EUR 25.440

USD 23.453

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.440

USD 23.453

Text: Luboš Svačina

21. 09. 2009

0 komentářů

Podpora z programu PANEL i pro nepanelové bytové domy

 


 

Program PANEL, jehož garantem je Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), a který letos běží devátým rokem, prošel v letošním dubnu zásadní rekonstrukcí. Do startu inovovaného programu bylo možné žádat pouze o podporu na rekonstrukce panelových domů. Od 1. 5. 2009 mohou zájemci žádat o podporu na všechny bytové domy. Další významnou novinkou v rámci programu NOVÝ PANEL je odstupňovaná výše podpory v závislosti na kvalitě provedení zeteplení domu.

Program NOVÝ PANEL na stejných principech jako jeho předchůdce. Cílem Programu je jednak pomoc při získání bankovního úvěru na opravy a modernizace bytových domů, a jednak krytí části úroků z úvěru.

Bankovní záruka

Poskytovatelem této podpory je Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), která zároveň rozhoduje o tom, zda záruku poskytne, v jaké výši a na jak dlouhoou dobu. Příjemci podpory mohou získat zvýhodněnou záruku za úvěr ve výši maximálně 80 % jistiny úvěru. 

Úroková dotace

Novinkou programu je odstupňování výše úrokové dotace v závislosti na účinnosti a rozsahu provedených prací. V rámci předešlé verze programu poskytoval Státní fond rozvoje bydlení pouze 2% dotaci

Dotace se poskytuje ve výši rozdílu splátek úvěru, která odpovídá snížení úroku z úvěru proti sazbě uvedené ve smlouvě o úvěru o:

 • 2,5 procentního bodu, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy domu jsou minimálně všechny činnosti uvedené v části A přílohy č. 2 programu (viz. níže: Podmínky programu),
 • 3 procentní body, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy domu jsou minimálně všechny činnosti uvedené v částech A a B přílohy č. 2 k programu,
 • 4 procentní body, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy domu jsou minimálně všechny činnosti uvedené v částech A, B a C přílohy č. 2 programu,
 • 4 procentní body, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy domu jsou minimálně všechny činnosti uvedené v části A přílohy č. 2 programu a současně budova splňuje požadavky na energetickou náročnost budov  – třída B. Tzn. měrná roční spotřeba energie v takovém případě nesmí překročit 82 kWh/(m2.rok).

Kdo může o podporu žádat?

 • fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu,
 • fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nebytového prostoru v domě podle zákona o vlastnictví bytů,
 • společenství vlastníků jednotek vzniklé v domě podle zákona o vlastnictví bytů.

Podmínky programu

K získání podpory je nutno splnit tyto podmínky:

 • dům musí být na území České republiky,
 • předmětem opravy domu musí být vždy nejméně činnosti uvedené v části A přílohy č. 2 tohoto programu; to neplatí, jestliže stav domu provedení těchto oprav prokazatelně nevyžaduje
  Činnosti vyjmenované v části A přílohy č. 2
  Sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby
  Sanace statických poruch nosné konstrukce
  Oprava obvodového pláště a reprofilace styků dílců obvodového pláště
  Oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí
  Zateplení neprůsvitného obvodového pláště se současnou sanací obvodového pláště
  Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejší materiály
  Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, pergoly atd. 
  Vyregulování otopné soustavy
  Oprava nebo výměna rozvodů zdravotních instalací a plynu
 • v případě žádosti o podporu formou zvýhodněné záruky za úvěr musí rozpočtové náklady na financování oprav dle částí A, B, C a D přílohy č. 2 programu činit nejméně 50 % z výše úvěru, ke kterému je žádána podpora,
 • žádost o podporu musí být podána před zahájením stavebních prací a před uzavřením smluv o dodávkách strojů a zařízení (vč. smlouvy o smlouvě budoucí či závazné objednávky)

Žadatel musí též prokázat uzavření smlouvy s dodavatelem stavby, který má zaveden a certifikován systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 nebo EN ISO 9001. Doklady týkající se dodavatele stavby mohou být v případě žádosti o záruku předloženy do 1 roku od poskytnutí podpory.

Příjemce podpory je povinen do tří let od uzavření smlouvy o úvěru, ke kterému byla poskytnuta podpora, ukončit opravu domu a poté do šesti měsíců předložit ČMZRB, poslední zápis o předání zhotoveného předmětu díla podepsaný zhotovitelem a příjemcem podpory.

Bližší informace o podmínkách účasti v programu, seznam dokumentů přikládaných k žádosti a další informace o Programu na internetových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení (www.sfrb.cz)

NOVÝ PANEL a Zelená úsporám

Další dimenzi programu NOVÝ PANEL dalo spuštění programu Zelená úsporám resp. jeho rozšíření podpory o energeticky úsporná opatření pro panelové domy (s platností od 1. září 2009). Za stávajících podmínek lze dotace z obou programů kombinovat. Žadatel má na výběr. Buď si může požádat o úrokovou dotaci z programu Nový panel na kompletní opravu včetně zateplení. Anebo má druhou možnost. Na zateplení si zažádat o dotaci z programu Zelená úsporám a na ostatní práce zažádat o úrokovou dotaci z Nového panelu. Záleží na žadateli, která z kombinací mu vyjde lépe. Rozdíl je také v tom, že v rámci Nového panelu jsou o něco "měkčí" pravidla (doporučená hodnota) pro úroveň zateplení a získání dotace, než v programu Zelená úsporám.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *