EUR 24.730

USD 22.807

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.730

USD 22.807

Text: Luboš Svačina

02. 02. 2009

0 komentářů

Jak se podniká ve stavebnictví?

 


 

Společnost CEE Construction ve spolupráci se auditorskou společností KPMG představila výsledky kvalitativní studie českého stavebnictví, která je součástí projektu Výzkumu potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy – CEEC Research. Již před časem byly prezentovány studie Slovenska, Polska, Maďarska, Ukrajiny, Chorvatska a pobaltských republik, tedy Estonska, Litvy a Lotyšska.


Průzkum českého stavebnictví probíhal formou osobních rozhovorů s představiteli 83 stavebních firem a 238 dodavatelských firem podnikajících ve stavebnictví. Respondenti odpovídali na přibližně 30 otázek ze 4 stavebních odvětví s cílem získat aktuální informace o kvalitě podnikatelského prostředí a očekávaného vývoje českého stavebnictví.

Podnikatelské prostředí

Z výzkumu vyplývá, že firmy jako největší překážku svého dalšího růstu považují konkurenci na trhu a až jako druhý největší problém považují státní byrokracii. Tuto informaci lze považovat za pozitivní zprávu, neboť v loňském roce nadměrnou byrokracii, jako překážku k dalšímu rozvoji uvedlo více než polovina dotazovaných. Třetí nejčastěji zmiňovanou překážkou byl nedostatek kvalifikované pracovní síly, přičemž 52 % společností potvrdila, že tuto překážku řeší zaměstnáváním zahraničních pracovníků. Dalo by se tedy říci, že stavební firmy se potýkají z drtivé většiny s nástrahami trhu.

Graf 1: Faktory limitující stavební firmy v dalším růstu 
 
Zdroj: CEEC Research, KPMG


Z průzkumu je patrné, že stavební společnosti v první polovině roku ještě netrpěly nedostatkem zakázek a financování projektů jim nedělalo vážnější problémy. Tyto dva faktory zaujaly v žebříčku limitujících faktorů poslední dvě příčky. Je pravděpodobné, že v současné situaci by se zmíněné faktory posunuly směrem nahoru. 

REKLAMA

Získávání nových zakázek

Zveřejněný průzkum poskytuje spoustu zajímavých informací o tom, jakým způsobem stavebníci a jejich dodavatelé získávají nové zakázky, do jaké míry se jedná o transparentní proces, jaká je situace v soukromém a veřejném sektoru.

Průzkum dává jednoznačně tušit, že české stavebnictví funguje zejména na základě dlouhodobých vztahů a osobních kontaktů. Celkem 85 % společností uvádí, že informace o nových zakázkách získává díky dlouhodobým kontaktům, 57 % společností uvedlo, že se o nových zakázkách dozví z internetu.

Internet v současnosti používá 100 % oslovených společností, přičemž nejčastěji uváděným způsobem je využití k vlastní prezentaci, případně jako prostředek prodeje a nákupu.

Graf 2: Zdroje informací využívané pro získání nových zakázek
 
Zdroj: CEEC Research, KPMG

Předchozí graf ilustruje, kde jednotlivé firmy čerpají informace o potenciálních zakázkách. Z jakých zdrojů však nakonec ve skutečnosti nové zakázky získávají? Podle předpokladů nejvíce firem považuje za nejefektivnější způsob získávání nové práce dlouhodobé (rámcové) kontrakty, doplněné osobními kontakty. Jako třetí nejdůležitější zdroj nových zakázek firmy uvádí přímou poptávku ze strany zákazníka. Na druhou stranu pouze 17 % společností považuje za klíčový zdroj získání nových zakázek výběrová řízení/tendry.

REKLAMA

Graf 3: Klíčové zdroje pro získávání zakázek

 

Zdroj: CEEC Research, KPMG

Kritéria stavebních firem při výběru dodavatelů

Autoři průzkumu se zástupců stavebních firem také dotazovali, na základě jakých parametrů se rozhodují s kterou z dodavatelských společností naváží obchodní spolupráci. Jak je patrné z následujícího grafu za rozhodující v tomto směru považují stavební firmy zkušenosti dodavatele (60 %) a reference (56 %). Cena poskytované služby se umístila, pro někoho možná překvapivě, až na čtvrtém místě.

Graf 4: Podle čeho si stavební firmy vybírají dodavatele

 
Zdroj: CEEC Research, KPMG

Korupce při získávání zakázek

Korupce při zadávání a získávání zakázek je však obecně označován jako jeden z velkých problémů českého stavebnictví. Jak to vidí samotné firmy oslovené autory průzkumu CEEC Research?

Výsledky výzkumu bohužel předpoklad ani v nejmenším nevyvrátily. Na otázku Setkala se Vaše firma v rámci výběrového řízení s žádostí o úplatek? bezmála celá jedna třetina stavebních firem (30 %) sdělila, že se s přímou žádostí o úplatek setkala. Se žádostí o úplatek se nesetkalo celkem 58 % firem a zbývajících 12 % dotázaných zástupců stavebních firem ponechala otázku bez odpovědi. 

REKLAMA

U dodavatelských společností je situace o něco lepší, nicméně i zde 17 % firem odpovědělo, že dostalo žádost o úplatek, v 69 % případů byla odpověď „Ne“ a 14 % firem se k této otázce nevyjádřila. 

Transparentnost výběrových řízení

Dalším kritizovaným bodem ze strany firem podnikajících ve stavebnictví je samotná transparentnost výběrových řízení. Zde byli představitelé firem požádáni, aby ohodnotili ohodnotili transparentnost tendrů/výběrových řízení, kterých se jejich firma účastnila, na stupnici 1 – 10, kde 10 znamená maximální transparentnost. Z výsledků vyplývá, že stavební firmy hodnotí v průměru transparentnost tendrů jako velmi mírně nadprůměrnou – 5,2 bodů (dodavatelé 5,6 bodů).

V rámci průzkumu se autoři také blíže zaměřili na státní zakázky, resp. výběrová řízení na zakázky financované z veřejných financí. Zde je situace bohužel ještě o stupeň horší. Transparentnost těchto tendrů ohodnotily stavební firmy jako průměrnou, tedy pěti body z deseti možných.

Očekávání dalšího vývoje stavebnictví

V rámci průzkumu se stavební a dodavatelské společnosti také vyjadřovaly své odhady budoucího vývoje v letech 2009 – 2010. Rozhovory však probíhaly převážně v první polovině roku 2008, tedy v době, kdy ještě nebyl znám rozsah finanční krize a její odraz v reálné ekonomice, potažmo stavebnictví. V průzkumu se 69 % stavebních společností vyjádřilo, že v tomto období očekává růst, na straně dodavatelů bylo toto číslo ještě vyšší – 83 % (červeně je označen očekávaný pokles).

Graf 5: Očekávání stavebních společností pro období 2009-10Zdroj: CEEC Research, KPMG

Zda by nyní stavební společnosti odpovídaly stejně, je otázka, na jejíž odpověď si budeme muset počkat do konce tohoto, resp. začátku příštího roku. Zájemci o bližší informace vyplývající z průzkumu společnosti CEE Construction a KPMG si mohou jednotlivé studie stáhnout na webových stránkách: www.ceeconstruction.eu.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *