EUR 24.290

USD 22.213

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 8.5 %

EUR 24.290

USD 22.213

Text: Luboš Svačina

12. 06. 2008

0 komentářů

Kampelička vám půjčí i na dům

 


 

České družstevní záložny sdružené v Asociaci družstevních záložen (ADZ) dosáhly v loňském roce čistého zisku ve výši 82,3 milionů Kč a objem spravovaných vkladů klientů vzrostl v loňském roce o 36 %.  Velký podíl na dosažených ziscích vedle výnosů z poplatků a provizí mají logicky úrokové výnosy, které činily bezmála 300 milionů Kč.


Záložny tvořící zisk především z úrokových výnosů se snaží přicházet stále s novými variantami úvěrových produktů, kde mohou přijaté vklady adekvátně zhodnotit. Nezřídka se v nabídkových listech kampeliček může zájemce dočíst, že záložna poskytuje například Hypotéku na pozemek, Úvěr na bydlení nebo Hypotéku bez doložení příjmu.

Jak je to s hypotékami od družstevních záložen?

Hypoteční banky mají oprávnění emitovat speciální dlužní cenné papíry – tzv. hypoteční zástavní listy, a takto získané prostředky (relativně levné) mohou dále půjčovat ve formě hypotečních úvěrů. Jejich poskytnutí je však podmíněno striktní účelovostí – pořízení nového nebo vylepšení stávajícího bydlení. Družstevní záložny oprávnění k emisím hypotečních zástavních listů nemají, a proto jejich hypotéky nejsou klasickou hypotékou, ale účelovým úvěrem vycházejícím z principu tzv. americké hypotéky.

Americká hypotéka je sice také úvěr zajištěný nemovitostí, podobně jako klasická hypotéka, ale liší se v několika podstatných parametrech. Klient s americkou hypotékou například nemůže uplatňovat daňové odpočty na zaplacené úroky, nemůže ani žádat o státní úrokovou dotaci. Rozdíl je většinou také ve splatnosti úvěru, která je u amerických hypoték kratší, maximálně do 20 let.

Nevýhodou jsou také větší nároky na hodnotu zastavené nemovitosti. Družstevní záložny zpravidla poskytují úvěry maximálně do 70 % hodnoty nemovitosti (u bank je to někdy až 100 %). Naopak velkou výhodou americké hypotéky je fakt, že poskytovatel nepodmiňuje čerpání úvěru úzce vymezenou účelovostí, jako je tomu u klasických hypoték.

Družstevní záložny se svou nabídkou z uvedených důvodů nemohou a ani se nesnaží primárně konkurovat hypotečním bankám a jejich hypotečním úvěrům. Přesto nelze říci, že by o tyto úvěry nebyl mezi klienty zájem.

Pro koho je úvěr vhodný?

Úvěry družstevních spořitelen nachází využití zpravidla jako alternativa pro klienty, kteří například neuspějí se svou žádostí o klasickou bankovní hypotéku nebo o úvěr ze stavebního spoření.  Ať už je to z toho důvodu, že klient nemůže doložit dostatečné příjmy, přestože jimi disponuje (daňově optimalizující nebo začínající podnikatel), nebo klient má záznam v mezibankovním registru dlužníků.

Klient družstevní záložny je zároveň i jejím členem, a proto nárok na úvěr a podmínky poskytnutí si záložny velmi často stanovují individuálně. Klient proto nemusí vždy dokladovat své příjmy nebo nemusí mít trvalý pobyt v České republice. Klient má také větší volnost ve využití úvěrem získaných prostředků. Může je například použít i na vybavení domácnosti, aniž by musel prokazovat účel čerpání. 

Bonitu klienta zkrátka záložna stanovuje jinak, a pokud se prokáže, že klient disponuje adekvátní zástavou a není tzv. registrovým recividistou a jeho příjmy (doložené např. výpisem z účtu apod.) vypovídají o jeho schopnosti splácet, potom je záložna klientovi ochotna půjčit. Nutno dodat, že zvýšené riziko si záložna zpravidla nechá zaplatit v podobě vyšších úroků úvěru.    

Jestliže průměrná úroková sazba hypoték v předcházejícím měsíci podle ukazatele Fincentrum Hypoindex byla  5,51 %, u družstevních záložen se tato sazba pohybuje v rozmezí od 7 do 12 %, v některých případech až 15 % (v závislosti na individuálním rizikovém skoringu klienta). Nicméně díky zástavě nemovitosti jsou tyto půjčky úrokově levnější než zbytek úvěrové nabídky.

Co družstevní záložny nabízí?


V následujících odstavcích představíme některé z nabízených produktů.


1.TZ Družstevní záložna

Úvěr na bydlení poskytuje záložna ve výši 50 000 Kč – 6 000 000 Kč na dobu splatnosti od 3 – 15 let.

Úvěrem může být financován nákup bytové jednotky, rodinného domu, garáže rekreační nemovitosti, bytového domu, provozovny nebo sídla firmy. Ale také stavební pozemek nebo výbava domácnosti (např. bazén, bezpečnostní zařízení, vestavěná kuchyňská linka, sauna, nábytek, apod.).

Zajistit úvěr lze:

  • zřízením zástavního práva k nemovitosti s hodnotou obvykle 160 % částky požadovaného úvěru, lze však zajistit navíc jiným způsobem (např. spoludlužníkem, pojištěním úvěru apod.),
  • u výnosových nemovitostí je požadované zajištění dáno schopností splácet úvěr z výnosů dosahovaných nemovitostí.

Úročení:

  • 5 až 9 % p.a. v závislosti na bonitě klienta,
  • úroková sazba je smluvně stanovena jako pevná opakovaně vždy nejméně na 12 měsíců.

Tabulka 1: Poplatky související s vyřízením a správou úvěru

Částka úvěru  Poplatek za zpracování úvěru
do 100 000 Kč 2 000 Kč
od 100 001 Kč do 999 999 Kč 2,0 % z hodnoty úvěru zaokrouhlené na 100 Kč nahoru
od 1 000 000 Kč a vyšší 1,5 % z hodnoty úvěru zaokrouhlené na 1 000 Kč nahoru
   
Poplatek za vedení úvěrového účtu  50 Kč

Zdroj: webové stránky 1. TZ družstevní záložny


Úvěr je možno kdykoliv předčasně splatit s výjimkou prvních 12 měsíců od čerpání úvěru.
 

WPB Capital

Hypotéka bez doložení příjmů hypotéku družstevní záložna poskytuje v případě, kdy klient nemůže plně prokázat svůj příjem a má majetek k zajištění. Úvěr je poskytován ve výši 1 000 000 Kč až 33 000 000 Kč se splatností do 20 let.

Úroková sazba se pohybuje v pásmu 10 – 12 % p. a.

Výše úvěru je omezena 70 % kupní ceny, příp. tržní ceny nemovitosti stanovené smluvním odhadcem. Úvěr lze čerpat jednorázově, ale i postupně. Družstevní záložna umožňuje odklad splátek jistiny po dobu do 1 roku od čerpání hypotéky.

Úvěrem lze financovat koupi, příp. rekonstrukci, či výstavbu nemovitosti na bytové, víceúčelové, rekreační a jiné nevýrobní účely jako soukromou investici, či osobní podnikatelský záměr České republice nebo na Slovensku. Úvěrem však lze také zpětně proplatit kupní cenu, příp. dalších související náklady a náklady na rekonstrukci u již zakoupené, příp. zrekonstruované nemovitosti. 

Půjčka na družstevní byt je poskytována ve výši 1 milion kč až 5 000 000 Kč s 20letou splatností. Žadatelem o úvěr může být jak fyzická osoba, tak podnikatel, ale i právnická osoba, pokud to povolují stanovy družstva.

Úroková sazba se pohybuje v rozmezí od 7 – 12 % v závislosti na bonitě klienta.

Úvěr lze použít na koupi nebo zpětné profinancování koupě členských práv a povinností k družstevnímu bytu nebo financování nákladů na zhodnocení bytu (rekonstrukci) a dalších nákladů

Družstevní záložna umožňuje postupné nebo jednorázové čerpání úvěru. Úvěr lze předčasně částečně nebo úplně splatit.

Vojenská družstevní záložna


Účelový členský úvěr NEMOVITOST II je poskytován pouze členům družstva, kterými mohou být jen vojáci z povolání, občanští zaměstnanci, vojenští důchodci a rodinní příslušníci uvedených osob. 

Maximální výše úvěru je omezena hranicí 400 000 Kč a splatnost úvěru je nastavena na maximálně 7 let. Úroková sazba úvěru činí 10,6 % p.a.

Za zpracování žádosti o úvěr zaplatí žadatel 150 Kč a za zpracování úvěrové dokumentace dalších 350 Kč + 0,5 % z úvěru. Měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu činí 59 Kč.

Jak už bylo mnohokrát v textu uvedeno. Stávající „Hypoteční produkty“ družstevních záložen nejsou přímou konkurencí hypotečních úvěrů bank. Nicméně benevolentnější podmínky poskytnutí a širší spektrum účelů financování z nich dělá zajímavou alternativu pro klienty, kteří si jsou ochotni za tyto možnosti zaplatit. Zajímavé bude také sledovat, jakým směrem rozšíří své aktivity záložny, poté co případně získají bankovní licenci.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.01 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%
Historie vývojeDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *