EUR 24.740

USD 23.154

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.740

USD 23.154

Text: Luboš Svačina

15. 01. 2008

0 komentářů

Klid za pár stokorun: Pojištění odpovědnosti

 


 

Pojištění odpovědnosti jistě nepatří z obchodního hlediska mezi příliš zajímavý produkt, nicméně klient rozhodně ocení, pokud finanční poradce disponuje ve své nabídce tímto typem pojištění a bude ji schopen klientovi předložit ke zvážení.

Vzhledem k poměru cena – výkon (myšleno pojistné krytí) se rozhodně jedná o zajímavý produkt a měl by tvořit pevnou součást pojistné ochrany klienta, resp. jeho rodiny. Ať už jako samotně stojící produkt, anebo součást komplexních pojištění majetku.

Co je předmětem pojištění?

Pojištění odpovědnosti zabezpečuje pojistnou ochranu klienta pro případ, kdy on způsobí neúmyslně jinému subjektu škodu, za kterou je odpovědný, a poškozený na něm požaduje náhradu. Jedná se zejména o škody na zdraví, resp. na životě a na majetku, přičemž u smlouvy o pojištění odpovědnosti vyplývající z běžného občanského života bývají pojištěny všechny osoby žijící s pojištěným v jedné domácnosti – nejčastěji manžel/ka, děti a někdy i domácí zvířata.

Pojistné krytí se vztahuje na situace, s kterými se člověk setkává den co den, v lepším případně o nich slyší pouze v televizi apod. Příkladem budiž neúmyslné poškození nebo rozbití zboží v obchodě, vytopení sousedního bytu, zranění zaviněné srážkou s dalším lyžařem na sjezdovce, úraz na chodníku před domem, který je pojištěný povinen udržovat, případně způsobení škody zaměstnavateli v rámci výkonu zaměstnání.

Základní druhy pojištění odpovědnosti se člení na pojištění osob a pojištění podnikatelů a průmyslu. V tomto článku se budu zabývat pouze pojištěním osob.

Pojištění osob

Pojištění odpovědnosti z občanského života – občanská odpovědnost – tento pojistný produkt
kryje rizika běžného občanského života, nejčastěji spojeného s provozem domácnosti, rekreací a zábavou.

Pojištění se vztahuje, jak už bylo uvedeno v úvodu, na všechny osoby, které žijí ve společné domácnosti s pojistníkem, tedy:

 – manžel/manželka
 – nezletilé děti
 – studující zletilé děti, žijící ve společné domácnosti
 – osoby zaměstnané v domácnosti (pečovatelka, chůva apod.)

Pojištění lze nejčastěji sjednat v „balíčku“ s pojištěním domácnosti nebo pojištěním nemovitosti (ČSOB Pojišťovna, Kooperativa, UNIQA, Wuestenrot pojišťovna, Victoria Volksbanken), u kterých se cena pojistky odvíjí vždy od celkové ceny komplexního pojištění.

Nicméně existují na trhu pojišťovny, u kterých lze pojištění sjednat samostatně. Pojistné si pojišťovny zpravidla účtují ročně a jeho výše se odvíjí od zvolené varianty a výše pojistného plnění. Na českém pojistném trhu lze sjednat samostatně pojištění odpovědnosti u pojišťovny Generali, pojišťovny Slavia, České pojisťovny a České podnikatelské pojišťovny. Jako příklad uvádím podmínky smluv ČP a ČPP včetně limitů plnění a výše pojistného.

Tabulka 1: Limity pojistných plnění a roční pojistné


Rozdílný přístup aplikuje pojišťovna Allianz, která zavádí souhrnné limity pojistného plnění ve třech variantách zohledňujících také druh činnosti vykonávané pojištěnou osobou. Za tarif Normal pojištěný zaplatí 600 Kč, roční pojistné v tarifu Optimal činí 1000 Kč a variabilní varianta Exklusiv začíná na 1 800 Kč.

Tabulka 2: Limity pojistných plnění Allianz

Pojišťovny také umožňují připojištění odpovědnosti pro specifické případy, kdy je pojištěná osoba například držitelem, vlastníkem či správcem nemovitosti a škoda vznikne jinému subjektu v souvislosti s touto nemovitostí (např. pádem ledu ze střechy na zaparkované auto před domem), případně je držitelem motorového plavidla, zbrojního průkazu apod.

Tip: Samostatnou kapitolou že pojištění odpovědnosti z provozu silničního vozidla, tzv. povinné ručení .

Odpovědnost za škodu z výkonu povolání – obecně známá jako „pojistka na blbost“. Vychází z odpovědnosti každého zaměstnance za škody, které neúmyslně způsobí svému zaměstnavateli při plnění pracovního úkolu nebo v souvislosti s jeho plněním a to až do výše 4,5násobku svého platu.

Pojištění se vztahuje opět na škody na zdraví, příp. životě, na majetku a ve formě finanční škody, přičemž odpovědnost za škody lze rozdělit do těchto kategorií:

 – obecná odpovědnost za způsobené škody způsobené neobratností apod.
 – odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody, kdy zaměstnanec věděl o možnosti vzniku škody, ale tuto skutečnost zaměstnavateli, či vedoucímu pracovníkovi nenahlásil
 – odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách podléhajících vyúčtování
 – odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů

Omezení ve výši náhrady škody na úrovni 4,5násobku průměrného výdělku se však vztahuje pouze na situace, kdy zaměstnanec způsobí zaměstnavateli škodu neúmyslně z důvodu nedbalosti. V případě, že se prokáže, že zaměstnanec škodu způsobil s úmyslem anebo například v opilosti, potom je zaměstnavatel oprávněn škodu po zaměstnanci vymáhat v plné výši. Podobně pojišťovna nehradí škodu, která vznikla v důsledku nestandardních situací jako stávka, vzpoura apod.

Výše pojistného se vždy odvíjí od rizika (pravděpodobnosti) vzniku a úrovně odpovědnosti pracovníka za svěřené předměty. Pojišťovny proto rozlišují, zda zaměstnanec má oprávnění řídit dopravní prostředky zaměstnavatele. Stejně tak se do výše pojistného odráží, zda má pracovník místo výkonu práce v České republice, či zda v rámci výkonu zaměstnání cestuje do zahraničí.

Pro názornost nabízených pojistných limitů a související výše pojistného uvádím tabulku s nabídkou České podnikatelské pojišťovny a Hasičské vzájemné pojišťovny (u HVP je v pojistném zohledněna 10% spoluúčast, minimálně stanovena na 1000 Kč). Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání poskytují i další pojišťovny (ČSOB pojišťovna, Česká pojišťovna, Generali atd.).

Tabulka 3: Limity pojistných plnění a výše pojistného


Rozhodnutí o optimální variantě pojistného krytí z pojištění odpovědnosti zaměstnance se odvíjí od výše příjmu, resp. jeho 4,5násobku, který by měl odpovídat celkové pojistné částce uvedené ve smlouvě. 

Zdroj: Investujeme.cz

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *