EUR 25.330

USD 23.782

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.330

USD 23.782

Text: Petr Zámečník

20. 04. 2009

0 komentářů

Luboš Smrčka: Orco může mít i nulovou hodnotu…

 


 

Orco se již delší dobu zmítá v potížích. Co nimi podle vás stojí?

To je otázka, která by měla směřovat spíše na management společnosti, protože samozřejmě akcionáři do řízení společnosti příliš nevidí. My vnímáme, že je tady hospodářská krize, která může být určitou omluvou, ale není to omluvou pro náhlý pád akcií o 90 %.

Krize nepřichází ze dne na den a má určité průvodní znaky. Jestliže je management nedokáže identifikovat, tak si myslím, že je špatný. Proto se ho snažíme vyměnit a zachránit své investice, které v Orcu máme.

Propad investic o 90 % není v současné době ojedinělý u Orca. Podobný propad nastal v bankovním sektoru, ale i u jiných firem podnikajících v oblasti realit. Nedávno jsme na našich serverech řešili kupříkladu kauzu společnosti Immofinanz, jejíž akcie ztratily ještě více své hodnoty.

To je všechno pěkné. Nevím, jak se chová Immofinanz, ale vím, jak se chovají banky, a předpokládám, že ony alespoň když říkají, že zveřejní výsledky k určitému datu, tak je opravdu zveřejní. K výsledkům bank je navíc přiložený statement od auditorů.

Velmi nestandardní bylo, že Jean-Francois Ott nebyl schopen přiznat, že jeho společnosti, která ručila akciemi Orca, propadla zástava a byla prodána. To jsou skutečnosti, které dobrý manager přizná, i když jsou nepříjemné a na jeho reputaci nepřidají a srazí to určitě cenu akcií a zvýší pochybnosti.

REKLAMA

Toto jsou minimálně dva signály, které vnímám jako velmi špatnou práci managementu.

Založili jste sdružení minoritních akcionářů SOS Orco. Co je vaším aktuálním cílem?

Naším aktuálním cílem je pomáhat společnosti Orco. Pomáhat k tomu, aby měla dobré jméno a samozřejmě i tím si chránit svoji investici. To, že to v tuto chvíli vypadá, že sdružení SOS Orco jde proti společnosti, je velmi smutné. Ale myslím si, že to není chybou SOS Orco, ale managementu, který dělá fatální chyby a není schopen postupovat transparentně.

Fatálních chyb ze strany managementu byla celá řada. Už jste zmínil několikrát odložené výsledky, které byly nakonec zveřejněny pouze neauditované, ale bylo jich ještě více. Jaké další chyby vytýkáte managementu Orca?

Je to špatný odhad situace. Restrukturalizační kroky měly nastat dřív.

Management společnosti navíc staví osobní sobecké zájmy před zájmy společnosti. To bylo zejména v době, kdy přišel investor, který nabízel výraznou pomoc. A jelikož si kladl jako podmínku, že Jean-Francois Ott z firmy odejde, a na této skutečnosti nedošlo k dohodě, tak pomoc byla odmítnuta a společnost byla dovedena do stavu, kdy ve Francii požádala o soudní ochranu.

To je podle mého názoru velmi zdařilý tah pana Otta, protože z Lucemburska, kde je přísný zákon, přenesl řízení do Francie, která má benevolentní zákony a umožňuje mu minimálně půl roku působit za asistence soudně jmenovaného administrátora, kterým je právnická osoba zastupovaná jednou dámou, a druhého opatrovníka, který je daný pro zájmy věřitelů a kterým je opět právnická osoba zastupovaná dámou…

Myslím si, že toto Jean-Francois udělal dobře. Ale nesvědčí to o tom, že by se společností zamýšlel něco dobrého. Naopak si myslím, že se snaží získat čas, aby padl prach na některé jeho obchody a aby mohl některé obchody dodělat.

Myslíte si, že soudní ochrana před věřiteli a hrozící insolvence je v současnosti řešitelnou situací?

Je to situace, která je velmi nepříjemná. Všichni, včetně akcionářů, kteří dnes nakupují (pohyby kurzu jsou poměrně jasné – pořád se přikupuje), jsou v pozici, kdy dobíhají jedoucí vlak, ve kterém sedí Jean-Francois a v klidu popíjí a pokuřuje. On je ten, kdo je uvnitř, a ti, co se chtějí dovnitř dostat, musí překonat řadu překážek. V okamžiku, kdy by se jim to už mohlo povést, se může ve Francii objevit prohlášení insolvence na Orco a nový management by ztratil možnost cokoli ovlivnit.

Ve čtvrtek minulého týdne zveřejnilo Orco výsledky, které byly výrazně horší než očekávání analytiků. Přesto akcie rostly. Myslíte si, že je to z důvodu zájmu drobný akcionářů posílit svoje pozice?

REKLAMA

Tomu, že je zde majetek 42 euro na akcii, věří jen opravdový snílek a naivka. Kdo trochu rozumí účetnictví a pohybuje se v tomto prostředí, to musí chápat tak, že to, co bylo zveřejněno, je přesný součet nepřesných čísel. Je to ocenění, které provedl management, pod které se odmítl podepsat auditor, který na základě zahájeného procesu ochrany před věřiteli ve Francii musí oceňovat likvidační hodnotou. To by samozřejmě znamenalo úplně jiné výsledky.

Z toho, co bylo zveřejněno, nevidím nic, co by mě mělo naplňovat nějakým velkým klidem. Ano, mohu říci velmi konzervativně, že čísla, která byla zveřejněna, nejsou tak špatná a nemusí nutně znamenat konkurs společnosti. To jsme ostatně řekli i v naší tiskové zprávě. Myslím si, že tady je snaha vedení Orca po lžičkách dávkovat  akcionářům pravdu, protože kdyby jim ji podali najednou, tak by  je to mohlo zabít.

Hodnota společnosti podle vašeho odhadu je tedy výrazně nižší?

Myslím si, že skutečná hodnota je výrazně nižší. Čistá hodnota aktiv společnosti možná bude i záporná. Toho se i bojím. To už si ale nedovedu představit, co by se v Orcu muselo dít.

SOS Orco se snaží podle vašich slov zachránit Orco a zastupuje minoritní akcionáře. Jaký podíl vaši členové nebo zakladatelé sdružení řádově mají?

Podíl zakladatelů sdružení, který je opravdu malý, oddělme od akcionářů, kteří se nám přihlásili na základě našich tiskových zpráv. Tento podíl je v tuto chvíli přes 10 % a tímto konstatováním bych skončil.

Samozřejmě něco jiného je hlasování na valné hromadě, kde musíte mít odpovídající plné moci. Hlasovat na valné hromadě může akcionář, někdo na základě plných mocí a i někdo, kdo má k akciím popř. i jiný právní titul.

Orco se zveřejněním výsledků zároveň prohlásilo, že bude usilovat o stažení akcií z většiny burz kromě mateřské Paříže. Myslíte si, že to bude mít větší dopad na zájem o akcie?

Svědčí to o tom, že se Jean-Francois Ott snaží dostat na dvorek, který je jeho a který on dobře zná. On sedí ve vlaku a čas pracuje pro něj.

Orcu hrozí insolvence v případě, že by se změnilo vedení, protože věřitelé, kteří drží některé dluhopisy Orca, mohou v případě změny vedení požádat o předčasnou úhradu dluhu. Myslíte si, že toto je opravdu relevantní hrozba?

Pane redaktore, velmi správně jste řekl, že mohou. Počkejme si na to, co udělají. Ale myslím si, že se to nestane.

Hrajeme ale o peníze a city a peníze nejdou dohromady. Může se stát, že pro někoho v daném okamžiku bude výhodnější situaci řešit jinak. Ale pokud to bude pod dozorem francouzského soudu, tak si myslím, že ji bude řešit jenom ten, kdo má prostředí velmi dobře zpracované a bude vědět, jak se bude chovat.

Hlavní bojiště Orca je Francie – Paříž. Přesto SOS Orco vzniklo v Česku. Proč?

REKLAMA

Někdo ten prapor musí pozvednout. A my doufáme, že se nám to povede a že nám finanční podpora bude stačit na to, abychom začali oslovovat i francouzskou oblast, abychom získali akcionáře. Myslím si, že i francouzští akcionáři nebudou také spokojeni se současným stavem.

42 euro na akcii, to je krásné. To bych skoro okamžitě navrhoval likvidaci této společnosti, protože to je asi to nejlepší, co by se v tuto chvíli mohlo stát. Kdybychom odečetli náklady likvidace, tak by mohlo zbýt nějakých 20 – 25 euro a to by byl skoro malý zázrak. Ale já nevěřím, že tomu tak opravdu je.

Nenavrhujete tedy likvidaci?

Ježíšmarjá, v žádném případě!

Zmínil jste „pokud vám finanční podpora bude stačit“. Kdo financuje SOS Orco?

To nechám bez odpovědi.

SOS Orco je samozřejmě nezávislé sdružení drobných akcionářů, které usiluje o to, co deklaruje ve svých stanovách, co deklaruje na svých webových stránkách www.sosorco.cz, samozřejmě i ve francouzské a anglické jazykové mutaci.

Jaký vidíte nejpravděpodobnější scénář pro nejbližší období?

Je hrozně těžké na to odpovědět. Pokud má  Orco přežít, tak musí odejít stávající management a musí dojít k dohodě hlavně mezi věřiteli. Skoro bych řekl, že v tuto chvíli akcionáři sedí v orchestřišti na místě druhých houslí.

A první housle drží pan Ott?

Drží je věřitelé a pan Ott. Bohužel. Ale není dirigent. Už se potácí kolem dirigentského pultíku, rád by tam byl, ale už to není tak jednoduché. Ale pořád má velký vliv.

Jaká je podle vás hodnota Orca na akcii?  

To po mě chcete opravdu moc. Já jsem neviděl jediný relevantní doklad. Všechno, co vidím, jsou výkazy na stránkách společnosti a jak řekl jeden moudrý muž: „Papír se nečervená.“ Ale mám jisté životní zkušenosti, takže si myslím, že situace bude ještě daleko horší, než je deklarována.

Je tedy možné, že současná hodnota Orca je i nulová, jak jste naznačil v průběhu rozhovoru?

Pokud dojde k insolvenčnímu řízení, tak jsem přesvědčen, že na akcionáře nezbyde nic. Pro akcionáře to bude nula, o něco víc to bude pro věřitele.

Co by se muselo stát, aby z toho akcionáři vyšli nejlépe? Jaký scénář by byl pro akcionáře nejvýhodnější?

Revitalizace společnosti. Odvolat stávající management, tím pádem se partnerem v Paříži pro pařížská jednání stane nový management, sehnat transparentní investování, odložit splatnost závazků, získat čas.

Čas na vylepšení pověsti Orca, časem pomine i nepříznivá situace pro prodej majetku Orca a tím se může uplatnit nikoli likvidační hodnota majetku, ale řekněme tržní hodnota, jestliže můžu tento výraz použít, i když to není úplně přesné – v každém případě vyšší hodnota než prodej v tísni a časovém presu a za podmínek, které by byly velice podobné tomu, co se děje v podobných případech v České republice.

Jakou pravděpodobnost dáváte úspěchu tohoto scénáře?

No, vidíte. Kdyby nějaká sázková kancelář vypsala kurzy, tak bych uvažoval o tom, jak si vsadit. Dokázal bych si vsadit na to, že se to nepovede, a dokázal bych si vsadit na to, že se to povede. Podle kursu. Ale v tuhle chvíli opravdu nevím.

Nejednal jsem jen s lidmi v České republice. Před nedávnem jsem byl v Londýně, byly tu investoři ze zahraničí, kteří drží něco, co může v dohodě něco znamenat… ta jednání jsou velmi delikátní a v podstatě z nich nevyšel žádný relevantní výsledek snad mimo to, že management je třeba vyměnit. To je jediné, na čem jsme se shodli poměrně rychle.

Máte již kandidáty, kdo by mohl vést Orco?

Máme lidi s mezinárodními zkušenostmi a s docela dobrou prestiží a zveřejníme je před jednáním valné hromady Orca. V tuhle chvíli mám souhlas pouze jednoho z nich se zveřejněním jeho jména, nikoli druhého. Ale nechtěl bych to říkat, dokud nebudou uvedeni na stránkách.

Může také ještě dojít ke změně taktiky. Valná hromada se blíží a entusiasmus nebude měnit představenstvo – to budou měnit hlasovací práva. Myslím si, že nejlepší dohody o postupu se budou dělat těsně před valnou hromadou, a nebo na ní.

Rozhodující bude, zda na  nádraží přijdeme s jedním nebo deseti procenty hlasovacích práv a jestli nás pna Ott pustí nebo nepustí do vlaku, protože budeme mít nějakou formální chybu v  v jízdenkách.

Navíc si nejsem jistý, že tato valná hromada 30. dubna v Lucemburku bude usnášeníschopná. Může se rozhodovat až na náhradních valných hromadách a tak dále.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.57 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%
Historie vývojeDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *