Pondělí 01. března. Svátek má Bedřich.

Komerční nemovitosti: Kdo je pojistí?

Helena Myslíková

Nemovitostí rozumíme každý pozemek a stavbu spojené pevným základem. Ve většině případů pojišťujeme stavbu, nikoli pozemek. Lze ale řešit i situaci, kdy jsou na pozemku vybudované inženýrské sítě, silnice a chodníky. Avšak ochota pojišťoven krýt riziko je velmi malá. Kdo vám pojistí jakou komerční nemovitost?

V případě, že chceme nemovitost pojistit, je pro nás nejdůležitější stanovit správnou pojistnou částku. Pojistnou částkou rozumíme částku určenou v pojistné smlouvě jako nejvyšší hranici plnění pojišťovny. Tato částka má odpovídat pojistné hodnotě v pojistném roce nebo období, na které je pojištění sjednáno.

Neméně důležité je stanovit pojistnou hodnotu budovy. Tu stanovíme pomocí nové hodnoty, časové hodnoty, nebo ve výjimečných případech obecné hodnoty.

Novou hodnotou rozumíme částku, kterou potřebujeme k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvality.

Časová hodnota je nová hodnota snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení. To ovšem neznamená, že časovou hodnotu použijeme vždy, když se nejedná o novostavbu. Jako pojistnou hodnotu ji použijeme vždy, když stupeň opotřebení nebo znehodnocení přesáhne 70 % nové hodnoty.

U nemovitostí se výjimečně můžeme setkat i s hodnotou obecnou, ta se zpravidla používá u pojištění vozidel. Zde závisí také na místě, kde se nemovitost nachází. Jedná se o částku, kterou je třeba vynaložit k získání budovy dané kvality a daného opotřebení. Může se lišit podle poptávky na trhu v dané oblasti.

Pro lepší ilustraci si můžeme stanovení pojistné hodnoty ukázat na příkladě nemovitosti postavené v roce 1970:

Na nemovitosti se provádějí pravidelné údržbové práce, dům je v dobrém stavu (např. nová okna, rozvody, nová fasáda…), není zanedbaný. V tomto případě lze zřejmě použít hodnotu novou.

V případě, že o dům majitel nepečuje, nejsou prováděny žádné údržbové práce, použijeme hodnotu časovou.

Správné stanovení pojistné částky a pojistné hodnoty je nezbytné ke správnému pojištění. Pojistná částka by měla odpovídat pojistné hodnotě, jinak by mohlo dojít k podpojištění. To znamená, že v případě pojistné události poskytne pojistitel nižší pojistné plnění (podpojištění se nevztahuje na pojištění odpovědnosti a pojištění 1. rizika).

Pro lepší ilustraci uvádím příklad:

Nemovitost má hodnotu 10 000 000 Kč, majitel ji pojistil pouze na 5 000 000 Kč. Dojde k pojistné události, pojistné plnění je požadováno 1 000 000 Kč. Zjistí se podpojištění. Pojišťovna vyplatí pouze 50 % z 1 000 000 Kč. Tzn. 500 000 Kč bez spoluúčasti.

Tímto se vysvětluje, že musí platit vztah:

Pojistná částka = Pojistná hodnota

Samozřejmě se můžeme setkat i s nadpojištěním. To znamená, že pojistná částka je vyšší než pojistná hodnota. Pojišťovna bude pak plnit maximálně do výše pojistné hodnoty. Z toho lze vyvodit závěr, že pojistník platí zbytečně moc vysokou částku, i když v případě pojistné události bude pojistné plnění poskytnuto do výše pojistné hodnoty.

Samozřejmě můžeme vyčlenit i budovy nepojistitelné – jedná se o budovy opuštěné, vybydlené a neudržované.

Které pojišťovny se zaměřují na pojištění komerčních nemovitostí?

Allianz pojišťovna

Pojišťuje všechny typy komerčních nemovitostí. V případě budovy s vyšší pojistnou hodnotou uskutečňuje prohlídky.

Česká pojišťovna

Je ochotná pojistit všechny druhy nemovitostí, včetně nemovitostí zemědělských, výrobních hal, provozů s otevřeným ohněm, školy, nemocnice, divadla, hotely.

Česká podnikatelská pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, Generali Pojišťovna nabízí velice podobné nebo až shodné produkty jako Česká pojišťovna.

Hasičská vzájemná pojišťovna

Neřeší pojištění objektů s velmi vysokou pojistnou částkou (nad 1 000 000 Kč), protože limit zajištění má mnohem nižší. V takovém případě se snaží účastnit se spíše jako soupojistitel.

Tuto pojišťovnu si můžeme také vybavit jako pojišťovnu, která při povodních v roce 1997 měla limit na budovu 5 000 Kč bez rozdílu hodnoty budovy. Hodně jejích klientů bylo zklamaných. Limity na pojištění mají stále.

HDI Versicherung AG, organizační složka

Tato pojišťovna umí pojistit skoro vše, objekty průmyslové, výroby, administrativní, apod. Nicméně nebere do pojištění vše, je velmi „vybíravá“.

Chartis Insurance S.A. (dříve AIG CZECH REPUBLIC S.A.)

Tato pojišťovna neřeší malé obchody, má zájem o větší rizika – průmyslové podniky, avšak k zajištění využívají pouze svého potenciálu ve výši 76,5 mld. Kč. Lze pojistit výrobní haly, administrativní budovy, o zemědělské objekty nemají zájem, neposkytují ani produkty pro bytové domy nebo bytová družstva.

Kooperativa pojišťovna

Tato pojišťovna se hodně zaměřuje na pojištění měst, průmyslových objektů a administrativy, hotelů apod. Její nevýhodou ovšem je, že je zpravidla o něco dražší než konkurence.

MAXIMA pojišťovna

Malá, leč velmi flexibilní. Umí pojistit jakýkoliv objekt za velmi rozumnou cenu.

QBE Insurance (Europe) Limited, organizační složka

Zabývá se především většími obchody, zpravidla průmyslové objekty, administrativní budovy.

Slavia pojišťovna

Má zájem uzavřít každý obchod. Díky své velikosti je ale u větších obchodů spíše podílovým soupojistitelem.

Triglav

Zaměřuje se hlavně na administrativu a průmysl. Až podle poptávky se rozhodne, zda vůbec zašle nabídku.

UNIQA pojišťovna

Má zájem a umí pojistit všechny druhy komerčních nemovitostí (administrativní, zemědělské, průmyslové…).

Pro koho je pojištění výhodné?

Ze statistiky hasičů vyplývá, že každý dům vyhoří 1x za 80 let. Lze také tvrdit, že pojištění komerční nemovitosti je základní podmínkou k uzavření jakékoliv smlouvy a to jak s nájemníky, tak s bankou.

Krátký pohled do vývoje sazeb pojištění

 • V roce 1998 byly sazby za administrativní budovu 1,6‰.
 • Před povodněmi v roce 2001 se sazby snížily na cca 0,9‰.
 • V roce 2002 po povodních se sazba pohybovala cca 1,2‰.
 • V roce 2010 jsou sazby za stejný dům i 0,2‰.

Ve všech příkladem uvažujeme administrativní budovu v hodnotě cca 800 000 000 Kč.

Nejhorším obdobím pro uzavírání smluv bylo od 11. 9. 2001 do roku 2003, naopak v dnešní době jsou sazby pro zájemce o pojištění nejvýhodnější.

Na co se nemovitosti pojišťují

 • FLEXA – požár, výbuch, přímý úder blesku, pád nebo náraz letadla
 • Vodovodní škody, škody způsobené mrazem
 • Vichřice, krupobití, tíha sněhu a námrazy, lavina
 • Povodeň, záplava
 • Pád předmětu, náraz vozidla
 • Katastrofická rizika (jen některé pojišťovny)
 • Sesuv, výbuch sopky
 • Voda unikající ze sprinterů
 • Krádež, loupež, vandalismus
 • Občanské nepokoje, stávky
 • Terorismus

Nyní je nejobvyklejší pojištění ALL RISK – co není přesně vyloučeno, je pojištěno (zahrnuje i pojištění strojů uvnitř budov).

Anketa: Považujete pojištění komerčních nemovitostí za problematické ze strany pojišťoven?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

1 komentář k článku “Komerční nemovitosti: Kdo je pojistí?”

 1. Anastasia napsal:

  Dobrý den,
  Chtěla bych co nejrychleji pojistit nebytový prostor, který používáme jako kavárnu, na Praze 1 Masarýkovo nábřeží, nabízím schůzku v pondělí 1.04 od 13.00 do 17.00. Pokud Vás to zajímá, prosím upřesnit čas.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *