EUR 24.750

USD 22.855

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.750

USD 22.855

Text: Luboš Svačina

23. 09. 2008

6 komentářů

Co všechno eviduje katastr nemovitostí? A jak si o data zažádat?

 


 

Poslední členskou zemí Evropské unie, která dosud neměla svůj centrální katastr nemovitostí bylo Řecko. Nyní pod tlakem Evropské unie připravuje jeho spuštění. Bohužel spouštění probíhá velmi „na rychlo“ a potýká se s výraznými porodními bolestmi – chybí například dostatek katastrálních pracovišť, lhůty jsou šibeniční apod. Jen pro doplnění. Druhou evropskou zemí, která dosud nemá centrální databázi nemovitostí je Albánie.

Evidence nemovitostí v ČR

V České republice správu údajů o tuzemských nemovitostech, jejich soupis, popis a jejich geometrické a polohové určení, zajišťuje Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČUZK) resp. jeho krajskými katastrální úřady. Součástí údajů spravovaných katastrem nemovitostí je také evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv, k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí je zdrojem informací pro řadu subjektů. Slouží například k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k oceňování nemovitostí apod. Základní územní jednotkou je katastrální území.

Poskytování informací

Údaje z katastru nemovitostí dříve poskytovaly pouze jednotlivá pracoviště katastrálních úřadů. Od začátku roku 2007 mohou na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy vydávat výpisy z katastru nemovitostí vedle katastrálního úřadu rovněž tyto instituce obecní úřady, úřady městských částí, krajské a matriční úřady, notáři, Česká pošta a Hospodářská komora.  

Tabulka 1: Výše poplatků za vybrané služby účtované katastrálním úřadem

Výpis z katastru nemovitostí  100Kč
Identifikace parcel, tj. porovnání totožnosti parcely dřívější pozemkové evidence s parcelou katastru 100Kč
Kopie katastrální mapy nebo mapy bývalého pozemkového katastru 50Kč
Kopie katastrální mapy doplněná orientačním zákresem parcel z grafické části dřívější pozemkové evidence 100Kč
Výpis, opis nebo kopie pozemkové nebo železniční knihy nebo ze zemských desek 100Kč
Ověřený opis nebo kopie listiny o právních vztazích ze sbírky listin katastru a sbírky listin pozemkové knihy 50Kč
Srovnávací sestavení parce, tj. sestavení parcel dřívější pozemkové evidence s parcelami katastru s případným uvedením výměr části parcel 300Kč

Dálkový přístup
K údajům vedeným v elektronické podobě může každý zájemce získat tzv. dálkový přístup. Jedná se o placenou službu, která u možňuje registrovaným uživatelům přístup do centrální databáze katastru nemovitostí prostřednictvím internetu. Jako přístupový bod slouží webová aplikace na stránkách: https://katastr.cuzk.cz. Potencionální zájemci o tento přístup mají možnost službu si zdarma vyzkoušet prostřednictvím funkční ukázky „Dálkový přístup na zkoušku“. Návod na získání registrace včetně přístupových kódů uvádí KN na stránce „Založení zákaznického účtu“.

Výpis z katastru nemovitostí získaných touto cestou je levnější a stojí 50 Kč.

Nahlížení do katastru nemovitostí
Bezpochyby velice zajímavou možností, jak získat informace z katastru nemovitostí je aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. Tato služba je poskytována bezplatně na webových stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Prostřednictvím této služby může klient získávat informace jak o samotné nemovitosti, jejích vlastnících, včetně souvisejících věcných břemen, ale také informace o stavu některých řízení zadaných ke konkrétní nemovitosti. Jak s aplikací pracovat se dočtete v článku „Mrkněte se, kdo je vaším sousedem„.

Zadávání změn

Nemovitosti v průběhu času mění své vlastníky, nemovitosti jsou poskytovány bankám do zástavy,
dochází ke změnám ve způsobu užívání apod. Všechny tyto změny musí katastrální úřad evidovat a spravovaná data průběžně aktualizovat. Oznamovací povinnost je vždy na uživatelích konkrétní nemovitosti. Údaje o nemovitostech se mění na základě podání vkladu, záznamu nebo poznámky, jejichž
vzory si lze stáhnout z webových stránek KÚ.  Součástí podání je zpravidla také dokument, na základě kterého se tak děje (kupní smlouva, zástavní smlouva atp.)

Katastrální úřad má ze zákona 30denní lhůtu pro zanesení změny do katastru nemovitostí. Ve většině krajů se katastrálním úřadům daří tuto lhůtu dodržet, výjimkou je Praha, kde celkový počet všech podání je vyšší než ve zbytku republiky a zápisy probíhají s určitým zpožděním. V rámci úspory času lze k podávání využít také Dálkový přístup.

Graf 1: Počty vkladů na jednotlivých katastrálních úřadech v prvním pololetí 2008  
Zdroj: Katastrální úřad

Vklad (V)

Jedná se o nejpoužívanější formu zaevidování změny stavu. S vkladem je spojen vznik, změna nebo zánik vlastnického práva k nemovitosti. Tato práva zpravidla vznikají smlouvou, prohlášením nebo dohodou.

Používá se nejčastěji pro zadání:

 • vlastnického práva (z toho pozemkové/stavební parcely, rozestavěné budovy/jednotky, dokončené budovy/jednotky a vodní díla)
 • zástavního práva
 • práva odpovídajícímu věcnému břemeni
 • předkupního práva
 • ostatní práva (podzástavní, právo stavby apod.)

Graf 2: Podíl práv zapisovaných vkladem v prvním pololetí 2008Zdroj: Katastrální úřad


Za podání každého návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu se vybírá správní poplatek ve výši 500 Kč. Poplatek se hradí kolkovými známkami při podání návrhu nebo z účtu či poštovní poukázkou. Řízení o povolení vkladu zahájí katastrální úřad pouze na základě Návrhu na vklad. Navrhovatel společně s Návrhem na vklad předloží katastrálnímu úřadu smlouvu, na základě které o změnu žádá. Může se jednat o kupní smlouvu, darovací nebo například zástavní smlouvu.

Graf 3: Struktura u předmětů řízení u vlastnického práva vklad v prvním pololetí 2008Zdroj: Katastrální úřad

Záznam (Z)

Vlastnická práva zapisovaná do katastru nemovitostí ve formě záznamu vychází z listin vydaných nezávisle na katastru. K nabytí práv dochází ze zákona (děděním), rozhodnutím státního orgánu (zhotovením – tzn. novostavbou), ve veřejné dražbě (příklepem licitátora), vydržením, přírůstkem či zpracováním. Řízení o povolení vkladu zahájí katastrální úřad pouze na základě ohlášení změny nebo potvrzení vzniku či zániku práva.

Používá se nejčastěji pro zadání:

 • vlastnického práva (z toho pozemkové/stavební parcely, rozestavěné budovy/jednotky, dokončené budovy/jednotky a vodní díla)
 • výmaz zástavního práva
 • zápis jiných údajů
 • ostatní

Poznámka (P)

Poznámky jsou právní úkony katastrálního úřadu, které nemají vliv na vznik, změnu nebo zánik práva.Poznámka má pouze informativní charakter a jedná se zpravidla o informace o omezení práv.

 • Nařízení exekuce
 • Nařízení exekuce k nemovitosti
 • Podaného žalobního návrhu
 • Exekučního příkazu k prodeji nemovitosti
 • Úpadek a konkurz

Loading

Vstoupit do diskuze 6 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • soros

  23 září, 2008

  Děkuji

  Odpovědět

 • mj

  23 září, 2008

  To je asi docela problém. Teoreticky by šlo stáhnout si vše co je na webu, vytvořit si databázi a pak v ní hledat. Předpokládám, že nikde ke stažení není a že její stažení není dovoleno.
  Potom tady je druhý problém. Zobrazuje se jen jméno a příjmení a tituly, takže jestli je takových Římanů více, tak je nepůjde rozlišit.
  Těch aplikací využívající katastr a další veřejně dostupné zdroje se nabízí více např. v propojení s sreality.cz a podobnými by teoreticky šlo identifikovat prodej (tj. kdy, na jaké adrese, kdo, jaká byla poslední cena v nemovitosti inzerátu, atd.). Jenže kdo mi ( kata@mj41.cz ) vývoj takového nástroje zaplatí? 🙂

  Odpovědět

 • kolbaská

  18 dubna, 2013

  Dobrý den.Kde zjistím jak se pohybuje cena pozemku za m2 v danné lokalitě.Děkuji Kolbaská

  Odpovědět

 • František Šulibr

  9 ledna, 2015

  Těžko, velmi těžko (pokud vám to sám pan exministr nesdělí.

  Odpovědět

 • Katotoka

  30 prosince, 2017

  Jaké jsou podmínky při přepisu prodeje bytové jednotky? Co je potřeba doložit?

  Odpovědět

 • Anna

  6 února, 2018

  Dobrý den, lze zjistit z výpisu katastru nemovitosti bližší informace o zástavním právu. Komu a v jaké výši je daný dluh? Děkuji

  Odpovědět