Čtvrtek 19. října. Svátek má Michaela.

Objem nesplácených úvěrů od prosince 2008 neustále roste

Luboš Svačina

Podle statistik Úvěrového barometru společnosti Czech Credit Bureau roste počet klientů, kteří mají problémy se splácením svých úvěrů. Z úvěrových registrů vyplývá, že nejrizikovější skupinou jsou mladí lidé a lidé kolem 50 let věku.

Na včerejší konferenci s názvem "Odpovědné zadlužování", představil Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti Czech Credit Bureau, nový ukazatel vypovídající o kondici českého úvěrového trhu – Úvěrový barometr. Společnost Czech Credit Bureau technicky zajišťuje provoz Bankovního a Nebankovního úvěrového registru a disponuje statistikami o vývoji úvěrového portfolia jak komerčních bank a stavebních spořitelen, tak nebankovních institucí, jakými jsou například splátkové společnosti, leasingové společnosti atp. 

Podle březnových statistik Úvěrového barometru vzrostl objem poskytnutých bankovních úvěrů o 1,621 %, což je překvapivě nejvíce od července roku 2008. Příčinou tohoto překvapivého růstu může být podle Petra Kučery jednak velmi nízký objem nových úvěrů v lednu a únoru 2009 a jednak výrazný nárůst nových úvěrů u fyzických osob – podnikatelů (podobný objem nových úvěrů byl naposledy zaznamenán pouze v únoru minulého roku).

Tabulka 1: Nárůst objemu nových úvěrůZdroj: Úvěrový barometr, CCB

Průměrný objem nových úvěrů v prvním čtvrtletí 2009 byl o 22 % nižší než ve stejném období 2008, u hypoték byly tyto průměrné hodnoty nižší dokonce o 32 %.

V případě úvěrů na bydlení (hypoték a stavebního spoření) došlo sice v meziročním srovnání k poklesu objemu nově sjednaných úvěrů – konkrétně o 24 %, nicméně ve světle stávající situace na hypotečním trhu a v porovnání s výsledky za uplynulé měsíce se jedná o nejvyšší nárůst objemu nových úvěrů od října roku 2008. Statistiky hovořící o mírném oživení na hypotečním trhu korespondují s výsledky, jenž zaznamenal také náš březnový FINCENTRUM HYPOINDEX.
 
Bohužel také v březnu došlo ke zhoršení ukazatelů vypovídajících o platební morálce dlužníků českých bank a nebankovních institucí. Mezi nejrizikovější úvěrové produkty patří provozní úvěry, 
u kterých objem splátek 3 a více měsíců po splatnosti představuje již 7,745 % z objemu poskytnutých provozních úvěrů. Ve srovnatelném období předchozího roku to bylo pouze 3,317 %. 

Tabulka 2: Ostatní úvěry po splatnosti


Zdroj: Úvěrový barometr, CCB

Provozní úvěry však představují jen přibližně 0,3 % z celkového objemu úvěrů evidovaných v Bankovním úvěrovém registru (BRKI). Daleko větší riziko představuje vývoj nesplácených spotřebitelských úvěrů. U spotřebitelských úvěrů činí objem splátek 3 a více měsíců po splatnosti 4,872 % z celkového objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů a v porovnání s březnem loňského roku došlo k nárůstu tohoto poměru o 0,9 %, tehdy to bylo 3,984 %. 

Ředitelka Samostatného odboru ochrany spotřebitele ČNB Helena Kolmanová, která na zmíněné konferenci vystoupila s příspěvkem na téma "Koncepce odpovědného zadlužování z pohledu ochrany spotřebitele v ČNB" zmínila, že na trhu je patrný nový nebezpečný trend, jakým je rostoucí počet dlouhodobě nesplácených kreditních karet. Komerční banky by měly být podle jejího názoru v tomto směru zodpovědnější a kreditní karty "nenabízet téměř každému."

U spotřebitelských úvěrů jsou podle statistik Bankovního registru klientských informací (BRKI) nejvíce rizikoví dlužníci ve věku 45 – 54 let, kde splátky 3 a více měsíců po splatnosti představují 5,5 % objemu úvěrů poskytnutých v této kategorii. 

Co se týče hypotečních úvěrů, také v této kategorii dochází v posledních měsících k patrnému nárustu objemu splátek 3 a více měsíců po splatnosti. V březnu 2009 vzrostl objem opožděných splátek ku celkovému objemu úvěrů o 0,04 procentního bodu. Rostoucí trend posledních měsíců ilustruje graf č. 3.

Tabulka 3: Hypoteční úvěry po splatnosti


Zdroj: Úvěrový barometr, CCB

Rozhodně bude zajímavé sledovat jakým směrem se budou statistiky vyvíjet ve zbývajících čtvrtletích. Úvěrový barometr bude o nynějška vycházet v pravidelných měsíčních intervalech a bude čtenářům k dispozici na webových stránkách Czech Credit Bureau

„Úvěrový barometr přinese každý měsíc aktuální informace o vývoji úvěrového trhu. V současné době je založen na měsíčním sledování vývoje objemu úvěrových obchodů, které jsou evidovány v Bankovním a Nebankovním úvěrovém registru. Do budoucna plánujeme rozšíření barometru ještě o sledování počtu nových smluv a klientů, aby lépe vyjadřoval poptávku po úvěrech,“ naznačuje plány do budoucnosti Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CCB – Czech Credit Bureau

Anketa: Pociťujete ve svém rodinné rozpočtu důsledky finanční či hospodářské krize?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *