EUR 25.265

USD 23.672

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.265

USD 23.672

Text: Martin Smutný

24. 11. 2011

0 komentářů

Je stavební spoření ještě atraktivní? Nebo raději státní dluhopisy…

 


 

 

Změny ve stavební spoření od 1. 1. 2012

80hodinový maraton obstrukcí ze strany opozice nezabránil poslanecké sněmovně k prosazení předložených reforem v listopadu 2011. Součástí je zákon o změnách ve stavebním spoření, který se má dotknout také všech již uzavřených téměř 5 milionů smluv. Dle propočtů Ministerstva financí má tato úprava přinést úsporu státní pokladně až 6 miliard korun ročně, díky úsporám na vyplácené státní podpoře. Následně byl tento zákon podepsán i prezidentem.

Co obsahuje nový zákon

a)   Státní příspěvek na stavební spoření se sníží na 10 % ročních vkladů, maximální však 2000 Kč,

b)   zrušeno osvobození úroků od daně z příjmů, úroky budou podléhat srážkové dani 15 % jako ostatní bankovní vklady,

c)    změny se vztahují na nové i stávající smlouvy.

A co na nás ještě čeká?

Ministerstvo financí pracuje na dalších pozměňovacích návrzích, dle kterých budou moci v České republice prodávat stavební spoření také ostatní banky, a to za podstatně jiných a pro ně výhodnějších podmínek. Nebudou totiž muset dodržovat striktní princip takzvaného kolektivu . Další změnou má být účelovost vynaložených prostředků, případně účelovost pouze státní podpory.

Objevují se i hlasy volající po úplném zrušení podpory tohoto produktu, který znevýhodňuje ostatní bankovní produkty. Nelze popřít i fakt, kdy stát na jedné straně vybírá od obyvatelstva daně a poplatky do státního rozpočtu a poté tyto peníze rozděluje zpět mezi účastníky stavebního spoření formou státní podpory. Přerozdělené peníze se poté nedostanou zpět ke skupinám obyvatelstva, které si nemohou dovolit spořit nebo tento produkt nevyužívají.

Ovšem na veřejnosti se objevují i zcela protichůdné návrhy z řad opozice, které si kladou za cíl po vyhraných volbách vrátit podmínky zpět, a považuj tento nástroj nutný na podporu domácností.

A jak j e to s výnosy po změnách?

Dle údajů z Asociace stavebních spořitelen již zažíváme pokles nově uzavřených smluv a také snižující se zájem o úvěrové smlouvy. Opravdu již není stavební spoření   atraktivní, jak je slyšet z různých stran? Má i nadále stavební spoření své místo na trhu?

Uveďme si příklad nejefektivnějšího nastavení spoření s měsíčním vkladem 1700 Kč a zhodnocením 2 % či 3 % (nabízené Wuestenrot stavební spořitelnou). K výpočtu čistého zhodnocení budeme uvažovat státní podporu v maximální výši 2 000 Kč a očistíme výnos o srážkovou daň 15 %. Poplatek za vedení účtu počítejme 310 Kč, respektive 270 Kč. Poplatek za založení smlouvy neuvažujeme, protože většina spořitelen v rámci nejrůznějších akcí tento poplatek odpouští.

Tab. č. 1.: Výnosnost stavebního spoření od roku 2012

Zadání

úrok 2%

úrok 3%

Parametry spoření

   

pravidelný vklad

1 700 Kč

1 700 Kč

roční úroková sazba

2%

3%

doba spoření v letech

6 let

6 let

     

Poplatky

   

vstupní poplatek

0 Kč

0 Kč

roční poplatek za vedení

310 Kč

270 Kč

     

Daň

   

srážková daň z úroků

15%

15%

     

Státní příspěvek

   

výše max. státního příspěvku

2 000 Kč

2 000 Kč

Propočet

   

Naspořená částka

   

vklady účastníka po poplatcích

120 540 Kč

120 780 Kč

úroky z vkladů

6 465 Kč

9 882 Kč

státní příspěvky

12 000 Kč

12 000 Kč

výnosy ze státních příspěvků

433 Kč

657 Kč

naspořeno celkem

139 005 Kč

143 319 Kč

     

Efektivní úrok

   

výnos po zdanění a poplatcích

4,21%

5,08%

Efektivní úrok po odečtení poplatků a zdanění vkladů se pohybuje u akční nabídky Wuestenrot stavební spořitelny kolem 5 % ročně.

Které stavební spoření je tedy teď nejlepší (na spoření)?

Tab. č. 2.: Tarify stavebních spořitelen

Stavební spořitelna

úrok z vkladů

úrok z řádného úvěru

poplatek za vedení účtu

poplatek za roční výpis z účtu

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS)

2%

4,80%

310 Kč

0 Kč

Modrá pyramida

2%

3%, 4%, 5%

300 Kč

19 Kč

Raiffeisen stavební spořitelna

2%

4,90%

316 Kč

0 Kč

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka)

2%

4,75%

310 Kč

0 Kč

Wuestenrot

3%

5,70%

240 Kč

30 Kč poštou, 0 Kč elektronicky

Při pohledu na nabídky stavebních spořitelen vyčnívá tarif u stavební spořitelny Wuestenrot, který je úročen 3 % a má i nejnižší náklady na vedení účtu. Ovšem v případě, že byste uvažovali o řádném úvěru, musíte počítat se sazbou úvěru ve výši 5,7 %.

Akce stavebních spořitelen k závěru roku

Stavební spořitelny reagují na odliv klientů a snížení atraktivity tohoto produktu nejrůznějšími akcemi, jak pro nové tak stávající klienty. Nejčastěji je odpouštěn či snížen poplatek za založení smlouvy o stavebním spoření.

Pro představu uvádíme obecné informace o probíhajících akcích stavebních spořitelen:

Wuestenrot stavební spořitelna

 • Vychytané spoření – pro klienty od 18 do 30 let s úsporou 50% z úhrady poplatku za zpracování
 • Smlouva uzavřená přes internet se SLEVOU – 50% sleva z úhrady za uzavření smlouvy
 • Kamarád smlouva ZDARMA – pro klienty do 18 let s cílovou částkou 300 000 Kč a vložení 3 000 Kč je poskytnuta sleva na poplatku za založení smlouvy
 • Wuestenrot TEAM – při uzavření zvýhodněné smlouvy na minimální cílovou částku 200 000 Kč lze získat bonus až 2000 Kč vypočtený dle naspořené částky.

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS)

 • Prvotní smlouva ZDARMA pro nové i bývalé klienty – prémie ve výši 2 000 Kč s uzavřenou cílovou částkou minimálně 200 000 Kč.
 • Následná smlouva ZDARMA pro stávající klienty – prémie ve výši 2 000 Kč s uzavřenou cílovou částkou minimálně 200 000 Kč.
 • Prémie za pravidelné spoření na smlouvě ve sledovaném období min. 6 měsíců – výše prémie maximálně 1 000 Kč.
 • Bonusový vklad od Lišky – vložte více jak 100 000 Kč na smlouvu a obdržíte bonus ve výši 1,1%. Na smlouvě není účtován poplatek za vedení účtu po dobu 2 let a neúčtován poplatek za předčasné ukončení smlouvy.

Modrá pyramida

 • Prodloužení PLUS – stávající klienti si mohou navýšit cílovou částku s polovičním poplatek za zpracování.
 • Prodloužení PLUS BONUS – stávající klienti s bonusovou smlouvou si mohou navýšit cílovou částku bez ztráty bonusu.
 • Moudré spoření – pro nové i stávající klienty, kteří vloží na stavební spoření min. 10 000 Kč, mohou získat slevu 50% z poplatku za zpracování
 • Moudré spoření s právem (bez práva) na úrokové zvýhodnění – uzavření nové smlouvy u stávajícího klienta při vložení minimálně 10 000 Kč na novou smlouvu lze získat úrokové zvýhodnění ve výši 1% na vklad vložený ve stanovené lhůtě, který se bude stanovenou dobu úročit zvýšením úrokem.
 • Spoření třetího věku – klienti s 55 lety a více si mohou uzavřít stavební spoření na cílovou částku 200 000 Kč bez poplatku.
 • Stavební spoření pro děti ZDARMA – pro děti do 10 let lze získat smlouvu na částku 150 000 Kč zdarma
 • Spoření Mopy Junior – určeno pro nové klienty ve věku do 16 do 21 let, kterým je uzavření smlouvy zpoplatněno pouze polovičním poplatkem. Maximální cílová částka je 200 000 Kč.

Raiffeisen stavební spořitelna

 • Turbospoření – uzavření cílové částky min. 200 000 Kč se slevou při vložení min. 10 000 Kč. Klient dále získává pravidelnou roční prémie dle výše vkladů od 100 Kč do 500 Kč).
 • Smlouva ZDARMA – uzavřen cílové částky min. 100 000 Kč bez poplatku
 • Smlouva uzavřená přes internet ZDARMA – cílová částka 100 000 Kč bez poplatku

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka)

 • Ke každé uzavřené smlouvě dárek – sportovní taška PUMA
 • Smlouva uzavřená přes internet se SLEVOU – úhrada 495 Kč při cílové částce 150 000 nebo 300 000 Kč.

Jak si stojí stavební spoření oproti jiným produktům

Spořící účty, terminované vklady

V současné době již téměř každá banka nabízí účet, který slouží k „zaparkování volných peněz“ bez poplatků, bez výpovědní lhůty a bez tržního rizika. Úrokové sazby pohybují v průměru mezi 1,7 % až 2 % p.a. Připsané úroky je třeba také očistit o srážkovou daň 15 %.

Tab. č. 3.: Úrokové sazby vybraných spořících účtu – listopad 2011

Bankovní instituce

Název tarifu

Zhodnocení

ČS

Internetové spoření

1,50%

ČSOB

Spořicí účet s prémií

1,70%

Poštovní spořitelna

Era červené konto

1,60%

GE Money Bank

Genius II.

1,40%

Volksbank

Spořicí účet

1,33%

AXA

Spořicí účet s prémií

2,00%

Wuestenrot

Spořicí účet s prémií

2,30%

Creditas

Spořicí účet

3,50%

WPB

Spořicí účet

2,15%

ZUNO Bank

myMoney SPOŘENÍ

2%

Equa

Spořicí účet

2,30%

ING

ING konto

1,70%

Tab. č. 4.: Úrokové sazby vybraných terminovaných vkladů – listopad 2011

Banka

 terminovaný vklad s výpovědní lhůtou

 

1 rok

2 roky

3 roky

5 let

ZUNO Bank

2,20%

2,40%

2,60%

N/A

FIO

1,65%

1,75%

2,05%

2,45%

EQUA

2,10%

N/A

3%

N/A

Volkbank

1,30%

1,70%

1,90%

2,30%

GE Money Bank

1,10%

1,50%

1,80%

2,60%

Wuestenrot

2,05%

2,15%

3,15%

3,40%

UniCredit bank

1%

1,70%

1,90%

2,40%

Alternativou mohou být terminované vklady, které jsou podmíněny výpovědní lhůtou. Jejich výnosnost se vzhledem k nízkým úrokovým sazbám České národní banky pohybují také na hranici mezi 1,5 % až 3 %.

Novinka: státní dluhopisy pro veřejnost

Ministerstvo financí v říjnu 2011 sklidilo neočekávaný úspěch při emisi státní dluhopisů ve výši 20 miliard Kč, kterými chce financovat státní deficity přímo od občanů. Do této doby nakupovaly dluhopisy pouze velké banky a fondy. Ministerstvo plánuje další tranši hned na jaře roku 2012.

Minimální výše vkladu je 1 000 Kč. Dluhopisy jsou nabízeny v následujících variantách

–      Jednoletý diskontovaný dluhopis s výnosem dvě procenta

–      Pětiletý kuponový cenný papír s každoroční výplatou úroku ve výši cca 3,09 %

–      Pětiletý reinvestiční dluhopis, který každoroční výnos investuje do dalších dluhopisů a za 5 let obdržíte jistinu a zisk

Kromě výnosů stojí za povšimnutí fakt, že výnosy nejsou zdaněny, což je způsobeno tím, že nominální hodnota jednoho dluhopisu je jedna koruna a úrok je tak nízký, že se zaokrouhlí na nulu, a tak z něj neplatí daň. Podobný princip používá Zuno banka u zhodnocení vkladů.

Stavební spoření ANO či NE

Stavební spoření má i nadále svoje místo na trhu i přes změny, které připravilo Ministerstvo financí . Připravované průběžné akce stavebních spořitelen, zejména odpouštění poplatku za zpracování, částečně kompenzují snížení státní podpory. Zhodnocení může dotahovat i cca 5 % ročně, což je ovšem „vykoupeno“ dobou spoření minimálně 6 let.  V současnosti u spořicích účtů a termínovaných vkladů nedosáhnete takového zhodnocení.

Po zkušenostech z posledních měsíců hrozí riziko, že v případě prohlubujících státních deficitů a s tím spojených úspor státu mohou politici opět sáhnout na podmínky tohoto produktu. A že k této situaci může dojít a to dokonce i u stávajících smluv jsme právě svědky.

Pokud ovšem chcete spořit vyšší částky, vliv státní podpory výrazně klesá a nabízené úroky kolem 2 % před zdaněním nabízí velmi konzervativní investici rovnající se spořicím účtům, které jsou navíc bez výpovědní lhůty.

Dluhopisy Ministerstva financí mohou být alternativou, která dle enormního zájmu v první tranše může znamenat nemalý odliv vkladů, které by dříve plynuly na stavební spoření.

Pokud požadujete vyšší zhodnocení vkladů, musíte počítat s vyšším rizikem, které provází tuto výnosnost. Poohlédněte se tedy po podílových fondech. Vzhledem k nervozitě na trzích způsobenou enormním zadlužením zejména jižních a západních států Evropy nevyjímaje USA, může nastat tzv. ztracená dekáda, kdy se budou trhy pohybovat v určitém rozpětí a budou se vyrovnávat s problémy v jednotlivých státech a výnosnost může velmi kolísat.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.57 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%
Historie vývojeDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *