EUR 25.365

USD 23.376

REPO sazba ČNB 6.25 %

Inflace 2.3 %

EUR 25.365

USD 23.376

Text: Luboš Svačina

02. 04. 2009

0 komentářů

Jan Wagner: V programu PANEL chceme poskytovat také 4%, 3% a 2,5% dotaci

 


 

PROGRAM PANEL

Program Panel, který již běží devátý rok, je jeden z našich nejdůležitějších a nejúspěšnějších programů. V prvních letech bylo například profinancováno přibližně 200 – 300 mil. Kč. A naplno se tento program rozjel vlastně pak v letech 2005, 2006, 2007, kdy jsme v roce 2006 poskytli na úrokových dotacích 1,6 mld. Kč a v roce 2007 dokonce 4,3 mld. Kč.

Tip: první část rozhovoru s JUDr. Janem Wagnerem, ředitelem SFRB naleznete v článku "Jan Wagner: Chceme podporovat výstavbu nájemních bytů".


Program Panel se nám po těchto letech konečně podařilo zviditelnit a hlavně do něho aktivně zapojit banky, které se zpočátku k bytovým družstvům a společenstvím vlastníků bytů stavěly rezervovaně a nyní tento segment považují za velice zajímavý. Stejně tak bylo potřeba vzbudit zájem vlastníků nemovitostí (družstev, společenství vlastníků jednotek), protože rekonstrukce a zateplování panelových domů jsou pro laiky relativně složité.

V jaké fázi jste s programem PANEL nyní?

Program nyní běží. My už se nesoustředíme tolik na kvantitu, nýbrž na kvalitu. Snažíme se stimulovat vlastníky, aby prováděli důkladnější rekonstrukce, aby zateplením dosahovaly vyšší úspory energie.

K tomu také Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo novelu  nařízení, které nyní půjde do vlády, a které již obsahuje nástroje pro účinnější stimulaci vlastníků k provádění oprav a zateplování budov.

REKLAMA

Jak budete vlastníky motivovat ke kvalitnějším, ale také nákladnějším, rekonstrukcím?

My nyní poskytujeme úrokovou dotaci ve výši 2 procent, ale chceme poskytovat také dotaci v hladině 4%, 3% a 2,5%, dotaci, která by odrážela kvalitu konkrétního projektu.

Krom toho, pokud vláda návrh schválí, bychom chtěli program rozšířit také o podporu rekonstrukce nepanelových bytových domů. Vlastníci nepanelových domů v současnosti na podporu „nedosáhnou“ a právem se cítí diskriminováni. Zmíněný návrh by pomohl tuto asymetrii odstranit.

Jak velkou částku budete potřebovat v příštím roce?

Počítám, že na příští rok budeme požadovat 4 – 5 miliard korun. Náš fond totiž od roku 2005 žádné další prostředky nedostal a my teď pouze utrácíme peníze z rezerv, které nám vznikly převodem prostředků z Fondu národního majetku (z privatizace). Ale nyní už nám prostředky docházejí. Sice máme stále poměrně velké portfolio pohledávek tvořených poskytnutými úvěry, téměř 8 miliard, nicméně nyní nám budou chybět především disponibilní prostředky.

Co by se stalo v případě, že by v programu Panel nebyl dostatek prostředků? Jak byste řešili své závazky z minulosti, resp. dotace na již schválené případy?

Tam je to v pořádku, tam jsou již závazky v podstatě kryty. Všechny smlouvy, které jsme uzavřeli, ač to plnění bude pokračovat v průběhu celé doby splatnosti úvěru (probíhá v pololetních tranších) máme již zajištěné. Jakmile je totiž uzavřena smlouva o úrokové dotaci, tak celý ten objem deponujeme u Českomoravské záruční a rozvojové banky. To znamená, že i kdyby ten program teď skončil, tak všichni, kteří s námi smlouvu uzavřeli, nemusí mít obavy. Veškerá plnění z těchto smluv jsou kryta.

Ovšem problém by nastal v tom, že bychom nemohli uzavírat nové smlouvy.

Jak hodnotíte zprávu SČMBD že rekonstrukce paneláků si vyžádá ještě 400 miliard korun?

REKLAMA

My jsme tuto částku odhadovali na nějakých 200 – 300 miliard korun, 400 miliard se mi zdá trochu nadsazené. Ovšem je potřeba vzít v úvahu, že práce i materiál jsou rok od roku dražší stejně tak rostou úroky bank, což tuto částku může navyšovat. Nehledě na to, že otázkou je, jakého cílového stavu chceme dosáhnout. Dnes se zatepluje na výrazně vyšší stupeň, než tomu bylo dříve, a to samozřejmě stojí více peněz. Tentýž dům můžete rekonstruovat s nákladem cca 150 000 Kč/byt nebo také nákladem 300 – 380 000 Kč na byt.

My říkáme, že je lepší rekonstrukci provést z gruntu a co nejdřív. Protože každý odložený zásah bude následně dražší. Jednak proto, že dům dále degraduje a zásah po delší době bude potřeba udělat hlubší. A navíc v dalších letech budou také náklady na práce a materiál vyšší. Odklad se zkrátka nevyplácí.

Čím dřív vlastníci rekonstrukci provedou, tím dřív začnou na energiích šetřit. My v současnosti směřujeme k tomu, aby úspora byla alespoň 60 %.

Pozorujete nějaké nové trendy v oblasti bydlení?

V blízké době očekávám, že energetické parametry se začnou v masivnějším měřítku promítat do ceny nemovitostí. Dosud se vždy vycházelo z toho, že cena nemovitosti je funkcí místa – lokace. Jsem skálopevně přesvědčen, že vlastníci budou stále více přihlížet k tomu, kolik je provoz bytu či domu bude stát. Ceny energií vzrostly na takovou úroveň, že náklady na provoz mohou dokonce přerůst výši nájemného.

ÚVĚR 300

Můžete tento program stručně charakterizovat?

Jak již název napovídá, jedná se o účelový úvěr do maximálně 300 000 Kč s úrokovou sazbou 2 % p.a. po celou dobu splácení, který lze použít na výstavbu, koupi nebo pořízení družstevního bytu.

Lze kombinovat Úvěr 300 s hypotékou? Jak?

Určitě ano. Jedná se ovšem o účelový úvěr. Takže žadatel musí předložit smlouvu, kde je účel jasně deklarován, což my také zpětně kontrolujeme. Je to zpravidla tak, že do kupní smlouvy se vloží klauzule, že 300 000 Kč bude uhrazeno z účtu Státního fondu rozvoje bydlení. My nepřekážíme hypotečnímu úvěru, my většinou nepožadujeme zajištění úvěru zástavou na nemovitosti, ale vyžadujeme např. ručení třetí osobou. Pokud si klient neobstará ručitele, nabízíme navíc ručení tzv. exekutorským zápisem. Zde je však podmínka osobní návštěvy pobočky, v ostatních případech žádost a podpisy smlouvy řešíme většinou korespondenčně. Exekutorský zápis lze sepsat tak, že k nám na pobočku dorazí exekutor, se kterým za přítomnosti žadatele sepíšeme exekutorský zápis, a v případě, že by klient v budoucnosti přestal splácet, nemusíme čekat na nalézací rozhodnutí soudu, ale můžeme rovnou přistoupit k exekuci majetku.

Nicméně v 95 % případů lidé volí zajištění ručitelem, zpravidla z okruhu příbuzných, a ve zbývajících cca 5 % je úvěr zajišťován exekutorským zápisem. V ojedinělých případech volíme i jinou formu zajištění.

REKLAMA

Jak banka nahlíží na klienta, který od vás čerpá Úvěr a chce jej zkombinovat s hypotékou?

Získání našeho úvěru klientům pomáhá při případném financování bydlení hypotečním úvěrem. Klient, který již dostal úvěr od nás, je pro banku méně rizikový a na hypotéku může dosáhnout i klient, který by ji standardně nezískal, nebo alespoň ne v požadované výši. (Úvěr z SFRB poslouží jako akontace, equita, pozn. redakce.) 

Kolik žádostí o Úvěr ročně vyřídíte?

Každoročně poskytneme v rámci tohoto programu přibližně 4000 úvěrů. Celkově jsme již od roku 2005, kdy byl program spuštěn, poskytli přes 18 000 úvěrů. Další  typy úvěrů letos již nenabízíme, ale celkově ve všech třech formách jsme poskytli více než 30 000 úvěrů.

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti?

Přibližně 3 týdny. My jsme vcelku rychlí, ale vždy záleží na rychlosti žadatele, resp. rychlosti, s jakou je nám schopen doložit všechny potřebné dokumenty.

Splácí vaši klienti své závazky řádně?

Musím říci, že platební disciplína klientů je velice dobrá. Objem nesplacených splátek úvěrů po splatnosti se pohybuje v řádu desetin promile. Nerad bych to zakřikl, uvidíme, jak se na tomto stavu podepíše stávající ekonomická situace, ale pokud jde o platební disciplinu, mezi klienty opravdu nepozorujeme žádné významné změny. Horší je to spíše s dokládáním dokumentů.

Neplánujete v dohledné době přenastavení výše úrokové sazby?

Myslím si, že to není potřeba. Domnívám se, že úroková sazba na úrovni 2 % byla nastavena velmi dobře a že tento program mladým lidem opravdu pomáhá, a to zejména lidem v mimopražských regionech. Klienti z Prahy tvoří jen přibližně 7 – 8 % žadatelů.

Za jakým účelem klienti úvěr nejčastěji čerpají?

Největší podíl mají úvěry na výstavbu rodinných domků – cca 65 %, 28 – 30 % představuje koupě rodinných domů nebo bytů a jen asi 5 – 6 % je určeno na získání družstevního bytu.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.6 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%
Historie vývojeDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *