EUR 25.255

USD 23.195

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.255

USD 23.195

Text: Petr Zámečník

21. 06. 2011

0 komentářů

Nová bytová politika: Dotace nečekejte!

 


 

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo návrh bytové politiky. Nebylo v tom ale zdaleka samo. Jak zdůraznil na včerejší konferenci k příležitosti představení koncepce státu v oblasti bydlení ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, na ministerstvu by nenašel dostatek lidí schopných koncepci připravit. A tak si najal společnost KPMG.

Změna ve vytváření koncepce se dotkla i jiné, dříve opomíjené oblasti: Komunikace. Příprava vycházela z návrhů a připomínek všech zainteresovaných stran – nájemníků, pronajímatelů, ostatních ministerstev (zejména životního prostředí), seniorů, architektů… základem bylo tedy to, co kupříkladu při vývoji penzijní reformy vládě chybí.

Stát si klade v rámci bytové politiky za cíl udržet stabilní prostředí a pomáhat rodinám, které si z objektivních příčin nemohou pomoci sami. Základem je vytvořit takové podmínky, aby se lidé o své bydlení postarali sami.

V současnosti se klade důraz na podporu vlastnického bydlení, což je dáno do značné míry historickým vývojem České republiky po krachu socialistického experimentu. To by se mělo změnit a systém podpory by měl být více vyvážený. Důraz by přitom měl být kladen na bydlení pro seniory a vyvážené podpory mezi nájemním a vlastnickým bydlení.

"Senioři jsou z důvodu věku na trhu s byty nejvíce ohroženou sociální skupinou, u které je ochrana státu a obcí nejen nezbytná, ale také nenahraditelná," uvádí v této souvislosti Zdeněk Perner, předseda Rady seniorů ČR. Vyšší výdaje na bydlení vztažené k příjmům domácnosti než penzisté mají pouze rodiny matek samoživitelek.

Tip:
Bydlení v Česku: Těžko dostupné!

Stěžejní podmínkou bytové politiky je její dlouhodobost a udržitelnost jednotlivých programů. Je sice hezké získat do programu Nový panel extra jednu miliardu korun, ale pokud se příjem žádostí musí po měsíci zastavit z důvodu nedostatku prostředků, je to špatně. Z tohoto titulu by mělo dojít ke dvěma zásadním změnám:

  1. odklon od finančně nákladných a méně efektivních přímých dotací k dotacím úrokovým a poskytování garancí,
  2. zajištění vícezdrojového financování Státního fondu rozvoje bydlení, s nímž se počítá i nadále jako správce prostředků pro bytovou politiku.

S přímými dotacemi se počítá i nadále, ale měly by tvořit pouze menší díl podpory bydlení v oblastech, kde jsou dotace pro dosažení cíle nezbytné.

Dotace (ať již přímé či úrokové) a garance jsou ovšem pouze jednou z mnoha oblastí, které nová bytová politika identifikuje. Koncepce se zabývá též legislativou a stanovováním standardů bytové výstavby zejména s ohledem na ekologii a nízkou energetickou náročnost budov. Za několik let by se měly veškeré veřejné budovy stavět v kategorii "nízkoenergetické", a stát chce motivovat i soukromé subjekty, aby se co nejvíce blížily tomuto standardu.

Veškeré předpisy a normy by ovšem zároveň měly brát na zřetel ekonomickou přiměřenost – tedy nezatížit novou výstavbu takovými normami, které by bydlení ještě více prodražily.

Základem stability podpory bydlení je dlouhodobost. Té nelze dosáhnout bez relativní nezávislosti programů podpory na státním rozpočtu. V (snad již bývalé) hospodářské recesi při nedostatku zdrojů státního rozpočtu docházelo k uzavírání jednotlivých podpůrných programů, což vyvolávalo nestabilitu a občasnou chaotičnost v případě dočasného získání prostředků. Nová koncepce by tak měla vycházet z více zdrojů, z nichž je pouze jedním z mnoha státní rozpočet.

Graf 1: Oblasti podpory a finanční zdroje státní bytové politiky

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora nebude směřovat jen do nového bydlení. Obrovský investiční dluh je ve stávajícím bytovém fondu, k jehož splacení je nezbytné investovat přibližně 500 mld. Kč. Nedostatečné investice se týkají stále především panelových sídlišť, v nichž žije přibližně 30 % české populace.

Koncepce bytové politiky je v současnosti ve fázi návrhu. Nyní bude probíhat odborná diskuse a následně bude přestavena vládě ke schválení. Motto ministra Jankovského v souvislosti s bydlením zní: „Byt není levicový ani pravicový. Bydlení je prioritou v každé době, pro každého.“ Snad se tedy odborné i politické diskuse zúčastní i opoziční politické strany. Vždyť koncepce je navrhovaná na období přesahující působení této vlády.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *