EUR 25.425

USD 23.531

REPO sazba ČNB 6.25 %

Inflace 2.3 %

EUR 25.425

USD 23.531

Text: Petr Zámečník

04. 01. 2011

2 komentáře

Nemovitosti a daně v roce 2011: Kdy podat přiznání a zaplatit daň?

 


 

K nemovitostem se váže celá řada daní, s nimiž musí jejich majitel počítat. Daně se prolínají vlastnictvím od pořízení bytu či domu až po jeho prodej: Od daně z převodu nemovitosti (či dědické nebo darovací), přes daň z nemovitostí, po daň z převodu nemovitosti (či dědickou nebo darovací. To ovšem není zdaleka všechno. Za určitých okolností se majitel nemovitosti nevyhne dani z příjmů a může se dokonce stát i plátcem daně z přidané hodnoty či silniční daně.

Ke každé dani se váže daňové přiznání a platba daně. A jak podání daňového přiznání, tak platba daně mají striktní termín, jehož nedodržení je spjato se sankcemi. Vyhnete-li se podání daňového přiznání (nebo se jen zpozdíte), připravte se na sankci ve výši 10 % vyměřené daně a možnosti dalšího postihu, pokud zaplatíte pozdě, hrozí sankční úroky. Kdy podat jednotlivá daňová přiznání a kdy zaplatit daně v roce 2011?

Daň z nemovitostí

Přiznání k dani z nemovitosti (případně dílčí přiznání k dani) je potřeba podávat pouze tehdy, dojde-li ke změně ve vlastněných objektech – např. ke koupi, prodeji či výstavbě nemovitosti. Pokud nedojde v průběhu roku k žádné změně, daňové přiznání majitel nemovitosti podávat nemusí.

Daňové přiznání k dani z nemovitosti je třeba podat do konce ledna roku následujícího po roce, v němž došlo ke změně v katastru nemovitostí. V letošním roce je nejzazším termínem

 • 31. leden 2011

Pouze v případě, kdy by poslední lednový den připadl na sobotu či neděli, posunul by se hraniční termín na první únorový pracovní den.

Platit daň z nemovitosti je třeba ovšem každý rok. Od loňského roku došlo ke zdvojnásobení naprosté většiny základních sazeb daně a dvojnásobná sazba zůstává i v letošním roce. Daň se platí vždy za aktuální rok a platí ji ten, kdo je majitelem nemovitosti k 1. lednu příslušného roku. Pokud dojde ke změně majitele v průběhu roku, pro daňové účely se ke změně nepřihlíží.

REKLAMA

Je-li vyměřená daň nižší než 5 tis. Kč, musí být zaplacena do

 • 31. května 2011

Je-li vyšší než 5 tis. Kč, může být rozdělena do dvou stejných splátek. Pro zemědělce a chovatele ryb jsou rozhodujícími termíny

 • 31. srpna 2011
 • 30. listopadu 2011

Ostatní poplatníci musí daň uhradit ve splátkách nejpozději

 • 31. května 2011
 • 30. listopadu 2011

Pokud je vaše daňová povinnost nízká, pak se nemusíte ani bát zpoždění v zaplacení daně (narozdíl od zpoždění při podání daňového přiznání). Za jakých okolností nebude účtován sankční úrok z prodlení při placení daně čtěte v článku "Nezaplatili jste daň z nemovitosti? Nevadí!".

Daň z převodu nemovitosti (a daň dědická a darovací)

Termín pro podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí, darovací a dědické nemá v daňovém kalendáři pevné datum. Daňové přiznání je třeba podat do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k převodu. Stejný termín platí též pro zaplacení daně.

Tip:
Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí: Podrobný návod k vyplnění

Daň z příjmů

Daň z příjmů je až na výjimky stanovené v zákoně placena ze všech příjmů – a to nejen na území českého státu (v tom se liší např. od daně z nemovitostí, kterou daňový poplatník v Česku platí jen za nemovitosti stojící či jsoucí na území České republiky).

REKLAMA

Majitel nemovitosti je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů pouze v případě, že má z dané nemovitosti příjem např. ve formě nájemného, případně pokud nemovitost prodá před uplynutím tzv. časového testu (tj. dříve než po dvou letech držení v případě bytu či rodinného domu, v němž daňový poplatník bydlel, nebo do pěti let u ostatních nemovitostí).

