EUR 25.230

USD 23.714

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.230

USD 23.714

Text: Jan Valenta

03. 06. 2008

8 komentářů

Mostecké byty jsou lepší než pražské

 


 

Posouzení výnosnosti investic

K posouzení výhodnosti jednotlivých investic existuje mnoho postupů. U cenných papírů a dalších finančních instrumentů se pro názornost uvádí předpokládaná roční výnosnost závislá na růstu jejich tržních cen a jednotlivých plateb z nich plynoucích (dividenda, kuponová platba).  Investor většinou diverzifikuje[1] své finanční prostředky do několika akciových a dluhopisových titulů, čímž tvoří investiční portfolio. Takovéto portfolio má nižší riziko, a zároveň vyšší výnos než samostatné jednotlivé akcie. Běžný výnos u dluhopisového portfolia se pohybuje kolem 5 %, u akciového až kolem 10 % (samozřejmě existují extrémní případy, kdy jsou výnosy ale i rizika mnohem vyšší).

U přímých investic do nemovitostí si musíme výnosnost vypočítat sami. U investic je však častěji využíván termín rentabilita. Její výše se u nemovitostí odvíjí od výše nájmu, který pravidelně platí nájemníci využívající naše prostory ať už k bydlení či podnikání. Druhým faktorem ovlivňující rentabilitu je pořizovací cena nemovitosti (většinou kupní). Jinými slovy jde o podíl zisku k vloženému kapitálu.

Zjednodušeně bychom mohli rentabilitu počítat takto:


ČPříj
 – čistý roční příjem z nemovitosti;


PC –
pořizovací cena nemovitosti

Čistý roční příjem z nemovitosti odpovídá sumě ročního nájemného sníženého o náklady na údržbu nemovitosti a daň z příjmu fyzických osob.

Dalším zajímavým ukazatelem je návratnost, která v letech udává, za jak dlouho bude celá investice splacena. Logicky se tedy snažíme o investici s co nejvyšší výnosností, což s sebou přináší i kratší dobu návratnosti. Bohužel oba tyto ukazatele zanedbávají časovou hodnotu peněz, avšak pro náš případ jsou postačující.

Zhodnocení investic do nemovitostí je podobně jako u cenných papírů přímo úměrně ovlivněno změnami tržních cen. V následujícím příkladě tyto změny neuvažuji, protože by se jednalo o pouhé spekulace.

Byty v Praze a na Mostecku aneb Reálný příklad vysoce výnosné investice

Důvodem pro odmítavý postoj k přímým investicím do nemovitostí pro drobného investora bývá vysoká finanční náročnost, což ale nemusí být vždy pravda, jak se pokusím ukázat v následujícím příkladě. I zde platí pravidlo, že kdo bude pilný, bude hledat a využívat příležitosti, ten bude pravděpodobně úspěšný a dosáhne svých cílů. Stačí posuzovat odlišné investiční podmínky v různých částech země či světa a zapojit schopnost tyto rozdílnosti využít v náš prospěch.

Vezměme si příklad bytů v Praze a na Mostecku. Odlišné ceny nemovitostí, odlišná kvalita života, odlišná nabídka a poptávka, všechny tyto činitele determinují rentabilitu investice. Na první pohled se může zdát, že koupit nemovitost v Praze je díky vyššímu nájemnému mnohem výhodnější. Následující tabulka dokládá, jak je to ve skutečnosti.

Byt v panelovém domě v Mostě,  3+1, 70m 2

Byt v pan. domě 3+1 v Praze Kobylisech, 3+1, 70m 2

pořizovací cena

380 000 Kč

pořizovací cena

2 970 000 Kč

měsíční nájemné

5 600 Kč

měsíční nájemné

15 000 Kč

roční nájemné

67 200 Kč

roční nájemné

180 000 Kč

náklady na údržbu nemovitosti

10 000 Kč

náklady na údržbu nemovitosti

10 000 Kč

daň z příjmu 15%

7 056 Kč

daň z příjmu z nájmu 15%

18 900 Kč

čistý příjem z nemovitosti

50 144 Kč

čistý příjem z nemovitosti

151 100 Kč

rentabilita

13,20%

rentabilita

5,09%

návratnost v letech

7,6

návratnost v letech

19,7

Zdroje:

Mostecká data – konzultace s místními podnikateli,
Pražská data: www.remax-czech.cz ; www.maxirealitypraha.cz

Jak je patrné, rozdíl v nájemném je značný, mostecké činí 37 % toho pražského, nicméně rozdíl tržních cen je ještě vyšší. Cena bytu v Mostě odpovídá pouhým 13 % ceny v Praze. Tato skutečnost značně favorizuje mosteckou investici. Náklady na údržbu obdobných bytů v různých částech země se nemohou diametrálně odlišovat, proto jsem odhadl a započítal shodnou částku.

Z tabulky vidíme, že mnohem lepší investiční příležitost skýtá Mostecko. Nesrovnatelně nižší cena tamějších nemovitostí umožňuje při investici shodné finančního obnosu jako v Praze nakoupit 7,8 bytů s ročním čistým příjmem přibližně 370 000 Kč. Rentabilita investice předstihuje i většinu akciových portfolií. Navíc není výjimkou získat z podobných investic na Mostecku výnos i kolem 20 %.

Lze namítnout, že v Praze není nouze o nájemníky, avšak to samé platí i pro Mostecko. V oblasti působí několik velmi významných zaměstnavatelů (Unipetrol, Česká rafinérská, Mostecká uhelná), kteří nadprůměrným platovým ohodnocením udržují i přes horší životní podmínky vysokou koncentraci obyvatel v regionu.

Nájemníky lze tedy nalézt relativně snadno. Nedůvěra v daný region také částečně pramení z početného romského etnika. Dle minulých zkušeností, lze očekávat, že romští nájemníci mohou být problémovější skupinou, nicméně vše závisí na jednotlivých lidech, není vhodné a správné paušalizovat.

Navíc riziko neplacení nájmu můžeme eliminovat uzavíráním nájemním smluv na dobu určitou (například smlouva na jeden měsíc s požadavkem platit nájemné dopředu vždy k 25. v aktuálním měsíci). Pokud nájemník plní vše, jak má, smlouva je mu automaticky prodloužena o další měsíc, pokud ne, je možné dotyčného okamžitě legálně vystěhovat, protože jednoduše nemá platnou nájemní smlouvu. Tímto krokem se odstraňuje komplikace vypovězení nájemní smlouvy na dobu neurčitou. S prodlužováním smluv nevznikají žádné dodatečné náklady, jelikož veškerá pravidla obnovovací klauzule jsou ve smlouvě zakomponována.

Překvapivě nízké ceny bytů na Mostecku jsou ovlivněny především dlouhodobým historickým vývojem, kdy byly byty z důvodu horšího životního prostředí velmi podhodnocovány.  Aktuální roční růst cen se pohybuje mezi 10 – 15 %, což už samo o sobě působí velmi atraktivně. Předpovědi budoucího vývoje signalizují, že ceny bytů v dohledné době i nadále porostou.

Tlakem na růst cen je také nebývalý zájem zejména pražských investorů, kteří skupují nemovitosti za účelem přestěhování pražských nájemníků z regulovaných bytů do této lokality. Tito investoři pražským nájemníkům nabízí nižší nájem i případnou finanční prémii, čímž se snaží o jejich dobrovolné vystěhování z regulovaných bytů s cílem zbavit se břemene regulace nájemného.

Pokud bude člověk šikovný, zcela jistě dokáže nalézt dobré příležitosti. Podobná situace na trhu nemovitostí panuje i na Chomutovsku a Teplicku a jsem si jistý, že obdobných oblastí je po celé České republice mnohem více.

Nespornou předností tohoto druhu investic je možnost vypůjčení si peněz od banky formou hypotečního či jiného úvěru. Zkuste si banku požádat o úvěr na investici do kapitálových trhů. Jsem si zcela jist, že nepochodíte. Půjčíme-li si raději peníze na nemovitost, do které investujeme minimum našich vlastních zdrojů, díky pákovému efektu[2] značně zvýšíme výnosnost.


[1] Diverzifikace rizika = rozložení rizika (nákup akcií s vysokým výnosem i rizikem současně s nákupem akcií s nízkým výnosem i rizikem, podmínkou kvalitní diverzifikace je neexistence vzájemného vztahu, tzv. korelace).

[2] Pákový efekt – zapojením cizího kapitálu do investice se zvýší výnosnost kapitálu vlastního. Př. investice 1000 Kč z vlastních zdrojů ročně vynáší 50 Kč = výnosnost 5%. V případě, že si 800 Kč na investici půjčíme a z vlastních zdrojů investujeme pouze 200 Kč, tak je díky pákovému efektu výnosnost mnohem vyšší 50 Kč/200 Kč = 25%. Jedná se zjednodušení, protože správně bychom měli od výnosu 50 Kč odečíst náklady na cizí kapitál (úrok), což by sice snížilo výnosnost, nicméně přesto by zůstala vyšší než při použití pouze vlastního kapitálu.

Loading

Vstoupit do diskuze 8 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.57 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%
Historie vývojeDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • vojtík

  3 června, 2008

  Náklady na údržbu v tomto výpočtu jsou zásadně podhodnocené.Když uvažujete údržbu tak,že udržujete byt ve stavu,ve kterém je,a nikoliv jej postupně vybydlujete,dostanete se minimálně přes 1% ceny pražského bytu ročně.
  To je tak,že platíte měsíčně 1000 na fond oprav(už to je 12 tis.ročně),platíte jednou ročně pojistku,jednou za 30 let modernizujete jádro za 200 tisíc,jednou za 20 let vyměníte okna za 40 tis,jednou za 15 let vyměníte kuchyňskou linku a…… když tohleto sečtete,budete na 1,33% pražského bytu a bude to pořád odhad s nohama na zemi,skutečnost bude asi o něco vyšší.

  Odpovědět

 • Maja

  5 června, 2008

  Dobry den. Opravdu by me zajimalo, kde jste prisel na to, ze se cena 3+1,70 m2 pohybuje v prumeru na 380tis. To jste bral nejlevnejsi byt, ktery jste nasel? (viz realitni servery).

  Odpovědět

 • Jan Valenta

  7 června, 2008

  Dobrý den, abych řekl pravdu, ohledně ceny se jednalo o informace známého, který takovýto byt v nedávné době kupoval (panelový dům, 3+1). Nevím jaké ceny nabízí realitní servery. Článek nebyl původně psán pro uveřejnění zde na servuru, jedná jedná se o výtažek z jiné práce, proto jsem nemusel celou situaci důkladně hloubokově analyzovat;)

  Odpovědět

 • viglib

  21 června, 2008

  Stale nechapu, proc nebylo potreba overit vstupni cisla. Reknete, ze jste liny. Pokud si clanek pisete do supliku, tak si cisla klidne vymyslete, pokud ho publikujete pro verejnost, tak byste mel stravit aspon pet minut overenim. Nikdo neni zvedavy na Vase ‚jeden znamej povidal’…ony totiz mohou byt zavery uplne jine, pokud budete pocitat napr s 580 tisici. Jenze to uz by nebyla takova senzace, ze? 🙂

  Odpovědět

 • anonym

  20 srpna, 2010

  V Janově seženete 4+1 po rekonstrukci pod 300K. Hodně štěstí se sháněním platícího nájemníka.

  Odpovědět

 • rejpalka

  18 ledna, 2009

  když už bych se musela za prací stěhovat do mosteckého reginou, tak pokud jsou tam tak levné byty a zároveň tak úžasné pracovní příležitosti, proč bych si tedy byt radši nekoupila sama než platila za pronájem? i kdybych na něj neměla hotovost, tak takhle nízkou hypotéku bych splatila lehce, ne? když použiju termín přímo z článku – šla bych tam za prací s „nadprůměrným platovým ohodnocením“, tak bych s bonitou u banky mít problém neměla. za 5 let ve dvou lidech musí být taková hypotéka splacena s prstem v nose. jen debil by šel do podnájmu. a až firma zkrachuje nebo nás to přestane bavit, byt prodáme a přestěhujeme se za prací jinam.
  v praze je to jinak, tam opravdu hypotéční splátky o mnoho převyšují cenu podnájmu.
  takže celej tenhle článek vidím spíš jako snahu podpořit prodej bytů v mosteckém regionu. třeba tam má autor článku kamaráda v realitce. 🙂

  Odpovědět

 • Honza

  20 ledna, 2009

  Ono mnoho tech clanku ala krasne bydleni v atraktivni lokalite, ceny bytu pujdou nahoru atd jsou snahou o rozhybani trhu. Rozhovory s majiteli realitnich kancelari a developerskych spolecnosti jsou plne zvastu a snahy v lidech vyvolat potrebu vlastniho bydleni nejlepe v novostvbe.

  Odpovědět

 • nvyddzgk

  26 srpna, 2010

  sxbOUq ypokhwhikekq, [url=http://vmetegeolhrw.com/]vmetegeolhrw[/url], [link=http://ngzxefvhebkn.com/]ngzxefvhebkn[/link], http://xzvkmxoyktuu.com/

  Odpovědět