EUR 25.275

USD 23.761

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.275

USD 23.761

Text: Luboš Svačina

08. 01. 2010

0 komentářů

Kvalitní realitní makléře bude certifikovat pražská VŠE

 


 

Cílem programu je zkvalitnění služeb realitních makléřů a usnadnění orientace klientů při volbě realitního makléře. Dosud může povolání realitního makléře, na rozdíl od praxe ve vyspělé západní Evropě, vykonávat téměř kdokoliv. Hlavní cíl je tedy jasný – oddělit „zrno od plev“ . Pro certifikované makléře by měla licence navíc za stávající složité situace na trhu představovat důležitou konkurenční výhodu a záruku kvality nabízených služeb.  

Certifikace je dokladem odborné úrovně konkrétních makléře, není tedy pouhým firemním oprávněním, za nímž může být skryta velmi rozdílná úroveň pracovníků,“ vyjmenovává jednu z hlavních tezí udělování ISO licencí Asociace realitních kanceláří ČR (ARK).

Podmínky pro získání certifikátu realitního makléře

Žadatel o certifikaci musí splňovat kvalifikační kritéria v oblastech:

kvalifikace, praxe, osobní vlastnosti . 

Kvalifikace a praxe
Žadatel o certifikaci ve specializaci certifikovaný realitní makléř musí mít:

REKLAMA

  • středoškolské vzdělání, 3 roky praxe v realitní činnosti a osvědčení o odborné způsobilosti doložené absolvováním rekvalifikačního vzdělávání, schváleného MŠMT, nebo
  • vysokoškolské vzdělání, 1 rok praxe v realitní činnosti a osvědčení o odborné způsobilosti doložené absolvováním rekvalifikačního vzdělávání, schváleného MŠMT, nebo absolvováním vysokoškolského studia se zaměřením na činnost realitního makléře.

Osobní vlastnosti a reference
Žadatel o certifikaci nebyl nikdy trestán za majetkovou trestnou činnost či jiný s realitní činností související čin. Žadatel musí prostřednictvím referencí či jiných obdobných dokladů prokázat spokojenost svých klientů s poskytovanými službami a tím svoji dostatečnou odbornou úroveň.

Jaké doklady je potřeba přiložit k přihlášce?

  • doklad o absolvovaném vysokoškolském či středoškolském vzdělání
  • doklad o absolvování rekvalifikačního studia
  • kopii výpisu z rejstříku trestů ne starší jednoho měsíce
  • doklady o absolvované praxi – reference, potvrzení zaměstnavatele, prohlášení o praxi; doklady musí doložit požadovanou délku praxe a spokojenost klientů s poskytovanými službami
  • doklad o úhradě poplatku za certifikační zkoušku

Proces získání Certifikátu

Proces udělení certifikátu zahajuje žadatel podáním Přihlášky ke zkoušce, kterou je možné podat jak písemně poštou, osobně nebo elektronicky. Bližší informace naleznete zde. Spolu s přihláškou žadatel dokládá kopie dokumentů stvrzující slnění vstupních požadavků (viz. podmínky získání certifikátu).

Pokud žadatel splňuje předem daná kritéria obdrží od Certifikačního ústavu pozvánku ke složení certifikační zkoušky. Pozvánka by měla být žadateli doručena minimálně v dvoutýdenním předstihu.

Při certifikační zkoušce je žadatel povinen prokázat svoji totožnost. Zkouška se skládá ze 2 částí. Písemná zkouška trvá 30 minut a skládá se ze 2 částí (právo v realitní činnosti a stavební minimum realitního makléře). Podmínkou postoupení k ústní části zkoušky je minimálně 60% úspěšnost v písemném testu.

Ústní zkouška trvá přibližně 20 minut a skládá se z odpovědi na 2 vylosované otázky z oblastí: činnost a řízení realitní kanceláře, oceňování nemovitostí a realitní trh, praktické dovednosti pro činnost realitního makléře.

V případě úspěšného složení zkoušky získají makléři certifikát prokazující dostatečnou odbornou způsobilost k výkonu funkce certifikovaný realitní makléř s platností na 3 roky. Poté by měl makléř projít recertifikací, která je následně platná vždy po dobu pěti let, přičemž rozsah ani náročnost recertifikační zkoušky se od certifikační zkoušky neliší.

V případě neúspěšného vykonání certifikační zkoušky se žadatel přihlašuje k opakované certifikační zkoušce. Pokud žadatel uspěl v písemné části, koná se opakovaná zkouška jen v ústní části. Celkový postup opakované zkoušky se od řádné certifikační zkoušky neliší.

ISO certifikace iniciovala také realitní kancelář REMAX

První realitní kanceláří, která na sklonku loňského léta iniciovala ISO certifikaci realitních makléřů, byla realitní kancelář REMAX. Ta ve spolupráci s Českou společností pro jakost spustila program CRM (Certifikovaný Realitní Makléř) ISO. Certifikační autoritou pověřenou k vydávání certifikátů je zmíněná Česká společnost pro jakost, která má akreditaci od Českého institutu pro akreditaci.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.57 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%
Historie vývojeDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *