EUR 24.700

USD 23.056

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.700

USD 23.056

Text: Martin Viktora

22. 07. 2010

1 komentář

Nemovitostní fondy v ČR? Když tři dělají totéž, není to totéž

 


 

Vznik nemovitostních fondů v České republice dlouho brzdilo legislativní vakuum. Zákon povolil vznik nemovitostních fondů relativně nedávno a první nemovitostní fond mohl vzniknout teprve v roce 2007. Pionýrem nemovitostních fondů byla investiční společnost REICO, patřící do skupiny České spořitelny. 9. 2. 2007 vznikl REICO ČS nemovitostní fond, 31. 1. 2008 Conseq Realitní a konečně nejmladší Bridge nemovitostní vznikl 27. 4. 2009.

Nemovitostní fondy „prošvihly“ podstatnou část boomu trhu nemovitostí a byly krátce po svém založení nuceny čelit bezprecedentní krizi na nemovitostním trhu.  V současné době tvoří u nás nemovitostní fondy pouhých 0,5 % ze všech finančních prostředků vložených do podílových listů.

V sousedním Německu, kde mají nemovitostní fondy podstatně delší historii,  je tento podíl 13,1 %. A co víc, nemovitostní fondy jsou v Německu populárnější než u nás tolik oblíbené zajištěné fondy („Wertgesicherte Fonds“) a dokonce více populární než u nás tolik oblíbené fondy peněžního trhu. Teprve kdybychom sečetli objem majetku v německých zajištěných a peněžních fondech, dostaneme se na objem prostředků, které jsou v této zemi uloženy v nemovitostních fondech.

Ovšem německé nemovitostní fondy nejsou pro 99 % českých investorů z pochopitelných důvodů nijak zajímavé. Proč však nejsou pro naše investory zajímavé ani české fondy?

Vývoj cen podílových listů nemovitostních fondů by měl podle investičních pouček vykazovat poměrně nízkou volatilitu. Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva nebo jeho výnosu. Proto se investice do nemovitostních fondů doporučují zejména konzervativním investorům.  Bohužel, krize zasáhla sektor českých nemovitostní fondů s plnou razancí a poklesu hodnoty se dokázal vyhnout jen jediný nemovitostní fond (BRIDGE nemovitostní fond). Nejvíce své podílníky negativně překvapil REICO ČS nemovitostní fond, který ze dne na den přecenil hodnotu podílového listu hned o 14,5 %. Conseq realitní fond zaznamenal pokles o 5%. Konzervativní investory podobná čísla určitě nepotěšila…

Cena podílových listů je daná cenou nemovitostí a výnosem, které nemovitosti tvoří (nájemné). K poklesu ceny podílových listů může dojít tehdy, když dojde k přecenění nakoupené nemovitosti směrem dolů. A k tomu u fondu REICO došlo. Bohužel skokově. Stejným způsobem ale může cena podílových listů skokem i vzrůst. I to je však pro podílníka rizikem!

Představte si situaci, že nemovitostní fond odprodáte den před jeho skokovým růstem a většinu vašeho zisku tak z administrativních důvodů přenecháte ostatním podílníkům… Nemovitostní fond by měl být ideálně řízen (a účtován) tak, aby ke skokovým změnám kurzu pokud možno nedocházelo. Přeceňování nemovitostí by mělo probíhat průběžné tak, aby nebyla narušena důvěra podílníků. To je ovšem velmi obtížné, protože na rozdíl od cenných papírů nejsou nemovitosti obchodovány v reálném čase na veřejném trhu.

Tabulka: Srovnání výkonnosti a dalších parametrů českých nemovitostních fondů

 

ČS nemovitostní

Conseq realitní

Bridge nemovitostní

Výnos 6 měsíců

1,79 %

2,53 %

2,29 %

Výnos 12 měsíců

2,86 %

-3,35 %

4,76 %

Datum  založení

9. 2. 2007

31. 1. 2008

18. 5. 2009

Hodnota podílového listu

0,9323 Kč

1,0402 Kč

1,0487 Kč

Maximální pokles ceny

-14,50 %

-5 %

0

Předpokládaný výnos

4 – 7 %

neuvádí

8 %

Minimální investice

100 Kč

100000 Kč

1000 Kč

Vstupní poplatky

3 %

2,5 % – 3,5 %

0,4 % – 5 %

Manažerský poplatek

1,75 %

1,5 %

2 % + 20 % ze zisku

Frekvence vyhlašování kurzu

Denně

Měsíčně

Týdně

Objem spravovaného majetku

1 264 222 069 Kč

114 360 568 Kč

40 081 304 Kč

RECIO ČS nemovitostní fond

Nejstarším a zároveň největším fondem je fond ČS nemovitostní fond společnosti RECIO patřící do skupiny České spořitelny, který po jednorázovém poklesu ceny podílových listů v roce 2009 vykazuje zhodnocení mírně vyšší než termínované vklady. Fond se vzhledem ke svému objemu orientuje zejména na velké nemovitosti s orientační hodnotou více než 10 mil. EUR. REICO odhaduje budoucí výnos svého fondu na 4 – 7 %.

Pro vývoj kurzu je typický skokový pohyb způsobený nerovnoměrným oceňováním. Skokový pokles je jasně viditelný na grafu kompletní historie fondu, skokové růsty jsou lépe vidět na grafu vývoje ceny podílového listu za poslední rok.

Graf 1: Vývoj kurzu podílového listu ČS nemovitostního fondu od jeho založení

Graf 2: Vývoj kurzu podílového listu ČS nemovitostního fondu v posledním roce

CONSEQ realitní

Conseq realitní je na trhu druhým rokem a přestože si od vzniku připsal výnos cca 4 %, je za posledních šest i dvanáct měsíců stále ve ztrátě způsobené přeceněním nemovitostí.  U tohoto fondu je nejvyšší minimální investice, a to 100 000 Kč.

Pokud budeme nemovitosti (a tedy i nemovitostní fondy) chápat jako diverzifikační nástroj v rámci širšího portfolia, je výše požadované minimální investice hodně vysoká a brání využití tohoto fondu pro diverzifikaci menších portfolií. Průměrná výše investice do podílových fondů je totiž v České republice nižší než 200 000 Kč.

Graf 3: Vývoj kurzu podílového listu Conseq realitního fondu

FINESKO: Bridge realitní fond

Bridge realitní fond se dosud vymyká negativnímu vývoji svých dvou konkurentů (REICO a CONSEQ).  Cena podílových listů fondu Bridge dosud trvale roste a fond dosahuje zatím ročního zhodnocení ve výši 4,5 %, čímž své konkurenty s přehledem poráží, přestože má ve srovnání s nimi nejvyšší manažerské poplatky, které výnos pro podílníka samozřejmě ovlivňují (jsou však již započteny v kalkulované výkonnosti).

Bridge nemovitostní fond je ve svém segmentu ovšem nejmladší i nejmenší co se týká objemu spravovaných prostředků a soustřeďuje se zatím na relativně malé investiční projekty. Do jeho investičního portfolia patří kancelářská budova v Náchodě a skladové budovy v Borohradě a další menší projekty. Fond aktuálně disponuje vyšším podílem hotovosti a vyhledává další investiční příležitosti.

Graf 4: Vývoj kurzu podílového listu Bridge realitního fondu

Mimo solidní výkonnosti se fond Bridge odlišuje od konkurence také službami, které jsou na trhu neobvyklé. Zajímavá je možnost termínovaného nákupu podílových listů, kdy je možné investovat na dobu určitou a to již na šest měsíců. Možnost termínované investice je určitě výhodná pro manažera fondu – ten dokáže lépe předvídat cash flow fondu a může investovat efektivněji. Ovšem pro investory má termínovaná investice také nemalé výhody: touto cestou si lze totiž snížit vstupní poplatek na 1 %.

Fond má podle svých správců ambice konkurovat díky své stabilitě také termínovaným vkladům. Výnos ve fondu není sice samozřejmě zaručen, ale fond investuje do pronajímaných nemovitostí a výnos fondu je dán zejména výběrem nájmů z nemovitostí. Lze tedy očekávat výnos vyšší než u termínovaného vkladu. FINESKO předpokládá výnos fondu Bridge přibližně ve výši 8 % ročně.

Autor je zakladatelem webu Poradci-sobě.cz

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • Katerina

    4 května, 2022

    Ve článku se mimo jiné uvádí, že „v současné době tvoří u nás nemovitostní fondy pouhých 0,5 % ze všech finančních prostředků vložených do podílových listů.“ Nicméně nikde není uvedeno, kdy byl článek publikovaný, odkud jsou data čerpána a zda a jak jsou tedy informace v článku aktuální…

    Odpovědět