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2010 je potřeba podat do

 • 31. března 2011

Pokud získá daňový poplatník kulaté razítko daňového poradce, může daňové přiznání podat později, konkrétně do

 • 30. června 2011

Ve stejném období musí předmětnou daň též zaplatit. S kulatým razítkem daňového poradce se tak oddaluje též splatnost daně.

Daň z přidané hodnoty

Nájem bytu (s výjimkou krátkodobých pronájmů) je od daně z přidané hodnoty osvobozen vždy. Přesto se majitel nájemního bytu či domu může stát plátcem DPH – a to buď dobrovolně, nebo povinně. V obou případech následně musí podávat daňová přiznání a odvádět daň (případně mu bude finanční úřad daň vracet.

Dobrovolně se plátcem DPH může stát pronajímatel bytu/bytů kdykoli. Má to pro něj několik výhod: Pokud nakupuje materiál či stavební práce na údržbu svého majetku, může odpočítat zaplacené DPH na vstupu (tj. stát mu tuto daň vrátí). Stejně tak v případě nákupu vybavení bytu bude jeho cena o DPH nižší díky daňové vratce. Na druhou stranu bude muset účtovat DPH nájemníkům nebytových prostor a všem za další, doplňkové služby účtované k nájemnému.

Povinně se plátcem DPH může pronajímatel stát v případě, že vykonává i jinou činnost než pronájem bytů (např. zajišťuje další nadstandardní služby v souvislosti s pronájmem nebo vedle pronajímání nemovitostí podniká v jiném oboru) a příjem ze všech jeho činností přesáhne 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců (tedy nikoli za jeden kalendářní rok). Pozor, jedná se o příjem, nikoli zisk. Pokud tedy podnikatel prodá zboží, které nakoupil za 900 tis. Kč za 1 mil. Kč, musí se přihlásit k dani, přestože jeho zisk bude podstatně nižší.

REKLAMA

Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty se podává buď čtvrtletně, nebo měsíčně. Při čtvrtletním podávání jsou rozhodující termíny:

 • 25. ledna 2011 (za 4. čtvrtletí 2010)
 • 26. dubna 2011
 • 25. července 2011
 • 25. října 2011

Při měsíčním podávání daňového přiznání jsou termíny:

 • 25. ledna 2011 (za prosinec 2010)
 • 25. února 2011
 • 25. března 2011
 • 26. dubna 2011
 • 25. května 2011
 • 27. června 2011
 • 25. července 2011
 • 25. srpna 2011
 • 26. září 2011
 • 25. října 2011
 • 25. listopadu 2011
 • 27. prosince 2011

Silniční daň

Plátcem silniční daně se může (musí) stát pronajímatel v případě, kdy chce náklady svého vozu zahrnout do nákladů pro výpočet daně z příjmů. Je-li plátcem silniční daně, může do nákladů zahrnout nejen pohonné hmoty a další náplně, ale také platby za opravu vozu a odpisy.

Daňové přiznání k silniční dani za rok 2010 je třeba podat do

 • 31. ledna 2011

Daň se následně platí čtvrtletně zálohově, nejpozději

 • 15. dubna 2011
 • 15. července 2011
 • 17. října 2011
 • 15. prosince 2011

Jak daně platit

Daně lze platit trojím způsobem: převodem z účtu, na pokladně finančního úřadu nebo poštovní poukázkou (daňové složenky byly již zrušeny). Vždy je potřeba daň zaplatit tak, aby byla připsána na účet finančního úřadu nejpozději k datu splatnosti daně. U bankovního převodu to znamená nejlépe dva dny před splatností.

Jako předčíslí účtu zvolte:

Číslo účtu volte podle místně příslušného finančního úřadu, kterým je finanční úřad v místě bydliště pro daň z příjmů, z přidané hodnoty a silniční a pro ostatní týkající se nemovitostí finanční úřad v místě nemovitosti. Kódem banky je vždy 0710 (Česká národní banka).

Konstantní symbol je pro všechny daně stejný – 1148. Na pozici variabilního symbolu zadejte své IČ nebo rodné číslo (ve tvaru RRMMDDXXXX ).

Loading

Vstoupit do diskuze 2 komentáře

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.6 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%
Historie vývojeDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • levandulle

  5 května, 2011

  Dle složenky, kterou jsem obdržela, je konstantní symbol 1149, ne 1148. Co je tedy správně?

  Odpovědět

 • Pedro

  17 května, 2011

  Konstantní symbol 1149 platí při platbě složenkou, 1148 při bezhotovostní platbě (převodem z účtu).

  Odpovědět