EUR 24.885

USD 23.151

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.885

USD 23.151

Text: Pavel Řehulka

25. 10. 2010

7 komentářů

Nebezpečné revize: Kdo odpovídá za revizi plynu a elektřiny v pronajatém bytě

 


 

Jak ale potvrzují majitelé bytů, ve kterých tyto události nastaly, ani oni takové neštěstí nečekali. A o to více je zaskočilo vyšetřování, které následovalo.

Občanský zákoník v § 415 totiž říká, že „každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí“. A když požár nebo výbuch nastane, policie začne vyšetřovat, co bylo jeho příčinou… a kdo ponese odpovědnost.

Určí-li totiž vyšetřovací zpráva, že důvodem požáru byla závada na používaném spotřebiči nebo vedení, policie začne pátrat po tom, kdo měl na starost jeho údržbu. A zda nezanedbal nějakou ze svých povinností, jejíž opomenutí následně požár způsobilo.

A to nás přivádí k revizím elektrických a plynových spotřebičů.

Pravidelné lhůty provádění revizí elektrických rozvodů jsou stanoveny ČSN 33 1500. Z této a dalších norem vyplývá, že vlastník nemovitosti je povinen provádět pravidelné revize ve společných prostorách domu (chodby, sklepy, schodiště apod.) každých pět let.

REKLAMA

Tato povinnost se však týká společných prostor a žádná norma nestanoví povinnost provádět v této frekvenci revize rozvodů a spotřebičů v samotných bytech.

Požadavek na revizi elektrických rozvodů v bytě mívají spíše rozvodné podniky, které požadují revizní zprávu např. při zvyšování příkonu, a i v těchto případech stačí částečná revize elektrického rozvodu např. od elektroměru k bytové rozvodnici.

Obdobné pravidlo platí i pro revizi plynu v bytových jednotkách.

Společenství vlastníků jednotek je povinno zajišťovat provádění kontrol a provozních revizí podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. To se ale týká jen té části plynovodu a zařízení, které nejsou v osobním užívání vlastníků bytů.

REKLAMA

Pokud se plynové zařízení nachází v samotném bytě, povinnost provádět kontroly a provozní revize zařízení nevzniká v případě, že toto zařízení slouží k osobnímu užívání, nikoliv k podnikatelské činnosti vlastníka nebo jeho rodinných příslušníků.

Co je tedy za dveřmi bytu, již pravidelné povinné revizi nepodléhá.

Jak ale z výše uvedeného vyplývá, klíčovým faktorem pro revizní povinnost (a tím pádem i odpovědnost za případné následky) je fakt, zda bylo zařízení předáno do „osobního užívání uživatelům bytu“. Nájemní smlouva by měla tedy pamatovat i na výslovné předání elektrických a plynových zařízení do užívání nájemce.

Výše uvedené ale neznamená, že se o plynová či elektrická zařízení nemusí nikdo starat. I nadále totiž platí ustanovení energetického zákona č. 458/2000 Sb., které říká, že:

REKLAMA

– vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození majetku,

– odběratel plynu má povinnost udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.

Přestože tedy předpisy nenařizují pronajímatelům, aby v pronajatém bytě prováděli pravidelnou revizi, i nadále mají povinnost dbát o jejich bezpečný stav.

Právě revize elektrické a plynové instalace je potvrzením o bezvadnosti těchto zařízení a v případě neštěstí také důkazem, že viníkem nebylo zanedbání povinností vlastníka. Přestože tedy revize v bytech nejsou povinné, můžeme tuto investici v řádu několik set korun v intervalech 3 – 5 let doporučit.

Autor článku je autorem investičního kurzu "Jak kupovat a pronajímat byty".

Loading

Vstoupit do diskuze 7 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Roman M.

  18 dubna, 2012

  že by revize v bytech nebyly povinné, viz. citovaný energentický zákon v §28, odst.2, písm. d – „Zákazník je povinen udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám.“ Technickou normou, která řeší lhůty revizí (u obytných objektů nejčastěji 5 let) je např. zmiňovaná ČSN 33 1500. Těším se na odlišné názory, ale mě z toho vyplývá, že revize je povinná.

  Odpovědět

 • RevizeKontroly.cz

  28 listopadu, 2012

  odkaz na článek, který řeší přehledně problematiku provádění revizí a kontrol v bytových domech:
  http://www.re­vizekontroly.cz/os­tatni/item/pra­videlne-revize-a-kontroly-technickych-zarizeni-v-bytovych-domech

  Odpovědět

 • L.S.

  19 července, 2013

  Pravidelnou revizí vyhrazených technických zařízení v případě bytových prostor revizi elektro a plynu je povinen nechat zpracovat každý majitel objektu v případě SVJ zajišťuje správcovská organizace i revizi v každém jednotlivém bytě. Je pravda, že kde není žalobce není ani soudce, ale povinnost vyplývající z příslušných vyhlášek viz :http://www.revize-elektro-plyn.cz/legislativa je neoddiskutovatelná

  Odpovědět

 • Helena Čámská

  30 srpna, 2013

  Nechala jsem provést revizi plynu ve všech bytech v celém domě. Revizní technik napsal velmi stručnou zprávu, a to natolik, že to ani nevypadá, že by chodil po bytech. Obracím se na něj se žádostí o upřesnění, ale on odmítá. Kdyby se cokoliv stalo a někdo přišel o život třeba jeho vlastní vinou, tak mne zavřou.

  Odpovědět

 • Petra

  25 června, 2015

  Dobrý den bydlim v pranajatém bytě … A mám strach že by mohlo dojít k zahoření, rozvody jsou hodně starý a v těch krabičkách na stěně začína praskat… A mám otázky kdyby náhodou k tomu došlo jak se můžu bránit. A nebo rovnou majitel bytu pujde po mě a bude ho chtít zaplatit??? Nebo je to jeho vina a vubec se vtom nevznám a mám strach … Děkuji za odpověd

  Odpovědět

 • Martin

  10 srpna, 2016

  Určitě bych nečekal na revizi, něco k tomu máš taky např. tady http://kalkulac­kaenergie.com/vse-o-revizi-plynovych-kotlu/

  Odpovědět

 • RichardW

  17 dubna, 2024

  Taky mám za to, že revize je standardně povinná podle normy. Minimálně ve společných prostorách. Nám to dělá ta samá firma, co dělala elektroinstalace Praha. Jsou to tito řemeslníci: https://praha-elektrikari.cz/sluzby/elektroinstalace/ A jako musím říct, že vždycky to bylo naprosto bez problémů. Ale jako nejsem v tomhle zase tak zběhlý. Každopádně mi přijde, že norma nenorma, tak je tohle odpovědnost každého jednotlivce.

  Odpovědět