Sobota 20. října. Svátek má Vendelín.

Daňový tip: 48.000 Kč do nákladů 12ti krátkými cestami

Pavel Řehulka

Každý pronajímatel má povinnost platit ze svých příjmů z pronájmu daň z příjmů. Stejně tak má ale právo uplatnit proti těmto příjmům výdaje „prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení“. Mezi ty patří podle zákona také výdaje na dopravu osobním autem, díky kterým si daňový základ můžete snížit až o 48000 Kč.

Pokud jste jako pronajímatel použil vaše soukromé auto k cestám souvisejícím s „dosažením, zajištěním a udržením“ příjmů z vašeho bytu, můžete o tyto výdaje snížit daňový základ. Takovou cestou může být např. nákup bytových doplňků v nákupním centru a jejich odvoz do bytu, cesty do bytu za účelem jeho předvedení zájemcům o bydlení, kontrolní návštěvy bytu během pronájmu, cesty do banky za účelem uložení inkasovaného nájmu, cesty na finanční úřad za účelem zjištění informací, apod.

Samotné cesty mohou být sice velmi krátké – třeba jen jeden nebo dva kilometry – a protože dříve platilo, že se náklady uplatňují jen podle počtu ujetých kilometrů, mnoho pronajímatelů se uplatňováním cestovních výdajů neobtěžovalo. Od roku 2009 byly ale cestovní výdaje rozšířeny o výdajový paušál, a ten přináší pronajímatelům zajímavou možnost daňové optimalizace.

Jestliže totiž pronajímatel najel svým autem za účelem prohlédnutí bytu, inkasování nájmu a souvisejícími pojížďkami jen jediný kilometr (a mohl tak uplatnit jen 3,90 Kč + PHM), s výdajovým paušálem může nyní každý měsíc uplatnit do nákladů celých 4.000 Kč. A to i přesto, že ujel onen jediný kilometr (podrobnosti jsou uvedeny v § 24 odst. zt) zákona o daních z příjmů 586/1992 Sb.)

Co patří mezi daňově uznatelné náklady?

Výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, které se mohou pro zjištění základu daně odečíst od zdanitelných příjmů, je podle zákona také „paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem (dále jen „paušální výdaj na dopravu“), pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle písmene k) tohoto odstavce, ve výši 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě. Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely."

Používá-li poplatník některé silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj na dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze na takové silniční motorové vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu stanoveného dle předchozí věty ve výši 80 % této částky (dále jen „krácený paušální výdaj na dopravu“). Pokud poplatník u některého vozidla uplatní v souladu s předchozí větou krácený paušální výdaj na dopravu, potom pro účely tohoto zákona platí, že ostatní vozidla, u nichž poplatník v souladu s tímto ustanovením uplatní paušální výdaje na dopravu, užívá výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Pro účely tohoto zákona se má za to, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak. Paušální výdaj na dopravu je možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob uplatnění paušálního výdaje na dopravu na způsob uplatnění výdajů podle písmene k) a naopak.

V měsíci pořízení nebo vyřazení silničního motorového vozidla lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje na dopravu. Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení příjmů silniční motorové vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu nejvýše 5 000 Kč. Paušální výdaj na dopravu nemohou uplatnit poplatníci uvedení v § 18 odst. 3 s výjimkou poplatníků uvedených v § 18 odst. 5, 13 až 15“

Na co dát pozor?

Pokud tedy jako pronajímatel provedete jednou měsíčně svým vozidlem jedinou cestu, která nějak souvisí s příjmem, který získáváte z pronájmu, můžete si v daném měsíci snížit zdanitelný příjem o 4.000 Kč. (Zákon sice zmiňuje jak plný paušál ve výši 5.000 Kč, tak krácený paušál ve výši 80 %, tj. 4.000 Kč, protože ale pronajímatelé používají v drtivé většině svá soukromá vozidla, která používají rovněž k soukromým účelům, v praxi bude možné uplatnit jen krácený, čtyřtisícový paušál.)

Než ale tento výdajový paušál na vozidlo uplatníte, nezapomeňte že:

 • Zákon nepodmiňuje uplatnění těchto výdajů zařazením vozidla do obchodního majetku – stačí tedy, když je vozidlo ve vašem vlastnictví.
 • V paušálu jsou již započteny všechny provozní výdaje vozidla – PHM a parkovné není tedy možné k výdajům dále přičítat. Opravy vozidla, jeho servis, odpisy, náklady na pojistné apod. lze uplatnit jen tehdy, pokud je vozidlo vloženo do obchodního majetku… a to je u pronajímatelů výjimečné (v takovém případě by se ale tyto výdaje k paušálu přičetly)
 • Paušální výdaje není možné během roku kombinovat se skutečnými výdaji. Po celý rok je nutné uplatňovat stejný režim.
 • Uplatňování 4.000 Kč paušálu na vozidlo se týká jen těch pronajímatelů, kteří proti celku svých příjmů uplatňují skutečné výdaje. Pokud používáte výdajový paušál (tj. proti příjmům uplatňujete 30% výdajový paušál), tento celkový paušál „přebíjí“ všechny jednotlivé výdaje a nic dalšího se k němu již nepřipočítává.
 • Pokud používáte vozidlo pouze k dosažení příjmů z pronájmu, nemusíte platit silniční daň. (Pronájem bytu dle § 9 ZDP není podnikáním dle definice podnikání v obchodním zákoníku/živnostenském zákoně a proto se nejedná o podnikatelskou činnost, ke které se silniční daň vztahuje.)
 • Knihu jízd při uplatnění paušálu na vozidlo vést nemusíte, protože ale musíte případné kontrole finančního úřadu prokázat, že jste vozidlo k uvedeným účelům skutečně použili – nějaký záznam o provedené cestě je nutné předložit.

Výdajový paušál na dopravu umožňuje pronajímateli uplatnit do daňově uznatelných výdajů až 48.000 Kč ročně a protože je s tím spojeno minimum povinností, je v zájmu většiny pronajímatelů tento paušál plně využít.

Podrobnosti o příjmech a výdajích uplatnitelných v souvislosti s vlastnictvím a pronajímáním bytu jsou uvedeny zákoně o daních z příjmů 586/1992 Sb.

Autor článku je autorem investičního kurzu "Jak kupovat a pronajímat byty".

Anketa: Jsou byty a domy v Česku drahé?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

2 komentářů k článku “Daňový tip: 48.000 Kč do nákladů 12ti krátkými cestami”

 1. jirka napsal:

  výdajový paušál

  Dobrý den,
  zajímalo by mne, kdo patří pod Paušální výdaj na dopravu nemohou uplatnit poplatníci uvedení v § 18 odst. 3 s výjimkou poplatníků uvedených v § 18 odst. 5, 13 až 15“
  Nepatří tam právě pronájem bytu, když nepodnikám?
  Dekuji

 2. Michal napsal:

  Operativní leasing a výdaje dle zt)
  Dobrý den,

  Chtěl bych se informovat, zda-li je možné uplatnit tento výdaj i v případě operativního leasingu, který je psán na mě a příjem z pronájmu nemovitosti je napsán na manželku.

  Děkuji

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.