EUR 24.745

USD 22.792

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.745

USD 22.792

Jak předčasně splatit překlenovací úvěr?

 


 

Princip překlenovacího úvěru

Na řádný úvěr ze stavebního spoření si klient musí počkat minimálně dva roky, naspořit musí minimálně 35 % cílové částky podle stavební spořitelny a zvoleného tarifu a musí dosáhnout minimální hodnoty hodnotícího čísla, které se počítá pro každou stavební spořitelnu jiným způsobem, ale obecně závisí na délce spoření, výši cílové částky a již naspořených prostředcích. Chce-li klient získat od stavební spořitelny úvěr dříve, musí sáhnout po překlenovacím úvěru (někdy nazývaném též „meziúvěr“).

Překlenovací úvěr může klient získat téměř „ihned“ i bez naspořených vlastních prostředků – a nikdo se neptá ani na aktuální hodnotu hodnotícího čísla. Úvěr je ale o něco dražší než řádný. Klient jednak musí zaplatit poplatek za sjednání úvěru (nejčastěji 1 % z výše úvěru) a také úroková sazba bývá vyšší. Jiný je ale též průběh splácení.

Zatímco u řádného úvěru klient splácí klasickou anuitní splátkou (tedy konstantní částkou, zahrnující jak část úroků, tak splátku jistiny), u překlenovacího úvěru platí pouze úroky. Místo splácení jistiny vedle úvěru spoří na spořící účet ke smlouvě o stavebním spoření. Teprve jakmile splní podmínky k přidělení řádného úvěru, je překlenovací úvěr částečně splacen naspořenými prostředky a zbývající část postupně splácena jako řádný úvěr.

K poskytnutí překlenovacího úvěru musí mít klient uzavřenou smlouvu o stavebním spoření. Při žádosti o úvěr může využít již stávající smlouvu. Má-li již naspořené nějaké prostředky, zpravidla získá nižší úrokovou sazbu. Vždy bude ale poskytnut ve výši cílové částky. Klient si tak de facto půjčuje vlastní peníze, které má naspořené na spořícím účtu stavebního spoření.

Předčasná splátka překlenovacího úvěru

Výhodou řádného úvěru ze stavebního spoření je možnost kdykoli zdarma provést mimořádnou splátku. U překlenovacího úvěru případné zaslání mimořádné peněžní sumy je připisováno standardně na spořící účet – a nedochází tak ke splácení úvěru, pouze se zrychluje splnění podmínek pro přidělení řádného úvěru. Přesto lze i překlenovací úvěr předčasně částečně nebo zcela splatit. Zdaleka ne vždy ale zdarma.

REKLAMA

ČMSS

U Českomoravské stavební spořitelny může klient mimořádnou splátku provést u jakéhokoli úvěru. Pokud mimořádnou splátkou splatí alespoň 10 % cílové částky, může stavební spořitelna snížit splátky při nezměněné době splatnosti úvěru. Pokud chce klient předčasně splatit celý úvěr, je povinen svůj záměr písemně oznámit alespoň měsíc předem.

Mimořádná splátka i předčasné splacení překlenovacího úvěru jsou u ČMSS zdarma.

Modrá pyramida

REKLAMA

Modrá pyramida stavební spořitelna stejně jako ČMSS nerozlišuje při vkladu mimořádné splátky mezi řádným a překlenovacím úvěrem. Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, může klient provést mimořádnou splátku kdykoli – a na rozdíl od ČMSS nemusí stavební spořitelnu ani informovat předem o případném doplacení úvěru.

I v Modré pyramidě je mimořádná splátka a předčasné splacení překlenovacího úvěru zdarma.

Raiffeisen stavební spořitelna

Raiffeisen stavební spořitelna k předčasnému splacení překlenovacího úvěru přistupuje stejně jako Modrá pyramida – nevyžaduje ani oznámení o předčasném splacení a ani ho nezpoplatňuje. Ve Všeobecných obchodních podmínkách o překlenovacím úvěru vůbec nepojednává.

Stavební spořitelna České spořitelny

Stavební spořitelna České spořitelny stejně jako Raiffeisen stavební spořitelna umožňuje i u překlenovacího úvěru kdykoli provést mimořádnou splátku či splacení celého úvěru. Nevyžaduje ani předběžné oznámení o chystané splátce ani neúčtuje poplatek za předčasné splacení.

Wüstenrot stavební spořitelna

I Wüstenrot stavební spořitelna umožňuje mimořádné splátky či předčasné splacení překlenovacího úvěru. Jako jediná si ale účtuje za tuto „službu“ poplatek. Sazebník poplatků stavební spořitelny o jeho výši hovoří takto: „Individuální výpočet v závislosti na aktuálních úrokových sazbách na mezibankovním trhu a na předpokládané době do přidělení cílové částky (max. 10 % z vyplacené výše překlenovacího úvěru).“

Shrnutí

Předčasné splacení překlenovacího úvěru je možné ve všech stavebních spořitelnách, neříká-li konkrétní smlouva uzavřená mezi klientem a stavební spořitelnou opak. Jediná stavební spořitelna, která zahrnula mimořádnou splátku či předčasné splacení překlenovacího úvěru do svého sazebníku poplatků s nenulovou částkou, je Wüstenrot stavební spořitelna.

Klienti Českomoravské stavební spořitelny mají jako jediní ve Všeobecných obchodních podmínkách zadánu povinnost o předčasném splacení překlenovacího úvěru informovat stavební spořitelnu předem – a to nejméně jeden měsíc před uskutečněním splátky.

Článek vyšel též v časopise Finmag

Loading

Vstoupit do diskuze 13 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • alen1

  19 dubna, 2009

  Není tomu tak -ČMSS používá sankci za předčasné splacení(i částečné) meziúvěru a dokonce to nemusí povolit.
  Odkaz na Obecné úvěrové podmínky ČMSS část II odst. G 2) splácení meziúvěru:
  cituji:
  Dlužník nemůže před sjednanou dobou splatnosti bez předchozího písemného souhlasu věřitele splatit, a to ani částečně poskytnutý meziúvěr.Věřitel musí s předčasným splacením souhlasit,avšak za podmínky, že dlužník současně s mimořádnou splátkou zaplatí částku rovnající se úrokům sjednaným ve smlouvě o meziúvěru z provedené mimořádné splátky za dobu 60 dnů.

  Odpovědět

 • GEorGE

  25 července, 2009

  U Wuestenrotu došlo ke změně. Nyní je pokuta 5%, ale tu ještě jedna věc. Při požádání o vyčíslení jsou klientovi naúčtovány i úroky do konce období, roční poplatek za vedení účtu. Je zajímavé, že již nejsou připsány k danému datu úroky z vkladu na smlouvě. Takže pozor na Wuesterot!

  Odpovědět

 • GG

  4 října, 2010

  Wuestenrot uz nikdy přísahám bohu, sou to ….!!!

  Odpovědět

 • Mira

  30 ledna, 2012

  Votapek je kokot

  Odpovědět

 • hatatitla

  1 září, 2010

  Dokonce do výše 2% z celkové výše jistiny za každý započatý rok, alespoň dle smlouvy z 2008. Ve smlouvě z r. 2006 je pouze zmínka o tom, že je možná úhrada.

  Odpovědět

 • hatatitla

  1 září, 2010

  upřesňuji:
  “ Výše úhrady za předčasné splacení překlenovacího úvěru může činit maximálně 2% z předčasně splacené jistiny za každý započatý rok před koncem platnosti úrokové sazby. Minimální výše úhrady za předčasné splacení činí 3000,- “ smlouva r. 2008
  smlouva 2006 : “ mimořádné vklady jsou přípustné jen s předchozím souhlasem MPSS a může být za tyto mimořádné platby účtována úhrada“

  Odpovědět

 • silvielop

  10 února, 2011

  viděla jsem dotaz i na finančního arbitra, kde se klient MPSS dotazoval, zda je přiměřené, že mu MPSS vypálila 10% za předčasné splacení, protože mají v podmínkách max 2% za každý započatý rok…atd a v jeho případě bylo do konce 5 let. takže realně sankcionují a to v maximální výši. sama mám s MPSS i KB ty nejhorší zkušenosti, kamarádku podvedla jejich zástupkyně, podstrčila jí papíry na překlenovací úvěr a načerpala si na ni 150tisíc. komunikace s MPSS i KB je naprosto otřesná. nikdy bych tyto finanční instituce nedoporučila

  Odpovědět

 • Mi

  17 května, 2012

  V Modré Pyramidě není předčasné splacení úvaru zdarma ani omylem. Chtějí 2 % z předčasně splacené jistiny za každý započatý rok před koncem platnosti úrokové sazby.

  Odpovědět

 • Zuzana

  17 dubna, 2014

  Dnešního dne jsem uskutečnila velmi nemilou zkušenost s Modrou Pyramidou. Nejen neochota ale i nekompetentnost pracovníka v Brně na Kounicové ul.mě zaskočila. Při vnucování další fixace spoření a vyhrožování, že mohu odejít ale zaplatit zbytek úvěru mi nebyl k mému dotazu schopen či ochoten sdělit kolik by to mělo být. Nemilé rozčarování pak pokračovalo osobním útokem, kdy mi asi omylem tento člověk poslal SMS zprávu ve které stálo že jsem nepříjemná nána. Na to jsem zareagovala stejně urážlivým způsobem, který bych si nikdy jindy nedovolila a to, že je nekompetentní blb. Na to jsem dostala odpověď, že jsem to špatně pochopila, nikoliv omluvu, že popis mé osoby zaslal omylem mě, nikoliv nevím komu. Nyni jsem ve fázi, jak to řešit zpúsobem, abych takovým praktikám a neurvalosti účelně čelila. Zvažuji trestní oznámení, zahájení správního řízení s tou institucí, ještě nevím, studuji zákonné možnosti. Domnívám se, že způsob podnikání a lákání peněz z lidí je za hranicí lichvy/bohužel skutková podstata z tr.z. vypadla/ a nátlak této neuvěřitelné instituce Modrá pyramida hraničí s nátlakem mafie. Bohužel loby bank a jimi zřizovaných stavebních spořitelen je podle mého názoru natolik silná, že podjatost při řešení jak soudů, tak ČNB, která předpokládám uděluje licenci je součástí každé takové kauzy sama o sobě. Smlouvy jsou nejednoznačné a vždy vykládány k Vaší tíži. Pokud ale nebude klienty této spořitelny, s jinou nemám zkušenost vytvářena obrana, tento, podle mého názoru nelegálně si počínající spolek bude z klientů lákat pod pohrůžkami a zneužívaje spotřebitelského postavení částky několikanásobně ve svém důsledku převyšující úvěr samotný. Domnívám se, že pokud v rámci smlouvy končí fixace nějakého stavu a má se nahradit stavem jiným, jedná se o nahrazení ujednání a není možné činit na klienta
  nátlak, aby akceptoval vnucený jiný stav jen co do části komplexu smluv a nebylo s ním jednáno o změně celého systému. To nerovné postavení je do očí bijící a nemělo by mít oporu v platném právu, domnívám se, že argument, však jste podepsal smlouvu, kde je řada nejasných ujednání a vy nemáte možnost se chovat jako smluvní partner, nemůže být zákonem chráněno. Je potřeba se tomu bránit, ale je potřeba vnímat rozdíl mezi racionální obranou proti nepravostem a tím, že se člověku nechce platit to co si ujednal, to obranu nezasluhuje, protože skutečně, každý je odpovědný za to, co si ujedná ale vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

  Odpovědět

 • Lucie

  5 září, 2012

  Měli byste text zaktualizovat. Už ávno to nepaltí Modrá pyramida mění sazebniky jak se jí zlíbí a pořád zdražuje. Splacení překlenovacího úvěru už dávno není zdarma. Berou si plnou palbu.

  Odpovědět

 • LIDA

  6 listopadu, 2012

  ANO SOUHLASIM VELICE ŠPATNA KOMUNIKACÉ S POJÍŠTOVNOU MODROU PYRAMIDOU ,SLIBY CHYBY A PODAVANI ŠPATNE INFORMACE JEJIMI PORADCI,TED JSEM DIKY NIM DOSTALA DO PROBLEMU A NEVIM JAK TO VYŘEŠIT.

  Odpovědět

 • Martin Kos

  27 února, 2013

  Jsou to pěkný darebáci ale při vší vychytralosti mají ve smlouvě značně protichůdná tvrzení,takže to předávám arbitrovi,příp­.soudu.Zvoní jim umíráček a jak známo raněnej kůn nejvíc kope

  Odpovědět

 • Pavla

  18 června, 2013

  Jak jste postupoval, máme taky velký problém s pyramidou nechtějí nám povolit dřívější splacení

  Odpovědět