EUR 24.725

USD 22.775

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.725

USD 22.775

Kam s penězi ze stavebního spoření?

 


 

Téměř každý alespoň jednou měl nebo stále má založené stavební spoření. Není se čemu moc divit, stavební spoření patřilo, a pro mnohé stále v myšlenkách patří, mezi nejvýhodnější zajištěný střednědobý spořicí produkt.

Pro splnění podmínky přiznání plné státní dotace bylo potřeba spořit po dobu 5 let, resp. 6 let ročně 18 000 Kč, resp. 20 000 Kč. V obou případech účet stavebního spoření tvořilo či tvoří po skončení vázací lhůty okolo 150 000 Kč. Kam s nimi?

Možností, jak naložit s takto naspořenými penězi, je hned několik. Dají se využít ať už k pokrytí kapitálového základu pro čerpání překlenovacího nebo řádného úvěru, nebo ponechat k dalšímu zhodnocení na účtu stavebního spoření. Většina lidí je předem seznámena s tím, k čemu si peníze spoří. Co ale s takovými penězi ze stavebního spoření, které máme aktuálně k dispozici a potřebovali bychom je ještě zhruba na rok, dva někam uložit? Někam, kde neztratí nejenom na nominální, ale ani reálné hodnotě.

Stavební spoření

Nejjednodušší možností je ponechání volných prostředků na účtu stavebního spoření i po skončení vázací lhůty. Aktuální hodnota je nadále úročena pevnou úrokovou mírou a dle výše roční úložky lze i nadále čerpat státní příspěvky, nově do výše 2 000 Kč. To vše bez nutnosti uzavírání smlouvy s novou vázací lhůtou.

Aktuální přehled úrokového zhodnocení stavebního spoření naleznete v Tabulce 1. Úrokové sazby jsou platné pro nově zakládané smlouvy, u starších smluv, může být úroková míra i vyšší, maximálně však 4,5 % p.a. U stavebních spořitelen můžeme počítat s výpovědní lhůtou v maximální délce 3 měsíce. Nově od 1. 1. 2011 jsou úroky zdaněny ve výši 15 %.

Tabulka 1: Úrokové sazby stavebního spoření

Stavební spořitelna

ČMSS

MPSS

WSTS

RSTS

SSČS

Úroková míra (p.a.)

až 2 %

až 2 %

až 2,5 %

až 2 %

až 2 %

Termínované vklady

Termínované vklady jsou bankovní vklady sjednané na pevně stanovenou dobu s pevnou úrokovou sazbou. Výše úrokové sazby se liší dle bankovního domu a je úměrná délce uložení vkladu. Také zde jsou na konci úroky zdaněny ve výši 15 %. V Tabulce 2 přináším přehled nejvyšších úrokových sazeb, se kterými se můžeme aktuálně na trhu setkat při vložené částce 150 000 Kč. Poslední dva řádky tabulky uvádím spíše pro porovnání.

Tabulka 2: Pevná úroková sazba (v % p.a.)

Bankovní dům, fin. ústav/Doba splatnosti

12 měsíců

24 měsíců

Metropolitní spořitelní družstvo

3,6%

3,9%

Evropsko-ruská banka

3,5%

3,6%

UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo

3,3%

3,5%

WPB Capital, spořitelní družstvo

3%

3,55%

Artesa, spořitelní družstvo

2,8%

3,2%

UniCredit Bank

0,95%

1,65%

Česká spořitelna

0,6%

1,5%

Vkladní knížky

Počátky vkladních knížek se datují do dob Rakouska -Uherska, od té doby princip jejích fungování neprošel téměř žádnou změnou. Nyní se díky vyspělým technologiím a vysoké konkurenceschopnosti ostatních produktů dostávají na ústup. Nejvíce se na tom však zasazuje nabízené nízké zúročení vloženého kapitálu.

Výhodou vkladních knížek je určitá forma hmatatelnosti majetku, kdy je veškeré bohatství zapisováno do knížky formátu A6, a lidé si tak mohou neustále kontrolovat výši svých uložených prostředků. Především díky této jednoduché obsluze se vkladní knížky těší oblibě především u starších generací. Vkladní knížky dnes nabízejí především Česká spořitelna a Poštovní spořitelna.

Tabulka 3: Pevná úroková sazba (v % p.a.)

Bankovní dům, fin. ústav/Doba splatnosti

12 měsíců

24 měsíců

Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo

2,8%

3,0%

Česká spořitelna – dětská vkladní knížka

1,9%

2,5%

Waldviertler Sparkasse von 1842 AG

1,4%

1,8%

Poštovní spořitelna

0,7%

0,8%

Česká spořitelna

0,6%

 

Spořicí účty

Spořicí účet je dnes jedním z nejflexibilnějších produktů určených pro krátkodobé spoření. Nabízí celkem zajímavé zhodnocení, podobné termínovaným vkladům, a dostupnost vložených prostředků blížící se dostupnosti účtům běžným.                Některé bankovní domy a finanční ústavy nabízejí dnes také ke svým spořicím účtům platební karty, s nimiž se dají provádět stejné operace jako s kartami účtů běžných. Uvádím srovnání tří nejvýše úročených spořicích účtů a tří nejvýše úročených účtů poskytovaných všeobecně známými domy.

Tabulka 4: Pohyblivá úroková sazba (v % p.a.)

Doba splatnosti

Bez lhůty

12 měsíců

24 měsíců

Připisování úroků

Evropsko-ruská banka

0,30%

3,55%

 

měsíčně

WPB Capital, spořitelní družstvo

 

3,10%

3,65%

měsíčně

Metropolitní spořitelní družstvo  

2,8%

   

ročně

Volksbank CZ

1,53%

2,03%

2,33%

ročně

Wüstenrot hypoteční banka

1,8%

2,00%

2,00%

ročně

AXA Bank Europe

1,85%

   

měsíčně

Podílové fondy

Podílové fondy peněžního trhu představují alternativu k termínovaným vkladům. Při takto krátkodobém investování musíme zvolit buď co nejkonzervativnější možnou strategii, případně zajištěný fond.

Na dobu jednoho roku jsou nejméně rizikové fondy peněžního trhu, které mají doporučený investiční horizont 1 – 2 roky. U těchto fondů je velmi důležité, aby byly zajištěny do české koruny a zároveň měli co nejmenší možný vstupní poplatek. Počítáme-li s výkonností do 2 % procent ročně, nemůžeme si dovolit riziko poklesu české koruny. Uvedu pár příkladů výkonnosti fondů v období prosinec 2009 až 2010. Jako poslední příklad jsem zvolil fond, u kterého můžeme vidět, jak pomíjivé může být vysoké zúročení fondu, při zanedbání kontroly výše vstupního poplatku.

Tabulka 5: Zhodnocení 12/2009 – 12/2010

Fond

Výkonnost 1 rok

Vstupní poplatek

Čistá výkonnost

Min. doporučený inv. horizont

Conseq Inv. Konzervativní

3,05%

0,50%

2,55%

2 roky

AXA CZK konto

1,58%

0,00%

1,58%

6 měsíců

ČP Invest

1,50%

0,00%

1,50%

6 měsíců

ESPA Český fond peněžního trhu

2,70%

3,00%

-0,30%

12 měsíců

Penzijní připojištění

I když se to na první pohled nezdá, i penzijní připojištění lze využít pro krátkodobé spoření či uchování hodnoty kapitálu. Produkt penzijního připojištění lze přirovnat k zajištěnému dluhopisovému fondu, průměrné zhodnocení se pohybuje kolem dvou procent s jistotou nezáporného ročního výnosu.

Podle délky uložení si pak zvolíme výši měsíční úložky. Například chceme-li si uložit 150 000 Kč na rok, zvolíme úložku 12 000 Kč měsíčně. Chceme-li si peníze uložit na dva roky, zvolíme úložku 6 000 Kč měsíčně. V obou případech vložíme peníze jednorázově a předplatíme si tak jeden, či dva zmíněné roky dopředu.

Výhodou je nulový vstupní poplatek a nulový poplatek za vedení účtu. Na prostředky státní podpory si sice nesáhneme, ale garanci nezáporného zhodnocení jinde takhle levně neseženeme. A pokud uběhne zmíněný předplacený rok/dva a peníze stále nebudeme potřebovat, můžeme si výši měsíční úložky snížit až na 100 Kč měsíčně a pokračovat ve vedení účtu s minimálním spořením.

Nevýhodami takto uloženého kapitálu může být nemožnost výběru dříve než za 12 měsíců a při nedodržení 5leté lhůty výstupní poplatek až 800 Kč. Uvádím přehled výkonnosti penzijních fondů za rok 2009 a prozatímní odhad za rok 2010.

Tabulka 6: Poslední výkonnost (v %)

Penzijní fond

2009

2010 (odhad)

Allianz PF

3%

3%

PF Komerční banky

0,2%

2,2%

Generali PF

2,4%

2,1%

PF České spořitelny

1,3%

2%

PF České pojišťovny

1,2%

2%

Závěr

Pokud bych chtěl zhodnotit všechny možné alternativy uložení kapitálu, nejlepšího úroku můžeme při 12měsíčním investování dosáhnout na termínovaném vkladu Metropolitního spořitelního družstva. Pokud vkládáte větší důvěru bankovním domům, zajímavé zhodnocení právě nabízí na svém spořicím účtu Evropsko-Ruská banka. Ze známějších domů pak nejlepší nabídku poskytuje Penzijní fond Allianz, který již dva roky po sobě zhodnotil účet svých klientů ve výši 3 %.

Na 24 měsíčním horizontu vedou opět různá spořitelní družstva. Zde může být však výhodná i přímá investice do konzervativního portfolia společnosti Conseq.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *