EUR 24.945

USD 23.341

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.945

USD 23.341

Text: Pavel Vančura

15. 07. 2008

0 komentářů

Pojištění domácnosti: Nejhorší jsou loupežníci

 


 

S blížícími se dovolenými nabývá každý rok na významu pojištění domácnosti. Většina rodin opouští své byty daleko častěji než v jiném období roku, protože se vydávají se na dovolenou, na chatu nebo prostě jenom na výlety.

Nejhorší jsou loupežníci

A této situace využívají zloději. Podle dlouhodobých statistik Policejního prezídia ČR dochází v měsíci červenci a srpnu k nárůstu počtu krádeží způsobených vloupáním do bytů. V roce 2007 byl tento nárůst oproti průměrnému počtu vloupání v ostatních měsících roku o více než 13 %.

V posledních letech navíc roste nejen počet vloupání, ale také celková škoda, kterou pachatelé vloupáním způsobí. Za prvních pět měsíců letošního roku narostla celková škoda způsobená krádeží vloupáním do bytů oproti stejnému období roku 2007 o více než 33 % a dosáhla tak úrovně 115 205 000 Kč.

Při krádeži vloupáním nevzniká škoda pouze na odcizeném vybavení domácnosti či penězích, ale také na dveřích a zámcích, které pachatelé musejí překonat. Proto je dobré se přesvědčit, že se sjednávané pojištění domácnosti vztahuje také na tyto „zábranné prostředky“ a že v případě jejich poškození v souvislosti s krádeží vloupáním, bude mít pojištěný právo na úhradu nákladů na jejich opravu nebo znovupořízení.

Další pozornost by měl pojištěný věnovat i požadavkům pojišťovny na zabezpečení bytu, ve kterém se pojištěná domácnost nachází. Některé pojišťovny tyto požadavky stupňují se zvyšující se pojistnou částkou domácnosti a v případě jejich nesplnění pak v případě pojistné události snižují pojistné plnění bez ohledu na výši způsobené škody.

REKLAMA

Některé pojišťovny ale neváží tyto požadavky na zabezpečení bytu na sjednanou pojistnou částku a v případě pojistné události pouze posuzují, zda skutečné zabezpečení bytu odpovídalo v době vloupání výši způsobené škody. V praxi tak může nastat situace, že při stejném zabezpečení bytu by pojištěný dostal od dvou různých pojišťoven pokaždé jiné pojistné plnění a to i přes to, že technické požadavky těchto pojišťoven na zabezpečení bytu budou totožné.

Hoří, má panenko

Druhým nejčastějším nebezpečím, které ohrožuje domácnosti a jejich vybavení, je požár. Četnost výskytu požárů v domácnostech je sice podstatě nižší než v případě vloupání do bytu, nicméně celkové škody, které požáry v domácnostech napáchají, jsou v celkovém porovnání vyšší. Jen v roce 2007 zasahoval Hasičský záchranný sbor ČR u 2 652 požárů v domácnostech, přičemž celková škoda byla vyčíslena na 355 755 000 Kč. Pokud bychom toto číslo porovnali se škodami způsobenými krádeží vloupáním do bytů, požáry způsobily škody o 60 % vyšší.

Při sjednávání pojištění domácnosti pro případ požáru je určitě dobré se přesvědčit, že se toto pojištění vztahuje nejen na případy, kdy požár vypukne přímo v pojištěném bytě, ale také, zda se pojištění vztahuje i na škody, které způsobí zplodiny požáru nebo voda použitá při hašení požáru, přestože v bytě pojištěného vůbec nehořelo. Ke škodám způsobeným zplodinami požáru nebo vodou použitou k hašení dochází totiž zejména při požárech bytových domů v daleko větší míře než ke škodám způsobeným samotným ohněm.

Pokud si pojištěný bude muset zajistit náhradní ubytování, protože jeho byt je v důsledku pojistné události neobyvatelný, většina pojišťoven mu z pojištění domácnosti uhradí i náklady spojené s tímto náhradním ubytováním. Často je však kompenzace těchto nákladů omezena limitem pojistného plnění stanoveným v pojistných podmínkách a někdy také i počtem dní, po které bude takovéto ubytování pojišťovnou hrazeno.

REKLAMA

Drobné škody, které nepotěší

V rámci pojištění domácnosti některé pojišťovny nabízí i pojištění pro případ poškození nebo zničení elektromotoru zkratem nebo přepětím, a to buď jako automatickou součást základního pojištění nebo jako doplňkové pojištění za příplatek. Takovéto pojištění se pak vztahuje na výše uvedené škody na jakémkoliv elektromotoru, který je součástí movité věci nacházející se v domácnosti. Může se jednat o elektromotor nejen v pračce, myčce nebo ledničce, ale také v malých elektrospotřebičích, jako je fén nebo holicí strojek, a dokonce i v elektrických pilách, křovinořezech nebo sekačkách. 

Navíc kromě škod způsobených přepětím v elektrorozvodné síti se toto pojištění vztahuje i škody vzniklé v důsledku vnitřního zkratu na samotném elektromotoru.

Voda, to je živel

Jedním z dalších nebezpečí, které způsobuje škody na vybavení domácnosti, jsou tzv. vodovodní škody, tj. škody způsobené únikem vody nebo kapaliny z vodovodních, vytápěcích nebo kanalizačních potrubí.

Může se tak jednat o škody, ke kterým dojde například prasknutím nebo netěsností přívodní hadice k pračce nebo myčce nebo netěsností vytápěcího potrubí a radiátorů na něj napojených. Některé pojišťovny přitom netrvají na tom, aby škoda vznikla pouze v důsledku mechanického poškození hadice nebo potrubí, ale hradí i škody, ke kterým dojde v důsledku neopatrnosti pojištěného (například při vypadnutí odpadní hadice pračky z vany).

REKLAMA

U některých pojišťoven se pojištění vodovodních škod automaticky a bez příplatku vztahuje i na škody, ke kterým dojde v důsledku úniku vody z akvárií, například při jejich rozbití nebo netěsnosti. Podmínkou ale často bývá, že akvárium musí mít nějaký minimální objem.

Přítel na telefonu

Některé pojišťovny dnes nabízí k pojištění domácnosti i tzv. asistenční služby, které pomohou pojištěnému v případě vzniku havarijního stavu v jeho domácnosti. Pojištěný si tak může 24 hodin denně a 7 dní v týdnu zavolat na určené telefonní číslo, na kterém mu pojišťovna zdarma poradí a často i přímo pomůže s řešením vzniklé havarijní situace.

Za havarijní situaci je často považována nejen pojistná událost, ale také například únik vody z vodovodního potrubí nebo havárie na elektroinstalaci. U některých pojišťoven je možné využít asistenčních služeb i v případě, že si pojištěný prostě zabouchne dveře bytu nebo ztratí klíče od těchto dveří a potřebuje pomoci.

V rámci poskytování asistenčních služeb má pojištěný nejčastěji nárok, aby mu pojišťovna zajistila požadovaného řemeslníka, zaplatila jeho příjezd do bytu pojištěného a uhradila i práci, kterou tento řemeslník vykoná při odstraňování havarijního situace, a to až do limitu uvedeného v pojistných podmínkách. V některých případech má pojištěný nárok i na úhradu materiálu použitého při řešení havarijní situace, a to opět až do limitu uvedeného v pojistných podmínkách.

Přesné podmínky poskytování asistenčních služeb najde pojištěný nejčastěji v pojistných podmínkách příslušné pojišťovny.

Autor je produktový manažer divize neživotního pojištění ČSOB Pojišťovny.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *