EUR 24.945

USD 23.341

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.945

USD 23.341

Text: Luboš Svačina

23. 01. 2009

11 komentářů

Kolaudace? Stavební povolení? Není třeba

 


 

Povolení výstavby (dříve stavební povolení)

Novela stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) platná od 1. 1. 2007 nově upravuje proces schvalování výstavby. Díky této novelizaci stavebníci, z řad fyzických osob, již v drtivé většině nemusí žádat o stavební povolení. Plánovanou stavbu stačí příslušnému stavebnímu úřadu ohlásit a v případě některých menších staveb ani to ne. Stavebnímu úřadu již není například potřeba oznamovat stavbu zimních zahrad, přístřešků, drobné staveb do 25 m2 zastavěné plochy a výšky 5m, které nejsou určeny k bydlení apod (kompletní výčet je uveden v paragrafu 103 Stavebního zákona). 

Co se týče výstavby domů určených k bydlení a rekreaci o velikosti maximálně 150 m2 zastavěné plochy a dalších staveb uvedených v § 104 platí, že stavebník má povinnost zamýšlenou stavbu písemně stavebnímu úřadu ohlásit. Ten má potom lhůtu 40 dnů, aby se k záměru stavebníka vyjádřil a stavbu mu případně zakázal. V opačném případě může začít stavět.

Povolení užívání (dříve kolaudační řízení)

U staveb uvedených v paragrafu 104 stavebního zákona, tedy valné většiny v současnosti realizovaných staveb, došlo rovněž ke zjednodušení schvalování převodu stavby do užívání stavebníka. Pokud se jedná o kompletně dokončenou stavbu, případně část stavby schopnou samostatného užívání lze tuto stavbu užívat pouze na základě "Oznámení stavebnímu úřadu".

Na zbývající stavby, "jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit" (například nemocnice, školy, nájemní bytový domy, stavby pro obchod a průmysl), ale především nemovitosti určené k bydlení či rekreaci se zastavěnou plochou více než 150 m2 se i nadále vztahuje povinnost zažádat si o stavební povolení. A jejich následné užívání je podmíněno kolaudačním souhlasem. Této kategorii staveb se však budeme věnovat v některém z dalších článků.

REKLAMA

Oznámení o užívání stavby

Podle předchozí právní úpravy byl stavebník, který chtěl započít užívání stavby, povinnen písemně požádat stavební úřad o kolaudační rozhodnutí. Podle stávající normy již stavebník stavebnímu úřadu pouze písemně oznámí svůj záměr započít s užíváním stavby. Stavební úřad má poté 30 dnů na to, aby se k oznámení vyjádřil.

Stavebník je přitom povinnen zajistit, aby ještě před započetím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané souvisejícími právními předpisy, což je například:

 • revizní zpráva o stavu el.instalace, hromosvodů, plynoinstalace
 • tlaková zkouška ústředního topení, vodovodu (faktura, protokol nebo prohlášení stavebního dozoru)
 • předávací protokol od prováděcí firmy, nebo vyjádření stavebního dozoru v případě stavby svépomocí
 • osvědčení (revizní zpráva) o stavu komínů
 • doklady o tom, že rozvody vody a kanalizace jsou provedeny dle platných ČSN (faktura, protokol nebo prohlášení stavebního dozoru)

  Pokud v průběhu výstavby došlo k nepodstatným odchylkám oproti původní dokumentaci je stavebník povinnen stavebnímu úřadu  předložit dokumentaci skutečného provedení stavby. Navíc pokud je stavba předmětem evidencev katastru nemovitostí doloží k této dokumentaci aktuálního vyhotovení geometrického plánu stavby. 

  Stavební úřad na kontrolní prohlídce

  Stavební úřad v návaznosti na doručení Oznámení provádí na místě stavby kontrolní prohlídku, kde vyhodnotí skutečné provedení stavby a kontrolu související dokumentace. Výsledkem může být jak souhlasné, tak nesouhlasné stanovisko, přičemž platí, že s užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od doručení Oznámení stavební úřad užívání stavby nezakáže.

  REKLAMA

  Zákaz užívání stavby může stavební úřad vydat v takovém případě, kdy během prohlídky zjistí, že stavba je v rozporu s Oznámením nebo stavebním povolením nebo nejsou splněny podmínky ochrany života (hasící přístroje, hlásiče požárů) a zdraví osob nebo zvířat anebo životního prostředí nezbytné pro její užívání nebo nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu (př. bezbariérový přístup do veřejných budov).

  Do doby, než stavebník tyto závady neodstraní, stavební úřad mu povolení k užívání neudělí.

  Výjimky

  Existují dvě zákonné výjimky, kdy lze stavbu užívat ještě před jejím oficiálním předání do užívání. Těmi jsou předčasné užívání stavby a zkušební provoz. Stavbu lze předčasně užívat na základě časově omezeného povolení stavebního úřadu, které je vydáno na žádost stavebníka v případě, že stavba ještě není úplně dokončena, avšak její užívání nemůže ohrozit bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. Podobně je tomu u zkušebního provozu, který je rovněž časově omezen a během této doby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle projektové dokumentace.

 • Loading

  Vstoupit do diskuze 11 komentářů

  Vývoj Swiss Life Hypoindexu

  %5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

  6.3%

  6.32%

  6.3%

  6.24%

  6.19%

  6.1%

  6.05%

  6.01%

  6.02%

  5.96%

  5.6%

  5.62%

  5.57%

  5.52%

  5.51%
  Historie vývoje

   

     Diskuze k článku

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

   
   
   

   
  • monkey1

   27 ledna, 2009

   V článku se uvádí, že stavby RD menší 150m2 plochy stačí stavebnímu úřadu „ohlásit“. Z toho by se dalo soudit, že stačí přijít na úřad s tím, že chcete ohlásit plánovaonu stavbu domu. Praxe je ale jiná, ohlášení není zjednodušením schvalovacího procesu. Možná to tak fungovalo pár měsíců od začátku platnosti novely stavebního zákona, ale.: Ve skutečnosti to funguje tak, že rozsah dokumentace, kterou musíte doložit stavebnímu úřadu v rámci ohlášení stavby, je naprosto totožný s rozsahem stavební dokumentace pro stavební povolení. Nadto v rámci ohlášení stavby musí investor prokazatelně doložit, že o svém stavebním záměru informoval všechny vlastníky sosedních pozemků. Což ve skutečnosti může být také peklo – zpočátku stačil poslat dopis na doručenku, ale i to už úřad neuznává (na doručenku můžete poslat v obálce prázdný papír). Ve skutečnosti to tedy znamená oběhat všechny sousedy, a pokud pozemek nebo pozemky vlastní majitelé žijící jinde (třeba na druhém konci republiky), anebo soused zrovna umřel, anebo je dlouhodobě mimo republiku – máte problém. Jistě, jde ro řešit přes notáře, ale mezitím strávíte spoustu času sháněním souseda nebo čekáním na písemnou odpověď.
   Na rozdíl od ohlášení je toto u stavebního povolení řešeno tak, že sám stavební úřad vyvěsí na úřední desku oznámení o plánované stavbě a sousedé se mohou do 30ti dnů vyjádřit.
   Mluvím z vlastní zkušenosti, kdy se z nevinného slůvka „ohlášení“ vyklubal monstrproces. A to na rodinný domek do 150m2.
   A navíc-jak se tak stává, stavební úřad Vás 39.den kdy běží lhůta vyzve k doplnění dalších informací a náležitostí, takže z „ohlášení stavebnímu úřadu“ se může klidně stát akce na půl roku.
   Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě.

   Odpovědět

  • Velryba

   9 listopadu, 2009

   Mluvíte mi z duše. Od konce srpna procházíme tímto monstrprocesem, kterého nebýt, máme už na domě krov….

   Odpovědět

  • Latimerie

   6 února, 2009

   Tak já mám s ohlašováním stavby jinou zkušenost – vyřizováním razítek jsme pověřili projektanta, který v tom „umí chodit“ a ohlášení na úřadě proběhlo naprosto bez problémů – PD si nechali 4 dny na kulturním odboru, pak se zanesla na stavební odbor a čemu se mi ani nechtělo věřit, hned druhý den mi domů přišel souhlas a tabulka Stavba ohlášena.

   Odpovědět

  • Heřman

   4 února, 2009

   Ano, potrvzuji vše, co napsal Monkey1. Situace je o to horoší, že sice některé stavby nevyžadují stavbení povolení (ani ohlášení) vůbec, ale VŽDY vyžadují územní rozhodnutí, příp. územní souhlas (případně odvozeniny těchto institutů). O tom se v hlavním článku vůbec nemluví, a pro stavebníka tak může být daná informace dosti zavádějící. Stavební zákon obecně dle mého soudu (dnes a denně se zabývám zajištěním povolení staveb) nepřinesl žádné zjednodušení pro stavebníky (stran zajišťování podkladů žádostí), a žádnou úlevu vzhledem ke stavbám, které lze realizovat BEZ JAKÝCHKOLIV POVOLENÍ neobsahuje!!! Pravda výjma staveb uvedených v § 79 odst. 3 SZ. Autoři příspěvků v médiích nejsou v naprosté většině právníky, a tak je jim lhostejno, odkud začnou zákon číst….závěry, které jsou uvedeny v hlavním článku, jsou výsledkem čtení zákona od půlky… zákon je však třeba studovat jako celek (pokud o něm chci psát objevný článek), a to včetně podzákonných předpisů (vyhlášek). Pak by totiž nemohlo dojít k excesu, jako v tomto článku, ze kterého vyplývá, že ohlášení je jaksi „banán-salám“, byť realita je úplně jiná. Ještě jednou díky MONKEYmu, že na novinářský šlendrián upozornil!

   Odpovědět

  • souhlas

   4 února, 2009

   Přesně jsi to napsal jak to je…
   Taky jsme zvolili dům do 150m v domění jak to bude zjednodušený a kulový, vyjadřovačky hromady projektů, oběhat sousedy, ohlásit přípojky no síla, patlalai jsme se s tim přes půl roku, ono by taky stačilo, kdyby na uřadě řekli co všechno chtěj a ne že tam člověk dorazí nadiktujou hromady vajdřovaček a podpisů, jak blb si to každej oběhá a slavnostně jde na úřad s doměním že už bude moct kopnout, ale to by nesměli být české úřady aby nenašli nějaký důvod jak to prodloužit a upozornit, že chybí další papírek, ohláška je hon za papírama ale i stavební povolení je hon za papírama, jen by mě zajmalo kdo přišel na to že je to zjednodušený:-)
   V překladu kdo má víc papírů ten vyhrál:-):-)

   Odpovědět

  • qwert

   4 února, 2009

   Pan Luboš Svačina evidentně nerozumí stavebnímu zákonu. Hlavně že píše články do novin a mate veřejnost!!!

   Odpovědět

  • Jana Zámečníková

   4 února, 2009

   Dobrý den, v návaznosti na vlnu kritiky, která se zvedla proti tomuto článku, zejména po zveřejnění na serveru iDnes.cz, cítím potřebu se k článku vyjádřit. Článek jsem koncipoval jako určitý „výtah“ z novelizovaného Stavebního zákona, jehož znění a logika dává dojem, že v povolování staveb došlo k významnému zjednodušení. Bohužel realita je, jak se řada z vás čtenářů a profesionálů z oboru vyjádřila, diametrálně odlišná. Zpětně uznávám, že součástí článku měly být také fakta, názory a zkušenosti lidí z praxe. Ty tam však chybí, a proto vyznění článku může být pro čtenáře zavádějící, což považuji za neodiskutovatelnou chybu. LS

   Odpovědět

  • qwert

   5 února, 2009

   A zase špatně… Názory lidí – dobře. Ale „výtah“ ze zákona??? Vždyť zákon se skládá z mnoha §§ a ne jen jednoho! Proč článek o jednom §, bez vazby na ostatní??? (viz § 96 a jiné)

   Odpovědět

  • Nová Paka

   27 července, 2009

   Informovala jsem se na stavebním úřadě jak mám postupovat když na vlastní pozemek v chatové zástavbě postavím mobilní dům 8x3m.Podotýkám ,že je r.v. 2005 se sedlovou střechou opravdu pěkný. No a odpověd´,potřebujete územní rozhodnutí tak si u nás vyzvedněte tiskopis.Nemáte někdo infofmaci jesli tento postup je správný ?

   Odpovědět

  • Pražák na chatě

   5 srpna, 2009

   Náš syn koupil též mobilní dům ,podstatně větší a zaparkoval vedle naší chaty ve velké chatové osadě.Mobilních domů je tu více nikdo žádné povolení nepotřeboval ,osobně jsem se byl zeptat po) přečtení vašeho dotazu),bylo mi řečeno že není pevně spojen se zemí ,že má i nápravu a že může parkovat na svém pozemku jako každé jiné auto.Jako důchodce jsem od jara na chatě s manželkou a počítačem, vaše věc mě zaujala i proto,že nevím jak to má ošetřeno syn,který je dlouhodobě v Číně.Zašel jsem k rybníku kde jsem napočítal šest mob.domů a ty stojí na pozemku obce ,celoroční nájem plaí 12 tisíc plus elektřinu.Smlouvu mají na 15let.Snad jsem Vám drobek pomohl.

   Odpovědět

  • Andrea Brodská

   19 srpna, 2014

   Dobrý den, chtěla bych se zeptat kolik se platí za kolaudační rozhodnutí?Máme domeček, jehož stavba proběhla na základě stavebního povolení a zastavěná plocha je 165 m2.Předem děkuji za odpověď.

   Odpovědět