EUR 25.230

USD 23.714

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.230

USD 23.714

Text: Petr Zámečník

20. 05. 2008

1 komentář

Daň z nemovitostí: Termín se rychle blíží!

 


 

Daňové přiznání k dani z nemovitostí

Daň z nemovitostí má oproti dani z příjmů některá specifika. Kupříkladu daňové přiznání se podává pouze jednou – při pořízení nemovitosti. Podat ho musí nabyvatel nejpozději do 31. ledna roku následujícího po roce, v němž ke změně vlastnictví došlo.

V dalších letech již daňové přiznání majitel stavby či pozemku nepodává. Nemusí se ani starat o výši daně – finanční úřad zasílá daňový výměr poštou. Komplikace mohou nastat, nepodaří-li se složenku s výší daně doručit…

Termín daně se blíží

Termín zaplacení daně z nemovitostí se nezadržitelně blíží. V letošním roce připadá na 2. června. V případě, že by vaše daňová povinnost byla vyšší než 5 tis. Kč, pak si platbu daně můžete rozložit do dvou splátek. Druhou splátku musíte uhradit až 1. prosince. Zemědělci a chovatelé ryb mají trochu odlišné termíny – 1. září a 1. prosince.

Pokud by daňová povinnost u jednoho poplatníka vyšla nižší než 30 Kč u jednoho správce daně, pak se daň sice vyměří, ale nepředepíše a nemusí platit. U spoluvlastníků pozemku se daň neplatí, je-li nižší než 50 Kč.

Daň neplatí všichni

Dani se vyhnou někteří vlastníci nemovitostí. Neplatí ji např. stát, přestože výnos daně spadá do obecní pokladny nikoli do státního rozpočtu, obce za nemovitosti, které leží v jejich katastru (nebudou platit samy sobě), diplomati a konzulové, církve, sdružení občanů a obecně prospěšné společnosti, školy, knihovny, nadace apod.

Pro majitele domů a bytů je ale zajímavější osvobození obytných domů a bytů určených k trvalému bydlení vlastníků nebo osob vlastníkovi blízkých na dobu 15 let od vydání kolaudačního souhlasu, kolaudačního rozhodnutí nebo stavby začaly být způsobilé k užívání po oznámení stavebnímu úřadu.

Do loňského roku byly ještě osvobozeny byty a bytové domy vrácené v restituci nebo postavené do roku 1948 a obsazené alespoň z poloviny alespoň po dobu 15 let nájemníky s regulovaným nájemným. Nyní tato osvobození již nejsou účinná a majitelé takovýchto nemovitostí budou letos poprvé platit daň z nemovitosti.

Další výjimky se vztahují na osoby ZTP a ZTP/P, na majitele kulturních památek po dobu 8 let od vydání stavebního povolení k jejich opravě, na dobu 5 let po přechodu vytápění z pevných paliv na ekologické zdroje tepla…

Pozor na osvobození od daně v případě zateplení domu. Osvobozeny jsou pouze ty nemovitosti, u nichž došlo k zateplení na základě vydání stavebního povolení. Zateplení lze ale provést i na pouhé ohlášení, které ale nezakládá nárok na osvobození od daně z nemovitostí.

Jaká je daň

Daň z nemovitosti se počítá na základě výměry. U staveb je použita jako základ daně výměra v metrech čtverečních vynásobená koeficientem 1,2, u pozemků prostá výměra. Výjimku tvoří vinice, chmelnice, pole, louky, sady a zahrady, jejichž základ daně tvoří součin výměry a ceny dle vyhlášky, a lesy a rybníky s chovem ryb, jejichž základ daně je dán buď cenou pozemku k 31. lednu, nebo výměrou násobenou cenou 3,80 Kč/m2.

Sazba daně závisí na účelu užití nemovitosti. U pozemků činí 0,75 % z vyměřovacího základu v případě polí, vinic, chmelnic, zahrad a sadů a 0,25 % pro rybníky, louky a lesy. Ostatní pozemky mají stanovenou pevnou sazbu na čtvereční metr – stavební 1 Kč/m2, ostatní 0,1 Kč/m2.

U staveb je sazba daně od 1 Kč/m2 do 10 Kč/m2.

Objekt

Sazba daně

Byt, bytový dům

1 Kč/m2

Rekreační objekt

3 Kč/m2

 – příslušenství

1 Kč/m2

Garáž

4 Kč/m2

Podnikatelské objekty

 – zemědělská prvovýroba

1 Kč/m2

 – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělství

5 Kč/m2

 – ostatní podnikatelské

10 Kč/m2

Ostatní

3 Kč/m2

Daň se dále zvyšuje o 0,75 Kč/m2 za každé nadzemní podlaží stavby.

Vypočítaná daň se ještě dále násobí celou řadou koeficientů. Základní z nich je podle velikosti obce.

 • 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
 • 1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
 • 1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
 • 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
 • 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
 • 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
 • 4,5 v Praze

Vyhláškou lze koeficient o jednu úroveň zvýšit a až o tři snížit. V Praze lze koeficient zvýšit na 5,0. Obec místo uvedených koeficientů může použít (opět na základě vyhlášky) pro nebytové prostory koeficient 1,5.

V bytovém domě se daň zvyšuje o 2 Kč/m2 za každý metr čtvereční nebytových prostor.

Obce dále mohou využít tzv. místní koeficient ve výši 2, 3, 4, 5, kterým daňovou sazbu ještě zvýší.

Závěrem

Daňový poplatník se dani z nemovitosti nevyhne. Narozdíl od příjmů nelze nemovitost vystěhovat za hranice, a tak nezbývá než platit. Nezaplatit se totiž krutě nevyplatí.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.57 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%
Historie vývojeDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Politik

  8 července, 2008

  To není daň ale pokuta za to že bydlíš ve svým v tomhle systému.Nejsme stát ale systém!!!!!!

  Odpovědět