EUR 25.440

USD 23.453

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.440

USD 23.453

Text: Luboš Svačina

05. 01. 2011

2 komentáře

Kam se hrabe plyn a elektřina? Nejvíce zdraží voda

 


 

I přesto, že na tempo růstu ceny vody dohlíží stát, patří voda v České republice ke komoditám s nejrychlejším růstem cen. Od roku 1993, kdy začala privatizace vodárenství, vzrostly ceny vodného a stočného téměř 4 násobně, od roku 1990 dokonce na 70násobek. Není pochyb, že v ochraně životního prostředí udělala ČR obrovský skok dopředu, i přesto tempo růstu cen bere dech a v některých regionech již obyvatelé za vodu platí podobné ceny jako v sousedním Německu či Británii. 

Cenu vody ovlivňuje několik faktorů mezi které patří cena vody jako suroviny, dále potom náklady na údržbu a rozvoj infrastruktury pro rozvod čerstvé a sběr odpadní vody, náklady na distribuci vody a poplatky do státní kasy. Aby nedocházelo k neopodstatněnému a skokovému nárůstu cen, dohlíží na cenotvorbu vodárenských společností Ministerstvo financí.

Při stanovování cen pitné a odpadní vody se vodárny musí řídit zákonem, který umožňuje úpravu cen maximálně o míru inflace a jakékoli další zvýšení musí být prokazatelně spojené například s nutnými investicemi do úpravy vody, rozvoje distribuční sítě a výstavby čistíren odpadních vod. A právě masivní výstavba čističek stojí podle dodavatelů vody za dalším růstem cen této komodity. 

I letos si domácnosti za vodu připlatí

Ceny vodného a stočného porostou i v letošním roce. Dodavatelé zvyšování cen argumentují nárůstem nákladů na distribuci vody a nutností modernizovat vodovodní a kanalizační síť a především nutností vybudovat čističky odpadních vod v obcích nad 2000 obyvatel, k čemuž se Česká republika zavázala Evropské unii, a ta nyní na dostavbu oprávněně tlačí.

Mezi regiony s největším meziročním nárůstem cen vodného a stočného patří v letošním roce Bruntál, Severní Čechy, Blansko a smutným vítězem se stane pro letošní rok Plzeň, kde cena vody skokově vzrostla od nového roku 34 % na 68,46 Kč. Plzni s rekonstrukcí infrastruktury pomohly prostředky z Evropské unie, přičemž navýšení cen vodného a stočného bylo podle vedení města také jednou z podmínek získání dotace.

"Kdybychom vodné a stočné nezvýšili, museli bychom vracet dotaci EU ve výši zhruba jedné miliardy korun, která byla investována do zlepšení vodárenské infrastruktury v Plzni," uvedl ke zvýšení cen primátor Pavel Rödl. "Podmínkou Evropské komise je to, aby systém provozu vodárenské sítě v Plzni byl samofinancovatelný, což bez zvýšení vodného a stočného zaručeno není," doplnil Rödl. Vedle toho radnice zvýšila vodárně nájemné z vodohospodářské infrastruktury z 246 milionů na 317 milionů korun ročně, uvedl před nedávnem server iDnes.cz.

Naopak k pouze nepatrnému navýšení cen vody dojde podle údajů serveru Vodarenstvi.cz v Jindřichově Hradci, Písku. Jediným městem z uvedené statistiky, kde ceny zůstanou na své loňské úrovni je Blansko. Zde však již lidé platí za vodné a stočné nadprůměrných 73,43 Kč, viz. dále.

Tabulka 1: Ceny vody v roce 2011 

  Vodné  Stočné  Cena vody celkem  Nárůst v % Poznámka
Pražské vodovody a kanalizace 34,39 26 60,39 6,80%  
Severočeské vodovody a kanalizace 39,42 35,77 75,19 7,39%  
Středočeské vodárny 44,44 32,67 77,11 3,85%  
Vodovody a kanalizace Pardubice 31,8 39,1 70,9 6,78%  
Královehradecká provozní 34,27 37,13 71,4 5,36%  
Vodárna Plzeň 40,9 27,56 68,46 34%  
ČEVAK          
– Písek     65,71 2%  
– Sušice 21,42 32,68 54,1 2,73% platí 2-složková cena
– Jindřichův Hradec 33 25,685 58,685 1,60% platí 2-složková cena
– Vimperk     72,37 2,80%  
VOS Jičín 35,56 34,18 69,74 5,70%  
Vodovody a kanalizace Karlovy Vary 35,99 25,45 61,44 5,99% průměrné ceny, 2-složková cena
CHEVAK Cheb 37,95 31,9 69,85 3,40%  
Vodovody a kanalizace Náchod 30,07 29,89 59,96 5,40%  
Vodohospodářském sdružení Turnov 40,14 31,85 71,99 3,20%  
Vodovody a kanalizace Chrudim 36,16 31,72 67,88   platí 2-složková cena
Vodovody a kanalizace Trutnov 29,86 24,83 54,69 4,90%  
Vodárenská akciová společnost          
– Blansko 36,19 37,24 73,43 0%  
– Ivančice 35,42 37,73 73,15 9,20%  
– Šlapanicko 34,98 37,9 72,88 3,80%  
– Tišnovsko 33,55 33,66 67,21 8,30%  
– Židlochovicko 33 34,43 67,43 7,70%  
– Jihlava 40,5 27,41 67,91 3,30%  
– Znojmo 36,81 29,23 66,04 5,50%  
– Třebíč 42,68 29,04 71,72 6%  
– Žďár nad Sázavou 39,7 30,2 69,9 2,80%  
Severomoravské vodovody a kanalizace     61,05   zdroj ČTK, cena není schválena
Ostravské vodárny a kanalizace 31,06 31,31 62,37 5%  
Vodovody a kanalizace Vsetín 38,17 27,61 65,78 10,13%  
Šumperská provozní vodohospodářská společnost 34,12 34,64 68,76 10%  
Vodovody a kanalizace Bruntál (Horní Město) 35,18 20,64 55,82 11,60%  
Moravská vodárenská          
– Zlín 38,47 34,68 73,15 2,80%  
– Olomoucko 32,71 37,85 70,56  5,61%  
– Prostějovsko 35,8 29,52 65,32 7%  
Vodovody a kanalizace Kroměříž 31,2 30,1 61,3 2%  
Vodárenská akciová společnost Brno 28,06 32,11 60,17 5,20%  
Vodovody a kanalizace Břeclav 34,65 35,2 69,85 4%  
Vodovody a kanalizace Hodonín 28,05 31,36 59,41 3,32% platí 2-složková cena

Zdroj:
www.vodarenstvi.cz

Poznámka: V některých částech republiky provozovatelé stanovili cenu za vodné a stočné dvousložkovou formou, jedná se například o Královéhradecké provozní, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., či o Vodárenskou společnost Táborsko. Výsledná cena se skládá z pevné složky za „připojení“ dle použitého vodoměru a z pohyblivé složky, která je závislá na množství odebrané vody

Nejdražší vodu mají ve Středních Čechách 

V roce 2011 za vodu nejvíce zaplatí obyvatelé Středních a Severních Čech, kde se cena za metr krychlový již blíží hranici 80 korun. Přitom celorepublikový průměr činí podle údajů serveru www.cenyenergie.cz 66,4 Kč. Nad 70 korun zaplatí za kubík vody také lidé ve Vimperku, Turnově, Zlíně, Ivančicích a dalších menších městech. 

Zdroj: www.vodarenstvi.cz, SčVK

Severní Čechy, kromě toho, že patří mezi regiony s nejvyšší jednotkovou cenou, jsou také oblastí, kde došlo v letošním roce k velmi rychlému nárůstu cen. Jen za posledních 7 let zde cena vodného a stočného vzrostla ze 44 korun na zmíněných 75 Kč. Tedy zhruba o 70 %, jak naznačuje následující graf.

I přes výrazný nárůst cen se na opačném konci žebříčku, tedy mezi regiony s nejnižší jednotkovou cenou na vodné a stočné, drží město Bruntál (55,82 Kč), Trutnov (54,69 Kč) a nejméně z evidovaných obcí zaplatí obyvatelé jihočeské Sušice (54,1 Kč). 

Kde končí zisky vodárenských společností?

Při hlubším porovnání cen za vodné a stočné zjistíme, že ceny v Liberci a Ústí nad Labem nejen, že se blíží cenám v německých městech jen kousek za hranicí, ale že jsou dokonce vyšší než v Paříži či Londýně. Vedle několikrát zmiňovaných důvodů (čistírny odpadních vod) může stát za zvyšováním cen také snaha o navyšování ziskových marží. Více než 70 % domácností v současnosti obsluhují distributoři v nichž drží majoritní většinu soukromé nadnárodní společnosti, jejichž majitelé samozřejmě hledí především na výnosnost svých investic. Českého majitele mají zpravidla jen menší regionální společnosti, často ve vlastnictví obcí, které se brání vstupu zahraničního investora. 

Tip: Na neefektivitu privatizace celé řady městských vodárenských společností poukazuje studie Transparency International:
"Privatizace vodárenství v České republice: Kam odtékají zisky?"   

O snahách nadhodnocovat ceny ve vodárenském odvětví hovoří množství pokut za špatnou kalkulaci vodného a stočného. Podle informací iDnes.cz v roce 2009 ministerstvo odhalilo tento prohřešek v 6 z 10 kontrolovaných vodárenských společností.

Nejvyšší pokuty udělené vodárnám v roce 2009 (mil. Kč)

Moravská vodárenská ………………………………………..2,75
(kubík vody stojí 66,81 Kč)

Vod. a kanal. Jižní Čechy……………………………………..1,51
(různé ceny podle místa dodávky)

Severočeské vod. a kanal……………………………………1,0
(kubík vody stojí 70,01 Kč)

Vod. a kanal. Břeclav……………………………………………0,35
(kubík vody stojí 67,1 Kč)

Středočes. vodárny Kladno………………………………….0,3
(kubík vody stojí 74,25 Kč)

Vod. a kanal. Havl. Brod……………………………………….0,2
(kubík vody stojí 59,69 Kč)

Zdroj: iDnes.cz, Ministerstvo financí, pokuty v milionech Kč. Cena za kubík vč. stočného


Nejvyšší pokuty udělené vodárnám

Moravská vodárenská ………………………………………..2,75
(kubík vody stojí 66,81 Kč)

Vod. a kanal. Jižní Čechy……………………………………..1,51
(různé ceny podle místa dodávky)

Severočeské vod. a kanal……………………………………1,0
(kubík vody stojí 70,01 Kč)

Vod. a kanal. Břeclav……………………………………………0,35
(kubík vody stojí 67,1 Kč)

Středočes. vodárny Kladno………………………………….0,3
(kubík vody stojí 74,25 Kč)

Vod. a kanal. Havl. Brod……………………………………….0,2
(kubík vody stojí 59,69 Kč)

Pramen: ministerstvo financí, pokuty v milionech Kč. Cena za kubík vč. stočného

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/vodarny-uctuji-zakaznikum-i-to-co-nesmeji-dostavaji-rekordni-pokuty-1jg-/ekonomika.aspx?c=A100331_195232_ekonomika_vel

Loading

Vstoupit do diskuze 2 komentáře

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *