EUR 24.945

USD 23.341

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.945

USD 23.341

Text: Petr Zámečník

10. 09. 2010

0 komentářů

Pojištění nemovitostí: Není oheň jako oheň…

 


 

Pojišťovny podle sdělení České asociace pojišťoven vyplatily za uplynulých 15 let pojistná plnění v objemu 90 mld. Kč jen za škody způsobené živelní událostí. ČAP ale již neuvádí, kolik pojišťovny nevyplatily, protože lidé byli špatně pojištěni. A takových není málo.

Bohužel živelní katastrofy odkrývají i chyby, jež klienti při sjednání pojištění dělají. Nejčastější z nich je podpojištěnost majetku, které se ukazuje jako problém zejména u zastaralých pojistných smluv," uvádí Marcela Kotyrová, manažerka pro komunikaci a vzdělávání ČAP.

Mít pojištěný majetek za pár korun není vždy výhra. Dalo by se to přirovnat k přesvědčení mnoha lidí, že když mají uzavřené penzijní připojištění, budou na důchod dostatečně zajištěni. Rizik "levné" pojistné smlouvy může být celá řada – od nízké pojistné částky, přes úzké krytí rizik, po devalvujících výluk z pojištění. V případě pojistné události spláče špatně pojištěný nad výdělkem (tedy, nad pojistném plnění).

Tabulka 1: Počet hlášených škod a jejich výše za uplynulých 15 let

 

Počet hlášených událostí

Škody

Povodně

280 000

53 mld. Kč

Vichřice a krupobití

240 000

8,5 mld. Kč

Sníh na střechách

88 000

2,9 mld. Kč

Zdroj: ČAP

Živelní události jednoznačně nepatří mezi nejčastější původce škod. Kupříkladu zloději navštěvují domácnosti mnohem častěji než velká voda. Škody způsobené živelnými událostmi ale patří bezkonkurenčně k nejvyšším. Lehne-li dům či byt popelem, nezbyde ani to, co po sobě zanechá sebedůkladnější zloděj.

Tablka 2: Největší živelní události od roku 1997

Rok

Živelná událost

Počet pojistných

událostí

Výše škod     (tis. Kč)

1997 Červenec

Povodně na Moravě

115 763

9 740 321

2000 Březen

Povodně v Čechách

7 846

2 106 416

2002 Srpen

Povodně v Čechách

81 618

34 885 859

2006 Březen

Povodně v Čechách

14 216

779 629

2007 Leden

Orkán Kyrill

78 062

2 098 838

2008 Březen

Vichřice Ema

36 682

1 278 897

2009 Červen

Povodně v Čechách

17 017

1 989 104

Zdroj: ČAP

Není živelní událost jako živelní událost

Pojistit se proti živelním událostem není tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Pojišťovny si definují jednotlivé pojmy jako "oheň", "povodeň", "záplava", "úder blesku" a další v pojistných podmínkách. Teprve po pochopení těchto pojmů může být pojištěný klidný, že je dobře pojištěn.

Většina pojišťoven již nerozlišuje mezi povodní a záplavou, resp. obě tato rizika zahrnuje do smlouvy současně. To usnadňuje volbu a zpřehledňuje smlouvu pro většinu pojištěných. Pro lidi s nemovitostmi v povodňových oblastech to ale žádná výhra není. Pojišťovna je na riziko povodně nepojistí, ale pokud nerozlišuje povodeň a záplavu, nepojistí je ani proti záplavám.

"Povodeň lze definovat jako zaplavení místa pojištění vodou, která se přechodně vylila z břehů vodních toků nebo z břehů nádrží. Oproti tomu za záplavu je považováno, pokud dojde k zatopení pojištěného objektu, proudící nebo stojící vodou i z jiných příčin, než z důvodu povodně." (ČAP)Pojištění proti ohni také nemusí krýt všechny škody vzniklé v souvislosti s požárem. Vyhoří-li soused bydlící pod vámi, ale plameny se nedostanou až do vašeho bytu, který bude "pouze" poškozen kouřem ze sousedova ohně, nejedná se o škodu způsobenou ohněm. Stejně tak vyhoří-li soused nad vámi a váš byt poškodí voda hasičů likvidujících požár. V takovém případě buď musíte mít kryta i tato rizika v pojistné smlouvě, nebo požadovat náhradu škody po sousedovi. A pokud soused nemá dostatečné pojištění odpovědnosti za škody ani dostatek vlastních zdrojů na vaše odškodnění…

"Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové místo opustil a šíří se vlastní silou nebo pachatelem." (ČAP)

Podobných nuancí, kliček a "možností, jak získat "slevu" za zúžení počtu krytých rizik" je mnohem více. Vždy je nezbytné číst definice jednotlivých živelních událostí v pojistné smlouvě a přiložených pojistných podmínkách. Definice se mohou vzájemně lišit – a ani obecné definice poskytované Českou asociací pojišťoven nejsou pro pojišťovny směrodatné, natož závazné. Levné pojištění se pak může prodražit.

Na kolik pojistit nemovitost?

Nejčastější chybou v pojistných smlouvách je nízká pojistná částka. Nemovitosti jsou tzv. podpojištěné. V praxi to znamená, že při totální škodě na rodinném domě klient dostane od pojišťovny sjednanou pojistnou částku, nikoli hodnotu nemovitosti. Stejně tak při částečné škodě se plnění patřičně zkrátí.

Příklad: Je-li hodnota nemovitosti 2 mil. Kč a pojištěna je na 1,5 mil. Kč, při jejím kompletním zničení pojistnou událostí dostane pojištěný jen 1,5 mil. Kč. Pokud dojde ke škodě ve výši 1 mil. Kč, pojišťovna zkrátí pojistné plnění na 750 tis. Kč.

Pojištění nemovitostí a domácností by se podle názoru České asociace pojišťoven mělo aktualizovat pravidelně nejpozději po pěti letech, přičemž pokud dojde ke zvýšení hodnoty pojištěných věcí, mělo by dojít k inovaci pojištění následně poté.

Tip:
Jak správně odhadnout cenu pojišťované nemovitosti?

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *