EUR 25.375

USD 23.366

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.375

USD 23.366

Text: Luboš Svačina

10. 09. 2008

0 komentářů

Jak se žije v českých krajích?

 


 

Společnost MasterCard ve spolupráci s pražskou Vysokou školou ekonomickou a pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR připravila velice zajímavou studii zabývající se dosavadním vývojem jednotlivých regionů České republiky a jejich možným potenciálem pro růst v dalších letech.

Co stálo za zrodem tohoto projektu, který tvůrci pojmenovali MasterCard česká centra rozvoje, vysvětluje Ján Čarný, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu: "Při vzniku projektu MasterCard česká centra rozvoje jsme se inspirovali globální studií MasterCard Worldwide Centre of Commerce, která zkoumá strategické postavení jednotlivých metropolí ve světové ekonomice a získala si svůj celosvětový ohlas. My jsme se rozhodli připravit podobný projekt zaměřený na kraje a města českého státu.“

Tvůrci průzkumu se pokusili určit sílu vlivu jednotlivých měst a regionů České republiky na tuzemskou ekonomiku. Nicméně kromě ekonomických ukazatelů (růst HDP na obyvatele, počet aktivních podnikatelů atp) se zaměřili také na kvalitu života (dostupnost bydlení a zaměstnání, úroveň vzdělanost a další faktory ovlivňující kvalitu života) v jednotlivých regionech. Celkem bylo v rámci průzkumu posuzováno více než 40 ukazatelů. Výstupem byla vždy vcelku rozsáhlá SWOT analýza (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby) zkoumané lokality. Pro lepší představu, co například tvůrci studie hodnotili, následuje stručný výčet silných a slabých stránek, které podle autorů mohou ovlivnit další rozvoj České republiky. 

Silné stránky rozvoje České republiky:

 • kvalifikovaná, adaptabilní a relativně levná pracovní síla;
 • vybudování množství výrobních kapacit na základě přímých zahraničních investic a úspěšný rozvoj malého a středního podnikání
 • dostatečně hustá regionální síť silnic a železnic a dobrá úroveň telekomunikační sítě;
 • vyhovující síť zařízení pro kulturní a osvětové aktivity;
 • trvalé investice do ochrany životního prostředí;
 • přírodní a kulturně historický potenciál pro cestovní ruch.

Slabé stránky rozvoje České republiky

 • obtížné podmínky pro vznik nových podnikatelských subjektů a rozvoj stávajících malých a středních podniků;
 • nedostatek komplexních služeb pro podnikatele a investory;
 • nedostatečná dopravní obslužnost okrajových částí regionů;
 • růst rizikových skupin obyvatelstva, nejen ve městech, ale i na venkově;
 • zaostávající vybavenost pro likvidaci tuhých a splaškových odpadů;
 • nízká konkurenceschopnost venkovské ekonomiky;
 • dlouhodobě narůstající nedostatek pracovních příležitostí na venkově;
 • nedostatečná úroveň materiální základny cestovního ruchu a jeho nízké využívání pro ekonomický a sociální rozvoj obcí a regionů.
   
  Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje  


  V podobném duchu a na základě předem stanovených kritérií probíhalo hodnocení jednotlivých krajů a měst. Údaje čerpali autoři studie buď ze statistik Českého statistického úřadu či veřejně dostupných statistik. V některých případech kontaktovali samotné krajské či městské úřady. Jednotlivé regiony jsou v rámci průzkumu popsány a zanalyzovány velmi detailně, proto v následujících odstavcích uvádím pouze pořadí krajů a měst včetně krátkého komentáře. Veškeré další podrobné informace o projektu budou veřejně k dispozici na webových stránkách www.centrarozvoje.cz.   

  Kraje

  Nejlépe se v krajském klání, podle předpokladů, umístilo s velkým náskokem Hlavní město Praha, které je nejdůležitějším centrem celé republiky. Zde sídlí velká část státních úřadů a velkých společností. Hlavní město je také regionem s největším počtem vysokých škol a logicky také disponuje nejvyšším počtem vysokoškolsky vzdělané populace. Na druhém místě se umístil Středočeský kraj, který bezpochyby těží ze své polohy a provázanosti s Prahou z geografické polohy, tudíž dobré dopravní obslužnosti. Bronz "vybojoval" Plzeňský kraj, který si dlouhodobě udržuje statut jednoho z nejrozvinutějších regionů v ČR. Plzeňsko je atraktivní pro investory a je také jedním z krajů s nejnižší mírou nezaměstnanosti.

  Tabulka 1: Výsledné pořadí krajů

  Pořadí krajů
  1. Hl. m. Praha 91,08
  2. Středočeský kraj 61,91
  3. Plzeňský kraj 61,58
  4. Jihočeský kraj 60,17
  5. Liberecký kraj 56,89
  6. Vysočina 56,82
  7. Pardubický kraj 56,80
  8. Jihomoravský kraj 56,29
  9. Královehradecký kraj 55,89
  10. Zlínský kraj 54,63
  11. Olomoucký kraj 53,11
  12. Moravskoslezský kraj 51,88
  13. Karlovarský kraj 49,44
  14. Ústecký kraj 48,77

  Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje  

  Města

  V rámci průzkumu šli autoři ještě o stupeň hlouběji a pomocí částečně upravených kriterií podrobili zkoumání také 24 největších měst České republiky. Zde nikterak překvapivě první tři příčky obsadili 3 největší české aglomerace, tedy Praha, Brno a Ostrava, následované dalšími krajskými městy. Nejhůře naopak dopadly města Karviná a severočeské Teplice. Tedy města, která jsou součástí regionů, které se potýkají s vysokou nezaměstnaností a sociálními problémy. Kde slabou roli má výzkum a vývoj, a kde je velký nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

  Tabulka 2: Výsledné pořadí měst

  Pořadí měst
  1. Praha 86,08
  2. Brno 59,56
  3. Ostrava 58,82
  4. Plzeň 52,51
  5. Hradec Králové 50,41
  6. Olomouc 46,26
  7. Liberec 44,39
  8. Pardubice 42,93
  9. Zlín 42,35
  10. Ústí nad Labem 40,04
  11. Mladá Boleslav 38,94
  12. Jihlava 38,80
  13. České Budějovice 37,77
  14. Kladno 37,22
  15. Opava 30,94
  16. Frýdek-Místek 30,76
  17. Děčín 28,17
  18. Most  28,07
  19. Karlovy Vary 27,57
  20. Znojmo 26,90
  21. Uherské Hradiště  26,00
  22. Tábor 24,12
  23. Karviná 24,01
  24. Teplice 23,76

  Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 

  Závěr

  Cílem projektu je podle Jána Čarného představit nový nezávislý informační zdroj, který přinese laické i odborné veřejnosti zajímavé informace a souvislosti týkající se České republiky. Výsledky studie lze opravdu uchopit různým způsobem. Užitečné mohou být informace jak pro komerční subjekty (domácí i zahraniční investoři, developerské společnosti, obchodní řetězce, banky a hotely, cestovní agentury), tak pro státní správu a samospráva. Výstupy jsou však zajímavé také pro veřejnost. Odpovědi na své otázky si zde mohou najít například lidé, kteří hledají své uplatnění a případně plánují změnu místa bydliště. • Loading

  Vstoupit do diskuze 0 komentářů

  Vývoj Swiss Life Hypoindexu

  %5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

  6.32%

  6.3%

  6.24%

  6.19%

  6.1%

  6.05%

  6.01%

  6.02%

  5.96%

  5.6%

  5.62%

  5.57%

  5.52%

  5.51%

  5.49%
  Historie vývoje

   

     Diskuze k článku

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *