EUR 24.765

USD 23.115

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.765

USD 23.115

Odpočet úroků? Pozor na zpětnou platnost!

 


 

Uplatňovat úroky z hypotéky poměrným způsobem je jednoduché. Horší je zpětný dopad do daní

Veřejnost řešící svoje bytové potřeby si již zvykla, že za určitých podmínek si může uplatnit úroky z hypotéky, stavebního spoření a podobného úvěru jako odpočet od základu daně. Nepříjemné je, že tyto podmínky jsou poměrně striktní a lidé je často v průběhu úvěrového vztahu přestanou dodržovat. Co se stane, když nemovitost začnete pronajímat a jaký dopad taková změna bude mít na uplatňování odpočtu za minulé roky?

Zákon o daních z příjmů říká, že od základu daně lze odečíst úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotéky za předpokladu, že úvěr byl použit na řešení bytových potřeb.

Mezi bytové potřeby řadí zákon o daních z příjmů poměrně široké spektrum případů. Bezpochyby nemá smysl je tady rozepisovat a snad stačí zdůraznit ty nejtypičtější – koupě bytu, rodinného domu, pozemku pro stavbu určenou pro bydlení nebo výstavba, rekonstrukce bytového či rodinného domu. Těch důvodů je v zákoně více, avšak vyjmenoval jsem záměrně jen ty nejdůležitější.

K odpočtu je nutné prokázat, že nemovitost používá k bydlení sám poplatník nebo jeho příbuzní v přímé příbuzenské linii

Samotné splácení úvěru a vlastnictví k předmětné nemovitosti nestačí na nárok k uplatnění odpočtu jako nezdanitelné části daně. Poplatník musí prokázat, že předmětnou nemovitost používá k trvalému bydlení buď přímo on sám anebo jeho příbuzní v přímé příbuzenské linii – rodiče, prarodiče, děti, vnuci. Pokud je tato podmínka splněna, tak není problém.

Všichni poplatníci by si měli dát pozor zejména na důkazní břemeno ohledně využívání nemovitosti jako trvalého bydliště. Nepostupuje se zde z pohledu existence či neexistence trvalého bydliště, nýbrž poplatník musí být schopen prokázat, že nemovitost skutečně užívá jako trvalé bydliště.

REKLAMA

Kupříkladu se velmi obtížně se prokazuje trvalé bydlení u bytu v Ostravě, když poplatník je zaměstnán v Praze, kde navíc denně chodí do zaměstnání. To asi žádný úředník finančního úřadu nespolkne. Kromě toho si můžeme být jisti, že medvědí službu nám udělají sousedé, kteří bezpochyby potvrdí, že se v bytě ve skutečnosti nezdržujete.

Daňové odpočty se musí krátit zpětně a musíme podávat dodatečná daňová přiznání

Představme si situaci, kdy poplatník skutečně v bytě nebo rodinném domě bydlí, poctivě splácí hypotéku a vesele si uplatňuje na základě každoročního přehledu zaplacených úroků z hypoteční banky i úroky od základu daně. Proč také ne, když má na to nárok.

Následně ovšem dojde ke změně podmínek, kdy část rodinného domu začne pronajímat a část si vyčlení jako kancelář pro svoji živnost. Zákon o daních z příjmů je na takové případy připraven a konstatuje, že v případě použití nemovitosti k podnikatelským účelům nebo pronájmu je nutné daňový odpočet v poměrné výši krátit. Kupříkladu při využití k pronájmu a podnikání celé poloviny nemovitosti je nutné daňový odpočet zkrátit na polovinu. Na tom není asi nic divného.

Zákon o daních z příjmů neudává žádnou konkrétní metodiku, jak odpočet krátit. Lze doporučit stanovení poměru podle podílu podlahové plochy určené k pronájmu nebo podnikání vůči celé podlahové ploše nemovitosti.

REKLAMA

Podstatně horší a asi i překvapivé je ovšem to, že zahájení podnikatelské činnosti nebo pronájmu nebude mít vliv pouze na odpočet v daném zdaňovacím období, ale bude mít dopad i na minulé odpočty v předcházejících daňových přiznáních.

Představme si to celé na příkladu, kdy si poplatník vezme úvěr na rekonstrukci svého rodinného domu. Jde o jednu z mnoha bytových potřeb tolerovaných zákonem o daních z příjmů, a tudíž si od první splátky poplatník uplatňuje odpočet úroků v daňovém přiznání.

Třetí rok po zahájení splácení se rozhodne část rodinného domu používat pro podnikání. Jelikož je znalý daňové problematiky, tak je mu jasná povinnost krátit daňový odpočet. Ale to není vše. Výklad zákona o daních z příjmů je takový, že tak musí poměrným způsobem krátit odpočet po celou dobu užívání nemovitosti.

REKLAMA

Jak to má udělat, když na finančním úřadu již má za poslední dva roky podaná daňová přiznání a v nich uskutečněný odpočet? Poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání a v něm tento poměr zpětně za uplynulé dva roky zohlednit a fakticky dodanit.

Je otázkou, zda se do odpočtů vůbec pouštět. U těch, co nemovitost pronajímají, je to zbytečné

Samotné dodatečné daňové přiznání do určité míry vyvolává pozornost berních úředníků. Nejde sice o nic mimořádného, ale často bývá spojené s daňovou kontrolou. Každý poplatník by si měl v této souvislosti uvědomit, zda má vůbec smysl uplatňovat úroky jako odčitatelnou položku, když předpokládá budoucí pronajmutí nemovitosti.

Vše samozřejmě záleží na okolnostech konkrétního poplatníka, ale ti, kteří nemovitost hned pronajmou, by si měli uvědomit, že jim vyvstane v budoucnu povinnost podávat dodatečné daňové přiznání. Zákon o daních z příjmů zde bohužel působí zpětně, i když to v něm není přímo obsažené.

Loading

Vstoupit do diskuze 7 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Pavel

  25 května, 2009

  To je opravdu překvapivé – zvlášť proto, že je to i můj případ. Můžete mě nasměrovat z které části zákona o daních z příjmů vyplývá, že poměrným způsobem musím krátit odpočet po celou dobu užívání nemovitosti (tedy i zpětně) ? Děkuji

  Odpovědět

 • Vladimír Zdražil

  26 května, 2009

  Jde o paragraf 15, odst. 3 zákona o daních z příjmů, písmeno a až h. Explicitně to tam přímo není, avšak jde o výklad zákona. Zákonodárce chce tím zabránit, aby si lidé nerekonstruovali nebo nepořizovali nemovitosti s podporou v oblasti daní a pak je pronajímali. Setkal jsem se s doměrky v této oblasti.

  Odpovědět

 • Pavel

  27 května, 2009

  Ano, z tohoto odstavce vycházím. Ale pořád nevím, která část by se dala vyložit jako, že odpočet musím krátit i v jiných obdobích, než kdy jsem (v mém případě) byt pronajímal.
  Když budu citovat ten odstavec \“Použije-li se nebo používá-li se bytová potřeba podle písmen a) až h) nebo její část k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a nebo k pronájmu, lze odečet úroků po dobu užívání bytové potřeby k uvedeným účelům uplatnit pouze v poměrné výši.\“
  Podle mně formulace \“po dobu užívání bytové potřeby k uvedeným účelům\“ říká, že krátit musím v těch obdobích, kdy jsem byt pronajímal. Ale nic víc.
  Kdybych to dovedl ad absurdum, tak když si budu 20 let odečítat úroky z úvěru na bydlení (byt) od základu daně z příjmů (budu v tom bytě sám bydlet) a 21. rok ten byt na ten rok pronajmu, tak to znamená, že musím doplatit všechny odpočty za těch předchozích 20 let ?

  Odpovědět

 • Jirka

  7 června, 2009

  Texty pana Zdražila raději berte s rezervou. Nedávno se „proslavil“ megachybou na iDnesu (termín vracení daní) a dodnes to myslím neopravil:
  http://finance.idnes.cz/na-dane-zbyva-posledni-mesic-kdo-si-pospisi-dostane-preplatek-driv-102-/p_dane.asp?c=A090227_095256_p_dane_bab

  Odpovědět

 • Honza

  19 června, 2009

  Pokud nemovitost pronajímáte, tak si úroky uplatníte jako náklad, pokud užíváte sami , tak jako odpočet od základu daně. Není v tom vůbec žádný problém..

  Odpovědět

 • Libertad

  29 května, 2009

  při semináři v „Institu účetních“, že pokud jsem koupil nemovitost, za účelem pronajímání, a příjmy z tohoto nájmu daním na základě daňového přehledu (ne procenty), který vedu k této nemovitosti, tak zaplacené úroky z hypotéky jsou daňovým nákladem za účelem vytvoření zisku.
  Tím mám snížený základ daně. Samozřemně odečtu i příslušné odpisy.

  Odpovědět

 • Dita

  17 června, 2009

  Každý přece ví, že tam musíte bydlet, když si chcete odečíst úroky, jestli ne účetní, tak se zeptejte nějakého daňového poradce.

  Odpovědět