EUR 25.275

USD 23.761

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.275

USD 23.761

Text: Radovan Novotný

08. 07. 2009

0 komentářů

Jak nespadnout do dluhové pasti?

 


 

Asi každý člověk má svůj sen, a přeje si koupit si vlastní auto, dům, opravit byt nebo vybavit svou domácnost. Z pohledu osobních financí lze taková přání financovat buď úsporami, nebo dluhy. Sklon k úsporám bývá s rostoucí životní úrovní snadno vystřídán sklonem k utrácení a životu na dluh. Zvažování v tomto příspěvku diskutovaných pohledů napomáhá předejít situaci, kdy se dluh nabaluje tempem, při kterém se dlužná částka násobně zvyšuje a při kterém je osobní rozpočet značně zatížen dluhovou službou.

V situaci dluhové pasti výdaje značně převyšují příjmy, což se projevuje značným omezením schopnosti splácet přijaté úvěry a půjčky a tlaku věřitelů na splácení. Předejít tesknému zpěvu a úvahám o bezvýchodné situaci dluhové pasti může napomoci rozumové zvažování otázek souvisejících se zadlužením.

Zvažovat, zda se dluh vyplatí

Zatímco reklamní příručky a slogany ze zřejmých důvodů vytvářejí zdání, že "na dluhy neprší" a že "žít na dluh je běžné a bude stále běžnější", finančně gramotný spotřebitel spíše uvažuje jinak. Jde o úvahu, zda se přijetí dluhu vyplatí, zda budou vypůjčené prostředky projedeny a spotřebovány nebo investovány a získány zpět.

Rozumnou investicí může být třeba pořízení vlastního bydlení v situaci, kdy vyvstane nabídka na výhodnou koupi nemovitosti a existuje možnost získání rozumného způsobu financování, což v konečném důsledku umožní ušetřit na nájemném.

Rozumové zvážení je bohužel často narušeno emotivním rozhodnutím, nepřekonatelnou touhou, kdy rozum zatemní vidina okamžitého uspokojení potřeby a zdánlivě nízká splátka přijatého úvěru. Dnešní inzerce je plná lákavých reklamních nabídek podaných způsobem "když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají", kterým těžce odolávají asi zejména nízkopříjmové skupiny.

REKLAMA

Nabídky jsou také často udělány tak, že vytváří dojem, že problém již vytvořených dluhů dokáží bezbolestně řešit:

  • Nový zdroj do 180 tis. Kč. Přímý investor vám pomůže z tísně.
  • Půjčíme vám a ještě si u nás můžete přivydělat! Registry neřešíme.
  • 200 tis. Kč. Schváleno. Jsme na vaší straně. Přijedeme až k vám domů. Peníze na ruku.
  • Soukromý investor. Na čem jste ztroskotali jinde, on neřeší.
  • Ještě dnes 20 – 500 tis. Kč. Dnes zavoláte – stačí OP. A dnes máte finance k dispozici.
  • Pomoc ve finanční krizi. Žhavá finanční nabídka bez poplatku.

Uvážit, kolik stav osobních financí umožňuje splácet

Kdokoliv si půjčí více peněz, než je nebo bude schopný splácet, vystavuje se budoucím problémům. Přijaté závazky mohou převýšit příjmy a v horším případě i hodnotu majetku, kterým je možné dluhy v případě problémů pokrýt.

Odhad částky, odpovídající výši rozumného zadlužení je komplikován tím, že se jedná o úvahy o tom, co se stane v budoucnu. Budoucí příjmy rodinného rozpočtu mohou klesnout, klesnout může také hodnota pořízeného nebo drženého majetku a stav financí se může zhoršit. Věřit tomu, že okolnosti budou příznivě nakloněny, příjmy porostou a hodnota aktiv bude jen růst, je spíše pošetilé a je to plán v podobě snu.

Chránit se před riziky ohrožujícími splácení

Stav osobních financí a optimistická očekávání mohou zadlužení přát, ovšem nečekané dopady osudu, jako je ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá nemoc, může způsobit komplikace s placením přijatých závazků. Splácení tak mohou ohrozit nečekané budoucí události.

Proti některým událostem se lze chránit pojistkou (havarijní pojištění, pojištění proti ztrátě zaměstnání, pojištění proti působení přírodních živlů), proti jiným finanční rezervou.

Vytvořená rezerva je nástrojem, který může pomoci předejít problémům v případě nečekaného výpadku příjmů nebo zvýšení splátek přijatých závazků.

Při uzavírání půjčky jsou nabízena různá pojištění a připojištění, která by měla chránit před riziky, jako je neschopnost splácet nebo ztráta zaměstnání. Před uzavřením takového pojištění se asi vždy vyplatí zjistit, na co se takové pojištění podle smluvních podmínek vztahuje a jaké jsou podmínky pro případné pojistné plnění.

Uvažovat o úrocích a nákladech na půjčku

Různé druhy půjček u různých poskytovatelů mohou být zatíženy různými náklady. V této souvislosti známé RPSN, tedy roční procentní sazba nákladů, udává procentuálně vyjádřený podíl z dlužné částky, které je nutné ročně zaplatit v souvislosti s čerpanou půjčkou.

Otázka, související s tím, kolik půjčka bude stát, vyžaduje opatrnost. Poskytovatelé úvěrů hledají způsoby, jak náklady zamaskovat, třeba tím, že klientovi prodají i něco jiného, co nepotřebuje (křížový prodej, cross-selling). Přehlédne-li klient ve smlouvě kupříkladu zaškrtnutou poznámku "žádám o vydání kreditní platební karty", může se dočkat, že bude platit poplatky související s platební kartou, kterou ve skutečnosti nechtěl.

Vyvarovat se splácení půjčky půjčkou

Tonoucí se stébla chytá a možná právě proto existují lidé, kteří si na splácení svých dluhů půjčují další peníze, jeden úvěr splácí úvěrem dalším. Takovému klientovi banka může kvůli záznamům v úvěrovém registru odmítnout půjčit, což mu nebrání půjčit si u nebankovní instituce. Tímto se roztáčí spirála nových dluhů, která osobní finance nutně vede do dluhové pasti.

A jak předejít splácení půjčky půjčkou? V první řadě asi rozumným zvážením všech zde diskutovaných otázek – zda je opravdu výhodné se zadlužit, zda stav osobních financí dovolí splácet a mít rezervu, zda jsou ošetřena a zvážena možná rizika a jestli se jedná o půjčku s rozumnými náklady.

Postihne-li rodinný rozpočet krátkodobý výpadek příjmů, může nastoupit použití úspor (finanční rezervy), možná také půjčka od někoho z rodiny. Jsou-li problémy se splácením dlouhodobé povahy, existuje možnost pokusu o domluvu na změně splátkového kalendáře, sloučení mnoha úvěrů do jednoho většího (konsolidace úvěru), čehož výsledkem mohou být nižší splátky za cenu delší doby splácení.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.57 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%
Historie vývojeDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *