EUR 25.340

USD 23.267

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.340

USD 23.267

Text: Petr Zámečník

13. 01. 2010

3 komentáře

Daň z nemovitostí v roce 2010: Jak na daňové přiznání?

 


 

Daň z nemovitostí se dělí na daň z pozemků a daň ze staveb. Obě mají ale jedno daňové přiznání a většina podmínek pro jejich placení je stejná – liší se především způsob výpočtu daní a některá osvobození.

Obecně platí daň z nemovitosti ten, kdo je k 1. lednu příslušného roku jejím majitelem. Dojde-li v průběhu roku ke změně vlastníka, z pohledu této daně se nic neděje a daň za příslušný rok neplatí.

Stejně tak daňové přiznání není třeba podávat každoročně – podává se pouze v letech, kdy dojde ke změně vlastněných nemovitostí (tj. pokud koupíte, zdědíte, dostanete nebo naopak prodáte či darujete stavbu či pozemek). V Takovém případě podává daňový poplatník buď daňové přiznání, nebo dílčí daňové přiznání, v němž uvede příslušné změny a výpočet celkové daňové povinnosti.

Daňové přiznání k dani z nemovitostí za letošní rok je třeba podat do 2. února 2010 (poslední leden připadá na neděli). Daňové přiznání se podává finančnímu úřadu v místě, kde se nemovitost nachází.

V případě, že daňovému poplatníkovi v příslušném katastru již žádná nemovitost nezbývá, oznámí tuto skutečnost do 1. února 2010 finančnímu úřadu. Daňové přiznání podávat nemusí.

REKLAMA

Nedojde-li u poplatníka k žádné změně, nemusí daňové přiznání podávat. Daň v takovém případě vyměří finanční úřad – a až na některé koeficienty a změny daňové sazby bude stejná jako v předchozím roce.

Vyměření daně z nemovitostí aneb Alchymie v praxi

Daň z nemovitostí patří mezi nejnižší daně (co se týče objemu daní zaplacených průměrným poplatníkem), ovšem co do náročnosti a komplikovanosti výpočtu si nezadá ani s daní z příjmů. Do výpočtu občas vstupuje cena nemovitosti (u většiny pozemků), občas výměra (u staveb a některých pozemků), koeficienty podle velikosti obce a další koeficienty stanovené obcí…

Ceny pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů stanovuje Ministerstvo zemědělství ČR v dohodě s Ministerstvem financí ČR. U rybníků a lesů se cena stanoví podle cenových předpisů k 1. lednu nebo se výměra vynásobí 3,80 Kč/m2. Základní sazba daně je pak 0,75 % z vypočtené ceny u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů a 0,25 % u travních porostů, rybníků a lesů.

Stavební pozemky mají stanovenu základní sazbu daně 2 Kč/m2 a ostatní pozemky (zastavěné plochy a nádvoří aj.) 0,20 Kč/m2 – toto je důležité i pro majitele bytů, kteří platí poměrnou část daně z pozemku, je-li spoluvlastnictví pozemku odvozeno od vlastnictví bytu.

REKLAMA

Základem daně u staveb je výměra v m2, u bytů a samostatných nebytových prostor navíc vynásobená koeficientem 1,2. Sazba daně pak činí:

 • 2 Kč/m2 u obytných domů a příslušejících staveb přesahujících 16 m2, bytů a samostatných nebytových prostor a doplňkové stavby kromě garáží k rekreačním objektům a staveb sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství,
 • 6 Kč/m2 u objektů pro individuální rodinnou rekreaci (chaty, chalupy),
 • 8 Kč/m2 u samostatně stojících garáží,
 • 10 Kč/m2 u objektů sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu,
 • 10 Kč/m2 u ostatní podnikatelské činnosti (např. služby, kanceláře apod.)

Pokud má stavba více než jedno nadzemní podlaží, které přesahuje 2/3 zastavěné plochy, zvyšuje se základní sazba o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží. U staveb pro podnikatelskou činnost se dále zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, a to bez ohledu na podíl zastavěné plochy.


