EUR 24.740

USD 23.154

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.740

USD 23.154

Text: Luboš Svačina

28. 01. 2011

0 komentářů

Kde hledat pomoc, když vám skončilo regulované nájemné?

 


 

Deregulace nájemného se dotkla zhruba 400 000 bytů především v menších městech. V Praze, krajských městech s výjimkou Ústi nad Labem a Ostravy a větších městech ve Středočeském kraji skončí regulace nájemného až k 31. 12. 2012. Ve zbylých městech skončila regulace nájmů k letošnímu prvnímu lednu. Podle odhadů Ministerstva pro místní rozvoj se tato změna dotkla zhruba 400 000 bytů. Nájemní smlouvy běží dál, ale výše nájemného je nyní otázkou dohody mezi nájemníkem a pronajímatelem. Pokud se obě strany nedohodnou, výši nájemného by měl podle stávající zákonné normy určit soud (viz FAQ – Často kladené otázky).

Ministerstvo pro místní rozvoj pro ulehčení situace při jednání ohledně navýšení nájemnéhov plánuje v dohledné době zprovoznit cenové mapy místně obvyklého nájemného, které by měly pomoci oběma stranám při stanovování optimální výše činží. Tato aplikace bude však zprovozněna nejdříve v únoru letošního roku a navíc doplňování databáze bude pokračovat celý letošní rok. Kde tedy najít relevantní informace o místně obvyklém nájemném ještě před tím, než budete jednat se svým pronajímatelem, nebo než podepíšete novou nájemní smlouvu?

Pomocnou ruku nabízí ministerstvo i Sdružení nájemníků (SON)

Jednou z možností, kterou obyvatelům čerstvě deregulovaných bytů Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí, je telefonní linka pomoci 24 861 138 a e-mail info@mmr.cz.

Vedle toho mají nájemníci k dispozici také telefonní poradenskou linku 900 109 801, kterou ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj provozuje Sdružením nájemníků (SON). SON disponuje celorepublikovou sítí 39 poraden, které nabízejí návštěvníkům bezplatné poradenství. Veškeré informace o těchto službách včetně kontaktních adres je možné nalézt na webu www.son.cz.

Poradny SON v souvislosti s deregulací nájmů v současnosti registrují zvýšený zájem o své služby. Podle informací ČTK jejich služeb v loňském roce využilo zhruba 23 000 lidí. Sdružení nájemníků se aktivně podílelo na dojednávání podmínek zvyšování nájemného s největším vlastníkem nájemních bytů v ČR – společností RPG Byty. V případě společnosti CPI, druhého největšího vlastníka nájemního bydlení v zemi, jednání s nájemníky za účasti SON zatím pokračují.

Zapojte se do komunity lidí se stejným problémem

Dalším zdrojem užitečných informací je internet. Vedle aktivit SON a MMR můžete navštívit nejrůznější webové stránky a diskusní fóra sdružující nájemníky z dříve regulovaných bytů. Jedním z těchto míst jsou například webové stránky Sousedé.cz.

Projekt Sousedé.cz jednak nabízí řadu zajímavých informací v oblasti nájemního bydlení, ale v současnosti stále častěji také slouží jako nástroj výměnu informací a pomáhá s koordinací nájemníků v čerstvě deregulovaných bytech, kteří se snaží vyjednávat o nových podmínkách nájmu.

„Lidé o této problematice nevěděli prakticky nic, nevěděli, co je čeká, co mohou dělat, jak se mohou bránit, jak mohou vyjednávat apod. Pomocí portálu Sousede.cz se podařilo zorganizovat řadu setkání, kam jich přišly stovky a kde se diskutovalo s právníky, politiky, zástupci Sdružení na ochranu nájemníků a dalšími. Podařilo se získat a předat mnoho informací, díky kterým se nájemníci nenechali dotlačit k podpisům podle našeho názoru nevýhodných smluv,“ popsal svou zkušenost Tomáš Vejškrab, ústecký nájemník bytu společnosti CPI.

FAQ – Často kladené otázky související s deregulací nájemného

Je  pravda, že s ukončením deregulace končí staré nájemní smlouvy a je potřeba uzavřít smlouvy jiné, jinak nájem končí?
Není. Nájem trvá za stávajících podmínek, pokud se pronajímatel a nájemce nedohodnou jinak. Pronajímatel může nadále nájem vypovědět pouze z důvodů stanovených v zákoně.
 

Pronajímatel mi zaslal návrh na zvýšení nájemného v příštím roce (nejedná se o jednostranné zvýšení podle zákona o jednostranném zvyšování nájemného).  Jak mám ve věci postupovat?
Zaslaný návrh je návrhem na uzavření dohody o změně nájemného. Bez Vašeho souhlasu ke změně nájemného nemůže dojít.  
 
Pokud nebudu souhlasit s cenovým návrhem pronajímatele, nebude mi hrozit výpověď z bytu?
Ne. Pokud nesouhlasíte s cenovým návrhem pronajímatele, nájem trvá za stávajících podmínek.
 
Cenový návrh uvádí, že v případě mojí pasivity, tedy nereagování do určité lhůty, bude návrh platit. Je to pravda?
Nikoli. Takový dovětek ve výzvě nemá právní opodstatnění. Navrhovatel může časově omezit pouze návrh na své straně. V případě pasivity nájemníka platí dosavadní stav. Doporučujeme však vstoupit do jednání s pronajímatelem a hledat cesty pro dosažení dohody o nájemném.

Pokud k  dohodě nedojde, nájemní vztah bude dále trvat za dosavadních podmínek (tedy i s dosavadní výší nájemného). V takovém případě se nájemce i pronajímatel budou moci obrátit na soud. Vzhledem k současné chybějící úpravě občanského zákoníku nelze jednoznačně předvídat, jak soudy budou takové žaloby posuzovat. MMR proto připravilo novelu občanského zákoníku, která rozhodování soudů upraví. Tato novela je nyní v první fázi legislativního procesu.

Z čeho budou soudy zjišťovat „nájemné v místě a čase obvyklé“?
Ze zkušeností z předchozích rozhodnutí soudů lze předpokládat, že soudy budou využívat posudků znalců. I samotné strany sporu budou moci navrhovat vlastní důkazy pro zjištění správné výše nájemného. Posouzení a vážení jednotlivých důkazů však bude na soudech samotných.

Pokud soud rozhodne ve prospěch návrhu pronajímatele, bude muset nájemce zaplatit zpětně tuto sumu za dobu trvání soudu?
Soud podle nově připravené úpravy stanoví změnu nájemného ke dni podání návrhu, to znamená, že bude nutné zaplatit rozdíl i zpětně.

 
Existuje už nyní oficiální evidence nájemného v místě a čase obvyklého“?
Ne, tato databáze neexistuje. O jejím případném zřízení v návaznosti na ukončení platnosti zákona č. 107/2006 Sb. se zatím diskutuje.

Co mám dělat v případě, že na nové nájemné nebudu mít?

Pokud zvýšené nájemné spolu s ostatními náklady na bydlení přesáhne 30 % (v Praze 35 %) disponibilních příjmů domácnosti, lze čerpat příspěvek na bydlení až do výše normativů stanovených pro daný rok Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). MPSV poskytuje též doplatek na bydlení. Tyto dávky poskytují místně příslušné úřady práce.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, více naleznete zde.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *