EUR 24.700

USD 22.902

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.700

USD 22.902

Text: Pavel Vančura

19. 12. 2008

0 komentářů

Jak pojistit rozestavěnou stavbu?

 


 

Pojištění jako nezbytná součást hypotečního úvěru

Většina stavebníků, kteří si pro financování výstavby rodinného domu zvolí hypoteční úvěr, se poprvé s pojištěním budovaného domu setkává již při jednání o poskytnutí tohoto úvěru. Sjednání pojištění bývá totiž jednou ze základních podmínek pro čerpání hypotečního úvěru.

Případné pojistné plnění z takto sjednaného pojištění je často vinkulováno ve prospěch banky, která hypoteční úvěr poskytuje, a to jako součást zajištění tohoto úvěru. Z tohoto důvodu dnes většina bank dokáže svým klientům nabídnout a zpracovat na jednom místě nejen úvěr, ale také pojištění nemovitosti, na jejíž pořízení vám tento úvěr poskytuje. A opravdu dobré pojišťovny jsou naopak schopny prostřednictvím svých agentů nejen navrhnout a sjednat pojištění rozestavěné budovy pro bydlení, ale také vám pomoci při vyřízení hypotečního úvěru nebo půjčky.

Stavím sám, stavím rád

I když pro financování výstavby rodinného domu nevyužijete úvěr, měli byste si pojištění tohoto domu sjednat, a to co nejdříve. Většina pojišťoven nabízí možnost sjednat si pojištění již od zahájení výstavby domu, tj. od okamžiku, kdy vám na tomto rozestavěném domě mohou vzniknout první škody. A nemusí se jednat pouze o škody způsobené požárem, odcizením nebo vandalismem.

Stává se, že v důsledku povodně nebo záplavy vzniklé při přívalových deštích, dojde k poškození základů nebo základové desky. Náklady na jejich opravu se pak mohou pohybovat ve statisících korun. Takováto škoda pak v případě absence pojištění může podstatným způsobem navýšit rozpočet stavby a zkomplikovat tak její financování. 

Na co byste neměli zapomenout

Každý dům je v jednotlivých fázích své výstavby ohrožován různými riziky. V počátku to bývá zejména povodeň nebo záplava, později pak i vichřice nebo sesouvání půdy. A v okamžiku, kdy je stavba takříkajíc „pod střechou“, může být ohrožena navíc požárem, výbuchem, krupobitím nebo dokonce tíhou sněhu. Pokud stavíte dům ve svahu, určitě by se vaše pojištění mělo vztahovat i škody způsobené sesouváním půdy.

REKLAMA

Pozor na zloděje

Jakmile má rozestavěný dům instalována okna, dveře nebo vnitřní vybavení, jako je například topení, klimatizace, rozvody vody a elektřiny, stává se často cílem zlodějů, kteří jsou schopni odnést vše, co se dá nějak zpeněžit. A to včetně zabudovaných oken, radiátorů a kotlů topení, van nebo sprchový koutů. Z tohoto důvodu je dobré mít stavbu pojištěnu i pro případ odcizení jejích součástí nebo jejího úmyslného poškození.

Při sjednávání tohoto pojištění je ale potřeba si dát si pozor na dvě věci. Jednak na to, zda není sjednávané pojištění v těchto případech omezeno nějakým zvláštním limitem. Zejména pokud je pojištění rozestavěné budovy pro případ odcizení nebo úmyslného poškození automatickou součástí již základního pojištění, stává se, že pojistné plnění je omezeno limitem v řádu desetitisíců korun. Pokud tomu tak skutečně je, bude dobré s pojišťovnou jednat o možnosti navýšení tohoto limitu tak, aby z tohoto pojištění byly uhrazeny i škody ve výši řádově statisíců korun, což jsou běžné škody, které řáděním zlodějů vznikají.

Druhou věcí, na kterou by si pojistník měl dát pozor, jsou podmínky, za jakých je poskytováno pojistné plnění v případě úmyslného poškození rozestavěného domu. Některé pojišťovny v těchto případech podmiňují výplatu pojistného plnění zjištěním pachatele policií. Pokud pachatel zjištěn není, a takovéto případy jsou poměrně časté, může se stát, že nárok na pojistné plnění pojištěnému vůbec nevznikne.

Jak stanovit pojistnou částku

Přestože se hodnota budovaného domu s jeho výstavbou postupně navyšuje, pojistná částka se nejčastěji sjednává ve výši odpovídající nové (reprodukční) ceně domu po jeho dokončení. Klienti se tak během výstavby nemusí starat o aktuální hodnotu svého domu a nemusí podle jejího růstu průběžně navyšovat sjednanou pojistnou částku.

REKLAMA

Nová cena domu po jeho dokončení se nejčastěji stanovuje podle rozpočtu na jeho výstavbu. Pokud ale součástí budovaného domu bude i nějaká speciální technologie jako například technologie bazénu, tepelné čerpadlo nebo fotovoltaické články a cena této technologie nebyla do rozpočtu zahrnuta (například protože je tato technologie montována samostatně nebo dodatečně), je nutné cenu této technologie včetně nákladů na její montáž připočítat k nové ceně domu stanovené podle rozpočtu na výstavbu. 

Co všechno mám s domem pojištěno

Pojištění rozestavěné budovy pro bydlení se obvykle vztahuje nejen na samotnou budovu, ale velmi často také na stavební materiál určený k její výstavbě nebo na zařízení staveniště jako je například míchačka, lešení nebo drobné nářadí. Pro případ jejich odcizení ale pojišťovny požadují, aby tyto věci byly uzamčeny v budově nebo ve stavební buňce nebo aby byly alespoň uloženy na pozemku, který náleží k pojišťované budově a který je oplocen. Často je pojistné plnění v případě odcizení těchto věcí také omezen limitem pojistného plnění, který se pohybuje ve výši řádově desetitisíců korun.

Naproti tomu vedlejší stavby jako je například bazén, samostatná garáž, čistička odpadních vod nebo oplocení automaticky pojištěny nejsou. Jejich pojištění si tak klient si musí sjednat, přičemž často stačí, když všechny tyto vedlejší stavby uvede do pojistné smlouvy a stanoví si pro ně samostatnou pojistnou částku.

Slevy na pojištění rozestavěného domu

Přestože riziko vzniku pojistné události je při výstavbě rodinného domu větší než při jeho běžném užívání, poskytuje většina pojišťoven na pojištění rozestavěných budov pro bydlení kromě standardních slev i speciální slevu z pojistného. Výše této slevy je u jednotlivých pojišťoven různá a pohybuje se od 10 % do 50 %, přičemž její poskytování většinou končí s vydáním kolaudačního rozhodnutí.

Zpravidla se sleva vztahuje pouze na pojištění samotné budovy pro bydlení, nicméně některé pojišťovny tuto slevu poskytují i na další pojištění sjednaná stejnou pojistnou smlouvou jako pojištění rozestavěné budovy pro bydlení, a to včetně pojištění vedlejších staveb nebo pojištění odpovědnosti za škodu.

Autor je produktový manažer divize neživotního pojištění ČSOB Pojišťovny

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *