EUR 24.355

USD 22.616

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 8.5 %

EUR 24.355

USD 22.616

Text: Pavel Řehulka

25. 10. 2010

6 komentářů

Nebezpečné revize: Kdo odpovídá za revizi plynu a elektřiny v pronajatém bytě

 


 

Jak ale potvrzují majitelé bytů, ve kterých tyto události nastaly, ani oni takové neštěstí nečekali. A o to více je zaskočilo vyšetřování, které následovalo.

Občanský zákoník v § 415 totiž říká, že „každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí“. A když požár nebo výbuch nastane, policie začne vyšetřovat, co bylo jeho příčinou… a kdo ponese odpovědnost.

Určí-li totiž vyšetřovací zpráva, že důvodem požáru byla závada na používaném spotřebiči nebo vedení, policie začne pátrat po tom, kdo měl na starost jeho údržbu. A zda nezanedbal nějakou ze svých povinností, jejíž opomenutí následně požár způsobilo.

A to nás přivádí k revizím elektrických a plynových spotřebičů.

Pravidelné lhůty provádění revizí elektrických rozvodů jsou stanoveny ČSN 33 1500. Z této a dalších norem vyplývá, že vlastník nemovitosti je povinen provádět pravidelné revize ve společných prostorách domu (chodby, sklepy, schodiště apod.) každých pět let.

REKLAMA

Tato povinnost se však týká společných prostor a žádná norma nestanoví povinnost provádět v této frekvenci revize rozvodů a spotřebičů v samotných bytech.

Požadavek na revizi elektrických rozvodů v bytě mívají spíše rozvodné podniky, které požadují revizní zprávu např. při zvyšování příkonu, a i v těchto případech stačí částečná revize elektrického rozvodu např. od elektroměru k bytové rozvodnici.

Obdobné pravidlo platí i pro revizi plynu v bytových jednotkách.

Společenství vlastníků jednotek je povinno zajišťovat provádění kontrol a provozních revizí podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. To se ale týká jen té části plynovodu a zařízení, které nejsou v osobním užívání vlastníků bytů.

REKLAMA

Pokud se plynové zařízení nachází v samotném bytě, povinnost provádět kontroly a provozní revize zařízení nevzniká v případě, že toto zařízení slouží k osobnímu užívání, nikoliv k podnikatelské činnosti vlastníka nebo jeho rodinných příslušníků.

Co je tedy za dveřmi bytu, již pravidelné povinné revizi nepodléhá.

Jak ale z výše uvedeného vyplývá, klíčovým faktorem pro revizní povinnost (a tím pádem i odpovědnost za případné následky) je fakt, zda bylo zařízení předáno do „osobního užívání uživatelům bytu“. Nájemní smlouva by měla tedy pamatovat i na výslovné předání elektrických a plynových zařízení do užívání nájemce.

Výše uvedené ale neznamená, že se o plynová či elektrická zařízení nemusí nikdo starat. I nadále totiž platí ustanovení energetického zákona č. 458/2000 Sb., které říká, že:

REKLAMA

– vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození majetku,

– odběratel plynu má povinnost udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.

Přestože tedy předpisy nenařizují pronajímatelům, aby v pronajatém bytě prováděli pravidelnou revizi, i nadále mají povinnost dbát o jejich bezpečný stav.

Právě revize elektrické a plynové instalace je potvrzením o bezvadnosti těchto zařízení a v případě neštěstí také důkazem, že viníkem nebylo zanedbání povinností vlastníka. Přestože tedy revize v bytech nejsou povinné, můžeme tuto investici v řádu několik set korun v intervalech 3 – 5 let doporučit.

Autor článku je autorem investičního kurzu "Jak kupovat a pronajímat byty".

Loading

Vstoupit do diskuze 6 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.02 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%
Historie vývojeDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Roman M.

  18 dubna, 2012

  že by revize v bytech nebyly povinné, viz. citovaný energentický zákon v §28, odst.2, písm. d – „Zákazník je povinen udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám.“ Technickou normou, která řeší lhůty revizí (u obytných objektů nejčastěji 5 let) je např. zmiňovaná ČSN 33 1500. Těším se na odlišné názory, ale mě z toho vyplývá, že revize je povinná.

  Odpovědět

 • RevizeKontroly.cz

  28 listopadu, 2012

  odkaz na článek, který řeší přehledně problematiku provádění revizí a kontrol v bytových domech:
  http://www.re­vizekontroly.cz/os­tatni/item/pra­videlne-revize-a-kontroly-technickych-zarizeni-v-bytovych-domech

  Odpovědět

 • L.S.

  19 července, 2013

  Pravidelnou revizí vyhrazených technických zařízení v případě bytových prostor revizi elektro a plynu je povinen nechat zpracovat každý majitel objektu v případě SVJ zajišťuje správcovská organizace i revizi v každém jednotlivém bytě. Je pravda, že kde není žalobce není ani soudce, ale povinnost vyplývající z příslušných vyhlášek viz :http://www.revize-elektro-plyn.cz/legislativa je neoddiskutovatelná

  Odpovědět

 • Helena Čámská

  30 srpna, 2013

  Nechala jsem provést revizi plynu ve všech bytech v celém domě. Revizní technik napsal velmi stručnou zprávu, a to natolik, že to ani nevypadá, že by chodil po bytech. Obracím se na něj se žádostí o upřesnění, ale on odmítá. Kdyby se cokoliv stalo a někdo přišel o život třeba jeho vlastní vinou, tak mne zavřou.

  Odpovědět

 • Petra

  25 června, 2015

  Dobrý den bydlim v pranajatém bytě … A mám strach že by mohlo dojít k zahoření, rozvody jsou hodně starý a v těch krabičkách na stěně začína praskat… A mám otázky kdyby náhodou k tomu došlo jak se můžu bránit. A nebo rovnou majitel bytu pujde po mě a bude ho chtít zaplatit??? Nebo je to jeho vina a vubec se vtom nevznám a mám strach … Děkuji za odpověd

  Odpovědět

 • Martin

  10 srpna, 2016

  Určitě bych nečekal na revizi, něco k tomu máš taky např. tady http://kalkulac­kaenergie.com/vse-o-revizi-plynovych-kotlu/

  Odpovědět