EUR 24.730

USD 22.807

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.730

USD 22.807

Text: Ondřej Krišica

02. 11. 2009

2 komentáře

Mimořádná splátka? I u stavebních spořitelen si připlatíte!

 


 

Úvěry ze stavebního spoření

Ke stavebnímu spoření je možné získat řádný nebo překlenovací úvěr. Ne každý klient ale může čerpat úvěr řádný, který je mnohdy hlavním důvodem spoření, protože je levný. Existuje několik podmínek, které musí klient splnit, aby dosáhl na řádný úvěr. V zásadě se řádný úvěr liší od překlenovacího úvěru náklady, které musí vynaložit na jeho využití – překlenovací úvěr je výrazně nákladnější. Na druhou stranu je ale možné získat překlenovací úvěr velmi jednoduše. Není nutné splnit podmínky, jako je např. výše naspořené cílové částky apod. A to je také důvod, proč ho lidé využívají.

Úrokové sazby se liší podle smlouvy a typu úvěru: 3 – 5 % p. a. u řádného úvěru a 4 – 6 % p. a. u úvěru překlenovacího. Úvěry ze stavebního spoření jsou ze zákona účelové. Úrokové sazby jsou stálé, pouze u překlenovacího úvěru mohou spořitelny nastavit délku jejich fixace a následně je měnit. Zpravidla je úvěr možné získat až na 20 let. Úroky z úvěrů si je možné u stavebního spoření stejně jako u hypotéky odečíst ze základu daně až do výše 300 tisíc Kč na společnou domácnost.

Stavební spořitelna

Poplatek za schválení překlenovacího úvěru

WSTS

1 % cílové částky (CČ) úvěru (min. 900 Kč, max. 15 000 Kč)

ČMSS

0,5 % CČ (1 % CČ pouze Kredit 90)

RSTS

1 % CČ (min. 1 000 Kč, max. 10 000 Kč)

MPSS

1 % CČ  (max. 10 000 Kč)

SSČS

1 %

Obvyklé podmínky, které musí klient splnit pro získání řádného úvěru, jsou následující: spořit nejméně dva roky, naspořit minimálně cca 40 % cílové částky (dle stavební spořitelny a zvoleného tarifu) a dosáhnout potřebné výše hodnotícího čísla. Hodnotící číslo je číselný ukazatel, který určuje, zdali má či nemá účastník stavebního spoření nárok na čerpání řádného úvěru stavebního spoření.

Pokud klient nesplňuje některou z podmínek pro získání řádného úvěru ze stavebního spoření, může přesto zažádat o úvěr. Nikoliv ale o úvěr řádný, nýbrž o „meziúvěr“, též nazývaný „překlenovací úvěr“. Zažádat o překlenovací úvěr lze už po sepsání smlouvy o stavebním spoření.

U řádného úvěru klient splácí jak úroky, tak jistinu. U překlenovacího úvěru platí pouze úroky, nikoliv jistinu.  Vyšší nákladovost překlenovacího úvěru je způsobena především vyšší úrokovou sazbou, a také vyššími poplatky za schválení úvěru. Dalším důvodem vyšší nákladovosti je vázání prostředků klienta na nízkoúročeném účtu stavebního spoření, což vyplývá z nutnosti spoření – místo splácení klient u překlenovacího úvěru spoří. Jakmile klient splní podmínky na čerpání řádného úvěru, dojde k tzv. „překlenutí“ a začne splácet.

Čerpání překlenovacího úvěru je nenárokové a stavební spořitelna ho poskytuje zpravidla na základě následujících podmínek: výše příjmu klienta, možností ručení dalších osob, zastavením nemovitosti – nutné většinou až u vyšších částek.

Možnost předčasného splácení řádného úvěru

Při čerpání řádného úvěru stavebního spoření můžeme kdykoliv splatit úvěr tzv. mimořádnou splátkou. U všech 5 stavebních spořitelen na trhu lze splatit či částečně splatit úvěr bez jakýchkoliv sankčních poplatků. 

Možnost předčasného splácení překlenovacího úvěru

Předčasně splatit překlenovací úvěr není již tak snadné jako úvěr řádný, ale ve srovnání s předčasným splacením hypotéky je to zpravidla jednodušší. Podmínky předčasného splacení překlenovacího úvěru se liší dle jednotlivých stavebních spořitelen. Když se rozhodnete splatit řádný úvěr, můžete to provést zasláním mimořádné splátky, čímž dojde ke snížení výše úvěru případně jejímu splacení. Když učiníte totéž u úvěru překlenovacího, dojde pouze ke zvýšení peněžního zůstatku na spořicím účtu a tedy nedojde ke splacení úvěru samého, ale jen k urychlení splnění podmínek pro přiznání řádného úvěru.

Existuje ale možnost, jak částečné nebo úplné splacení překlenovacího úvěru uskutečnit. Někdy to ale znamená komplikace a sankce.

Wüstenrot – stavební spořitelna

Wüstenrot – stavební spořitelna je jedna ze spořitelen, která nabízí možnost předčasně splatit překlenovací či řádný úvěr. Za předčasné splacení překlenovacího úvěru si ale účtuje individuálně následující sankční poplatky:

“Maximálně 3% z vyplacené výše úvěru při předčasném splacení úvěru po uplynutí 5 let od data uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru nebo maximálně 5% z vyplacené výše úvěru při předčasném splacení úvěru do 5 let od data uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

Modrá pyramida

Stavební spořitelna Modrá pyramida nabízí možnost předčasně splatit úvěr bez sankčních poplatků. Modrá pyramida nerozlišuje u splacení mimořádné splátky splacení u řádného či překlenovacího úvěru. Takže lze splatit úvěr kdykoliv a není nutné informovat spořitelnu předem.

Českomoravská stavební
spořitelna

Českomoravská stavební spořitelna již nenabízí automatické předčasné splacení překlenovacího úvěru, jak tomu bylo v minulosti. Dnes lze splatit předčasně překlenovací úvěr pouze se souhlasem stavební spořitelny na základě individuální dohody. Navíc pokud to zpravidla ponese s sebou náklady na poplatky za předčasné splacení.

Obecné úvěrové podmínky Českomoravské stavební spořitelny – platné od 1. 9. 2006 sdělují následující:

Článek G. Splácení meziúvěru; odstavec 2):

„Dlužník nemůže před sjednanou dobou splatnosti bez předchozího písemného souhlasu věřitele splatit, a to ani částečně, poskytnutý meziúvěr. Věřitel může s předčasným splacením souhlasit, avšak za podmínky, že dlužník současně s mimořádnou splátkou zaplatí částku rovnající se úrokům sjednaným ve smlouvě o meziúvěru z provedené mimořádné splátky za dobu 60 dnů. Zašle-li dlužník věřiteli bez jeho předchozího souhlasu mimořádnou splátku, může ji věřitel na náklady dlužníka vrátit zpět; pokud ji nevrátí, je oprávněn úročit zůstatek poskytnutého meziúvěru bez zohlednění provedené mimořádné splátky dalších 90 dnů od příchodu platby do ČMSS. Smluvní strany se mohou dohodnout jinak.“

Raiffeisen stavební spořitelna

Raiffeisen stavební spořitelna na rozdíl od Modré pyramidy zůstala u svých dřívějších podmínek, které se týkají předčasného splacení překlenovacího úvěru a nabízí, že “máte možnost kdykoliv úvěr předčasně splatit bez jakýchkoliv sankcí“.

Stavební spořitelna České spořitelny

I Stavební spořitelna České spořitelny umožňuje předčasně splatit překlenovací úvěry, které nabízí, stejně tak jako řádné úvěry stavebního spoření. Splacení je možné bez jakýchkoliv sankčních poplatků. „Předčasné splacení překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření je možné. Při předčasném splacení úvěrů neplatí klient u Buřinky žádné sankční úhrady.“

Shrnutí

V současné době je na trhu překlenovacích úvěrů stavební spořitelny již začínají uplatňovat rozdílný přístup k předčasnému splacení úvěru.  Stavební spořitelna České spořitelny, stejně tak i Modrá pyramida a Raiffeisen stavební spořitelna umožňují předčasné splacení překlenovacího úvěru a neuplatňují žádné sankční poplatky. Wüstenrot stavební spořitelna umožňuje předčasné splacení překlenovacího úvěru, ale na rozdíl od tří výše jmenovaných stavebních spořitelen si účtuje sankční poplatky ve výši 3 nebo 5 % z vyplaceného úvěru. Českomoravská stavební spořitelna již nenabízí automatickou možnost předčasného splacení překlenovacího úvěru a nechává si možnost rozhodnout, zdali bude možné splatit úvěr a za jakých podmínek, pro sebe.

Loading

Vstoupit do diskuze 2 komentáře

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Doupal

  24 listopadu, 2009

  Dobrý den,
  jako OZ CMSS musim podotknout, že splacení překlenovacího ůvěru je možné a běžně se to i dělá. To, že informujete CMSS dopisem o tom, že chcete předčasně splatit slouží pro Vás jako ochrana aby se zabránilo dalšim splátkám.
  S pozdravem
  Doupal

  Odpovědět

 • Jana Šiklová

  25 prosince, 2009

  Děkuji firmě Company Management za příjemně prožité vánoce.
  Dostala jsem se do obtížné situace, uvalili mi exekuci na dům a veškerý majetek. Naštěstí díky milým lidem z Company Management http://company-management.eu/nabidka/ jsem si krátkodobě půjčila 20 000 EUR, dluhy jsem splatila. Jen díky Company MAnagement jsem stihla napéct pečivo, koupit dárky pro moje děti a oslavit vánoční svátky v pohodě a bez dluhů.
  Je to velmi jednoduché, půjčíte si a zároveň investujete trochu peněz na vysoký úrok, investované peníze vám splátí splátky půjčky a vy nic splácet nemusíte.
  Je to naprostá novinka, v Irsku je to už běžné a brzo to bude běžné všude ve světě. Půjčíte si a splácet nemusíte. Buďte mezi prvními, kdo vyzkouší tuhle novinku na trhu. čím více si půjčíte, tím víc vyděláte, tak to prostě je. Z pohodlí domova vyplníte formulář na internetu a Silvestra už můžete slavit bez obav a dluhů s plnou kapsou peněz !! Krásné prožití vánočních svátků přeje Jana Šiklová

  Odpovědět