EUR 24.820

USD 23.164

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.820

USD 23.164

Text: Petr Zámečník

23. 04. 2008

2 komentáře

Hodnotící číslo: Magie stavebních spořitelen

 


 

Pro přidělení úvěru ze stavebního spoření musíte splnit několik podmínek: spořit alespoň dva roky, naspořit alespoň 40 % cílové částky a – dosáhnout dostatečně vysokého hodnotícího čísla.

Hodnotící číslo, které různé stavební spořitelny nazývají pro větší přehlednost různými názvy, každá stavební spořitelna počítá podle svého. Zpravidla závisí na délce spoření, naspořených prostředcích a variantě smlouvy o stavebním spoření.

ČMSS

Českomoravská stavební spořitelna hodnotící číslo nazývá hodnotícím číslem. Jeho výpočet znázorňuje vzoreček:

 

 

HČ – hodnotící číslo
Ú – výše úroků k rozhodnému dni
HF – hodnotící číselný faktor
VF – výkonnostní faktor
CČ – cílová částka

Z – zůstatek na účtu stavebního spoření k rozhodnému dni 

REKLAMA

Hodnotící číselný faktor závisí na variantě stavebního spoření. Pro tarif Klasik činí pro standardní variantu 1,4 a pro rychlou variantu 2,3, pro tarif Invest 2,4 u pomalé varianty a 3,5 u rychlé varianty. Čistě z pohledu výše hodnotícího čísla se u ČMSS vyplatí rychlá varianta tarifu Invest.

Výkonnostní faktor se počítá odlišně pro starší varianty smluv uzavřených podle všeobecných obchodních podmínek z let 1993, 1995 a 2001.

U starších smluv se též liší hodnotící číselný faktor, který u standardní varianty činí 1,4, u rychlé 2,3 a u pomalé 1,0.

Minimální výše hodnotícího čísla pro přidělení úvěru je 64.

Jednotlivé varianty se liší též nastavením úrokových sazeb. U rychlých variant jsou nižší úroky z vkladů i následného úvěru, naopak u pomalých je výhodnější spoření. To platí obecně u všech stavebních spořitelen.

HYPO stavební spořitelna

HYPO stavební spořitelna má své dny pomalu sečteny a zanedlouho splyne s Raiffeisen stavební spořitelnou. Přesto se její výpočet hodnotícího čísla bude používat až do konce platnosti posledních smluv o stavebním spořením touto stavební spořitelnou uzavřených.

Hodnotící číslo počítá HYPO stavební spořitelna jako součet poměru zůstatku na účtu a cílové částky za každé kalendářní čtvrtletí.


Zi – průměrný zůstatek na účtu stavebního spoření v i-tém kalendářním čtvrtletí

REKLAMA

Pro přidělení úvěru musí dosahovat hodnotící číslo alespoň 6,9.

Hodnotící číslo lze dopočítat též mezi čtvrtletím. Ve druhém měsíci čtvrtletí se k poslednímu známému hodnotícímu číslu přičte 1/3 poměru průměrných zůstatků na účtu a cílové částky, ve třetím měsíci čtvrtletí pak 2/3 poměru.

Modrá pyramida

Modrá pyramida stavební spořitelna nazývá hodnotící číslo parametrem ohodnocení.


PO – parametr ohodnocení (hodnotící číslo)
Z – zůstatek na účtu k termínu ohodnocení
MZ – minimální zůstatek
KO – koeficient ohodnocení 

Podíl Z/MZ se může pohybovat od 1 do 2,5. Vychází-li podíl nižší než jedna, ve vzorci se nahradí číslem 1, vychází-li vyšší než 2,5, nahradí se číslem 2,5.

Koeficient ohodnocení závisí na variantě stavebního spoření. Pro rychlou variantu činí 14, pro standardní 10 a pro pomalou 6.

Klient pro přidělení úvěru musí dosáhnout hodnotícího čísla minimálně 55.

Raiffeisen stavební spořitelna

Raiffeisen stavební spořitelna pro změnu nazývá hodnotící číslo ukazatel zhodnocení.


UZ – ukazatel zhodnocení
HÚ – hodnota úroků
KUZ – koeficient ukazatele zhodnocení
KS – koeficient spořivosti 

Hodnotu úroků počítá Raiffeisen stavební spořitelna jako součet všech přepočtených úroků. Jak stavební spořitelna přepočítává úroky ukazuje následující vzorec.


PÚ – přepočtené úroky
Ú – dosažené (i nepřipsané) úroky v kalendářním roce
ÚS – úroková sazba

REKLAMA

Koeficienty ukazatele zhodnocení se liší podle tarifu. U tarifu S 041 je 2,7 a u S 061 je 1,5.

Koeficient spořivosti získá klient jako podíl zůstatku na účtu k procentnímu podílu cílové částky dle tarifu. U obou aktuálních tarifů činí procentní podíl 40 %. Je-li kupříkladu smlouva s cílovou částkou 100 tis. Kč a naspořeno je 50 tis. Kč, činí koeficient spořivosti 1,25. Minimální hodnota koeficientu je 1.

Minimální hodnota ukazatele zhodnocení pro přidělení úvěru je 64.

Stavební spořitelna České spořitelny

SSČS používá namísto termínu hodnotící číslo termín bodové hodnocení.


BH – bodové hodnocení
UČ – uspořená částka
SP – zálohy státní podpory evidované na účtu účastníka
ÚF – úrokový faktor

 

Jako u každé spořitelny se i u SSČS vyskytuje záludnost ve výpočtu. Tou je zde úrokový faktor, který je násobkem veškerých připsaných úroků na účet klienta. Aktuálně (od 1. 2. 2008) se počítá jako 21násobek připsaných úroků.

Stavební spořitelna České spořitelny nevyžaduje žádné minimální bodové hodnocení pro přidělení úvěru.

Wüstenrot stavební spořitelna

Stavební spořitelna Wüstenrot užívá pojem ohodnocovací číslo. Počítá se každý měsíc a jeho přírůstek je vyjádřen následujícím vzorcem.


∆OHČ – přírůstek ohodnocovacího čísla
Úspory – úspory na účtu účastníka
KO – koeficient ohodnocení

Koeficient ohodnocení závisí na zvoleném tarifu a činí 0,75 pro tarif OK, 1 pro varianty OF a ON a 1,25 pro tarif OS.

Výše ohodnocovacího čísla pro přidělení úvěru musí činit alespoň 600.

Závěrem: Nepřehlednost a zmatek… záměr?

Způsob výpočtu hodnotícího čísla i pojmy se liší stavební spořitelnu od stavební spořitelny. Vždy je k nalezení ve všeobecných obchodních podmínkách, které jsou přílohou smlouvy o stavebním spoření. Vyznat se ve výpočtu ale není vždy snadné – a to je hodnotící číslo jedním ze základních ukazatelů, zda a kdy budete mít nárok na úvěr ze stavebního spoření.

Uzavíráte-li stavební spoření s cílem získat řádný úvěr (ale týká se to i čerpání překlenovacího úvěru), neměli byste brát výpočet hodnotícího čísla na lehkou váhu. Odpoví vám na otázku, zda se vám vyplatí vložit vyšší jednorázový vklad nebo spořit pravidelně.

Loading

Vstoupit do diskuze 2 komentáře

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • joje

  13 října, 2008

  Ve Všeobecných obchodních podmínkách ze dne 1.3.2006 uvádí ČMSS jiný výpočet hodnotícího čísla, než je uveden v článku. Výpočet je dán následovně:
  HČ = VÚ (Výkon úspor) x HF (Hodnotící číselný faktor) x VF (výkonostní faktor) / CČ (cílová částka), kde HF je 33 až 70 dle varianty, VF je také definován jinak, než je uvedeno v článku a definice VÚ je dle Všeobecných obchodních podmínek tak nejasná, že nezasvěcený člověk to vůbec není schopen spočítat (Navíc zřejmě zástupci spořitelny jsou poučeni, že nesmí vysvětlovat jednotlivé pojmy příliš jasně)

  Odpovědět

 • Petr

  26 ledna, 2014

  V článku je vzoreček, který se v ČMSS používal před rokem 2004, ale VF je naopak novější… čekací doba na úvěr (která je daná hodnotícím číslem) je vypočítaná tady: http://www.sta­vebky.cz/preh­led-tarifu-podle-cekaci-doby-na-prideleni-uveru/

  Odpovědět