Upozornění od 1. 1. 2010 došlo ke:
zdvojnásobení sazeb daně z pozemků uvedených v § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí – tj. zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy. Toto zvýšení se nevztahuje na sazby uvedené v § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí – pro ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesy a rybníky,  tedy  převážně zemědělskou půdu, zdvojnásobení základních  sazeb daně ze staveb s výjimkou staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost uvedených v ust. § 11 odst.1 písm. d) bod 3 zákona o dani z nemovitostí.

Získanou sazbu daně je pak třeba vynásobit koeficientem podle velikosti obce:

REKLAMA

 • 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
 • 1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
 • 1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
 • 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
 • 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
 • 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
 • 4,5 v Praze

Kategorii podle velikosti obce může obec o jednu kategorii zvýšit nebo o jednu až tři snížit. V Praze může zvýšit koeficient na 5, který se aktuálně uplatňuje.

Obecně závaznou vyhláškou navíc obec může uplatnit koeficient 1,5 u staveb kromě bytů a bytových domů (a ostatních nemovitostí podle § 11 odst. 1 e). Je-li navíc objekt určený pro individuální rekreaci v národním parku nebo I. zóně CHKO, násobí se daň koeficientem 2.

U bytových domů se daň zvyšuje také o 2 Kč/m2 užívaný k podnikatelské činnosti. Pokud ovšem podnikatelská činnost převažuje, použije se pro objekt sazba daně pro podnikatelské subjekty (kromě zemědělství činí 5 nebo 10 Kč/m2). Smutné je, že podle rozhodnutí Ústavního soudu nemusí nájemník pronajímateli ani oznámit, že v bytě podniká, ale pronajímatel má povinnost platit vyšší daň z nemovitostí.

Aby toho nebylo málo, může obec stanovit tzv. „místní koeficient“ ve výši 2, 3, 4, nebo 5.

Zda a které koeficienty obec uplatňuje, by mělo být možné zjistit na obecním úřadu – na internetových stránkách tato informace bohužel mnohdy chybí. Poslední záchranou budiž finanční úřad, k němuž je daňové přiznání podáváno. Ten má o koeficientech zaručeně přehled a koeficienty zveřejňuje i na nástěnkách.

Kdy daň platit

Přestože daňové přiznání je třeba podat do 1. února 2010, daň z nemovitosti je splatná až 31. května 2010 (je-li nižší než 5 000 Kč, pak v jedné splátce, je-li vyšší, pak všichni kromě zemědělců zaplatí 1. splátku). 31. srpna 2010 zaplatí 1. splátku zemědělci, jejichž daňová povinnost přesahuje 5 000 Kč. 2. splátku všichni musí zaplatit do 30. listopadu 2010.

Jak daň zaplatit

Daň z nemovitostí se platí na účet finančního úřadu v místě, kde se nachází příslušná nemovitost. Každý finanční úřad má vlastní číslo účtu, účet je vedený u České národní banky (bankovní kód 0710). Pro daň z nemovitosti je předčíslí daně 7755. Variabilním číslem je IČ nebo rodné číslo a konstantním číslem je 1148.

Čtěte: Jak sestavit příkaz k úhradě daní

Loading

Vstoupit do diskuze 3 komentáře

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Martin

  13 ledna, 2010

  Děkuji autorovi za poskytnuté mylné informace. Zřejmě jde o zkopírovaný článek z minulého roku, neboť sazby daně nejsou pro rok 2010, ale pro rok 2009. Co takhle si před zveřejněním článku přečíst zákon 362/2009 Sb.?

  Odpovědět

 • Jiří Havelka

  13 ledna, 2010

  Děkuji za upozornění, již jsem v článku opravil. Bohužel ani „Úplná znění“ zákonů nejsou úplná… :-(.

  Odpovědět

 • PedrodelaRosa

  16 ledna, 2010

  Poradíte někdo ? Jako vlastník bytu jsem poměrovým vlastníkem pozemku na kterém stojí celý dům. Jenže ten pozemek je přesně pod domem, vše okolo je jiná (obecní) parcela. Podává se na toto daňové přiznání (respektive mám to vyplňovat v daňovém přiznání), byť v něm logicky vyjde jako výměra pro základ 0 metrů ? A nebo tento případ vyplním jen část za byt ?
  Díky

  Odpovědět