EUR 25.290

USD 23.125

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.290

USD 23.125

Text: Luboš Svačina

26. 01. 2011

0 komentářů

Pokles aktivity na realitním trhu pokračoval i v roce 2010

 


 

Celkově katastrální úřady v loňském roce zaznamenaly 678 788 vkladů, z nichž 62,9 % se týkalo vlastnických práv k nemovitosti, pětinu všech vkladů představovalo zanesení zástavního práva k nemovitosti a zbylé operace se týkaly „zavkladování“ věcného břemene (14,77 %) nebo předkupního práva (1,83 %) k nemovitosti.Vkladem jsou zapisována práva, která mají vzniknout na základě smlouvy, prohlášení nebo dohody. Vedle nejčastěji zastoupeného vlastnického práva sleduje úřad také změny zástavního práva, předkupního práva nebo věcných břemen
.Označení právního úkonu

Účastníci řízení

Kupní smlouva

Prodávající a kupující

Darovací smlouva

Dárce a obdarovaný

Zástavní smlouva

Vlastník nemovité zástavy
a zástavní věřitel

Smlouva o zřízení věcného břemene

Vlastník zatěžované nemovitosti
a oprávněný z věcného břemene

Vklad nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti

Osoba vkládající nemovitost do obchodní společnosti
a obchodní společnost

Smlouva o zřízení předkupního práva

Vlastník nemovitosti
a osoba oprávněná z předkupního práva

Směnná smlouva

Vlastníci směnovaných nemovitostí

Zdroj: ČÚZK

Z celkového počtu vkladů byly nejčastějším předmětem řízení pozemky (61,9 %), za kterými s velkým odstupem následovaly bytové jednotky a dále potom stavební parcely a budovy. Statistiky katastrálních úřadů mimo jiné zaznamenaly výrazný pokles ve výstavbě nových bytů. V absolutních číslech klesl meziročně počet vkladových řízení v případě rozestavěných bytových jednotek o více než polovinu. Předmětem vkladu bývá rozestavěná jednotka však jen v něco málo než jednom procentu vkladových operací.


Zdroj: ČÚZK  


Největší aktivitu, podobně jako v předchozích letech vykazoval Středočeský kraj, následovaný Jihomoravským krajem a až na třetím místě se umístilo hlavní město Praha. Z následujícího grafu je zřejmé, že k největšímu propadu aktivity na realitním trhu došlo ve Středočeském kraji, kde počet vkladů klesl od roku 2008 o více než 15 %. Naopak znatelné oživení trhu zaznamenaly katastrální úřady v Ústeckém kraji.


Zdroj: ČÚZK

V meziročním srovnání poklesl celkový počet vkladů o necelé tři procenta. Z dlouhodobějšího pohledu je však patrné, že se situace na realitním trhu zlepšuje. Rok před tím ČÚZK zaznamenal více než 10% pokles počtu realizovaných vkladových operací. Aktivita na trhu se v roce 2010 vrátila na úroveň před rokem 2007, kdy začalo docházet k nafukování realitní bubliny na českém trhu.

 
Zdroj: ČÚZK

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *