objektivní a médii i odbornou veřejností dlouhodobě respektované a citované.

RNDr. Evžen Korec, CSc., generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL a.s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *