EUR 24.740

USD 23.154

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.740

USD 23.154

Text: Luboš Svačina

06. 08. 2008

20 komentářů

Jak zažádat o změnu územního plánu?

 


 

…a nebude to procházka růžovým sadem. Relativně nejjednodušší je prosazení vlastních zájmů ještě před samotným prvním schválením územního plánu. Ve fázi příprav je příslušný úřad povinnen návrh na zadání územního plánu předložit k připomínkování svým občanům. 

Úřad veřejné projednávání návrhu územního plánu oznámí občanům veřejnou vyhláškou a zajistí, aby od doby zveřejnění vyhlášky byl návrh nového územního plánu alespoň 30 dní přístupný k veřejnému nahlídnutí. Poté do 15 dnů od veřejného projednání má každý, včetně vlastníků jednotlivých pozemků, právo uplatnit své připomínky. K pozdějším námitkám se již nepřihlíží. K návrhu se mohou vyjádřit také sousední obce, avšak samotné schválení podléhá odsouhlasení ze strany nadřízeného úřadu, kterým je buď krajský úřad (pro obce a města) nebo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (pro kraje).

V současné době však velká část obcí má svůj vlastní územní plán schválen. Z tohoto důvodu je vždy potřeba žádat o změnu územního plánu. V České republice se při územním plánování vychází z tzv. stavebního zákona, který k 1. 1. 2007 prošel významnou novelizací. Konkrétně se jedná o zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Podání žádosti (oprava 10. 12 2010)

O změnu územního plánu může zažádat jak fyzická, tak právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Žádost se podává písemně na příslušný městský nebo obecní úřad, na jehož území se pozemek nachází. Ve větších městech se žádostmi zabývá zpravidla odbor regionálního rozvoje. 

Návrh na pořízení změny územního plánu musí obsahovat náležitosti uvedené v § 46 odst. 1 stavebního zákona, tj.: a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce, b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce, c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele, d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny, e) návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.

REKLAMA

Vyřízení žádosti

O pořízení změny rozhoduje zastupitelstvo obce a není na ni právní nárok. Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradně potřebou žadatele, může obec podmínit pořízení změny částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její pořízení navrhovatelem. Pořízení změny územního plánu je dáno § 43 až 57 stavebního zákona a má dané lhůty projednání. Celý proces je poměrně dlouhodobou záležitostí.

Závěr

Změna územního plánu je časově a finančně náročnou operací (jednotlivé kroky jsou v podstatě stejné, jako při schvalování nového územního plánu), proto obce se do nich příliš nehrnou (a je to tak správně). Územní plány se zpravidla zpracovávají alespoň na deset let dopředu a měly by mít povahu obecně závazného předpisu a ke změnám by se mělo přistupovat pouze ojediněle. Z tohoto důvodu by měl žadatel o změnách přemýšlet v dostatečném časovém předstihu, komunikovat se zastupiteli a zajímat se o dění na příslušném úřadě.

Bohužel v praxi se nezřídka stává, že individuální žadatelé jsou dlouhou dobu odmítáni s tím, že změny územního plánu nejsou možné a v nejbližší době obec podobnou operaci neplánuje. A následně se na obzoru objeví se svým komerčním záměrem finančně zajímavější žadatel (stavební, výrobní nebo obchodní společnost), která zastupitelům města naslibuje hory-doly a zastupitelé z čista jasna změní svůj názor. I s tím je potřeba počítat.

Poznámka: článek byl aktualizován 10 . 12. 2010

Loading

Vstoupit do diskuze 20 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář: Stribog Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • j.linhart

  17 prosince, 2009

  Vážený pane Svačino,jako autorizovaný architekt Vás musím trochu poopravit. „Rozhodnutí o změně využití území“ (podle §80 zákona č.183/2006) je úzenmní rozhodnutí a to je něco trochu jiného než žádost o změnu územně plánovací dokumentace. V žádném případě toto rozhodnutí nemůže být v rozporu se schváleným územním plánem obce, nebo ho dokonce nahrazovat. Změnu územního plánu schvaluje pouze zastupitelstvo obce, návrh může podat fyzická i právnická osoba a náležitosti této žádosti jsou jiné než u žádosti o změnu využití území, kterou mylně vydáváte za žádost o změnu územního plánu. Než napíšete nějaký „odborný“ článek, zjistěte si, prosím, jaký je skutečný právní stav věcí a neuvádějte čtenáře v omyl.

  Odpovědět

 • Jindřich Vondrák

  12 května, 2017

  Dobrý den pane Linharte,
  rád bych Vás poprosil o radu.
  V obci kde chci stavět je schválen územní plán kde se nachází i náš pozemek, bohužel obec odmítla vypracovat regulační plán že si ho musíme vypracovat na svoje náklady a taky veškeré inženýrské sítě a komunikaci. S tím jsem souhlasil za podmínek že obvolám všechny vlastníky zda jsou ochotni se též finančně podílet k mému překvapen že všichni souhlasili až na jednoho
  který je nejvíce důležitý protože přes jeho pozemek vedou veškeré inženýrské sítě i komunikace.
  A není ochoten ani část pozemku prodat.Územní plán byl vypracován dřív než pozemky koupil.
  Můžete mě poradit jestli jde v této situaci něco podniknout ??
  Děkuji
  S pozdravem
  Jindřich Vondrák

  Odpovědět

 • Stribog

  11 února, 2010

  Změnu územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce s rozšířenou pravomocí? Nebo jakékoliv obce? A jestliže je přes pozemek (který chci koupit od soukromého vlastníka) plánovaná komunikace (v územním plánu)mohu tento pozemek koupit a stavět na něm (mimo plánovanou komunikaci)? Díky za odpověď.

  Odpovědět

 • D. Macek

  8 března, 2010

  Dobrý den,
  může mi prosím někdo poradit, jak postupovat v případě, že jsem vlastníkem pozemku, zapsaném v katastru jako orná půda, obec má schválený územní plán v roce 2006 a zastupitelstvo na svém jednání odsouhlasilo mou žádost na změnu užívání pozemku na stavební s tím , že ponesu finanční náklady spojené se změnou. Dá se tento proces urychlit a zjednodušit? Děkuji ev. email : macekdan@seznam.cz

  Odpovědět

 • Petr Stádník

  17 června, 2010

  Dobrý den,
  můžu mít jednu rychlou otázku? Můžu žádat změnu uzemního plánu na pozemcích které nejsou v mém vlastnictví?
  Moc díky za odpověď!
  Petr Stádník

  Odpovědět

 • znalec

  10 prosince, 2010

  projednání změny využití území s žádostí podle vyhl.č,.503/2006 Sb. je územním řízením .- a taková změna musí být v souladu s platným územním plánem – jinak bude zamítnuta !!!
  Zde udáděný postup je zcela zcestný a je to blábol

  Odpovědět

 • znalec

  10 prosince, 2010

  akorát uvádíte občany tohoto státu v omyl a jse tak spolutvůrcem následných stížností

  Odpovědět

 • Petr068

  30 listopadu, 2011

  kdo pomůze se změnou uzemního plánu a následnou změnou na stavební pozemky?Dohoda jistá.Tel.721675591 nebo na email Petr068Toman@seznam.cz

  Odpovědět

 • Radoslava

  27 prosince, 2012

  Pořídila jsem si mobilní dům na vlastní zahradu,jelikož na tento není třeba stavební povolení.Je potřeba jen oznámení.Toto oznámení jsem nesla na příslušný stavební úřad a bylo mi řečeno,že mobilní dům je brán jako stavba a jestli ho chci mít na vlastní zahradě,musím zažádat o vyjmutí pozemku z půdního fondu – tedy změnu územního plánu.Změna se bude provádět až v r.2015.Kdo hradí v tomto případě změnu v územním plánu? A je tento postup správný? Děkuji.

  Odpovědět

 • Michaela

  11 dubna, 2013

  I já mám svou zkušenost se změnou územního plánu. Bydlíme v malé obci,kde není NIC-krámek,sportovní vyžití,hospůdka-prostě nic.Máme zde veliké pozemky,louky. Prvně jsme o změnu žádali před 23 roky!!!! Od té doby pravidelně.Každý rok narážíme na neochotu a každý rok je výsledek stejný-ZAMÍTNUTO!!!A dů­vod? Koridor kudy chodí srnky!!!Místo aby obec udělala něco pro sebe-nový obyvatelé znamená více dětí,více šancí-dělá obec vše pro zvěř. Mám zvířata ráda,ale na druhou stranu-lesů je zde dost,luk také,tak simyslím,že by ty srnky,divočáci atd. ani nepocítili,že jim kousek louky chybí..zkrátka-nejsem poslanec,nejsem veřejně známá osobnost,tak mám prostě smůlu bydlet ve vlastním baráčku..

  Odpovědět

 • MUDr.. Alena Kovářová

  3 dubna, 2022

  Dobrý den,

  máte pravdu paní Michaelo, zdá se mě, že v dnešní době obce mnoho věcí neznají a k nám se chovají opakovaně odmítavě. Prostě a jednoduše, mají teplé místečko a pro své lidi dělají velice málo.Alena Kovářová Brno

  Odpovědět

 • miroslava

  4 června, 2013

  Z mně dostupných informací vyplývá, že mobilheim je výrobek plnící funkci stavby,nikoli stavbou. Proto nepodléhá stavebnímu řízení.

  Odpovědět

 • Daniel

  23 února, 2019

  My jsme příslušnému stavebnímu úřadu napsali žádost, kterou jsme jim pak doporučeně poslali. Ti ji samozřejmě projednali a k další změně územního plánu by status našeho pozemku měli změnit tak uvidíme… Kdo by měl problém se sepsáním žádosti, tak mi dost pomohlo http://ideaclub.cz/media/jak-napsat-zadost

  Odpovědět

 • JMM

  21 dubna, 2021

  Z dědictví mám tři pozemky v obci – zahradu, sad a pole celkem 1 ha. V obci nebydlím! Chtěl jsem si na zahradě postavit zahradní domek, abych nemusel vše dovážet .Na stavebním mi hned řekl, že tam nesmím nic stavět ani „boudu“ .Na územním odboru příslušného stavebního úřadu, ale mi poslali sdělení, že stavbu pro zemědělství ano, ale ne rodinný dům a že musím požádat obec a dát podnět na změnu Ú.P. .To jsem udělal, ale obec mi napsala, že již nemohu být zařazen do změny ÚP. č.1. a že budu zařazen do změny č. 2. Po roce mi obec napsala, že /i když mi to slíbila/, že do změny Ú.P. nejsem zařazen, protože se nebude v 2.změně dělat grafická příloha….Přestože jsem v žádosti mého podnětu slíbil finanční spoluúčast! Napsali závěrem, že budu zařazen do změny Ú.P. až se bude dělat i změna grafická….Tak to vypadá, že se toho také nemohu dožít….A o stavbu pro zemědělství jsem požádal. Z Územního souhlasu mi vše překlopili do řízení a na kůlnu musím mít projekt. No čert to vem ty prachy, ale dali mi na doplnění naprosto nesmyslnou lhůtu ani ne 1 měsíc….Projektanti/ nabídli 3 měsíce na projekt/ a protože na Závazná stanoviska na OŽP a i „uzemka“ je 30 dnů a také je ten „covid“ tak jsem se odvolal. Z diskuze kolemjdoucích mého pozemku, z písemných nabídek na koupi a i dalších info. se mi zdá, že někdo „demokraticky“ na mě tlačí…. Tak tedy nevím co si mám o tom myslet-asi mi zbývá počkat 2 -4 roky….A jakákoli stavba /skleník ,rozvod elektriky po zahradě/ bude stát asi další a další prachy. A to se chci o své pozemky starat jako řádný hospodář.
  Přitom pozemek je v 5-té stupni ochrany /postradatelný pro zemědělství/

  Odpovědět

 • MUDr.. Alena Kovářová

  3 dubna, 2022

  Ano, a o tom to, kdo má více peněz, má přednost, bohužel pro jiné…

  Odpovědět

 • Kristýna

  30 června, 2022

  Dobrý den chci se zeptat zda má někdo zkušenost ze změnou stavebního plánu děkuji

  Odpovědět

 • Petra

  6 března, 2023

  Kdo pomůze se změnou uzemního plánu a následnou změnou na stavební pozemky?Dohoda jistá. Děkuji e-mail: petrapribylova26@gmail.com

  Odpovědět

 • Jiří K.

  25 března, 2023

  Dobrý den, taktéž žádám o pomoc, vlastníme pole, staví se hned vedle a ve stejné úrovni je schválen stavební pozemek, než začnu platit drahé právníky, rád bych mluvil s někým, kdo se vyzná, odměna samozřejmostí. jirkoudic@seznam.cz

  Odpovědět

 • Jiří K.

  25 března, 2023

  Dobrý den, taktéž žádám o pomoc, vlastníme pole, staví se hned vedle a ve stejné úrovni je schválen stavební pozemek, než začnu platit drahé právníky, rád bych mluvil s někým, kdo se vyzná, odměna samozřejmostí. jirkoudic@seznam.cz

  Odpovědět

 • Petr Vacl

  12 srpna, 2023

  v našem městě projednávají nový územní plán,můj zájem je změna část plochy pozemku na okraji města .plocha se používá jako trvale travnatý porost a já bych chtěl zahradu k užívání a rekreaci,jak postupovat,děkuji.

  Odpovědět